C12P 21/04

Ľudská monoklonálna protilátka proti molekule AILIM, DNA kódujúca protilátku, vektor obsahujúci DNA, bunka produkujúca protilátku, genetický rekombinantný hostiteľ, farmaceutická kompozícia s obsahom protilátky a použitie protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287862

Dátum: 09.01.2012

Autori: Tsuji Takashi, Hori Nobuaki, Tezuka Katsunari

MPK: A61K 39/395, A61K 31/7088, A61K 38/00...

Značky: protilátky, monoklonálna, molekule, protilátka, ailim, produkujúca, kódujúca, buňka, ľudská, vektor, geneticky, obsahujúci, farmaceutická, použitie, proti, hostiteľ, rekombinantný, kompozícia, protilátku, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka proti molekule AILIM, ktorej variabilná oblasť ťažkého reťazca má aminokyselinovú sekvenciu definovanú v nárokoch
DNA kódujúca variabilnú oblasť ťažkého reťazca polypeptidu ľudskej protilátky
vektor obsahujúci DNA
bunka produkujúca protilátku
genetický rekombinantný hostiteľ
farmaceutická kompozícia s obsahom protilátky a použitie protilátky.

Inzulínu podobný rastový faktor 1 receptor viažuci peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19631

Dátum: 25.05.2011

Autori: Diem Michael, O'neil Karen

MPK: A61K 39/00, A61K 38/00, C07K 14/435...

Značky: inzulínu, faktor, viažuci, podobný, rastový, peptidy, receptor

Text:

...V SEQID Nos 14-26. 0012 Iným aspektom predkladaného vynálezu je hostiteľská bunka, ktorá obsahuje Vektor podľa vynálezu. 0013 Iným aspektom predkladaného vynálezu je izolovaný fúzovaný proteín s obsahom polypeptidu so sekvenciou uvedenou V SEQ ID Nos 1-13 fúzovaný s druhým polypeptidom. 0014 Iným aspektom predkladaného vynálezu je spôsob expresie polypeptidu a obsahuje kroky 1. použitie hostiteľskej bunky podľa vynálezu 2. kultivácia...

Expresný systém faktora VIII

Načítavanie...

Číslo patentu: 286945

Dátum: 06.07.2009

Autori: Kelsey William, Yee Helena, Chan Sham-yuen, Cho Myung-sam

MPK: C07K 1/00, A61K 35/14, C12P 21/04...

Značky: systém, faktora, expresný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby bez proteínov týkajúcich sa proteínov, ktoré majú prokoagulačnú aktivitu faktora VIII. Všeobecne tento spôsob zahrnuje (1) odvodenie stabilných klonov ľudských buniek s vysokou produktivitou faktora VIII bez domény B a (2) adaptáciu buniek na rast v médiu bez proteínov odvodených z plazmy. Špecifickejšie tento spôsob zahrnuje transfekciu ľudských buniek vektorom, ako je vektor na obrázku, ktorý obsahuje voliteľný markér...

Zlepšený spôsob výroby daptomycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9359

Dátum: 01.08.2008

Autori: Bertetti Gianluca, Trione Guido, Muraca Roberto, Rossi Alessia, Malcangi Antonella

MPK: C12P 21/04

Značky: výroby, spôsob, daptomycínu, zlepšený

Text:

...je tekutý pri teplote miestnosti, výhodne sa pridáva samostatne ako taký. Olej z kufey obsahuje triglyceridy s mastnými kyselinami rôzneho reťazca, ktoré mikroorganizmus hydrolyzuje a použije na syntézu daptomycínu. Prekvapujúco sa zistilo, že olej z kufey má takú nízku toxicitu pre mikroorganizmy, že jeho akumulácia počas fermentácie je prípustná, preto na rozdiel od kyseliny dekánovej/metyloleátu striktne kontrolovanie dávkovaného množstva...

Multimérne konštrukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14294

Dátum: 13.09.2005

Autori: Scaria Abraham, Pecháň Peter, Wadsworth Samuel

MPK: C07H 21/04, A61K 39/395, C07K 14/715...

Značky: multimérne, konštrukty

Text:

...50 ng rekombinantného FIt-HgG (RD Systems).0033 Obr. 6. HUVECs proliferačný test porovnávajúci aktivitu D 2-(Gly 4 Ser)a-Fc proteínu s aktivitou D 2-9 Gly-Fc a D 2-9 G|y-Ex 3/CH 3.0034 Obr. 7. Westem blot Proteíny (neredukujúoe a redukujúce) z kondicionovaného média transfekovaných 293 buniek (15 ul CM) s plazmidmi exprimujúcimi (1) D 2-9 Gly-Fc (2) D 2-(G 4 S)3-Fc a (3) ~ EGFP proteiny, sa separovali prostredníctvom SDS-elektroforézy a...

Použitie lignín-peroxidázy pri zosvetlení pokožky a vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18832

Dátum: 11.12.2003

Autori: Belinky Paula, Dosoretz Carlos, Lasser Haim

MPK: A61K 8/66, A61Q 5/08, A61Q 19/02...

Značky: vlasov, zosvetlení, pokožky, lignín-peroxidázy, použitie

Text:

...syntetický peptid,ktorý funguje pri deaktivácii melanogenézy v melanocytoch.produkciu melanínu je tiež použitých V V zosvetľovacíchproduktoch. Pretože syntéza melanínu zahŕňa oxidačnú reakciu,blokovanie oxidácie V rôznych bodoch od tyrozínu/DOPA k melanínu skutočne inhibuje syntézu melanínu.0010 Jeden antioxidant, ktorý sa používa na blokovanie syntézy melanínu je kyselina L-askorbová (vitamín C), ktorý pôsobí ako redukčné činidlo pre...

Antagonisti, založené na IL-1 receptore spôsoby ich výroby a prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5268

Dátum: 24.10.2003

Autori: Stahl Neil, Yancopoulos George

MPK: C07K 14/435, C12N 1/21, C12N 1/19...

Značky: antagonisti, založené, receptore, výroby, spôsoby, přípravy

Text:

...SEQ ID č.7. Vynález sa týka izolovanej molekuly nukleovej kyseliny, zahrnujúcej sekvenciu SEQ ID č.7, kde izolovaná molekula nukleovej kyseliny kóduje füzny polypeptid, ktorý tvorí multimér, schopný viazať interleukín-l (IL-1) pri vznikuPojmom cytokín viazajúca časť je myslená minimálna časť extracelulárnej domény, nutná k väzbe cytokínu. Je známe osobám, pohybujúcim sa V tejto oblasti, že definujúcou vlastnosťou cytokínového receptora...

Gény oxidázy mastných alkoholov a proteíny z Candida tropicalis a metódy s nimi súvisiace

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11173

Dátum: 18.04.2003

Autori: Eirich Dudley, Craft David

MPK: C07K 1/00, C07H 21/04, A61K 38/44...

Značky: tropicalis, candida, proteiny, gény, oxidázy, súvisiace, mastných, alkoholov, metody

Text:

...C 4 až C 16. C. bombicola (8) kultivovaná v hexadekáne má zrejme dve rôzne alkoholoxidázové aktivity, jednu s optimálnou špecifickosťou na dĺžku reťazca 10 pre n-alkoholy a ďalšiu s optimálnou špeciñckosťou na dĺžku reťazca 14. FAO z C. maltosa (6) katalyzuje oxidáciu 1 alkanolov (C 4 až C 22) snajvyššou aktivitou využitia 1-oktanolu. Oxiduje aj 2 alkanoly (C 8 až C 16). Zistilo sa, že am-alkándioly, kyselina...

Albumínové fúzne proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14809

Dátum: 23.12.2002

Autori: Ruben Steven, Rosen Craig, Haseltine William

MPK: C07K 1/00, A01N 37/18, C07K 14/765...

Značky: proteiny, albumínové, fúzne

Text:

...na 0,01 ng/ml. Bunky boli ožarované s 0,5 mCi/jamka °Htymidlnu dodatočných 18 hodín. (n) rhEpo (V) HSA-Epo 1981 (o) Epo-HSA 1966.0015 Obrázok S je analýza reakcie na dávku a zobrazuje účinok rôznych dávok rekombinantného humánneho Epo a Epo albuminových fúznych proteínov kódovaných pomocou DNA obsiahnutých v CID 1966 a CID 1981 na percentuálnu zmenu v hematokrite odo dňa 0 po deň 7 (pozrite príklady 8 a 9). 48 osemtýždňových samičlek DBA/2...

Plesňový kmeň Tolypocladium varium a spôsob mikrobiálnej prípravy cyklosporínového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279768

Dátum: 12.03.1999

Autori: Kiss Lajos, Buzási Károly, Szabo Istvan Mihaly, Sántha György, Szászhegyesi Vilma, Tomori Née Joszt Eva, Koenczoel Kálmán, Deli Née Konszky Etelka, Molnár Née Antal Aniko, Polya Kálmán, Erdei János, Makadi Béla, Andor Attila, Jekkel Née Bokany Antonia, Ambrus Gábor, Palotás Béla, Nagy Károly, Moravcsik Imre, Tóth Sarudy Éva, Szell Valéria, Huelber Née Dobos Agota, Albrecht Károly

MPK: C12P 21/04, C12N 1/14

Značky: kmeň, tolypocladium, komplexu, varium, přípravy, mikrobiálnej, spôsob, cyklosporínového, plesňový

Zhrnutie / Anotácia:

Plesňový kmeň Tolypocladium varium sp. nov. CY/93 uložený v NCAIM(P) F pod číslom 001005, produkujúci cyklosporínový antibiotikový komplex. Spôsob mikrobiálnej prípravy cyklosporínového komplexu alebo jeho zložiek, cyklosporínu 1, cyklosporínu B a cyklosporínu C aeróbnou fermentáciou vláknitého plesňového kmeňa vedúcou k biosyntéze uvedeného antibiotika alebo antibiotík v živnom prostredí obsahujúcom využiteľné zdroje uhlíka a dusíka a...

Sekvencie DNA, rekombinantné molekuly DNA a spôsob výroby polypeptidov podobných rastovému hormónu ošípanej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278336

Dátum: 04.12.1996

Autori: Schulz Marie-francoise, Movva Nageswararao

MPK: C12N 15/18, C12N 15/64, C12N 15/70...

Značky: molekuly, podobných, rekombinantné, polypeptidov, sekvencie, rastovému, spôsob, výroby, hormonu, ošípanej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa sekvencie DNA, rekombinantné molekuly DNA a spôsoby výroby rastového hormónu ošípanej (SGH) a polypeptidov s účinnosťou rastového hormónu ošípanej. Tieto peptidy sa môžu využiť pri výrobe polypeptidov určených pre ošípané ako všeobecné anaboliká, na zintenzívnenie rastu a zvýšenie produkcie mäsa týchto zvierat.

Cyklosporíny, ich použitie pri príprave liečiva na liečenie a prevenciu AIDS, spôsob ich prípravy a plesňové kmene použiteľné pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 278808

Dátum: 13.05.1992

Autori: Rosenwirth Brigitte, Traber René, Ko Soo Young, Wenger Roland, Seebach Dieter, Kobel Hans, Bollinger Pietro

MPK: C12P 21/04, C07K 7/64, A61K 38/00...

Značky: liečivá, tomto, spôsob, spôsobe, prevenciu, liečenie, použitelné, kmene, aids, cyklosporíny, plesňové, přípravy, použitie, přípravě

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklosporíny všeobecného vzorca (I), v ktorom W je MeBmt, dihydro-MeBmt alebo 8'-hydroxy-MeBmt, X je alfaAbu, Val, Thr, Nva alebo MeOThr, R je Sar alebo (D)-MeAla, Y je MeLeu, tau-hydroxy-MeLeu, MeIle, MeVal, MeThr, MeAla, MeaIle alebo MeaThr, Z je Val, Leu, MeVal alebo MeLeu, a Q je MeLeu, tau-hydroxy-MeLeu alebo MeAla, s podmienkou, že ak Y je MeLeu, potom buď Z je MeVal alebo MeLeu, alebo W je 8'-hydroxy-MeBmt, sú určené na použitie ako...

Předběžné, respektive doplňkové krmivo pro vytvoření krmiva pro hospodářská zvířata, zvláště přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228936

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cole Herald James, Weeks Robert Edgar, Merkel Kurt Edgar, Debono Manuel

MPK: C12P 21/04

Značky: přežvýkavce, krmivo, předběžně, respektíve, zvířata, zvláště, vytvoření, krmiva, doplňkové, hospodářská

Zhrnutie / Anotácia:

Krmivo jako účinnou složku obsahuje 0,01 až 90,0 hmotnostních % antibiotika A-4696 ve formě komplexu nebo jeho z farmaceutického hlediska přijatelnou adiční sůl s kyselinou, antibiotikum A-4696, faktor B1, antibiotikum A-4696 faktor B2 nebo antibiotikum A-4696 faktoru B3, antibiotikum A-4696, faktor C1a, antibiotikum A-4696, faktor C3 nebo antibiotikum A-4696, faktor E1 nebo jejich z farmaceutického hlediska přijatelné adiční soli s kyselinou,...