C12P 19/12

Spôsob zvýšenia výťažku procesov konverzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12248

Dátum: 13.11.2007

Autori: Kelemen Bradley, Larenas Edmund, Mitchinson Colin

MPK: C12P 19/02, C12P 19/12

Značky: výtažků, procesov, zvýšenia, konverzie, celulózy, spôsob

Text:

...celulózového materiálu na celobiózu kombinovaním celulózového materiálu senzýmovou zmesou, zahrnujúcou endoglukanázu 1, kde inkubovanie celulózového materiálu a celulózovej kombinácie vyvolá hydrolýzovú reakciu na konvertovania až 50 celulózového3 materiálu na rozpustné cukry. pričom frakcia glukózy vzhľadom na uvedené rozpustné cukry je menšia ako 0.5.0015 Celulázami sú celé celulázy, zmesi celých celuláz alebo ich kombinácie...

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Tuohy Maria Gerardine, Maloney Alan Patrick, Reen Francis Jeremiah, Lydon Anne Geraldine Stephanie, Murray Patrick Gerard, Mcloughlin Lassarina Patrick, O'donoghue Anthony John, Mahon Cathal Sean, Heneghan Mary Noelle, Gilleran Caroline Teresa, Collins Catherine Majella

MPK: A23K 1/165, C12N 1/14, C12N 9/24...

Značky: emersonii, použitie, kmeň, talaromyces

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...

Emzymatická hydrolýza biomás s vysokým obsahom sušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10536

Dátum: 07.11.2005

Autori: Felby Claus, Jorgensen Henning, Larsen Jan, Vibe-pedersen Jakob

MPK: C12M 1/10, C12M 1/16, C12M 1/02...

Značky: vysokým, obsahom, sušiny, emzymatická, biomás, hydrolýza

Text:

...tvorený iba D-glukózou, ktorej jednotkysú spojené jš-iA-glukozidickými väzbami. Stupeň polymerizácie celulózy dosahuje hodnotu 10 000. Lineárna štruktúra celulózy umožňuje tvorbu ako intramolekulárnych, tak intermolekulárnych vodikových väzieb. Výsledkom je agregácia celulózových reťazcov do mikroñbríl. Oblasti mikrofibríl svysokým usporiadaním sú označované ako kryštalické a menej usporiadané oblasti sú označované ako amorfné. Mikroñbrily sa...

Spôsob izolácie kryštalickej alfa, alfa-trehalózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279610

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bleha Miroslav, Stuchlík Jiří, Prchlík Jaroslav, Schauer Jan, Janoušek Vladimír

MPK: C12P 19/12, C07H 3/04, C07B 63/00...

Značky: spôsob, alfa, izolácie, alfa-trehalózy, kryštalickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalickej alfa,alfa-trehalózy izoláciou z pekárenských kvasníc spočíva v tom, že sa zahustený etanolový extrakt pekárenských kvasníc filtruje cez ultrafiltračnú membránu s deliacou hranicou molekulových hmotností vyššou ako 500, s prípadne predradenou mikrofiltráciou cez mikrofiltračnú membránu so stredným priemerom pórov od 0,05 do 5 um. Číry roztok sa demineralizuje na ionomeničoch, kde sa ako katex používa...

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281488

Dátum: 08.06.1994

Autor: Nilsson Kurt

MPK: C12P 19/12, C12P 19/04, C12P 19/44...

Značky: produktů, vyššieho, syntézy, spôsob, oligosacharidového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu reakciou a) glykozylového donora zahrnujúceho monosacharid, disacharid, oligosacharid alebo glykozid, b) určitého špecifického akceptora, ktorým je derivát galaktózy alebo derivát glukózy definovaný v patentových nárokoch a c) glykozidázy, ktorou je endo- alebo exoglykozidáza zo skupiny E. C. 3. 2, kde sa potom vzniknutý produkt prípadne izoluje. Pri tejto reakcii glykozylový...

Způsob výroby D-glukózy a produktů hydrolýzy škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259045

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brix Udo, Kempa Willi, Schirner Rolf, Hohaus Wolfgang

MPK: C12P 19/12

Značky: produktů, d-glukózy, způsob, škrobu, hydrolýzy, výroby

Text:

...40 - 802, B nocnenymmnx xe peaxuuounux cocynaxnon neňcrauem noöaaneunopo sHsnMa Qnxcnponauuoro na uocnrenenonuuü runponns npoonmaeTcn no snaueaux DE panaoro 95 - 99, a sannmuennn nyweu repnuqecxoü oöpaöorxu cnoöonnmm BHSHM esaxwnnnpyewca, a eàaxruaupoaanuuü npoyxr nonuoro ruponnsa ounmaETCH n nepepaöawuaaewcx nocpencTBoM Kpucwannnsaunu npu oxnamneuun Kun rpaúy~ nnunu npn pacnmneuun nnu auxpeaou cnoe.Cnenymmnň cneuxanbnmň Bapnanw...