C12P 37/00

Spôsob výroby ľahko separovateľnej kryštalickej benzatínovej soli fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284307

Dátum: 08.12.2004

Autori: Selecká Slávka, Mazáň Štefan

MPK: C07D 499/00, C12P 37/00

Značky: výroby, fenoxymetylpenicilínu, spôsob, ľahko, benzatínovej, separovateľnej, kryštalickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalickej benzatínovej soli fenoxymetylpenicilínu pridávaním vodného roztoku benzatín - diacetátu k acetónovému alebo vodnoacetónovému roztoku voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu. Takto pripravená benzatínová soľ fenoxymetylpenicilínu sa vyznačuje vysokou kvalitou a je vhodná na formuláciu liečivých prípravkov s obsahom penicilínu V.

Spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281321

Dátum: 04.03.1998

Autori: Sýkora Miroslav, Krempa Peter, Zábranská Jana, Dohányos Michal, Bošanská Monika, Jeníček Pavel

MPK: C12P 35/00, C02F 11/02, C12P 13/04...

Značky: aminokyselin, anaeróbneho, antibiotik, biomasy, spracovania, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín, ktorý spočíva v tom, že k substrátu sa následne pridáva aktivovaný zahustený kal z čistiarne odpadových vôd na dosiahnutie výslednej sušiny substrátu 5 až 15 %, substrát sa potom podrobí anaeróbnej mikrobiálnej fermentácii za vzniku bioplynu, kvapalnej zložky a zvyškov organickej hmoty.

Spôsob submerznej príkrmovej kultivácie kvasinky Cryptococcus sp. CCY 17-22-1 s vysokým obsahom vnútrobunkovej V-penicilín amidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280600

Dátum: 08.10.1997

Autor: Huňková Zdenka

MPK: C07D 499/04, C12N 9/84, C12N 1/16...

Značky: amidázy, príkrmovej, obsahom, spôsob, submerznej, vnútrobunkovej, v-penicilín, cryptococcus, kultivácie, kvasinky, vysokým, 17-22-1

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob submerznej príkrmovej kultivácie kvasinky Cryptococcus sp. CCY 17-22-1 s vysokým obsahom vnútrobunkovej V-penicilín amidázy, ktorý spočíva v tom, že ku kultivačnému médiu sa pridá kyselina fenylpropiónová s koncentráciou 0,1 až 0,3 % hmotn. spolu s kyselinou p-hydroxyfenoxyoctovou, a že na príkrmy sa používa kyselina fenylpropiónová s celkovou koncentráciou 0,1 až 0,3 % hmotn., etanol s celkovou koncentráciou 0,8 až 1,5 % hmotn. a síran...

Spôsob prípravy kryštalickej formy 6-aminopenicilánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278517

Dátum: 06.08.1997

Autori: Richtr Ladislav, Medvecký Ján, Jakubová Antonia, Jánošová Magdaléna

MPK: C07D 499/18, C12P 37/00, C07D 499/42...

Značky: kryštalickej, 6-aminopenicilánovej, spôsob, formy, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalickej formy 6-aminopenicilánovej kyseliny je založený na kryštalizácii z vodného prostredia po predchádzajúcej extrakcii ďalších produktov enzýmovej hydrolýzy - bočných reťazcov penicilínov do organických rozpúšťadiel nemiešateľných s vodou pri kyslom pH. Na prípravu pH je možné použiť silné organické alebo anorganické kyseliny. Kryštalizácia sa robí z vodného prostredia po úprave pH na 4,2 až 4,3 pomocou silných zásad....

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278469

Dátum: 08.11.1995

Autori: Mazáň Štefan, Bobáľ Miloš, Gažo Marián, Jakubová Antonia, Kliment Július

MPK: C12P 35/00, C02F 1/58, C02F 1/66...

Značky: 7-aminodeacetoxycefalosporánovej, kyseliny, kvapalného, spracovania, spôsob, odpadů, výrobe, 6-aminopenicilánovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané spracovanie kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej enzýmovým štiepením benzyl alebo fenoxymetylpenicilínu, prípadne deacetoxycefalosporínu G. Tento odpad, ktorý sa skladá z vodnej a organickej vrstvy, sa okyslí na pH 2,0 až 4,5, vodná vrstva sa oddelí a z organickej vrstvy sa zavádzaním amoniaku (plynného alebo vo forme čpavkovej vody) do neutrálnej reakcie vylúči amónna soľ...

Rekombinované plazmidy Escherichia coli obsahujúce tieto plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278107

Dátum: 14.10.1992

Autori: Kyslík Pavel, Plháčková Kamila, Vojtíšek Vladimír, Sobotková Lenka

MPK: C12N 15/70, C12P 37/00

Značky: escherichia, obsahujúce, tieto, plazmidy, rekombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinované plazmidy kódujú syntézu G-penicilín amidázy, ich deriváty vzniknú deléciou nekódujúcich oblastí a sú odvodené od základných plazmidov pACY184 a pBR322, ktoré sú označené pAA1, pAA6, pBA4 a pBA6. Kmeň mikroorganizmu Escherichia coli CCM 4228 obsahuje niektorý z uvedených rekombinovaných plazmidov a môže byť využitý ako zdroj enzýmu na prípravu 6-aminopenicilánovej kyseliny (6-APK) z G-penicilínu alebo...

Spôsob inaktivácie a využitia odpadového mycélia po výrobe betalaktámových antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: 264173

Dátum: 13.06.1989

Autori: Welward Ladislav, Apalovič Rudolf, Fifka Peter

MPK: C12P 37/00

Značky: mycelia, betalaktámových, antibiotik, spôsob, inaktivácie, odpadového, využitia, výrobe

Text:

...je, že sa jednoduchým postupom inaktivuje a využije veľké množstvo odpadovéh-o mycélia pri výrobe organických hnojív. Takýmto postupom vyrobené organické hnojivá majú vysoký obsah organických látok, priaznivý obsah stopových prvkov a majú priaznivý vplyv na zvyšovanie úrodnosti pôdy a sú plnohodnotnou náhradou rašeliny. Popísaný spôsob využitia odpadového mycelia rieši závažné ekologické problémy, ktoré vznikajú pri deponovani odpadového...

Způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseliny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259996

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mikláš Emil, Čulík Karel, Jakubová Antonia, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Huňková Zdenka, Bučko Michal

MPK: C12P 37/00

Značky: fenoxymethylpenicilinu, způsob, buňkami, výroby, kyseliny, kvasinek, 6-aminopenicilánové, stabilizovanými, enzymové

Text:

...není hydrolyzován vůbec. Existence tohoto kmene a způsobu výroby enzymově aktivní biomasy tohotokmene kvasinky a průkaz o nepathogenitě tohoto kmene na základě hygienicko-epidemiologické expertízy umožňuje navrhnout řešení technologie enzymové výroby 6 rAPK z V-penicilinu pomocí stabilizovaných buněk.způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseiny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek podle předmětného vynálezu je...

Sposob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259364

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bučko Michal, Grelnetová Júlia, Mazáň Štefan, Daučík Adam, Jakubčová Mária

MPK: C12P 37/00

Značky: fenoxymetylpenicilínu, izolácie, spôsob, čistého, benzylpenicilínu

Text:

...má .nízku priepustnost. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú izoláciu čistého penicilínu. .Bolo zisteně,- že aplikáciou koagulantu, s výhodou síranu hlinitého a katiónaktívneho flokulantu derivátu, alebo kopolyméru polyakrylamidu do fermentačnej pôdy, dochádza k účinnému vyvločkovaniu bielkovín a k absorpcii farebných látok na povrch vločiek. Filtrát získaný týmto spôsobom je lepšej kvality pre ďalšie spracovanie, čo priaznivo ovplyvňuje...

Způsob výroby benzylpenicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258046

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wolleschensky Erhard, Ruhland Günter, Christner Arnulf, Heller Ingeborg, Bormann Ernst-joachim

MPK: C12P 37/00

Značky: výroby, způsob, benzylpenicilínu

Text:

...upnMepon.a) Oömue ycnonnn . Hcxonnuw MBTGDHBHOM snnaewcn nxownnusnponanmm Koncepanponanxuñ METCPHBH nucoxonpoyxrunnoro mTaMM 8 Penicillium chrysogenum. K Koncepsnponaxnoúy MRTEPHGHY npuöannnmw 2 Mn nncrnnnnpoaannoň Bonn u nocne noswannoro pasöaanenun no cwenenn l 0 ° muawenem HaHOCHT na nurarenbnym cpey aux cnop .nauewp no l 0 MM 0 opMa nonepxuocru cxnanuawan, c xparepooöpaanu nucrynou, ysxaa öenan Hecnopynupoaasman sena pocra v01 STH...

Spôsob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239383

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mareš Josef, Veverka František, Didek Miloslav, Faiman Zbyšek

MPK: C12P 37/00

Značky: benzylpenicilínu, čistého, izolácie, spôsob, fenoxymetylpenicilínu

Text:

...v tom, že na extrakciu sa použije zmes 70 až 99,5 obj. 0/0 butylacetátu a 0,5 až 30 obj. 0/0 organického rozpúštĺadla, miešateľného alebo aspoň čiastočne miešatelného s vodou, ako sú. acetón, butanol, etanol.Spôsob podľa vynálezu vychádza z poznatku, že fermentačná pôda oboch penicilĺnov obsahuje okrem balastných látok bielkovinového charakteru a organických solí aj látky s príbuznými fyzikälnochemi(lçýn 1 i vlastnosťami k obom...

Způsob submersní kultivace kvasinek k enzymové přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čulík Karel, Bárta Miroslav, Panoš Jan, Bučko Michal, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čavs, Huňková Zdenka, Vojtíšek Vladimír, Mikláš Emil, Jakubová Antonia, Ulbert Stanislav

MPK: C12P 37/00

Značky: 6-aminopenicilánovou, submersní, kvasinek, kyselinu, přeměně, fenoxymethylpenicilinu, kultivace, enzymové, způsob

Text:

...kromě K-soli fenylpropionové kyseliny a MgeS 04. Fenylpropionova kyselina byla rozpuštěna oddelené t-akto 0,36 kg fenylpropionové -kyseliny bylo předložen-o do Zlitrové nádoby, přidáno 0,5 litru pitné vody a hustá suspenze krystalů promíchána pomocí rywchloběžného míchadla a za nepretržitého micháni byla suspenze neutralizována 50 roztokem KOH až pH roztoku po neutralizaci se pohybovalo v rozmezí hodnot 6,5 až 7,0. Roztok draslené soli...

Způsob výroby penicilinu V a G

Načítavanie...

Číslo patentu: 237553

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bučko Michal, Lazor Ondrej, Zajíček Jiří, Varga Vladimír, Hano Alexander

MPK: C12P 37/00

Značky: penicilinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinu V a G submerzní kultivací mikroorganismu Penicillium chrysogenum v tekuté živné půdě, obsahující zdroje asimilovatelného uhlíku, anorganické i organické zdroje dusíku, prekurzory a živné soli.

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Bučko Michal, Pilát Petr, Bulla Ján, Zelený Karel, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Matelová Vlasta, Varga Vladimír

MPK: C12P 37/00

Značky: půdy, fermentační, řízení, reologických, penicilinů, výroby, způsob, charkteristik, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob výroby penicilinu G nebo V

Načítavanie...

Číslo patentu: 231402

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zajíček Jiří, Dašek Jaroslav, Roubíček Rudolf, Herold Miloš, Benda Antonín

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, výroby, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinu G nebo V za plynulého dávkování sacharidů v závislosti na pH.

Způsob izolace antibiotik penicilinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 231652

Dátum: 01.05.1986

Autori: Žemla Dušan, Benda Antonín, Čulík Karel, Bulla Ján, Okánik Boris

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, antibiotik, penicilinové, řady, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace antibiotik penicilinové řady z fermentačních půd po ukončení kultivaci produkčního mikroorganismu, zejména Penicillium chrysogenum. Působením sodné soli kyseliny dibutylnaftalensulfonové se z půdy vyloučí balastní látky, které se při hodnotách pH 4,0 až 5,0 a po přídavku aktivního uhlí odstraní filtrací. Z filtrátu se při teplotách - 10 až + 10 °C úpravou pH na hodnotu 1,0 až 2,0 vyloučí antibiotikum ve formě...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-760

Načítavanie...

Číslo patentu: 239242

Dátum: 15.05.1985

Autori: Janák Miloš, Bartoš Svatopluk, Protiva Miroslav, Gangelberger Walter, Šafránek Jioí, Soueek Viktor, Chupík Lubomír, Skála Ladislav, Reissová Alena, Eapka Martin

MPK: C12R 1/82, C12P 37/00

Značky: f-760, chrysogenum, mikroorganismu, penicillium

Text:

...koloníe i na této půdě se vytvářejí radiálni vrásy, které nejsou tak zřetelné jako na sporulační půdě typu glycerín-melasa. Barva vysporulované kolonie je na sporulační půdě béžová, starší kolonie začŕnají tmavnout, na minimální půdě Czapek-Dox jsou koloníe bílé a při stárnutí se směrem do středu projevuje odstín béžové. Kmen patří mezi kmeny rychle roetoucí při všech používaných teplotách pro kmeny druhu Penícíllíum chry~ sogenum, a to...