C12N 9/26

Sekvencia nukleovej kyseliny na smerovanie do plastidu, sekvencia ß-amylázy, promótor odpovedajúci na stimul a použitie týchto sekvencií

Načítavanie...

Číslo patentu: 288125

Dátum: 09.09.2013

Autori: Lao Nga Thi, Kavanagh Thomas Anthony

MPK: A01H 1/02, C12N 15/82, C12N 9/26...

Značky: ß-amylázy, odpovedajúci, plastidu, sekvencia, promótor, použitie, sekvencií, týchto, stimul, nukleovej, kyseliny, smerovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Sekvencia nukleovej kyseliny označená ako sekvencia id. č. 1 kódujúca sekvenciu schopnú smerovania proteínu do rastlinného plastidu, spôsobu zvýšenia alebo zníženia aktivity enzýmu v rastline, kde tento enzým je zapojený v metabolickej dráhe biosyntézy alebo degradácie škrobu, zahŕňajúci kroky: stabilného vloženia do rastlinného genómu chimérického génu obsahujúceho sekvenciu nukleovej kyseliny kódujúcu sekvenciu smerujúcu do plastidu a...

Extracelulárna hyaluronidáza zo Streptomyces koganeiensis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18217

Dátum: 12.05.2010

Autori: Gennari Giovanni, Messina Luciano, Caruso Salvatore, Vaccaro Susanna

MPK: C07K 14/315, A61K 38/00, C07K 14/435...

Značky: koganeiensis, hyaluronidáza, streptomyces, extracelulárna

Text:

...roztokom pufra, ktorý je vybratý v závislosti od slabej katiónomeničovej živice použitej v kroku a) takým spôsobom, že hyaluronidáza je v takých pH podmienkach, aby bola schopná viazať sa k živici táto živica obsahuje karboxyalkylové výmenné skupiny, výhodne karboxymetylové skupiny, ako je napríklad živica CM-Sepharose® Fast Flow. Po riadnej ekvilibrácii živice rovnakým pufračným roztokom, v ktorom sa vykonáva dialýza,je nanesená vzorka a...

Rozpustný hyaluronidázový glykoproteín (sHASEGP), spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18491

Dátum: 05.03.2004

Autori: Frost Gregory, Kindu Anirban, Bookbinder Louis

MPK: C12N 9/26

Značky: kompozície, shasegp, glykoproteín, rozpustný, obsahujú, farmaceutické, hyaluronidázový, spôsob, přípravy, použitie

Text:

...mala enzýmovú aktivitu voči ktorémukoľvek zo známych substrátov. HYAL 4 je chondroitináza a chýba jej aktivita voči hyaluronanu. HYALl je prototypom enzýmu, ktorý pôsobí V kyslom prostredí a PH 20 je prototypom enzýmu, ktorý pôsobí v neutrálnom prostredí. Hyaluronidázy aktívne pri kyslom prostredí, ako napríklad HYALl a HYALZ nemajú katalytickú aktivitu V neutrálnom pH. HYALl, napríklad, nevykazuje žiadnu katalytickú aktivitu in vitro pri pH...

Rozpustný hyaluronidázový glykoproteín (sHASEGP), spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18168

Dátum: 05.03.2004

Autori: Frost Gregory, Bookbinder Louis, Kundu Anirban

MPK: C12N 9/26

Značky: obsahujú, kompozície, přípravy, rozpustný, shasegp, glykoproteín, spôsob, hyaluronidázový, farmaceutické, použitie

Text:

...a chýba jejaktivita voči hyaluronanu. HYALl je prototypom enzýmu, ktorý pôsobí V kyslom prostredí a PH 20 je prototypom enzýmu, ktorý pôsobí V neutrálnom prostredí. Hyaluronidázy aktívne pri kyslom prostredí, ako napríklad HYALl a HYAL 2 nemajú katalytickú aktivitu v neutrálnom pH. HYALl, napríklad, nevykazuje žiadnu katalytickú aktivitu in vitro pri pH vyššom ako 4,5(Frost a kol, Anal Biochemistry, 1997). HYAL 2 je enzým, ktorý pôsobí v...

Rozpustný hyaluronidázový glykoproteín (sHASEGP), spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20788

Dátum: 05.03.2004

Autori: Bookbinder Louis, Kundu Anirban, Frost Gregory

MPK: C07H 21/04, C07K 14/435, C12N 1/20...

Značky: hyaluronidázový, použitie, spôsob, rozpustný, glykoproteín, přípravy, obsahujú, farmaceutické, shasegp, kompozície

Text:

...a chýba jej aktivita voči hyaluronanu. HYAL 1 je prototypom enzýmu, ktorý pôsobí V kyslom prostredí a PH 20 je prototypom enzýmu, ktorý pôsobí v neutrálnom prostredí. Hyaluronidázy aktívne pri kyslom prostredí, ako napríklad HYAL 1 a HYAL 2 nemajú katalytickú aktivitu V neutrálnom pH. HYALl, napríklad, nevykazuje žiadnu katalytickú aktivitu in vitro pri pH vyššom ako 4,5(Frost a kol, Anal Biochemistry, 1997). HYAL 2 je enzým, ktorý pôsobí V...

Prací a čistiaci prostriedok s hybridnými alfa-amylázami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3299

Dátum: 27.07.2002

Autori: Breves Roland, Kottwitz Beatrix, Maurer Karl-heinz

MPK: C11D 3/38, C12N 15/62, C12N 9/26...

Značky: prací, prostriedok, alfa-amylázami, čistiaci, hybridnými

Text:

...obsahuje prinajmenšom jednu čiastkovú sekvenciu zahŕňajúcu viaceré aminokyseliny,-3 ktorá je identická s čiastkovou sekvenciou or-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens. a vo vždy homogénnej polohe prinajmenšom jednu čiastkovú sekvenciu zahŕñajúcu viaceré aminokyseliny, ktorá je identická s čiastkovou sekvenciou rar-amylázy z Bacillus lichenifonnis. Spomedzi týchto sú výhodné také prostriedky, u ktorých sú čiastkové sekvencie hybridnej amylázy...

Způsob separace amylolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261324

Dátum: 12.01.1989

Autori: Prošková Alexandra, Kučera Jiří, Gottvaldová Maria

MPK: C12N 9/26

Značky: způsob, separace, amylolytických, enzymů

Text:

...Touto dvojí afinitní separací je získán enzym o vysoké čistotě s téměř kvantitatívním výtéžkem, jehož kvalita není ovlivněna kvalitou použité suroviny.Kolona rozměru 1 x 12 cm je naplněna acylodextrinem kova 1 entněvázaným na perlovoucelulosu a promyta 0,lM acetátovým pufrem pH 5,5. Potom je kolonou propuštěn extraktžita obsahující Žitná alfa - a beta-amylázy. Po průtoku 30 ml extraktu obsahujícího 40 mg bílkovin je sloupec promyt 0,1 M...

Sposob prípravy enzýmových koncentrátov beta-D-fruktofuranozidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259204

Dátum: 17.10.1988

Autori: Obernauerová Margita, Šubík Július

MPK: C12N 9/26

Značky: spôsob, přípravy, enzýmových, koncentrátov, beta-d-fruktofuranozidázy

Text:

...možno získat pri 30 až 45 výtažnosti preparáty beta-D-fruktofuranozidáza, ktorých špecifická aktivita je vyššia ako 75 000 U/g sušiny,resp. 7 500 U/ml prípravku.vynález je možné prakticky uskutočňovať podla niektorého z nasledujúcich príkladov bez toho, aby sa iba na ne výlučne obmedzoval.Bunky kvasiniek Saccharomyces serevisiae kmeňa MZA-CR 2 /3,5 g sušiny/ sa suspendovaliV destilovanej vode a dezintegrovali s üčinnosťou viac ako 98 i v...

Spôsob detekcie.alfa. -amyláz v géloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241341

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanik Jan, Lededvinová Marie, Janka Václav

MPK: C12N 9/26

Značky: spôsob, detekcie.alfa, géloch, amyláz

Text:

...gél oddeli a vymyje vodným roztokom obsahujúcim 1 objem 0,05 až 0,2 mo 1.l 1 acetátového npufru o pH 4,5 až 6,0 a 2 až 5 objeinov zmesi etanol-acetón 21 až 51 obj., čim sa z gélu V »mieste pôsobenia azt-ainyläz vymyjú enzým-om uvoľnené farebné fragmenty a miesta, kde aa-arnylázy nepôsobia, zostanú nezmenené.Výhodou tohto farebného substrátu je, že je rozpustný vo vode a rv pufroch, ale dá sa z týchto roztokov Ikvantitatívne vyzrážat...