C12P 19/44

Izolovaná polynukleotidová molekula s mutovanou nukleotidovou sekvenciou aveC alely Streptomyces avermitilis, vektor a hostiteľská bunka, spôsob prípravy kmeňa S. avermitilis a spôsob produkcie avermektínov a vzniknutá kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288086

Dátum: 17.05.2013

Autori: Krebber Anke, Raillard Sun Ai, Minshull Jeremy Stephen, Chen Yan, Gustafsson Claes, Stutzman-engwall Kim Jonelle

MPK: C12N 15/60, C12N 1/21, C12N 15/06...

Značky: molekula, buňka, produkcie, avermektínov, vektor, nukleotidovou, hostiteľská, sekvenciou, kompozícia, izolovaná, přípravy, spôsob, avermitilis, polynukleotidová, vzniknutá, kmeňa, streptomyces, alely, mutovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Izolovaná polynukleotidová molekula obsahujúca nukleotidovú sekvenciu, ktorá je rovnaká ako aveC alela Streptomyces avermitilis, AveC génový produkt-kódujúca sekvencia plazmidu pSE186 podľa ATCC 209604, alebo nukleotidová sekvencia aveC ORF S. avermitilis podľa SEQ ID č. 1 alebo jej degenerovaný variant, pričom táto nukleotidová sekvencia ďalej obsahuje jednu alebo viacej mutácií, ktoré kódujú substitúciu aminokyseliny v jednom alebo viacerých...

Spôsob prípravy sirupu s vysokým obsahom maltitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17231

Dátum: 10.09.2007

Autori: Spinner Christophe, Wagner Anne

MPK: A23L 1/236, C12P 19/14, C07H 15/04...

Značky: spôsob, obsahom, přípravy, vysokým, sirupu, maltitolu

Text:

...bude lepšie pochopený na základe nasledujúceho opisu, ktorý sa vzťahuje na výhodný spôsob uskutočnenia vynálezu, ktorý sa uvádza len ako nijak obmedzujúci príklad.Predmetom vynálezu je teda spôsob prípravy sirupu s vysokým obsahom maltitolu,ktorý sa vyznačuje tým, že zostáva z týchto etápa) skvapalnenia škrobového mlieka a-amylázou za účelom prípravy kvapalného škrobu, ktorý vykazuje hodnotu DE medzi 5 a 10 (limitmi zahrnuté)b)...

Spôsob prípravy amino-deoxy-di- alebo oligosacharidovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283138

Dátum: 07.01.2003

Autor: Nilsson Kurt

MPK: C12P 19/44, C12P 19/26

Značky: spôsob, zlúčeniny, oligosacharidovej, přípravy, amino-deoxy-di

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený spôsob sa týka syntézy amino-disacharidu, amino-oligosacharidu alebo príslušných derivátov zahŕňajúcich reakciu monosacharidu, disacharidu, oligosacharidu, glykozidu alebo ich derivátu s amino-deoxy-sacharidom alebo jeho derivátom za katalýzy glykozidázou, a izolácie aminosacharidu priamo zo zmesi produktov alebo po ďalšej chemickej/enzymatickej modifikácii.

Spôsob prípravy monoesterov alifatických, nasýtených alebo nenasýtených, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom, C2 až C24 monokarboxylových kyselín a alkoholov s viacerými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281382

Dátum: 12.07.1999

Autori: Macrae Alasdair Robin, Davies Christine

MPK: C12P 7/62, C12P 19/44, C12P 7/20...

Značky: nerozvetveným, skupinami, kyselin, rozvětveným, viacerými, reťazcom, alifatických, monokarboxylových, alkoholov, spôsob, přípravy, nenasytených, hydroxylovými, monoesterov, nasýtených

Zhrnutie / Anotácia:

Alifatické, nasýtené alebo nenasýtené, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom C2 - C24 monokarboxylové kyseliny a alkoholy s viacerými alkoholovými skupinami, najmä glycerol, selektívne reagujú na monoestery za prítomnosti enzýmu, ktorý má aktivitu zemiakovej lipidovej acylhydrolázy. Spôsob sa môže použiť aj na zvyšovanie kvality technických monoglyceridov, ktoré obsahujú voľné mastné kyseliny.

Spôsob prípravy fruktozidov námeľových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278685

Dátum: 14.01.1998

Autori: Svatoš Aleš, Křen Vladimír, Sajdl Přemysl, Flieger Miroslav

MPK: C12P 19/58, C12P 19/44, C12P 17/10...

Značky: spôsob, přípravy, námelových, alkaloidov, fruktozidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy fruktozidov námeľových alkaloidov elymoklavínu, chanoklavínu, lyzergolu a DH-lyzergolu spočíva v tom, že sa na tieto námeľové alkaloidy pôsobí voľným alebo imobilizovaným mycéliom huby kmeňov Claviceps purpurea alebo Claviceps fusiformis v médiu s 50 až 100 g sacharózy/l a pH 5,8 až 7,0 obsahujúcom anorganické soli, napríklad dusičnan vápenatý, kyslý fosforečnan draselný, chlorid vápenatý, síran horečnatý, chlorid draselný,...

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281488

Dátum: 08.06.1994

Autor: Nilsson Kurt

MPK: C12P 19/04, C12P 19/44, C12P 19/12...

Značky: syntézy, spôsob, produktů, oligosacharidového, vyššieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu reakciou a) glykozylového donora zahrnujúceho monosacharid, disacharid, oligosacharid alebo glykozid, b) určitého špecifického akceptora, ktorým je derivát galaktózy alebo derivát glukózy definovaný v patentových nárokoch a c) glykozidázy, ktorou je endo- alebo exoglykozidáza zo skupiny E. C. 3. 2, kde sa potom vzniknutý produkt prípadne izoluje. Pri tejto reakcii glykozylový...

Sposob prípravy acetyldigoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254050

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fuksa Ján, Khandlová Alžbeta, Proksa Bohumil

MPK: C12P 19/44

Značky: spôsob, acetyldigoxinu, přípravy

Text:

...5,sójové múka 5, NaCl 5, KH 2 PO 4 5, vodovodná voda 1 liter, pH 6,5-7,0. Pôda sa sterilizovala 15 minút pri 120 °C a po ochladení sa naočkovala 15 ml vegetativneho inokula Pe 4nicillium vermlculatum. Kultivácia pri teplote 28 °C .na rotačnej trepačke s 220 ot .. min 1. Po 24 hodinovej kultivácii sa do každej banky pridalo 30 mg lanatozidu C rozpusteného V 0,3 ml dimetylformamidu. Celkom sa v pokuse použilo 720 mg lanatozidu C....

Spôsob fermentačnej výroby tylozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240342

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kueera Zdenik, Konopásek Jan, Langšádl Jaroslav, Kueera Vladimír, Guba Gabriel, Hurych Jioí, Blaštík Karel, Homolka Dimitrij, Mareeek Eduard, Repeák Vladimír, Obůrka Antonín

MPK: C12P 19/44

Značky: tylozínu, spôsob, výroby, fermentačnej

Text:

...fradiae k nadinornému rastu biomasy v produkčnej fáze a tým k limitácii kyslíkom. Zároveň sa znížila produkcia tylozínu v živnom médiu.Zistili sme, že nadmernému nárastu biomasy, a tým vysokej viskozite možno zabrániť tak, že po ukončení rastovej fázy sa do živného prostredia kontinuálne . aleboeemikonttinuálne dávkuje steršlná ĺvoda Tým sa udržuje viskozita, pri. ktorej nedochádza k limitácii kyslíkom. Zároveň .sa vytvárajú podmienky pre...