C12P 19/04

Postup na premenu biomasy rastlinného pôvodu, a spaľovací proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20435

Dátum: 11.08.2011

Autori: Rustenburg Simon, Vos Dirk Jan

MPK: C10L 5/44, D21C 5/00, C12P 19/04...

Značky: povodu, biomasy, rastlinného, spalovací, proces, přeměnu, postup

Text:

...vo vodnej kvapaline, o udržiavanie suspenzie v podmienkach vhodných pre aeróbne spracovanie mikroorganizmami, čím získame suspenziu obsahujúcu produkt z biomasy vo forme rozptýlenej pevnej fázy, ao opätovné získanie produktu z biomasy, čo zahŕňa premytie s použitím vody ako premývacej kvapaliny, a sušenie produktu z biomasy.0010 Postup, ktorý popisuje tento vynález, zahŕňa opätovné získanie pevnej látky zo suspenzie, čím vzniká produkt z...

Spôsob výroby dreva a/alebo materiálu na báze dreva so zníženým obsahom extraktívnych látok dreva a/alebo VOC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17839

Dátum: 29.07.2008

Autori: Ters Thomas, Srebotnik Ewald

MPK: C08H 7/00, C12P 19/00, C08H 8/00...

Značky: spôsob, obsahom, extraktívnych, výroby, dřeva, materiálů, látok, zníženým, báze

Text:

...dosák.0007 Výskyt extraktívnych látok dreva v materiálochobsahujúcich celulózu je však nevýhodný aj z ďalších dôvodov.Napríklad za tepla, napríklad v stupňoch sušenia, ktoré sa uskutočňujú zvyčajne v drevospracujúcom priemysle, sa nenasýtené zlúčeniny nachádzajúce sa v extraktívnych látkach dreva, napríklad tuky alebo živičné kyseliny, oxidujúv dôsledku tepelnej indukcie, pričom sa tvoria prchavé organické zlúčeniny (VOC). Okrem toho najmä...

Zlepšené spôsoby separácie polysacharidov typu 3 druhu Streptococcus pneumoniae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8064

Dátum: 09.10.2007

Autori: Lee Tsu-shun, Bahler Brian Douglas, Hughes Erik Heller

MPK: A61K 31/715, A61P 31/04, C12P 19/04...

Značky: spôsoby, streptococcus, polysacharidov, separácie, pneumoniae, zlepšené, druhu

Text:

...filtráciu lyzátu cez hĺbkový filter. V ďalšomuskutočnení zahŕňa oddelenie zrazenín od lyzátu centrifugáciou lyzátu, ktorou sa z0008 Ďalšie uskutočnenie predloženého vynálezu poskytuje spôsob zníženia obsahu proteínových nečistôt alebo ich odstránenie z bunkového lyzátu alebo centrátu rodu Streptococcus pneumoníae obsahujúcich polysacharidy sérotypu 3,pričom tento spôsob zahŕňa úpravu pH lyzátu alebo centrátu. Vtomto uskutočnení úprava pH...

Spôsob výroby rozpustných arabinoxylánov ako vedľajších produktov fermentácie celých zŕn obilovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16403

Dátum: 02.07.2007

Autori: Delcour Jan, Broekaert Willem, Courtin Christophe

MPK: C12P 19/04, C12N 9/24, C12P 7/10...

Značky: rozpustných, vedľajších, produktov, spôsob, fermentácie, výroby, arabinoxylánov, celých, obilovin

Text:

...o tom svedčia testy uskutočňované na kurčatách,krysách a ľuďoch (ako sa uvádza vdokumente WO 06/002495). Tiež saukázalo, že AXOS zlepšuje rast a využiteľnosť kŕmenia u zvierat s jedným žalúdkom (ako sa opisuje v dokumente WO 03/015533). Prípravky obsahujúce AXOS preto môžu nájsť široké použitie ako prísady do potravín, nápojov a kŕmnych výrobkov.0005 Až dosiaľ nebol vyvinutý žiadny ekonomicky rentabilný spôsob produkcie AXOS. Metóda...

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Maloney Alan Patrick, Mcloughlin Lassarina Patrick, O'donoghue Anthony John, Mahon Cathal Sean, Reen Francis Jeremiah, Heneghan Mary Noelle, Lydon Anne Geraldine Stephanie, Gilleran Caroline Teresa, Collins Catherine Majella, Tuohy Maria Gerardine, Murray Patrick Gerard

MPK: A23K 1/165, C12N 9/24, C12N 1/14...

Značky: talaromyces, použitie, kmeň, emersonii

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...

Postup prípravy nadproduktívnych kmeňov Staphylococcus aureus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8268

Dátum: 21.04.2006

Autori: Rokbi Bachra, Lafont Céline

MPK: C12P 19/04, C12N 1/20

Značky: kmeňov, aureus, přípravy, staphylococcus, nadproduktívnych, postup

Text:

...z 30 g0009 Podľa zvláštneho spôsobu uskutočnenia postup prípravy nadprodukujúcich kmeňov pozostáva z kroku predkultivácie na médiu predkultúry M 0, ktorý obsahuje- 1 až 200 mg soli železa, ktorá sa vyberie zo skupiny, ktorá pozostáva z FeCI 3 a FeSO 4,- 1 až 700 mg soli horčíka, ktorá sa vyberie zo skupiny, ktorá pozostáva z MgCiz a M 9304.- 2 do 50 g NaCI, výhodne 6 g/I, a s hodnotou pH, ktorá sa nachádza v rozmedzí hodnôt, ktoré sú od 6,2...

Spôsob izolácie imunostimulačného glukánu z hlivy ustricovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282870

Dátum: 02.12.2002

Autor: Gabrižová Leona

MPK: C12P 19/04, C08B 37/00

Značky: ustricovej, izolácie, spôsob, glukanů, imunostimulačného, hlívy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie imunostimulačného glukánu z plodníc hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus), výhodne z hlúbikov defibráciou, následným bielením peroxidom vodíka pri teplote 15 až 25 °C počas 15 až 24 hod. v prostredí roztoku hydroxidu sodného a dehydratáciou, spočíva v tom, že defibrácia, ktorá predchádza bieleniu peroxidom vodíka v prostredí roztoku hydroxidu sodného pri hustote nerozpustného glukánu 4 až 5 % hmotn. a dehydratácii, sa...

Spôsob prípravy antigénového materiálu obsahujúceho polysacharid a/alebo glykopeptid, materiál získaný týmto spôsobom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282746

Dátum: 08.11.2002

Autori: Poliakov Igor, Karle Joachim, Ivanova Ludmilla, Farnov Dieter

MPK: C07K 2/00, A61K 39/00, C08B 37/00...

Značky: spôsobom, použitie, polysacharid, týmto, obsahujúceho, spôsob, získaný, materiál, materiálů, přípravy, glykopeptid, antigénového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú antigénové prípravky obsahujúce sacharidy a/alebo glykopeptidy pripraviteľné z keratinofilných húb, ako aj kvasiniek, spôsob prípravy týchto antigénových prípravkov, ich použitie ako farmaceutických látok, ako aj ich použitie ako vakcín na profylaxiu a liečenie alergie, ako aj na modulovanie imunitnej odpovede.

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281488

Dátum: 08.06.1994

Autor: Nilsson Kurt

MPK: C12P 19/04, C12P 19/12, C12P 19/44...

Značky: syntézy, vyššieho, oligosacharidového, produktů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu reakciou a) glykozylového donora zahrnujúceho monosacharid, disacharid, oligosacharid alebo glykozid, b) určitého špecifického akceptora, ktorým je derivát galaktózy alebo derivát glukózy definovaný v patentových nárokoch a c) glykozidázy, ktorou je endo- alebo exoglykozidáza zo skupiny E. C. 3. 2, kde sa potom vzniknutý produkt prípadne izoluje. Pri tejto reakcii glykozylový...

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, spôsob jeho výroby, jeho použitie a vakcínový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280659

Dátum: 14.10.1992

Autori: Kubek Dennis, Miller William, Kniskern Peter, Marburg Stephen, Hennessey John, Hogopian Arpi, Tolman Richard, Burke Pamela, Ip Charlotte

MPK: A61K 39/09, A61K 39/095, C07K 14/22...

Značky: konjugát, proteín, použitie, obsahujúci, výroby, imunogénny, prípravok, vakcínový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, ktorým je proteínový komplex vonkajšej membrány (OMPC) Neisseria meningitidis b alebo jeho podjednotka MIEP, kde MIEP znamená hlavný proteín zvyšujúci imunitu, pričom tento proteín je kovalentne viazaný s polysacharidom odvodeným od jedného alebo viacerých poddruhov Streptococcus pneumoniae, pričom uvedený polysacharid obsahuje v priemere menej ako 1200 opakujúcich sa jednotiek na molekulu, jeho...

Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderivátov mikrobiálnych beta-1,3-D-glukánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278562

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šandula Jozef, Beneš Luděk, Trnovec Tomáš, Masler Ladislav, Pastýr Ján

MPK: A23L 1/054, C08B 37/00, A61K 31/715...

Značky: spôsob, mikrobiálnych, beta-1,3-d-glukánov, sulfoderivátov, přípravy, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prípravy spočíva v tom, že sa nerozpustný beta-1,3-D-glukán parciálne éterifikuje sulfoalkylačným činidlom v zmesi alkálie a organického rozpúšťadla pri použití molárneho pomeru polysacharid : alkália : sulfoalkylačné činidlo 1 : 1 až 3 : 0,4 až 1 pri teplote 40 až 70 °C počas 1 až 3 h. Ako alkália sa použije hydroxid sodný alebo čpavok a ako sulfoalkylačné činidlo beta-chlóretylsulfonát sodný, vinylsulfonát sodný alebo propánsulton....

Způsob výroby polymeru sukcinoglykanového typu v submerzní kultuře mikroorganismu Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253989

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novák Miroslav, Řičica Jan, Šímová Eva, Staněk Miroslav, Klekner Václav

MPK: C12P 19/04

Značky: radiobacter, kultuře, polymerů, submerzní, výroby, způsob, agrobacterium, mikroorganismu, sukcinoglykanového

Text:

...a tím se omezí pěnění media, ke kterému má kultura při nízkých koncentracích polymeru sklon.V produkční fàzi kultury je nutné medium vzdušnit a míchat, ale spotřeba kyslíku mikroorganísmem již není velká. Zvětšenàintenzita míchàní při vyšších koncentracích polymeru zajístí nutnou homogenízací obsahu fermentoru. Ukončení růstové fáze a tím í možnost snížení intenzity michání a vzdušnění je výhodné kontrolovat kyslíkovou sondou, jejíž signál...

Způsob řízené fotosyntetické výroby škrobu z řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 245812

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vítek Jioí, Hanák Stanislav

MPK: C12P 19/04, C12P 19/4, C08B 30/00...

Značky: fotosyntetické, výroby, škrobu, způsob, řízené

Text:

...vynálezu spočívají zejménaa ve vysoké produkci škrobu, která se blíží produkci biomasy u kultury pěstované v optimálních růstových podmínkách u kontinuální kultury je produktivita, tj. produkce v jednotce objemu za jednotku času P D.W, kde D je zřeďovací rychlost, W je koncentrace biomasy. Zřeďovací rychlost D vyjadruje podíl celkového objemu kultury, který se za jednotku času plynule nahrazuje živným roztokem. Rovná se u ustálené průtokové...

Způsob výroby partikulárního.beta. -1, 3-D-glukanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243173

Dátum: 15.07.1987

Autori: Voddáeek Bohumír, Kašpar Václav, Nováeek Alois

MPK: C12P 19/04

Značky: způsob, výroby, partikulárního.beta, 3-d-glukanu

Text:

...v rozsahu 0,01 až 0,1 Q. Takto připravený produkt s výtěžkem kolem2 E, vztaženo na výohozí hmotnost lisovaného droždí, má tyto vlastnosti1. Acetylovaný produkt rozpustný v chloroformu (300 mg v 5 ml) má alfa D - 62,3 °.2. Molární hmotnost 310 kg .mol-1, koeficient vnitřní viskozity ą 3,36. 102. cms. g 1.4. Obsahcelkovéhodusíku stanovený podle Kjehldala činí 0,2 až 0,5 .13 C NMR při 62,8 MHz v dimethylsulfoxidu při 100 OC jsou ( v ppm) 103,0...

Způsob přípravy směsných nízkoviskózních šlichtovacích přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232822

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škoda František, Kubíček Aleš, Adamec Stanislav, Buriánek Juraj

MPK: C12P 19/04

Značky: šlichtovacích, přípravy, přípravků, nízkoviskózních, směsných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu řeší problém odstranění nedostatků vyskytujících se při použití jednoho druhu škrobu pro nízkoviskózní šlichty. Způsob přípravy směsné nízkoviskózní šlichty spočívá ve směsi alespoň dvou škrobů, například bramborového a kukuřičného, resp. pšeničného s přidáním bakteriální alfa amylázy v množství 100 až 10 000 jednotek dextrinační aktivity na 1 kg sušiny směsi škrobů. Po důkladném promíchání a bezprostředně před použitím v...