C12P 19/04

Postup na premenu biomasy rastlinného pôvodu, a spaľovací proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20435

Dátum: 11.08.2011

Autori: Rustenburg Simon, Vos Dirk Jan

MPK: C10L 5/44, D21C 5/00, C12P 19/04...

Značky: povodu, spalovací, rastlinného, přeměnu, proces, biomasy, postup

Text:

...vo vodnej kvapaline, o udržiavanie suspenzie v podmienkach vhodných pre aeróbne spracovanie mikroorganizmami, čím získame suspenziu obsahujúcu produkt z biomasy vo forme rozptýlenej pevnej fázy, ao opätovné získanie produktu z biomasy, čo zahŕňa premytie s použitím vody ako premývacej kvapaliny, a sušenie produktu z biomasy.0010 Postup, ktorý popisuje tento vynález, zahŕňa opätovné získanie pevnej látky zo suspenzie, čím vzniká produkt z...

Spôsob výroby dreva a/alebo materiálu na báze dreva so zníženým obsahom extraktívnych látok dreva a/alebo VOC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17839

Dátum: 29.07.2008

Autori: Srebotnik Ewald, Ters Thomas

MPK: C08H 8/00, C08H 7/00, C12P 19/00...

Značky: extraktívnych, výroby, látok, materiálů, báze, dřeva, obsahom, zníženým, spôsob

Text:

...dosák.0007 Výskyt extraktívnych látok dreva v materiálochobsahujúcich celulózu je však nevýhodný aj z ďalších dôvodov.Napríklad za tepla, napríklad v stupňoch sušenia, ktoré sa uskutočňujú zvyčajne v drevospracujúcom priemysle, sa nenasýtené zlúčeniny nachádzajúce sa v extraktívnych látkach dreva, napríklad tuky alebo živičné kyseliny, oxidujúv dôsledku tepelnej indukcie, pričom sa tvoria prchavé organické zlúčeniny (VOC). Okrem toho najmä...

Zlepšené spôsoby separácie polysacharidov typu 3 druhu Streptococcus pneumoniae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8064

Dátum: 09.10.2007

Autori: Hughes Erik Heller, Bahler Brian Douglas, Lee Tsu-shun

MPK: A61K 31/715, C12P 19/04, A61P 31/04...

Značky: separácie, druhu, zlepšené, streptococcus, spôsoby, polysacharidov, pneumoniae

Text:

...filtráciu lyzátu cez hĺbkový filter. V ďalšomuskutočnení zahŕňa oddelenie zrazenín od lyzátu centrifugáciou lyzátu, ktorou sa z0008 Ďalšie uskutočnenie predloženého vynálezu poskytuje spôsob zníženia obsahu proteínových nečistôt alebo ich odstránenie z bunkového lyzátu alebo centrátu rodu Streptococcus pneumoníae obsahujúcich polysacharidy sérotypu 3,pričom tento spôsob zahŕňa úpravu pH lyzátu alebo centrátu. Vtomto uskutočnení úprava pH...

Spôsob výroby rozpustných arabinoxylánov ako vedľajších produktov fermentácie celých zŕn obilovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16403

Dátum: 02.07.2007

Autori: Delcour Jan, Broekaert Willem, Courtin Christophe

MPK: C12P 19/04, C12N 9/24, C12P 7/10...

Značky: produktov, fermentácie, vedľajších, výroby, rozpustných, spôsob, celých, arabinoxylánov, obilovin

Text:

...o tom svedčia testy uskutočňované na kurčatách,krysách a ľuďoch (ako sa uvádza vdokumente WO 06/002495). Tiež saukázalo, že AXOS zlepšuje rast a využiteľnosť kŕmenia u zvierat s jedným žalúdkom (ako sa opisuje v dokumente WO 03/015533). Prípravky obsahujúce AXOS preto môžu nájsť široké použitie ako prísady do potravín, nápojov a kŕmnych výrobkov.0005 Až dosiaľ nebol vyvinutý žiadny ekonomicky rentabilný spôsob produkcie AXOS. Metóda...

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Mahon Cathal Sean, Lydon Anne Geraldine Stephanie, Tuohy Maria Gerardine, Gilleran Caroline Teresa, Maloney Alan Patrick, Mcloughlin Lassarina Patrick, Murray Patrick Gerard, Collins Catherine Majella, Reen Francis Jeremiah, O'donoghue Anthony John, Heneghan Mary Noelle

MPK: C12N 1/14, A23K 1/165, C12N 9/24...

Značky: použitie, talaromyces, emersonii, kmeň

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...

Postup prípravy nadproduktívnych kmeňov Staphylococcus aureus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8268

Dátum: 21.04.2006

Autori: Rokbi Bachra, Lafont Céline

MPK: C12N 1/20, C12P 19/04

Značky: nadproduktívnych, kmeňov, přípravy, staphylococcus, postup, aureus

Text:

...z 30 g0009 Podľa zvláštneho spôsobu uskutočnenia postup prípravy nadprodukujúcich kmeňov pozostáva z kroku predkultivácie na médiu predkultúry M 0, ktorý obsahuje- 1 až 200 mg soli železa, ktorá sa vyberie zo skupiny, ktorá pozostáva z FeCI 3 a FeSO 4,- 1 až 700 mg soli horčíka, ktorá sa vyberie zo skupiny, ktorá pozostáva z MgCiz a M 9304.- 2 do 50 g NaCI, výhodne 6 g/I, a s hodnotou pH, ktorá sa nachádza v rozmedzí hodnôt, ktoré sú od 6,2...

Spôsob izolácie imunostimulačného glukánu z hlivy ustricovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282870

Dátum: 02.12.2002

Autor: Gabrižová Leona

MPK: C12P 19/04, C08B 37/00

Značky: hlívy, ustricovej, glukanů, imunostimulačného, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie imunostimulačného glukánu z plodníc hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus), výhodne z hlúbikov defibráciou, následným bielením peroxidom vodíka pri teplote 15 až 25 °C počas 15 až 24 hod. v prostredí roztoku hydroxidu sodného a dehydratáciou, spočíva v tom, že defibrácia, ktorá predchádza bieleniu peroxidom vodíka v prostredí roztoku hydroxidu sodného pri hustote nerozpustného glukánu 4 až 5 % hmotn. a dehydratácii, sa...

Spôsob prípravy antigénového materiálu obsahujúceho polysacharid a/alebo glykopeptid, materiál získaný týmto spôsobom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282746

Dátum: 08.11.2002

Autori: Ivanova Ludmilla, Poliakov Igor, Farnov Dieter, Karle Joachim

MPK: A61K 39/00, C07K 2/00, C08B 37/00...

Značky: týmto, použitie, obsahujúceho, spôsobom, materiálů, polysacharid, materiál, přípravy, glykopeptid, získaný, spôsob, antigénového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú antigénové prípravky obsahujúce sacharidy a/alebo glykopeptidy pripraviteľné z keratinofilných húb, ako aj kvasiniek, spôsob prípravy týchto antigénových prípravkov, ich použitie ako farmaceutických látok, ako aj ich použitie ako vakcín na profylaxiu a liečenie alergie, ako aj na modulovanie imunitnej odpovede.

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281488

Dátum: 08.06.1994

Autor: Nilsson Kurt

MPK: C12P 19/44, C12P 19/12, C12P 19/04...

Značky: produktů, oligosacharidového, vyššieho, syntézy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu reakciou a) glykozylového donora zahrnujúceho monosacharid, disacharid, oligosacharid alebo glykozid, b) určitého špecifického akceptora, ktorým je derivát galaktózy alebo derivát glukózy definovaný v patentových nárokoch a c) glykozidázy, ktorou je endo- alebo exoglykozidáza zo skupiny E. C. 3. 2, kde sa potom vzniknutý produkt prípadne izoluje. Pri tejto reakcii glykozylový...

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, spôsob jeho výroby, jeho použitie a vakcínový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280659

Dátum: 14.10.1992

Autori: Kniskern Peter, Tolman Richard, Miller William, Hogopian Arpi, Marburg Stephen, Ip Charlotte, Kubek Dennis, Burke Pamela, Hennessey John

MPK: A61K 39/09, C07K 14/22, A61K 39/095...

Značky: výroby, konjugát, spôsob, imunogénny, použitie, prípravok, obsahujúci, proteín, vakcínový

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, ktorým je proteínový komplex vonkajšej membrány (OMPC) Neisseria meningitidis b alebo jeho podjednotka MIEP, kde MIEP znamená hlavný proteín zvyšujúci imunitu, pričom tento proteín je kovalentne viazaný s polysacharidom odvodeným od jedného alebo viacerých poddruhov Streptococcus pneumoniae, pričom uvedený polysacharid obsahuje v priemere menej ako 1200 opakujúcich sa jednotiek na molekulu, jeho...

Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderivátov mikrobiálnych beta-1,3-D-glukánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278562

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beneš Luděk, Šandula Jozef, Masler Ladislav, Pastýr Ján, Trnovec Tomáš

MPK: A61K 31/715, A23L 1/054, C08B 37/00...

Značky: spôsob, beta-1,3-d-glukánov, sulfoderivátov, přípravy, mikrobiálnych, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prípravy spočíva v tom, že sa nerozpustný beta-1,3-D-glukán parciálne éterifikuje sulfoalkylačným činidlom v zmesi alkálie a organického rozpúšťadla pri použití molárneho pomeru polysacharid : alkália : sulfoalkylačné činidlo 1 : 1 až 3 : 0,4 až 1 pri teplote 40 až 70 °C počas 1 až 3 h. Ako alkália sa použije hydroxid sodný alebo čpavok a ako sulfoalkylačné činidlo beta-chlóretylsulfonát sodný, vinylsulfonát sodný alebo propánsulton....

Způsob výroby polymeru sukcinoglykanového typu v submerzní kultuře mikroorganismu Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253989

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šímová Eva, Novák Miroslav, Klekner Václav, Staněk Miroslav, Řičica Jan

MPK: C12P 19/04

Značky: polymerů, sukcinoglykanového, radiobacter, způsob, mikroorganismu, výroby, kultuře, agrobacterium, submerzní

Text:

...a tím se omezí pěnění media, ke kterému má kultura při nízkých koncentracích polymeru sklon.V produkční fàzi kultury je nutné medium vzdušnit a míchat, ale spotřeba kyslíku mikroorganísmem již není velká. Zvětšenàintenzita míchàní při vyšších koncentracích polymeru zajístí nutnou homogenízací obsahu fermentoru. Ukončení růstové fáze a tím í možnost snížení intenzity michání a vzdušnění je výhodné kontrolovat kyslíkovou sondou, jejíž signál...

Způsob řízené fotosyntetické výroby škrobu z řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 245812

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vítek Jioí, Hanák Stanislav

MPK: C12P 19/4, C08B 30/00, C12P 19/04...

Značky: způsob, škrobu, řízené, výroby, fotosyntetické

Text:

...vynálezu spočívají zejménaa ve vysoké produkci škrobu, která se blíží produkci biomasy u kultury pěstované v optimálních růstových podmínkách u kontinuální kultury je produktivita, tj. produkce v jednotce objemu za jednotku času P D.W, kde D je zřeďovací rychlost, W je koncentrace biomasy. Zřeďovací rychlost D vyjadruje podíl celkového objemu kultury, který se za jednotku času plynule nahrazuje živným roztokem. Rovná se u ustálené průtokové...

Způsob výroby partikulárního.beta. -1, 3-D-glukanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243173

Dátum: 15.07.1987

Autori: Nováeek Alois, Voddáeek Bohumír, Kašpar Václav

MPK: C12P 19/04

Značky: 3-d-glukanu, způsob, výroby, partikulárního.beta

Text:

...v rozsahu 0,01 až 0,1 Q. Takto připravený produkt s výtěžkem kolem2 E, vztaženo na výohozí hmotnost lisovaného droždí, má tyto vlastnosti1. Acetylovaný produkt rozpustný v chloroformu (300 mg v 5 ml) má alfa D - 62,3 °.2. Molární hmotnost 310 kg .mol-1, koeficient vnitřní viskozity ą 3,36. 102. cms. g 1.4. Obsahcelkovéhodusíku stanovený podle Kjehldala činí 0,2 až 0,5 .13 C NMR při 62,8 MHz v dimethylsulfoxidu při 100 OC jsou ( v ppm) 103,0...

Způsob přípravy směsných nízkoviskózních šlichtovacích přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232822

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škoda František, Adamec Stanislav, Kubíček Aleš, Buriánek Juraj

MPK: C12P 19/04

Značky: šlichtovacích, způsob, nízkoviskózních, přípravků, přípravy, směsných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu řeší problém odstranění nedostatků vyskytujících se při použití jednoho druhu škrobu pro nízkoviskózní šlichty. Způsob přípravy směsné nízkoviskózní šlichty spočívá ve směsi alespoň dvou škrobů, například bramborového a kukuřičného, resp. pšeničného s přidáním bakteriální alfa amylázy v množství 100 až 10 000 jednotek dextrinační aktivity na 1 kg sušiny směsi škrobů. Po důkladném promíchání a bezprostředně před použitím v...