C13F 1/02

Zařízení na úpravu sypkých hmot, zejména krystalového cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264892

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dostál Josef, Husák Jaroslav, Klepal Jiří

MPK: C13F 1/02

Značky: zařízení, krystalového, sypkých, úpravu, cukrů, hmot, zejména

Text:

...že zařízení sestává z technologických modulu, a to ze vstupního technologického modulu,který je opatřen vstupem cukru a výstupem vzduchu, dále z jednoho a více technologických modulů, z nichž každý je opatřen pracovní plochou uchycenou případně pružné, vstupem vzduchu,výstupem vzduchu, dále z výstupníhc technologického modulu, který je opatřen pracovní plochou uchycenou případně pružné, vstupem vzduchu a výstupem cukru.Podstatou zařízení...

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260803

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zálabák Miroslav, Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: teplosměnného, krystalizátoru, patra, trubkový, meandr

Text:

...zmenšít řečenou rozteč jen za cenu dalších dvou trubkových oblouků v každé zesmyček tvořících meandr. Nevýhodou takového řešení je jeho vět ší pracnost výroby a zní plynoucí větší výrobní cen) petra.uvedene nedostatky odstreňuje trubkový neandr teplosněn~ ného petra krystalízátoru podle nového řešení, jehož podstate spočívá v ton, že příne úseky trubek meandru jsou rqznobčžne, přičemž sousední příne ůseky trubek se ve směru od jejich...

Míchadlo krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259485

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizátoru, míchadlo

Text:

...rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizätoru.Podle tohoto obr. je krystalizátor tvořen nádobou l krystalizátoru. V nádobě krystalizátoru je umistěno míchadlo 3 krystalizátoru, tvořené poháněným otáčivým hřídelem 3 opatřeným rámovými míchacími elementy 1 a čepovými míchacími elementy Q, zasahujícimi do prostorů mezi trubkovými teplosměnnými patry É, která jsou mezi sebou propojena spojovacím potrubím 1. Spodní trubkové teplosměnné...

Teplosměnné patro vertikálního krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259153

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizátoru, teplosměnné, vertikálního, patro

Text:

...větší teploaněnnou trubkovou plochu, rozloženou rovnoměrně v celém kruhovea průřezu aparátu prakticky až ke hřideli míchadla, cožzvyšuje přenos tepla. Datší výhodou je rovnooěrný průchod chlazeného média toplosuênným patreu, čímž se zvyšuje jeho hooogenita.Přiklad provedení toplosněnného oatro krystalizátoru je znàzorněn v půdorysnéo pohledu na přiložeoén výkrese.Teplosměnné patro seotávâ 2 trubkověhojkruhového oblouku 5 8 počátkoo ll pro...

Teplosměnné patro vertikálního krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258979

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: teplosměnné, krystalizátoru, patro, vertikálního

Text:

...trubkovou teploeuěnnou plochou neandrovitého tvaru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tou, že teploeeěnná plocha je vytvořena dvána spíràlově vinutýni trubkaui, přičemž konec jedné trubky je pevne spojen trubkovýn obloukeu s počátkeu druhé trubky. Z hlediska průtoku teploslinně/chladící/ látky jsou trubky řazeny za sebou a tvoří jeden celek.Provedeníl teplosněnnáho petra podle vynálezu se doeáhne rovnoaěrné zaplnční celého kruhového...

Krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258381

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: kryštalizátor

Text:

...podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizátoru, zatímco obr. 2 znázorňuje řez vedený rovinnou A-A označenou v obr. 1.Podle těchto obrázků je krystalizátor tvořen nádobou krystalizátoru sestávající z válcové~ ho pláště 1, dna 3 a víka 5. V nádobě krystalizátoru je umístěno míchadlo, tvořené poháněnýmotáčivým hřidelem §, opatřeným míchacími elementy 1.Malá rozteč trubkových teplosměnných pater 2...

Zařízení na krystalizaci látek, zejména cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236150

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: zejména, cukrů, zařízení, krystalizaci, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení chladicího účinku chladicích krystalyzátorů, používaných zejména v cukrovarnictví. Zařízení na krystalizaci látek, sestávající z válcové nádoby, míchadla a teplosměnných disků opatřených trubkami pro přívod a odvod teplosměnného média, má osy přiváděcích a odváděcích trubek (10, 11) umístěny v prostoru omezeném rovinami procházejícími horní deskou (5) a spodní deskou (6) teplosměnného disku (2).

Průlez deskovou teplosměnnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240091

Dátum: 01.07.1987

Autori: Idda Zdenik, Rak Rudolf

MPK: C13F 1/02

Značky: deskovou, plochou, průlez, teplosměnnou

Text:

...podstatné větší, než je otvor pro průtok cukroviny. To vede k narušeni rozděleni průtočných průřezů v chtadicím disku a tedy i rovnoněrného rozděleni průtoku cukroviny timto disken, což se může nepřiznivě projevit v procesni technologii.g 240091 Uvedené nedostatky odstraňuje průlez deskovou teplosměnnou plochou, vytvořený otvorem v deskové teplosněnné ploše,podle vynálezu, jehož podstata spočivá v ton, že otvor pro průlez je opatřen...

Zařízení na krystalizaci látek s řízenou teplotou chlazeného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 232298

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: zařízení, media, řízenou, teplotou, krystalizaci, chlazeného, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadnější výroba i montáž zařízení na krystalizaci látek. Zařízení podle vynálezu sestává z unifikovaných dílů umístěných mezi horním a spodním dílem aparátu. Unifikované díly jsou tvořeny válcovým lubem se spodním přírubním kroužkem a horním přírubovým kroužkem a uvnitř válcového lubu jsou umístěna patra teplosměnných ploch. Vynález je využitelný v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu pro krystalizaci látek...

Zařízení pro přivádění tekutého média do aparátů zejména cukroviny do krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231297

Dátum: 01.03.1986

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: zařízení, aparátu, cukroviny, přivádění, zejména, krystalizátoru, tekutého, media

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrný přívod tekutého media do velkokapacitních aparátů a s tím související dokonalejší homogenizaci při průchodu media aparátem. Přívodní trubka (6) je zaústěna do rozváděcího zařízení (5) tvořeného žlabovým prstencem (8) rotačního tvaru, pevně spojeným s míchadlem. Žlabový prstenec (8) je opatřen nejméně jedním otvorem (10) pro přívod tekutého media do aparátu. Zařízení podle vynálezu je určeno pro...