C13K 1/00

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19120

Dátum: 28.04.2009

Autor: Medoff Marshall

MPK: B01J 19/08, C08B 15/04, A23K 1/14...

Značky: spracovanie, biomasy

Text:

...spracováva. V niektorých uskutočneniach môže byt súčasťou tu opísaných spôsobov predbežné spracovanie biomasy za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jej jednotlivých súčastí. Predbežné spracovanie za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jednotlivých súčastí biomasy sa uskutočňuje napr. drvením,rezaním, roztláčaním, trieštenim alebo mletím.Vo všetkých tu opísaných spôsoboch sa dá na biomasu pôsobiť tlakom. Napríklad...

Výroba fermentačného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3720

Dátum: 28.07.2003

Autor: Hughes Jonathan

MPK: C12N 9/42, C13K 1/00, C12P 7/02...

Značky: produktů, fermentačného, výroba

Text:

...kyselinu a cukor, upravenie pH vodnej kvapaliny z krokov (iii), (iv), (vi) a (vii) na pH najmenej 4,(ix) postúpenie vodnej kvapaliny zkroku (viii) do fermentačného stupňa pre účelyvýroby fermentačného produktu,(x) oddelenie fermentačného produktu od ferrnentačnej brečky, vyznačujúci sa tým, že separačný stupeň v krokoch (íii) a/alebo (vi) je doprevádzaný flokuláciou vedľajšieho produktu s použitím jedného alebo viacerých flokulačných...

Spôsob výroby želatínovacieho pomocného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281147

Dátum: 04.06.1997

Autori: Hoffmann Rolf-dieter, Bongers Ulrich, Ludovici Karl

MPK: A23P 1/04, A23L 1/0524, A23G 3/00...

Značky: výroby, želatínovacieho, pomocného, spôsob, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby želatínovacieho pomocného prostriedku povlečením zrnitých častíc cukru jemne rozomletým pektínom, ako aj prípadne jednou alebo niekoľkými zložkami, ako napríklad kyselinou citrónovou, trikáliumcitrátom a káliumsorbátom, spočíva v tom, že sa najskôr cukor prípadne spolu s kryštalickými, hrubo zrnitými zložkami, ako napríklad kyselinou citrónovou, zmiesi s 0,05 až 0,5 % hmotn., výhodne 0,1 až 0,2 % hmotn. oleja a potom sa zmiesi s...

Způsob výroby kyseliny glukónové vedle fruktózy v submerzní kultuře Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 262168

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šturdík Ernest, Pápayová Iveta, Rosenberg Michal, Polívka Ľudovít, Baláž Štefan

MPK: C13K 1/00

Značky: kyseliny, aspergillus, způsob, glukonové, submerzní, kultuře, niger, fruktózy, vedle, výroby

Text:

...v 1 ml media Vegetautivní inoku~ 111 m .so získa 12 .až Bholdinvovým nnaklíčením spor v ,jíodmínkzíloh snížené aerace a, dáv.kííje so do formenbačttího níédia v množství od 1 »do l 0/9 (telkoveho objemu. Po provedeno lermtelílćíttl se hzíněčííá línie-tla mikroorg ano oddčli od ĺlłľlľllłllläčlľlĺhĺ) Inédia a n 1 použít v~ novém ľerníentŕrčnim cyklu. tento zpüraob vevdeui lormentalce je uxtlžne .použít i opakovane.FBTITI-ľšlľlĺĺkĺilllĺł se...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 4-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240333

Dátum: 15.06.1987

Autori: Szilvássy Zsolt, Hlavay Sandor, Dezséry Loránd

MPK: C07H 3/02, C13K 1/00

Značky: stereošpecifickej, d-glukopyranózy, 6-anhydro-2, přípravy, spôsob, 4-di-o-acetyl-.beta

Text:

...1,6-anhyd ro-2,4-di-O-acetyl-li-D-glukopyranôzy v reakčnej zmesi je však nižší, okolo 52 0/0. Výhodou tohto postupu je jeho jednoduchosť,vysoké výťažky 1,ô-anhydro-2,4-di-O-acetyl-gí-D-glukopyranözy v jednom reakčnom stupni.LB-Anhydro-Z,3,4-tri-O-acetyl-p-D-glukopyranóza 1 g sa rozpustí v 10 m 1 metanolu a takto pripravený roztok sa pridá do 50 ml cltranovo f/osforečnanového pufru,0,05 mol . l o pH 5,8 a pridá sa chymo sa, týka...

Spôsob prípravy metyl-3, 5,6-tri-O-benzoyl-.alfa. a.beta. -D-glukofuranozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240332

Dátum: 15.06.1987

Autori: Matijka Dušan, Bálek Miloo, Frcska Miklos

MPK: C07H 3/02, C13K 1/00

Značky: spôsob, 5,6-tri-o-benzoyl-.alfa, metyl-3, d-glukofuranozidov, přípravy, a.beta

Text:

...teplotu 5 °C a postupne sa pridáva 16 mi 96 0/0 hmot. kyseliny sírovej. Po pridaní sa reakčná zmes miešaešte 5 hodin. Po zneutralizovaní reakčnejzmesi 5 U 0/0 hmot. vodným roztokom hydroxidu sodného sa vzniknuté anorganické soli odfiltrujú a filtrát sa zahustí. Destilačný zvyšok sa rozpustí v 200 mi 0,05 mol . l kyseliny chlorovodíkovej a zahrieva pri teplote 40 °C po dobu 4 hodín. Reakčný roztok sa potom zneutralizuje 20 0/0 hmot. roztokom...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 3-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240331

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ivan Lubomír, Šmidák Štipán, Bódi Jan

MPK: C13K 1/00, C07H 3/02

Značky: stereošpecifickej, d-glukopyranózy, 6-anhydro-2, spôsob, 3-di-o-acetyl-.beta, přípravy

Text:

...pripravený roztok sa pridá do 50 ml citranovo tostorečňanového pufru,0,05 mol . l o pH 5 a k tomuto roztoku sa pridá ali-esteráza z bravčovej pečene EC 3.1.1.1, 1 ml o celkovej aktivite 2,6 ncat a špecifickej aktivite 2 ncat . mg. Enzýmova hydrolýza prebieha pri teplote 40 °C po d-obu 48 h. Ziskaný reakčný produkt obsahoval 70 hmotnostných 1,ô-anhydro-2,3 4-di-O-acetyI-(f-D-glukopyranózy, t. j. 0,7 g. Reakčná zmes mimo tohto hlavneho...

Způsob krystalizace bezvodé krystalické glukosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svobodová Hana, Svoboda Ivan

MPK: C13K 1/00

Značky: krystalické, krystalizace, způsob, glukosy, bezvodé

Text:

...glukoay bezvodou krystaliokouglukoeou provádí jejím velkoplošným povrchovým rozsevem při očkovaoi teplotě 65 až 70 °C e při polovičnim naplnění krystalizátoru roztokom gluko~ eye Poté se krystalizátor doplni roztokom glukosy a ponechá kryatalovat, přičemž se krystalizaoe ukončí při teplotě 42 až 48 °C.Vtip způeobu podle vynálezu spočívé jednak ve velkoploěném rozsevu očkovacího materiálu při částečně naplněném kryetalizátoru, a jednak v...

Způsob elektivního získávání cukru, kterým je buď glukóza nebo maltóza, z naštěpeného ztekuceného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249526

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maliarik Mary, Rohrbach Ronald, Thompson Gregory, Penner David, Malloy Thomas, Lin Kaung

MPK: C13D 1/00, C13K 1/00

Značky: ztekuceného, elektivního, způsob, naštěpeného, kterým, glukóza, škrobu, maltóza, získavání, cukrů

Text:

...do hydrolyzačniho stupně.Při konkrétnějším provedení vynálezu obsahuje proud odcházející z hydrolyzačního stupně 70 až 80 0/0 cukru a při ještě konkrétnějším provedení obsahuje proud produktu obohacený cukrem alesipoň 90 0/0 cukru.Způsob získavaní glukózy nebo maltózy z-naštěpenêho ztekuceného škrobu podle v-y nálezu představuje radikální odklon od až dosud známých metod. jedním charakteristickým znakem tohoto odklonu je parcialní...