C12Q 1/02

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Geoffrey Davis, Mueller Eileen Elliott, Corvalan Jose Ramon, Hanke Jeffrey Herbert, Gilman Steven Christopher, Hanson Douglas Charles, Neveu Mark Joseph

MPK: A61K 39/395, A61K 31/395, A61P 35/00...

Značky: farmaceutická, buňka, kompozícia, izolovaná, línia, monoklonálnej, výroby, cicavec, protilátka, použitie, hostiteľská, protilátky, transgénny, ctla-4, spôsob, monoklonálna, bunková, nukleová, kyselina, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...

Molekula mutantu CTLA4 alebo nukleovej kyseliny, vektor a hostiteľský vektorový systém, hostiteľská bunka, proteín mutantu CTLA4, spôsob jeho prípravy a použitie, farmaceutická kompozícia a spôsob regulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288131

Dátum: 16.09.2013

Autori: Linsley Peter, Bajorath Jurgen, Naemura Joseph, Peach Robert

MPK: A61P 37/00, A61K 45/00, A61K 38/16...

Značky: proteín, mutantů, spôsob, ctla4, přípravy, buňka, vektorový, systém, farmaceutická, regulácie, hostiteľská, molekula, kyseliny, nukleovej, kompozícia, vektor, použitie, hostiteľský

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná molekula mutantu CTLA4, molekula nukleovej kyseliny, ktorá zahŕňa nukleotidovú sekvenciu kódujúcu aminokyselinovú sekvenciu korešpondujúcu s molekulou mutantu CTLA4, vektor obsahujúci sekvenciu nukleovej kyseliny, hostiteľský vektorový systém obsahujúci vektor, hostiteľská bunka majúca uvedený vektor, spôsob prípravy proteínu mutantu CTLA4, proteín mutantu CTLA4 pripraveného uvedeným spôsobom, farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje...

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Davis Geoffrey, Hanke Jeffrey Herbert, Corvalan Jose Ramon, Neveu Mark Joseph, Gilman Steven Christopher, Mueller Eileen Elliott, Hanson Douglas Charles

MPK: A61P 29/00, A61K 31/395, A61P 35/00...

Značky: viažuca, bunková, ludskej, monoklonálna, kompozícia, protilátku, línia, nukleová, obsahom, ctla-4, produkujúca, kyselina, ľudská, protilátky, farmaceutická, spôsob, protilátka, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...

Modulátory regulátora transmembránovej vodivosti cystickej fibrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16887

Dátum: 23.10.2009

Autori: Yang Xiaoqing, Van Goor Fredrick, Fanning Lev, Botfield Martyn, Sheth Urvi, Binch Hayley, Hurley Dennis, Numa Mehdi, Silina Alina, Grootenhuis Peter

MPK: C07D 453/04, A61K 31/439, C12Q 1/02...

Značky: vodivosti, modulátory, fibrózy, cystickej, regulátora, transmembránovej

Text:

...kanálov v membráne a porucha vrátkovania spoločne vedú k zníženiu transportu aniónov epitelom, čo vyústi v poruchu transportu iónov a kvapalín.(Quinton, P. M. (1990), FASEB J. 4 2709-2727). Pomocou štúdií však bolo preukázané, že nižšie počty AF 508-CFTR »sú funkčné, ale menej než CFRT divokého typu. (Dalemans et al.(1991), Nature Lond. 354 526-528 Denníng et al., supra Pasyk a Foskett (1995), J. Cell. Biochem. 270 12347-50). Okrem AF...

HLA-A-1101-ohraničený WT1 peptid a farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18262

Dátum: 14.12.2007

Autor: Sugiyama Haruo

MPK: A61K 38/00, A61K 31/7088, A61K 48/00...

Značky: prípravok, peptid, farmaceutický, obsahuje, hla-a-1101-ohraničený, ktorý

Text:

...12) a indukovane CTL nepotláćajú kolónie tvoriacu aktivitu normálnych hemotopoetických kmeňových buniek, ktoré čiastočne exprimujú fyziologicky WT 1 gén (nepatentové dokumenty 12 a 13). Tieto správy silne predpokladajú, že nielen V myšiach,ale tiež u ľudí, sa môžu indukovat WT 1 špecifické CTL, ako CTL s cytotoxickou aktivitou voči tumorovgxm bunkám exprimujúcim WT 1 gén pri vysokých hladinách, ale nie s cytotoxickou aktivitou voči...

Racionálne navrhnuté médiá pre bunkovú kultiváciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18802

Dátum: 07.11.2007

Autori: Luan Yen-tung, Wang Wenge, Drapeau Denis, Nolan Ryan

MPK: C12Q 1/02, C12N 5/00

Značky: bunkovú, kultiváciu, media, navrhnuté, racionálne

Text:

...Východzieho média a zvyšovanie frekvencie vyživovania kultúry 2) aplikáciu viacfaktorového dizajnu na odlišné sily média a odlišné koncentrácie zložiek a 3) analyzovanie kondiciovaného(použitého) média pre aminokyseliny, vitamíny a ďalšie zložky, a priadanie tých zložiek, ktorých koncentrácia je nízka alebo ktoré sú už celkom vyčerpané. Tieto metódy všeobecne využívajú odpovede, ako sú bunková hustota, životaschopnosť a titer, ako0005 Predsa...

HLA-A*3303 špecifický peptid WT1 a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12382

Dátum: 21.02.2007

Autor: Sugiyama Haruo

MPK: A61K 48/00, A61K 35/76, A61K 38/00...

Značky: prostriedok, obsahuje, hla-a*3303, specificky, ktorý, farmaceutický, peptid

Text:

...sa indukujú WT 1 špecifické CTLs (TAK-1)(nepatentový dokument 12) a indukované CTLs nepotláčajú aktivitu kolónie tvoriacich normálnych hematopoetických kmeňových buniek,ktoré fyziologicky čiastočne exprimujú gén WT 1 (nepatentové dokumenty 13 a 14). Tieto správy silne podporujú tvrdenie, že nielen V myšiach, ale tiež v človeku možno indukovať WT 1 špecifické CTLs, pričom tieto CTLs majú cytotoxický účinok na nádorové bunky exprimujúce gén WT...

Humánne monoklonálne protilátky k proteínu programovanej smrti 1 (PD-1) a spôsob liečenia rakoviny pri použití anti-PD-1 protilátok samotných alebo v kombinácii s ďaľšími imunoterapeutikami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15261

Dátum: 02.05.2006

Autori: Selby, Chen Bing, Wang Changyu, Korman Alan, Srinivasan Mohan, Huang Haichun, Cardarelli Josephine

MPK: C12N 5/00, C12N 15/09, C07K 16/28...

Značky: anti-pd-1, protilátok, monoklonálne, smrti, imunoterapeutikami, programovanej, ďalšími, použití, liečenia, rakoviny, kombinácii, samotných, spôsob, protilátky, humánne, proteínu, pd-1

Text:

...(2004) Hum Mol Genet 13 R 143 Nielsen et al.(2004) Lupus 13 510). V myšej B lymfocytárnej nádorovej línii bolo ukázané, že ITSM z PD-1 je esenciálny pre blokádu BCR-sprostredkovaného toku Ca a fosforylácie tyrozínu downstream efektorových molekúl (Okazaki et al. (2001) PNAS 98 13866-71).0005 V dôsledku toho sú žiadúce činidlá, ktoré rozpoznávajú PD-1 a spôsoby také0006 Predkladaný vynález poskytuje izolované monoklonálne...

Spôsob vyhodnocovania vhodnosti pankreasu na izoláciu ostrovčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7595

Dátum: 14.11.2005

Autori: Smith Barry, Gazda Lawrence, Rubin Albert

MPK: G01N 33/50, C12Q 1/02

Značky: izoláciu, pankreasu, spôsob, ostrovčekov, vhodnosti, vyhodnocovania

Text:

...hodnote priemeru ostrovčekov ujednotlivých živočíšnych druhov. ktoré sa berú do úvahy. Pre hodnotiace účely je určujúcim to, ak stredná hodnota priemeru ostrovčekov v orgáne, ktorý sa berie do úvahy, je väčšia ako priemer. Pre mnohé druhy je stredná hodnota priemeru ostrovčekov pankreasu približne 100 mikrometrov. To platí pre ostrovčeky myší, prasiat i človeka, ako aj pre mnohé iné druhy. Ak mala väčšina skúmaných ostrovčekov, ako bolo...

Transgénne živočíchy reprezentujúce vážne poruchy spojené s Alzheimerovou chorobou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8124

Dátum: 27.09.2004

Autori: Tremp Gunter, Benoit Patrick, Blanchard-bregeon Véronique, Itier Jean-michel, Casas Louzao Caty, Atc 3 Deg, Pradier Laurent

MPK: C12N 15/12, A01K 67/027, C07K 14/47...

Značky: chorobou, poruchy, vazné, reprezentujúce, alzheimerovou, transgénne, živočichy, spojené

Text:

...kódujúci preselin l mutovaný zavedením mutácie P 264 L. Huang a kol. (Exp.Neuro 1., vol. 183, č. 2, október 2003, str. 673-681) opisuje transgénne myši, pravdepodobne heterozygotné,exprimujúce ľudský protein PS l s mutáciou L 235 P.Možné spojenie medzi príslušnými mutáciami M 233 T s L 235 P v PS 1 a ranými formami Alzheimerovej chorobyje uvedené v literatúre (Kwok et al., Neuroreport 14. april 1997, vol 8, č.S prihliadnutím na úlohu proteínu...

Kruhové molekuly DNA s podmieneným začiatkom replikácie, spôsob ich prípravy a ich použitie v génovej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11144

Dátum: 14.10.2003

Autor: Soubrier Fabienne

MPK: C12N 15/70, C12N 1/20, C12N 15/64...

Značky: terapii, spôsob, kruhové, použitie, podmieneným, replikácie, molekuly, začiatkom, génovej, přípravy

Text:

...ET AL (GENE THERAPY, vol. 6, 1999, 1482-1488) a CARRIĚRE ET AL(S.T.P. PHARMA SCIBNCES, vol. 11, no. 1, 2001, 1-6), obidvaja opisujú kmeň XAC pír 116, rovnako ako derivát IraD uvedeného kmeňa.0011 MIRON ALEXANDER ET AL (PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, vol. 91, no. 14, 1994, 6438-6442) opisuje charakterizáciu radu pir mutácíí, vrátane pir 42, avšak ani neopisujú, ani nenavrhujúvytvorenie...

Spôsob merania účinnosti glatiramer acetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8041

Dátum: 04.12.2002

Autor: Klinger Ety

MPK: C12N 5/00, A61K 38/16, C12Q 1/02...

Značky: účinnosti, merania, spôsob, glatiramer, acetátu

Text:

...médiá spojené a analyzované na interIeukin-Z (IL-2) pomocou ELlSA.Obrázok G Vplyv imunizačnej doby. Myši boli očkované s 250 g GA RS v CFA a LN boli odstránené po 9, 10 a 11 dňoch. Odpoveď LN buniek z rôznych skupín v rôznych koncentrádách GA RS bola testovaná in vitro na základe merania sekrécie lL-2 metódou ELISA.-3 Obrázok 7 Vplyv kultivačných médií na GA-špeciñcké T bunkové odpovede. Primárne kultúry LN buniek boli kultivované v...

Kultivačné prostredie na určovanie toxických látok vo vodných roztokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1136

Dátum: 08.05.1996

Autor: Nikš Milan

MPK: C12Q 1/02

Značky: látok, vodných, toxických, určovanie, roztokoch, kultivačné, prostredie

Text:

...a jednak v jeho póroch. Indikácia rastu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, s výhodou pomocou redox indikátora (napríklad soľ tetrazóliového farbiva). Mikroterčíky sa pred použitímVýhodou kultivačného prostredia podľa technickéhoriešenia je predovšetkých jednoduchosť, spočívajúca V nenáročnej príprave blokových zostáv testovacích terčíkov s vysokým počtom rôznych mikroorganizmov a následne V spoľahlivom a rýchlom určovaní toxických látok vo...

Spôsob testovania cytotoxicity a genotoxicity chemických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278857

Dátum: 08.06.1994

Autor: Chreňo Ondrej

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/02

Značky: testovania, cytotoxicity, genotoxicity, chemických, spôsob, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Cytotoxické a genotoxické vlastnosti chemických látok sa testujú pomocou organizmu Euglena gracilis tak, že sa bunky euglén ovplyvňujú chemickou látkou pri teplote 25 °C až 39 °C v stabilnom testovacom roztoku, ktorý sa pripraví zmiešaním 0,03 M roztoku Na2HPO4.12 H2O a 0,03 M roztoku KH2PO4 v takom pomere, aby sa získalo požadované pH prostredia v rozsahu pH 4,6 až 8,5. Testovací roztok s pH hodnotami 3 až 4,5 sa pripraví okyslením 0,5 M H2SO4.

Způsob specifického stanovení železnatých nebo/a železitých iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251622

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mandl Martin, Dočekalová Hana

MPK: C12Q 1/02

Značky: stanovení, způsob, železitých, železnatých, specifického, iontů

Text:

...Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1977, e. 2 - 37.Tyto interference stanovení železnatych iontů se odstraní, Jak Již bylo uvedene,metodou stendurdního přídavku železnatých iontů. Pouze v pŕítomnosti kyanidu nebo aziduv dojde k hlubší inhlbioi respirace a stanovitelnost železuatých iontů .je pak závislá na v polěru koncentrací železnatých, kyanidorých resp. azídowých iontů.Podmínkou mnovení železnatých iontñ ,je tedy Iěřitelná rychlost...