C12P 17/18

Izolovaná polynukleotidová molekula s mutovanou nukleotidovou sekvenciou aveC alely Streptomyces avermitilis, vektor a hostiteľská bunka, spôsob prípravy kmeňa S. avermitilis a spôsob produkcie avermektínov a vzniknutá kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288086

Dátum: 17.05.2013

Autori: Raillard Sun Ai, Minshull Jeremy Stephen, Stutzman-engwall Kim Jonelle, Gustafsson Claes, Krebber Anke, Chen Yan

MPK: C12N 1/21, C12N 15/06, C12N 15/60...

Značky: produkcie, hostiteľská, vektor, streptomyces, alely, spôsob, vzniknutá, izolovaná, avermitilis, polynukleotidová, buňka, kompozícia, avermektínov, mutovanou, přípravy, kmeňa, molekula, sekvenciou, nukleotidovou

Zhrnutie / Anotácia:

Izolovaná polynukleotidová molekula obsahujúca nukleotidovú sekvenciu, ktorá je rovnaká ako aveC alela Streptomyces avermitilis, AveC génový produkt-kódujúca sekvencia plazmidu pSE186 podľa ATCC 209604, alebo nukleotidová sekvencia aveC ORF S. avermitilis podľa SEQ ID č. 1 alebo jej degenerovaný variant, pričom táto nukleotidová sekvencia ďalej obsahuje jednu alebo viacej mutácií, ktoré kódujú substitúciu aminokyseliny v jednom alebo viacerých...

Spôsob vzájomnej separácie epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288058

Dátum: 01.03.2013

Autori: Petersen Frank, Hofmann Hans, Memmert Klaus, Schupp Thomas, Mahnke Marion, Küsters Ernst, Mutz Michael

MPK: C12N 1/21, C07D 493/04, C12P 17/18...

Značky: separácie, epotilónov, spôsob, vzájomnej

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje spôsob vzájomnej separácie epotilónov, najmä epotilónov A a B, chromatografiou na kolóne s reverznou fázou s elučným činidlom obsahujúcim nižší alkylkyanid. Ako náplň kolóny sa použije materiál s uhľovodíkovými reťazcami obsahujúcimi 18 atómov uhlíka a ako elučné činidlo sa použije zmes vody a acetonitrilu.

Biosyntetické gény pyripyropénu A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15889

Dátum: 24.07.2009

Autori: Mitomi Masaaki, Anzai Hiroyuki, Yamamoto Kentaro, Oyama Kazuhiko, Tsuchida Mariko

MPK: C12N 1/21, C12N 15/09, C12N 1/15...

Značky: pyripyropénu, gény, biosyntetické

Text:

...(1995),61(12), 4429-35 (nepatentový dokument 4) uverejnil, že pyripyropén A má insekticidnu aktivitu voči larvánl Helicoverpa armigera. Ešte ďalej, WO 2004/060065 (patentový dokument 12) uverejnil insekticídne aktivity voči larvám pradiarky poľnej a Tenebrio molitor.0006 Okrem toho, WO 2006/129714 (patentový dokument 13) a WO 2008/066153 (patentový dokument 14) uverejnili, že analógy pyripyropénu majú insekticídne aktivity voči...

Spôsob koncentrovania epotilónov v kultivačnom médiu na biotechnologickú prípravu týchto zlúčenín, kultivačné médium a spôsob výroby epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286517

Dátum: 12.11.2008

Autori: Schupp Thomas, Küsters Ernst, Memmert Klaus, Mutz Michael, Hofmann Hans, Petersen Frank, Mahnke Marion

MPK: C07D 493/00, C12P 17/18, C12P 17/16...

Značky: výroby, týchto, biotechnologickú, médiu, spôsob, přípravu, kultivačnom, médium, koncentrovania, kultivačné, epotilónov, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob koncentrovania epotilónov v kultivačnom médiu na biotechnologickú prípravu týchto zlúčenín, kde spôsob zahrnuje mikroorganizmy, ktoré vytvárajú tieto zlúčeniny, pričom sa do média pridá jeden alebo viac cyklodextrínov ako komplexotvorná zložka, pričom cyklodextríny sú definované v patentových nárokoch. Opisuje sa tiež kultivačné médium a spôsob výroby epotilónov.

Spôsob prípravy rastliny obohatenej B vitamínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5364

Dátum: 15.06.2007

Autori: Loidl Rupert, Fuchs Norbert, Sadeghi Behzad

MPK: C12P 13/00, C12P 17/10, A01H 3/00...

Značky: přípravy, obohatenej, rastliny, spôsob, vitamínmi

Text:

...vypestovat.0013 GB 1 108 164 opisuje živný roztok, v ktorom sa môžu semená naklíčit pre rýchlejší rast.0014 W 0 2005/063002 A 1 sa týka umelej somatickej embryogenézy bavlníkových rastlín v živnom roztoku.0015 Poznaníe elementárnej nutnosti rovnomerného a dostatočného prísunu vitamínov u človeka a zvieraťa viedlo v posledných rokoch k chemickému,biochemickému a fermentatívnemu vývoju a príprave izolovaných vitamínov v priemyselnom meradle.Ked...

Spôsob výroby (1S,4R)- alebo (1R,4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284810

Dátum: 16.11.2005

Autori: O' Murchu Colm, Urban Eva Maria, Brux Frank, Guggisberg Yves, Bossard Pierre, Burgdorf Kurt, Gordon John, Brieden Walter, Etter Kay-sara, Duc Laurent, Birch Olwen Mary, Bernegger Christine

MPK: C07C 231/18, C07C 231/20, C12P 13/02...

Značky: 1s,4r, spôsob, výroby, 1r,4s)-4-(2-amino-6-chlór-9-h-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (1S,4R)- alebo (1R,4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu vzorcov (I) a (II). V prvom stupni sa acyluje (±)-2-azabicyklo[2.2.1]-hept-5-en-3-ón vzorca (III) na derivát (±)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu všeobecného vzorca (IV), kde R1 znamená C1-4-alkyl, C1-4-alkoxy, aryl alebo aryloxy. Ten sa v druhom stupni redukuje na derivát cyklopenténu všeobecného vzorca (V), kde R1 má uvedený význam,...

Gén Streptomyces avermitilis riadiaci pomer B1:B2 avermektínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10981

Dátum: 31.01.2003

Autori: Gustafsson Claes Eric Daniel, Krebber Anke, Chen Yan, Kim Seran, Raillard Sun Ai, Minshull Jeremy Stephen, Stutzman-engwall Kim Jonelle

MPK: C12N 15/60, C12N 1/21, C12N 15/76...

Značky: b1:b2, streptomyces, poměr, riadiaci, avermektínov, avermitilis

Text:

...32 a, zatial čo suplementovanie kyselinou izomaselnou alebo kyselinou cyklopentánkarboxylovou vedie kprodukcii prírodných avermektínov B 1 b a B 2 b,alebo nových cyklopentyl B 1 a B 2 avermektínov. Suplementácia dvojito mutovanýchkmeňov kyselinou cyklohexánkarboxylovou je výhodnou metódou produkciekomerčne dôležitého nového avermektínu cykiohexylavermektinu B 1 (doramektín).izolácia a charakteristiky takých dvojitých mutantov. napr. S....

Mutantný kmeň druhu actinosynnema pretiosum so zvýšenou produkciou maytansinoidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8074

Dátum: 15.01.2003

Autori: Chung Johnson, Byng Graham

MPK: C12N 15/01, C12P 17/18

Značky: pretiosum, produkciou, maytansinoidov, kmeň, mutantný, zvýšenou, druhu, actinosynnema

Text:

...a publikáciu Hatano a kol. Selective accumulation of ansamitocíns P-2, P-3 and P-4, and biosynthetic origins of their acyl moieties, Agric. Biol. Chem. 48, 1721-1729, 1984). Využitím týchtospôsobov výroby je možné získať len malé množstvá cieľového produktu,ansamitocínu P-3. výťažky sa pohybujú okolo 100 mg na 1 l fermentačnej zmesi.0010 Maytansinoidy majú silnú cytotoxickú aktivitu a pokiaľ sú podané vo forme konjugátu s činidlom, ktoré sa...

Spôsob výroby (S)-hydroxyderivátov a biologicky čistá kultúra Microbacterium

Načítavanie...

Číslo patentu: 282257

Dátum: 29.10.2001

Autori: Chen Shieh-shung Tom, Heimbuch Brian, Shafiee Ali, Roberge Christopher, Garrity George, Chartrain Michael

MPK: C12P 17/18, C12N 1/20, C12P 17/12...

Značky: spôsob, s)-hydroxyderivátov, microbacterium, biologicky, výroby, kultúra, čistá

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stereoselektívnej redukcie fenylalkylketónov na zodpovedajúce (S)-hydroxyzlúčeniny, ktorý využíva nový organizmus Microbacterium MB5614, ktorý je uložený v zbierke pod depozitným číslom ATCC 55557.

Agregát biomasy salinomycínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279482

Dátum: 02.12.1998

Autor: Höhl Rolf

MPK: C12P 17/18

Značky: salinomycínu, agregát, spôsob, výroby, biomasy

Zhrnutie / Anotácia:

Agregát biomasy salinomycínu obsahuje 30 až 40 % hmotnostných protispekacieho činidla, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej uhličitan vápenatý, kyseliny kremičité prírodného pôvodu, kriedu, diatomickú hlinku, mastenec a kaolín a činidlo zlepšujúce tokové vlastnosti, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej syntetickú a zrážanú kyselinu kremičitú, ako aj 0,5 až 2 % hmotnostných éteru celulózy, výhodne karboxymetylcelulózy, vzťahujúc na hmotnosť fermentáciou...

Spôsob prípravy opticky čistého (6R alebo 6S)-diastereoizoméru derivátu kyseliny 5,6 (R alebo S),7,8-tetrahydrolistovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279435

Dátum: 04.11.1998

Autori: Rosenfeld Stuart Alan, Schlingmann Gerhard

MPK: C07D 475/04, C12P 17/18, C12N 9/00...

Značky: přípravy, kyseliny, 6s)-diastereoizoméru, derivátů, čistého, spôsob, opticky, s),7,8-tetrahydrolistovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy opticky čistého (6R alebo 6S)-diastereoizoméru derivátu kyseliny 5,6 (R alebo S),7,8-tetrahydrolistovej alebo jej soli, alebo jej esteru spočíva v tom, že zahŕňa enzymatickú formyláciu tetrahydrofosfát-formylázou 6S-formy 6R- a 6S- diastereoizomérov kyseliny tetrahydrolistovej alebo substituovanej kyseliny tetrahydrolistovej, alebo jej soli, alebo jej esteru pri vzniku zmesi obsahujúcej kyselinu...

Kmeň mikroorganizmu Streptomyces clavuligerus CCM 4628 produkujúci inhibítor betalaktamázy kyselinu klavulánovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 281422

Dátum: 04.11.1998

Autori: Múčková Marta, Kluková Jana, Borošová Gabriela, Welward Ladislav, Michálková Eva

MPK: C12N 1/20, C12P 17/18

Značky: produkujúci, streptomyces, klavulánovú, betalaktamázy, inhibitor, kmeň, mikroorganizmů, clavuligerus, kyselinu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Streptomyces clavuligerus CCM 4628 schopného produkovať kyselinu klavulánovú, ktorá je dezaktivátorom betalaktamázy. Jej amtimikróbny účinok je nevýznamný, ale jej terapeutická hodnota spočíva v silnom synergickom účinku v kobminácii s antibiotikami - pencilínmi a cefalosporínmi na baktérie rezistentné proti antibiotikám. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby...

Streptomyces avermitilis a spôsob výroby avermektínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 279351

Dátum: 07.10.1998

Autori: Lee Shin-jen Edward, Hafner Edmund William, Holdom Kelvin Scott

MPK: C12N 1/14, C12P 17/18, A61K 31/71...

Značky: avermektínu, avermitilis, streptomyces, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby avermektínu B tak, že sa pestuje kmeň Streptomyces avermitilis, ktorému chýba dehydrogenáza 2-oxokyselín s rozvetveným reťazcom a O-metyltransferáza avermektínu B. Použitie získaných prírodných i neprírodných avermektínov B ako paraziticídnych prostriedkov.

Polycyklická zlúčenina, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom, jej použitie a biologicky čistá kultúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 281510

Dátum: 05.03.1997

Autori: Polishook Jon, Dombrowski Anne, Zink Deborah, Ostlind Dan, Ondeyka John, Hensens Otto, Helms Gregory, Endris Richard

MPK: C07D 491/16, A01N 43/90, A61K 31/40...

Značky: spôsob, biologicky, zlúčenina, kultúra, farmaceutický, polycyklická, obsahom, použitie, výroby, čistá, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Polycyklické zlúčeniny vzorcov (I až III), ktoré sú získané z kvasenia vyvolaného mikroorganizmom kmeňa Nodulisporium sp. Zlúčeniny sú vysoko účinnými antiparazitickými, insekticídnymi a proti vonkajším parazitom pôsobiacimi činidlami.

Spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí z fermentačného prostredia STREPTOMYCES SP. P 6621 FERM P 2804

Načítavanie...

Číslo patentu: 279780

Dátum: 05.02.1997

Autor: Capuder Egidij

MPK: C07D 503/00, C12P 17/18, C12N 1/02...

Značky: fermentačného, prijateľných, prostredia, farmaceutický, solí, spôsob, streptomyces, izolácie, kyseliny, klavulanovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí, ako je klavulanát draselný, z vodného fermentačného prostredia Streptomyces sp. P6621 FERM P 2804, pri ktorom sa z fermentačného prostredia odstráni mycélium, hlavná časť proteínov a ďalšie suspendované pevné častice mikrofiltráciou pri hodnote pH prostredia medzi 5,8 až 6,2 a pri teplote medzi asi 20 a 40 °C, čistené prostredie (vodná fáza) sa prípadne...

DNA-fragment, plazmidy a mikroorganizmy obsahujúce DNA-fragment a spôsob biotechnologickej výroby biotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279669

Dátum: 08.11.1995

Autori: Fuhrmann Martin, Shaw Nicholas, Brass Johann, Birch Olwen

MPK: C12N 15/52, C12N 1/21, C12N 15/67...

Značky: spôsob, plazmidy, biotechnologickej, výroby, obsahujúce, mikroorganizmy, biotínu, dna-fragment

Zhrnutie / Anotácia:

DNA-fragmenty a plazmidy obsahujúce gény biosyntézy biotínu bioB, bioF, bioC, bioD, bioA alebo ich funkčne ekvivalentné genetické varianty a mutanty enterobaktérií, v ktorých sú ich gény usporiadané v jednej transkripčnej jednotke. Sú opísané aj mikroorganizmy, ktoré tieto DNA-fragmenty a plazmidy obsahujú a spôsob výroby biotínu použitím týchto mikroorganizmov.

Pesticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268803

Dátum: 11.04.1990

Autori: Noble Hazel Mary, Fletton Richard Alan, Noble David, Ward John Barrie, Portel Neil

MPK: C12P 17/18, A01N 43/90

Značky: prostředek, pesticidní

Text:

...negypti.Sloučeniny obecného vzorce III Je tedy možno užít jako antibocika. zejména je možno je užít v zemědělství, zahradnictví a leenictví, jako pesticidy k bubení hmyzu, roztočů a nematodů. Je možno je rovněž obecně užít jako pesticidy k potlačení jakýchkolív škůdců za jiných podínek, například ve ekladech, budovách a v jiných veřejných místech nebo kdekoliv jinde, kde se mohou äkůdci vyskytovat. Sloučeniny mohou být naneseny na...

Způsob izolace námelových alkaloidů z fermentační tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262313

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beneš Karel

MPK: C12P 17/18

Značky: způsob, alkaloidů, izolace, tekutiny, námelových, fermentační

Text:

...uhlí s mletou křemelinou v hmotnostním poměru 11 v množství 5 až 8 g na 1 g alkaloidů.Výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se dosáhne až stonásobného zakoncentrování alkaloidů. Po filtraci, promytí vodou a vysušení filtračního koláče se alkaloidy vyextrahují do organického rozpouštědla nebo přímo do vodného roztoku organické nebo anorganické kyseliny. Dále se roztok námelového alkaloidu zpracuje obvyklým způsobem.Před...

Způsob přípravy námelových klavinových alkaloidů se sníženým obsahem glukanů submersní kultivací saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 261951

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rylko Viktor, Pilát Petr, Chomátová Stanislava, Pažoutová Sylvie, Sajdl Přemysl, Krajíček Alois, Spáčil Jiří, Malinka Zdeněk, Bárta Miroslav, Kozová Jaroslava, Homolka Ladislav, Řeháček Zdeněk, Břemek Jan

MPK: C12P 17/18

Značky: claviceps, způsob, přípravy, námelových, kultúr, saprofytních, glukanů, houby, submersní, kultivaci, klavinových, alkaloidů, sníženým, obsahem

Text:

...stupni fermentačního procesu. Tato skutečnost umožňuje racionalní řízení fermentačního procesu s navozením fysiologického stavu kultury vhodného pro intenstvní tvorbu alkaloidů Z. Řeháček, 1985 In P. N. Cheremisinoff and R. P. Ouelette Eds Biotechnology, Technomic Publ. Co, Inc, Basel, p. 565 s dokonalejším využitím produkční schopnosti průmyslového kmene za současného snížení energetické náročnosti procesu, poruchovosti a nároků na...

Způsob izolace ergotaminu z jeho směsí s námelovými alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260702

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beran Miloš, Semonský Miroslav

MPK: C12P 17/18

Značky: alkaloidy, směsi, izolace, námelovými, ergotaminu, způsob

Text:

...A. Stoll l. c.. V případě, že zpraoovávaná směs alkaloidů je zviáště bohatá na ergotamin, vylučuje se tato báze z etherického roztoku již během jeho zahušňování v každém případě je všakvhodné koncentrát směsi bázi odstavit při teplotě místnosti na dobu asi 24 hodin k dvokončení ltrystalzizace ergotaminu, resp. jeho směsi s ergotamininem, popř. urychlit krystalizací ergotaminu naočkováním roztoku autentickým preparátem.Pozvoruhodné je...

Způsob hodnocení produkční schopnosti izolátů mikrobiálních eukaryot tvořících námelové alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259670

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bárta Miroslav, Chomátová Stanislava, Pilát Petr, Břemek Jan, Malinka Zdeněk, Homolka Ladislav, Řeháček Zdeněk

MPK: C12P 17/18

Značky: izolátů, eukaryot, alkaloidy, způsob, schopnosti, hodnocení, produkční, tvořících, mikrobiálních, námelové

Text:

...účinky vykazoval takéelymoklavin. Již předtím byly publikovány práoe skupiny Řeháčka(Lindgappa a Lindgappa, Nature 2143 516, 1967) o vlivu námelových alkaloidů na růst a metabolismus vlastního producenta pyrenomycetu Claviceps. Protože současné znalosti o vlivu námelových alkaloidů na mikroorganismy Jsou omezené, provedli jsme další vlastní pokusy, ve kterých jsme prokázali sntibiotický účinek agroklevinu, elymoklavinu a směsi alkaloidů...

Způsob biologické konverze agroklavinu na elymoklavin suspenzními a imobilizovanými kulturami houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 257311

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malinka Zdeněk, Pilát Petr, Břemek Jan, Křen Vladimír, Krajíček Alois, Flieger Miroslav, Kozová Jaroslava, Sajdl Přemysl, Řeháček Zdeněk, Spáčil Jiří

MPK: C12P 17/18

Značky: konverze, imobilizovanými, způsob, suspenzními, biologické, houby, kulturami, elymoklavin, agroklavinu, claviceps

Text:

...média T 3 (Tab. B) v 500 ml Erlenmayerově baňce se zaočkuje za obdobnýchpodmínek jako v příkladě 1. Účinnost biokonverze V procentecb přeměnného agroklavinu po 216 hodinách kultivace v závislosti na koncentraci přidaného aqroklavinu a stáří kultury v době přidání agroklavinu znázorňuje tabulka 2.Koncentrace přidaného agroklavinu (mq.l 1 média) 500 1 000 l 5003 000 ml sterilního média T 3 (tabulka S) v 5 1 fermentoru se zaočkuje...

Způsob výroby námelových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251652

Dátum: 16.07.1987

Autori: Breuel Klaus, Schmauder Hans-peter, Groeger Detlef, Höhne Liselotte, Maier Walter, Erge Dieter, Baumert Alfred, Schumann Brigitte

MPK: C12P 17/18

Značky: alkaloidů, způsob, námelových, výroby

Text:

...Kauecwne Hcxonnmx mTaMMOB Claviceps npHMeHnmT HHHqroñm Haqunarb pañorm no cenexuun H MyTauHn C ycnexoM, BÉTOĽHO To, HTC HMemTcH onnnaxoaue onuuoqnme KĽETKH, Mna STOPO B MHKDOÓHOHOPHM oömqao upuueuamw Kouuocnopn unn npyrue onuoaepuwe opMM nocronuwue unu enunn penpoyxunu. Hna ce nekunu nan nocne Myrauan HM amTpocrH nó BOSMOKHOCTH no onuoqnux Kononnň,KOTODHE u 0 nBepPamTca cenexuneů. Ecnn HBT raxnx cneunanbuux ennnu pasmnomeunn,T 0 ôonhman...

Způsob výroby alkaloidu elymoklavinu semikontinuální kultivací imobilizovaných buněk houby Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 250474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křen Vladimír, Sajdl Přemysl, Řeháček Zdeněk, Ludvík Jiří, Kozlová Jaroslava

MPK: C12P 17/18

Značky: buněk, výroby, imobilizovaných, semikontinuální, alkaloidů, claviceps, způsob, elymoklavinu, kultivaci, houby

Text:

...Vaněk, Z. Hošťálek, . Cudlín. Elsevier, Amsterdam 1973 str. 393. Su-spense spor se upraví na ikonccntraci 10 až 107 spor/ml, 2 m 1 suspense se pak přenese do 60 ml tekuté žívné -půdy T 1 A. St-oll et al. Helv. Chem. Acta 37, 1 815, 1954 V Erlenmayerových bankách 300 mll. Zaočkované baňky se inkubují 9 až 11 dnů v temnu při 24 i~ 1 °C na rotačním třepacím stroji 240 ot.mín 1, excentr 5.~cm. Výsledné mycelium je suspensní a slabě růžové. Od...

Způsob výroby klavinových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248719

Dátum: 12.02.1987

Autori: Udvardy Nagy, Vida Zsuzsanna, Kordik Gabriella, Trinn Mária, Zsóka Erzsébet

MPK: C12P 17/18, C12R 1/645

Značky: klavinových, výroby, způsob, alkaloidů

Text:

...na 3,5 až 5,6 hydroxidem amonným a potom stejně, jako je uve-deno pro žívné prostředí A, se připraví 1 lítr živného prostředí.Výše uvedené složky se ředí vodou na 1000 ml, hodnota pH se nastavuje na 6,5 až 6,8 a potom se ,roztok sterilizuje při teplotě 110 C po dobu 30 minut.Kultivace se provádí v kterémkoliv výše uvedeném živnem prostředí za sterilních aerobních p-odmínek při teplotě 20 až 28 °C v přítomnosti přísad zvyšujícíoh tvorbu...

Způsob výroby kyseliny klavulanové, odpovídajících solí a esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231157

Dátum: 15.06.1986

Autori: Howarth Thomas Trevor, Reading Christopher, Cole Martin

MPK: C07D 498/04, C12P 17/18, C12R 1/465...

Značky: solí, klavulanové, způsob, kyseliny, odpovídajících, výroby, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny klavulanové, odpovídajících solí a esterů obecného vzorce I vyznačený tím, že se kultivuje kmen Streptomyces clavuligerus na živném prostředí s obsahem zdrojů dusíku a uhlíku, jakož i s obsahem nezbytných minerálních solí, a to aerobně za teploty 15 až 40°C, obvykle 20 až 35°C a s výhodou 25 až 30°C a za hodnoty pH 5 až 8,5, s výhodou 6 až 7,5,načež se izoluje z kultury kyselina klavulanová nebo její sůl po filtraci buněk...