C12Q 1/48

Gény GRG23 a GRG51 prinášajúce odolnosť voči herbicídom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6732

Dátum: 01.12.2006

Autori: Hammer Philip, Peters Cheryl, Vande Berg Brian, Schouten Laura Cooper, Carr Brian, Hinson Jill

MPK: A01H 5/00, C12N 15/54, C12N 15/82...

Značky: grg23, herbicídom, prinášajúce, voči, grg51, odolnost, gény

Text:

...a fragmenty. Sú tiež zahrnuté nukleotidové sekvencie, ktoré sú komplementárne nukleotidovým sekvenciám podľa predloženého vynálezu alebo ktoré hybridizujú so sekvenciami podľa predloženého0008 Sú tiež zahrnuté spôsoby merania kinetíckej aktivity enzýmu, používajúce0009 Predložený vynález teda prináša izolované molekuly nukleových kyselín zvolené zo súboru, zahrňujúcehoa) molekuly nukleových kyselín, zahrňujúce nukleotidové sekvencie SEQ ID...

Spôsob identifikácie nových zlúčenín interagujúcich s enzýmami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14124

Dátum: 07.06.2006

Autori: Kruse Ulrich, Raida Manfred, Reader Valerie, Drewes Gerard, Bantscheff Marcus, Middlemiss David, Hopf Carsten, Kuester Bernhard, Eberhard Dirk

MPK: G01N 33/68, C12Q 1/48

Značky: spôsob, interagujúcich, enzýmami, zlúčenín, nových, identifikácie

Text:

...prekvapujúco zistilo, že použitie najmenej jedného širokospektrálneho enzýmového lígandu, imobilizovaného na tuhej podložke umožňuje účinné izolovanie enzýmov z proteinového prípravku. výhodne bunkového lyzátu. Po tejto izolácii možno použiť efektívne metódy bud na charakterizovanie enzýmu viazaného na širokospektrálny enzýmový Iigand,alebo na identifikovanie interakcií enzýmu so zlúčenínou. Enzým sa výhodne identifikuje hmotnostnou...

Spôsob a súprava na stanovenie tymidínkinázovej aktivity a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6552

Dátum: 24.02.2006

Autor: Gronowitz Simon

MPK: C12Q 1/48

Značky: tymidínkinázovej, stanovenie, spôsob, aktivity, súprava, použitie

Text:

...substrát 3 H-značený tymidín (T). TMP bol naviazaný na dietylaminoetyl (DEAE)-nasýtený filtračný papier, ktorý sa následne premyl, aby sa odstránil nevyužitý T substrát. Po vysušení ñltračného papiera sa merala rádioaktivita 3 H pomocou beta-počítača. Avšak, rádioaktívne testy sú stále vyvíjané, čopoukazuje na trvalý záujem o používanie s-TK ako markera pre bunkovú proliferáciu (14).B) V komerčne dostupnom teste Prolifigen®TK-REA (DiaSorin...

Spôsob stanovenia citlivosti na inhibítory CHK1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7369

Dátum: 16.02.2006

Autori: Zabludoff Sonya, Bergeron Louise

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/48, G01N 33/68...

Značky: citlivosti, stanovenia, spôsob, inhibitory

Text:

...odpovedí na terapeutický zákrok (Atkinson et al, Clin. Pharmacol. Ther., 69 89-95 (2001. Predpokladá sa, že vývoj nových overených biomarkerov povedie k významnému zníženiu nákladov ako na liečebnú starostlivosť, tak vo vývoji liečiv, a k významným zdokonaleniam liečby veľkého radu ochorení a chorobných stavov.0007 Biomarker je nevyhnutný na to, aby bolo možné optimálne navrhnúť klinický výskum a získať čo najviac informácií ztýchto...

Spôsoby identifikácie proteínov s enzymatickou aktivitou fosforylujúcou škrob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7600

Dátum: 04.03.2005

Autori: Ritte Gerhard, Frohberg Claus, Steup, Koetting Oliver

MPK: C12N 15/82, A01H 5/00, C07K 14/415...

Značky: enzymatickou, fosforylujúcou, škrob, spôsoby, aktivitou, proteínov, identifikácie

Text:

...suchej hmotnosti škrobu a boli stanovené Jane et al. (1996,Cereal Foods World 41 (11), 827-832).0008 Škrobový fosfát môže byt prítomný vo forme monoesterov v C-2, C-3 alebo C-6 polohe polymerizovaných monomérov glukózy (Takeda a Hizukuri,1971, Starch/Stärke 23, 267-272). Distribúcia fosfátu v škrobovom fosfáte v škrobe syntetizovanom rastlinami je spravidla rozlišovaná faktom, že približne 30 až 40 fosfátových zvyškov je kovalentne...

Spôsob výroby rekombinantnej sacharózasyntázy, jej použitie vo výrobe sád na stanovenie sacharózy, spôsob výroby ADPglukózy a spôsob získania transgénnych rastlín, ktoré majú listy a zásobné orgány, ktoré akumulujú koncentráciu ADPglukózy a škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9591

Dátum: 27.01.2005

Autori: Pozueta Romero Francisco Javier, Morán Zorzano María Teresa, Muňoz Pérez Francisco José, Alonso Casajús Nora, Baroja Fernández Miren Edurne

MPK: C12N 15/70, C12N 15/29, A01H 5/00...

Značky: rastlín, výrobe, sacharózasyntázy, výroby, získania, lišty, zásobné, spôsob, rekombinantnej, škrobu, orgány, sacharózy, koncentráciu, akumulujú, transgénnych, adpglukózy, použitie, stanovenie

Text:

...for sink strength using transgenic potato plants. Plant J. 7, 97-107 Baroja-Fernández, E., Muňoz, F.J.,Saikusa, T., Rodriguez-Lopez, M., Akazawa, T., Pozueta-Romero,J. (2003) Sucrose syntase catalyzes the de novo production of ADPglucose linked to starch biosynthesis in heterotrophictissues of plants. Plant Cell Physiol. 44, 500-509 Pozueta Romero, J., Munoz, F.J., Rodriguez-López, M., BarojaFernández, E., Akazawa, T. (August 2003) New...

Čistený a izolovaný polynukleotid, polypeptidový ligand, spôsob identifikácie putatívnej inhibičnej zlúčeniny, kalcineurínový delečný mutant, spôsob zvýšenia expresie interleukínu 2T, spôsob izolácie kalcineurínu, spôsob inhibície aktivity kalcine…

Načítavanie...

Číslo patentu: 284105

Dátum: 11.08.2004

Autori: Scott John, Howard Monique, Coghlan Vincent, Gallatin William, Lockerbie Robert Owen

MPK: C07K 7/06, C07K 1/113, C07K 14/47...

Značky: izolovaný, izolácie, identifikácie, expresie, putatívnej, zlúčeniny, aktivity, kalcine, polynukleotid, delečný, inhibičnej, zvýšenia, inhibície, spôsob, čistený, kalcineurínu, kalcineurínový, mutant, interleukínu, ligand, polypeptidový

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný čistený a izolovaný polynukleotid, kódujúci polypeptidový ligand viažuci kotviaci proteín A kinázy 79 (AKAP 79), polypeptidový ligand viažuci kotviaci proteín A kinázy 79 (AKAP 79), spôsob identifikácie putatívnej inhibičnej zlúčeniny, ktorá inhibuje väzbu medzi kotviacim proteínom a väzbovým partnerom, pričom väzbový partner je zvolený zo súboru pozostávajúceho z regulačnej podjednotky PKA typu I a kalcineurínového polypeptidu...

Spôsob in situ produkcie emulgátora v potravine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8715

Dátum: 15.01.2004

Autori: Söe Jörn Borch, Mikkelsen Jörn Dalgaard, De Kreij Arno, Madrid Susan Mampusta

MPK: A21D 8/04, A23D 7/01, A23C 19/032...

Značky: emulgátora, potravine, produkcie, spôsob

Text:

...akumulácia voľných mastných kyselín, kvôli hydrolýze nielenfosfolípidov. ale súčasne aj triglycerídov.Ako bolo spomenuté vyššie, ďalšou oblasťou, v ktorej boli lipázy široko používané, je pekárenský priemysel. Použitie fosfolipáz vpekárenstve pochádza zobdobia 80. rokov 20.Substrátom lipáz v pšeničnej múke sú l,5-3 endogénnych pšeničných lipidov, ktoré sú komplexnou zmesou polárnych a nepolárnych lipidov. Polárne lipidy môžu byt rozdelené na...

Fosfošpecifické PAK protilátky a diagnostické kity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9031

Dátum: 20.11.2003

Autori: Smeal Tod, Callow Marinella, Jallal Bahija

MPK: C12Q 1/48, G01N 33/574

Značky: protilátky, fosfošpecifické, diagnostické

Text:

...PAK 4 je efektorom Cdc 42, je svysokou pravdepodobnosťou spájaný schemotaxiou, sbunkovou adhéziou, so zápalovou odozvou a iniciuje imunologické aktivity. Existuje napríklad dôkaz, na základe ktorého sú kinázy PAK zahrnuté do onkogénneho neadherentného rastu riadeného Ras a do regulácie prežitia buniek (opisuje sa napríklad v publikácii Qiu et al., (1995) Nature 374, 457 EP 2 055 786 B 1 EP 114/Z-TŠ0008 V doterajšom stave techniky však...

Test na kinázu anaplastického lymfómu, činidlá a prípravky na test

Načítavanie...

Číslo patentu: E 981

Dátum: 07.03.2003

Autori: Scapozza Leonardo, Mologni Luca, Donella-deana Arianna, Marin Oriano, Gunby Rosalind, Pinna Lorenzo, Gambacorti-passerini Carlo

MPK: A61K 31/00, C12Q 1/48, C07K 14/435...

Značky: činidla, lymfómu, anaplastického, přípravky, kinázu

Text:

...ALK tyrozínkinázy (kontrolné látka). Presnejšie spôsob identiñkovania látok, ktoré modulujú aktivitu ALK tyrozín-kinázy zahrnuje krokyi) inkubácía ALK proteínu alebo jeho funkčného derivátu s peptidom vybraným zo Sekv.id, č. l alebo 2, výhodne Sekv. id. č. l, v prítomnosti testovanej látky za podmienok vhodných na fosforyláciu peptiduii) kvantifikácia takto vytvoreného fosforylovaného peptiduLátky, ktoré inhibujú ALK aktivitu, sú vybrané...

Spôsob analýzy homocysteínu a analytická súprava prípravkov na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281517

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sundrehagen Erling

MPK: C07H 15/14, C07D 307/32, C12Q 1/34...

Značky: spôsob, analýzy, analytická, homocysteínu, súprava, vykonávanie, prípravkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia homocysteínu vo vzorke, napríklad v krvi, plazme alebo v moči, ktorá obsahuje kroky kontaktu uvedenej vzorky s enzýmom, premieňajúcim homocysteín, a aspoň s jedným substrátom zmieneného enzýmu, odlišným od homocysteínu, a stanovenie neoznačenej analyzovanej vzorky, zvolenej z ko-substrátu homocysteínu, a produktov premeny homocysteínu enzýmovou premenou homocysteínu účinkom zmieneného enzýmu, bez nutnosti chromatografického...

Způsob stanovení aktivity enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248348

Dátum: 12.02.1987

Autor: Homolka Jiří

MPK: C12Q 1/48

Značky: stanovení, aktivity, enzymů, způsob

Text:

...enzymatické aktivity podle vynélezu je blíže objasněn na příkladech.Při provádění způsoburñle vvnálezu se používají tato čínidla karbonát-bikarbonátový pufr 0,1 M, pH 10,0 pro alkalickou fosfatázu nebo natriumcítrátový s kys. chlorovodíkovou pufr 0,1 M,pH 4,9 pro kyselou fosfatázu, substrát S-/b-methoxy-fenyl/thiofosfát /anilinová sůl/ V koncentrací 2.lO 5 M rozpuštěný v příslušném pufru, dále stlačený dusík V láhvi.Do nádobky se odměří 4...