C12P 1/04

Spôsob výroby L-fosfinotricínu enzymatickou transamináciou s aspartátom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286456

Dátum: 08.10.2008

Autor: Bartsch Klaus

MPK: C12P 1/04, C12N 1/20, C12P 13/00...

Značky: výroby, aspartátom, l-fosfinotricínu, enzymatickou, spôsob, transamináciou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob enzymatickej chirálnej syntézy kyseliny L-2 amino-4-(hydroxymetylfosfinyl)maslovej (L-fosfinotricín, L-PPT) z korešpondujúcej kyseliny (PPO) enzymatickou transamináciou za prítomnosti aspartátu ako aminodonoru a za prítomnosti PPO-špecifickej aspartát-transaminázy (Asp-TA). Pri zabezpečení vhodných podmienok reakcie sa môže dosiahnuť kvantitatívna reakcia pri použití približne ekvimolárneho množstva aminodonoru a akceptora za...

Rekombinantná hostiteľská bunka na produkciu L-asparaginázy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19785

Dátum: 08.06.2007

Autori: Wang Maoliang, Filpula David

MPK: A61K 38/46, A61P 35/00, C07H 21/04...

Značky: hostiteľská, rekombinantná, produkciu, buňka, l-asparaginázy

Text:

...pre zlepšenie účinnosti produkcie proteínu L-asparagináza II E. coli.0008 Tento vynález vypĺňa vyššie uvádzanú potrebu pre L-asparaginázu II E. coli, ktorá je produkovaná efektívne a hospodárne v rekombinantnej forme, pričom sazískava enzýmový produkt, ktorý má rovnakú štruktúru peptidov ako proteín Lasparagináza II E. coli, predávaný ako Oncaspar®, ktorý tiež neobsahuje zistiteľné množstvá alternatívnych izoforiem L-asparaginázy ll.0009...

Produkcia vysoko izotopicky značených, sekundárnych mikrobiálnych metabolických produktov ako aj zodpovedajúce metabolické produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11580

Dátum: 31.03.2006

Autori: Häubl Georg, Krska Rudolf, Freudenschuss Martin, Binder Eva, Jaunecker Günther

MPK: C12P 1/02, C12P 1/04

Značky: metabolických, izotopicky, značených, vysoko, sekundárnych, metabolické, mikrobiálnych, produkty, produkcia, zodpovedajúce, produktov

Text:

...graminearum. PritomHC-NMR štúdie týkajúce sa biosyntézy mykotoxínov, ktoré sú produkované prostrednictvom Fusarium graminearum, sú preskúmavané pomocou začlenenia 1-3 C-acetátových0010 Z dokumentu Linderneier M. et al., Joumal of Chromatography, Elsevíer Science Publiciates B.V., Amsterdam NL, zväzok 1023, č. 1, 9. januára 2004, stránky 47-56 je prevzateľná kvantiñkácia ochratoxínu A v potravinách pokusom stabilného zrieďovania ízotopu...

Protilátky proti receptoru-1 vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17671

Dátum: 18.11.2005

Autori: Bohlen Peter, Hicklin Daniel, Wu Yan

MPK: A61K 39/395, C07H 21/04, A61K 39/00...

Značky: receptoru-1, proti, endoteliálneho, faktora, protilátky, vaskulárneho, rastového

Text:

...prevenciou regrutovania endotelových a monocytových progenitorových buniek získaných z kostnej drene z vaskularizácie v nádoroch (ako sa opisuje v publikácii Lyden et al., Nature Medicine, 71194-1201 (2001 a inhibuje rast karcinómu prsníka (ako sa opisuje v dokumente WU, PNAS 2004,45,694-695). Liečba protilátkou protiVEGFR-1 tiež účinne inhibuje patologickú angiogenézu v nádoroch a ischemickú sietnicu vo zvieracích modeloch (ako sa...

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279275

Dátum: 09.09.1998

Autori: Sobotka Miroslav, Votruba Jaroslav, Machová Anna, Pazlarová Jarmila, Kůtová Anna

MPK: C12N 9/14, C12N 9/24, C12N 9/48...

Značky: fermentačnej, extracelulárnych, hydrolytických, přípravy, enzýmov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov v submerzných kultiváciách, hlavne amyláz, proteáz a lipáz vo fermentačných tekutinách obsahujúcich živiny, spočíva v tom, že do fermentačnej tekutiny sa okrem živín pridá oxid hlinitý, nerozpustné hlinito-kremičitany, umelé alebo prírodné zeolity alebo bentonit v množstve 0,2 až 5 % hmotn. v závislosti od hmotnosti fermentačnej tekutiny.

Spôsob izolácie termolabilného enterotoxínu baktérií Escherichia coli

Načítavanie...

Číslo patentu: 230983

Dátum: 01.03.1987

Autori: Viest Miroslav, Sova Oto

MPK: C12P 1/04

Značky: izolácie, enterotoxínu, spôsob, termolabilného, escherichia, bakterií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového sposobu izolácie termolabilného enterotoxínu baktérií Escherichia coli, vhodného pre veľkokapacitnú výrobu. Uvedený izolovaný enterotoxín slúži buď k imunizácii prasných prasníc, alebo teľných kráv osve alebo ako doplnok k iným vakcinam proti črevným zápalom a hnačkám novorodencov. Nachádza použitie v živočíšnej velkovýrobe a prispieva k podstatnému znižovaniu úhynu novorodencov.

Spôsob výroby subcelulárnej parenterálnej látky proti neonatálnej kolienteritíde a kolihnačke teliat a prasiat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231146

Dátum: 01.06.1986

Autori: Viest Miroslav, Sova Oto

MPK: C12P 1/04

Značky: látky, kolienteritíde, neonatálnej, kolihnačke, spôsob, výroby, teliat, proti, subcelulárnej, parenterálnej, prasiat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového spôsobu izolácie pilusového telového antigénu K 99 baktérií Escherichia coli. Uvedený izolovaný antigén K 99 slúži buď k imunizácii teľných kráv a najnovšie prasných prasníc osve, alebo ako doplnok k iným vakcínam proti črevným zápalom a hnačkám. Nachádza použitie v živočíšnej veľkovýrobe, kde podstatne prispieva k zníženiu úhynu novorodencov.

Spôsob výroby subcelulárnej parenterálnej látky proti neonatálnej kolienteritíde a kolihnačke prasiat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231145

Dátum: 01.06.1986

Autori: Viest Miroslav, Sova Oto

MPK: C12P 1/04

Značky: prasiat, parenterálnej, proti, subcelulárnej, kolihnačke, výroby, spôsob, neonatálnej, kolienteritíde, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového spôsobu izolácie pilusového telového antigénu K 88 enteropatogénnych baktérií Escherichia coli. Uvedený izolovaný antigén slúži buď k imunizácii prasných prasníc osve, alebo ako doplnok k iným vakcínam proti črevným zápalom a hnačkám novorodencov. Pre nízke výrobné náklady a jednoduchú manipuláciu nachádza široké použitie v živočíšnej veľkovýrobe, kde podstatne prispieva k znižovaniu úhynu ciciakov.