C12N 9/24

Xylanázový polypeptid, polynukleotid, vektor, hostiteľská bunka, spôsob produkcie polypeptidu, spôsob použitia polypeptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288130

Dátum: 09.09.2013

Autori: Daran Jean-marc Georges, Van Der Laan Jan Metske, Van Den Hombergh Johannes Petrus Theodorus Wilhelmus

MPK: A21D 8/04, A23K 1/165, A01H 5/00...

Značky: produkcie, polypeptid, vektor, buňka, polynukleotid, polypeptidů, xylanázový, použitia, spôsob, hostiteľská

Zhrnutie / Anotácia:

Sú poskytnuté polypeptidy s (endo)xylanázovou aktivitou, ktoré môžu degradovať extrakty s celulózovými implantátmi a rastlinné materiály. Polypeptidy môžu štiepiť beta-D-xylánové polyméry na vnútorných (1-›4) väzbách medzi susediacimi xylopyranozylovými jednotkami. Tiež sú uvedené aminokyselinové sekvencie a kódujúce DNA sekvencie, ako aj spôsob použitia polypeptidu na úpravu celulózy pri preparácii požívatín a krmív pre zvieratá. Polypeptidy...

Oligosacharidy zahrnujúce aminooxy skupinu a ich konjugáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14505

Dátum: 18.01.2008

Autori: Avila Luis, Zhu Yunxiang, Jiang Canwen, Cheng Seng

MPK: A61K 31/738, A61K 47/48, A61P 43/00...

Značky: zahrnujúce, skupinu, oligosacharidy, aminooxy, konjugáty

Text:

...sacharidu alebo molekuly obsahujúcej sacharid, funkcionalizovaných aspoň jednou oximovou väzbou. US 20020137125 opisuje veľmi fosforylované manopyranozyl oligosacharidové deriváty obsahujúce manózo-ô-fosfát (MGP) alebo iné oligosacharidy nesúce iné koncové hexózy. US 20050048047 sa týka intratekálneho (IT) podania rekombinantného enzýmu na liečenie porúch Iyzozomálnej akumulácie.0008 Aminooxy skupiny sú obzvlášt užitočné...

Spôsob výroby rozpustných arabinoxylánov ako vedľajších produktov fermentácie celých zŕn obilovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16403

Dátum: 02.07.2007

Autori: Broekaert Willem, Delcour Jan, Courtin Christophe

MPK: C12P 19/04, C12P 7/10, C12N 9/24...

Značky: rozpustných, vedľajších, produktov, výroby, obilovin, spôsob, arabinoxylánov, celých, fermentácie

Text:

...o tom svedčia testy uskutočňované na kurčatách,krysách a ľuďoch (ako sa uvádza vdokumente WO 06/002495). Tiež saukázalo, že AXOS zlepšuje rast a využiteľnosť kŕmenia u zvierat s jedným žalúdkom (ako sa opisuje v dokumente WO 03/015533). Prípravky obsahujúce AXOS preto môžu nájsť široké použitie ako prísady do potravín, nápojov a kŕmnych výrobkov.0005 Až dosiaľ nebol vyvinutý žiadny ekonomicky rentabilný spôsob produkcie AXOS. Metóda...

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Heneghan Mary Noelle, Lydon Anne Geraldine Stephanie, Maloney Alan Patrick, Murray Patrick Gerard, Tuohy Maria Gerardine, Gilleran Caroline Teresa, Collins Catherine Majella, Mahon Cathal Sean, Mcloughlin Lassarina Patrick, Reen Francis Jeremiah, O'donoghue Anthony John

MPK: C12N 9/24, A23K 1/165, C12N 1/14...

Značky: použitie, emersonii, kmeň, talaromyces

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...

Doručenie terapeutických zlúčenín do mozgu a ostatných tkanív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15590

Dátum: 30.08.2004

Autor: Kakkis Emil

MPK: C12N 9/04, C12N 9/00, A61K 38/43...

Značky: terapeutických, doručenie, ostatných, tkanív, mozgu, zlúčenín

Text:

...závislým od energiePriamym podávaním proteínov do mozgovej hmoty sa nedosiahol výrazný terapeutícký účinok kvôli dífúznym bariéram a obmedzenému objemu terapeutika, ktoré sa môže podávať. Bežná asistovaná difúzia sa študovala prostredníctvom katétrov umiestnených v mozgovom parenchýme použitím pomalej dlhodobej infúzie (Bobo, et al., Proc.Natl.Acad.Sci. U.S.A 91,2076-2080 (1994) Nguyen, et al. J.Neurosurg. 98, 584-590 (2003 ale žiadne...

Rozpustný hyaluronidázový glykoproteín (sHASEGP), spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6878

Dátum: 05.03.2004

Autori: Kundu Anirban, Bookbinder Louis, Frost Gregory

MPK: C07H 21/00, C12N 15/00, C12N 1/20...

Značky: použitie, rozpustný, shasegp, kompozície, obsahujú, farmaceutické, přípravy, spôsob, hyaluronidázový, glykoproteín

Text:

...glukuronidázy, ktore vytvárajú tetrasacharidove a hexasacharidové konečné produktyprostredníctvom hydrolýzy beta 1-3 väzby.0013 Cicavčie hyaluronidázy môžu byť ďalej rozdelené do dvoch skupín na enzýmyaktívne v neutrálnom prostredí a v kyslom prostredí. V ľudskom genóme sa vyskytuje šesťgénov podobných hyaluronidázovému, HYALl, HYAL 2, HYAL 3 HYAL 4 HYALP 1 a PH 20/SPAM 1. HYALP 1 je pseudogén a pri HYAL 3 sa neukázalo, že by mala enzýmovú...

Rozpustný hyaluronidázový glykoproteín (sHASEGP), spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20788

Dátum: 05.03.2004

Autori: Frost Gregory, Bookbinder Louis, Kundu Anirban

MPK: C12N 1/20, C07H 21/04, C07K 14/435...

Značky: kompozície, rozpustný, hyaluronidázový, použitie, glykoproteín, obsahujú, farmaceutické, shasegp, spôsob, přípravy

Text:

...a chýba jej aktivita voči hyaluronanu. HYAL 1 je prototypom enzýmu, ktorý pôsobí V kyslom prostredí a PH 20 je prototypom enzýmu, ktorý pôsobí v neutrálnom prostredí. Hyaluronidázy aktívne pri kyslom prostredí, ako napríklad HYAL 1 a HYAL 2 nemajú katalytickú aktivitu V neutrálnom pH. HYALl, napríklad, nevykazuje žiadnu katalytickú aktivitu in vitro pri pH vyššom ako 4,5(Frost a kol, Anal Biochemistry, 1997). HYAL 2 je enzým, ktorý pôsobí V...

Produkcia vysokomanózovej ľudskej glukocerebrozidázy v rastlinnej kultúre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16044

Dátum: 24.02.2004

Autori: Hashmueli Sharon, Lewkowicz Ayala, Shaaltiel Yoseph, Bartfeld Daniel, Baum Gideon

MPK: C12N 15/82, C12N 9/24

Značky: rastlinnej, produkcia, ludskej, vysokomanózovej, kultuře, glukocerebrozidázy

Text:

...odstraňujúcimi všetky glykozylačné miesta (ako bunky Sf 9, tak COS-1) vedie k úplnej strate enzýmovej aktivity. Navyše bolo zistené, že hGCD exprimovaná v E. coli je neaktívna. Ďalší výskum ukázal význam rôznych glykozylačných miest pre aktivitu proteínu. Navyše kúlohe glykozylácie vreálnej aktivite proteínu, komerčne produkovaný enzým obsahuje modifikácie glykánovej sekvencie, ktoré uľahčujú špecifické dodávanie lieku. Glykozylované proteíny...

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279275

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kůtová Anna, Votruba Jaroslav, Machová Anna, Sobotka Miroslav, Pazlarová Jarmila

MPK: C12N 9/24, C12N 9/14, C12N 9/48...

Značky: hydrolytických, spôsob, přípravy, enzýmov, extracelulárnych, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov v submerzných kultiváciách, hlavne amyláz, proteáz a lipáz vo fermentačných tekutinách obsahujúcich živiny, spočíva v tom, že do fermentačnej tekutiny sa okrem živín pridá oxid hlinitý, nerozpustné hlinito-kremičitany, umelé alebo prírodné zeolity alebo bentonit v množstve 0,2 až 5 % hmotn. v závislosti od hmotnosti fermentačnej tekutiny.

Kultivačná poda pre výrobu amylolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264816

Dátum: 12.09.1989

Autori: Škárka Bohumil, Majeríková Ivana, Vollek Valter, Chytilová Gabriela

MPK: C12N 9/24

Značky: enzýmov, kultivačná, amylolytických, výrobu

Text:

...jeveľmi potrebný napriklad na výrobu antibiotík.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje kultivačná pôda pre výrobu amylolitických enzýmov produkčnými mikroorganizmami podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že obsa- huje hmotnostne 0,2 až 0,4 E dusičnanu sodného, 0,02 až 0,1 chloridu draselného, 0,02 až 0,1 stranu horečnatého, 0,05 až 0,2 0 hydrofosforečnanu draselného,.0,01 siranu železna tého, 0,5 až 10 starého chleba a...

Sposob purifikácie extracelulárnej endo-1,4-beta-xylanázy kvasinek Cryptococcus albidus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259581

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vršanská Mária, Biely Peter

MPK: C12N 9/24

Značky: extracelulárnej, endo-1,4-beta-xylanázy, spôsob, albidus, purifikácie, cryptococcus, kvasinek

Text:

...endo-lA-B-xylanázy Cry-ptococcus albidus je to, že- je jednoduchý a rýchly predovšetkým v porovnaní s postupom purifikácie enzýmu z rastových médií obsahujúcich rastlinné xylany ako zdroj uhlíka,- enzým sa vytesňuje z ionex-ového vnosiiča vysokou kroncentiáciou soli 0,45 M chlo-rid södny, ~čo umožňuje enzým viazat na iotnexe priamo prelievainím indukčných médiíí zbavených buniek cez nícm ná-plňené kolóny koncentrácia solí v iodukčných...

Způsob přípravy glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257642

Dátum: 16.05.1988

Autori: Marek Miroslav, Novotná Zuzana, Jarý Jiří

MPK: C12N 9/24

Značky: glykosidů, přípravy, způsob

Text:

...volného alkoholu a použitých rozpouštědel ze spojených filtrátů, případně filtrací přes vrstvu silikagelu po vymyti volného alkoholu zvýšením polarity elučního činidla. Odfiltrovaný heterogenní biokatalyzátor je možno opakované použít v dalších synthesach.vynález je dokumentován příklady použití, aniž by se jimi omezoval50 hmot. dílu polyglycidylmethakłylátu G-70 modifikovaného 1,6-diaminohexanem a aktivovaného glutaraldehydem bylo...

Spôsob prípravy sodnej soli 2-[4-(1-amíno-2-sulfoantrachinón-4-ylamíno)fenylsulfonyl] etylxylánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241325

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ráfl Jan, Šmíd Vladimír, Oros Ladislav, Oddáš Milan

MPK: C12N 9/24

Značky: přípravy, 2-[4-(1-amíno-2-sulfoantrachinón-4-ylamíno)fenylsulfonyl, spôsob, etylxylánu, sodnej

Text:

...vodnom roztoku s obsahom 1 až 3 hydroxidu sodného alebo draselného za prítomnosti solí ako je octan sodný, síran sodný a clrl-orid sodný pri teplote 15 až 50 °C počas 1 až 2 h s dvojsodnou soľou1-~amíno-2-sulfo~ 4- 4- Zsulfátoetylsulfonylanllínotjjantrachinönií pri váhových pomeroch dvojsodná sol l-amíno-Z-sulfo-tl-j 4-2 i í-su, ptýlstilfonylanilínoijantrachinönuxylan z hydroxid sodný alebo draselný 0,3 až 1,6 1 0,4 až 1,2, načo...

Spôsob prípravy slinného izoenzýmu alfa amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239826

Dátum: 15.06.1987

Autori: Podhajský Miroslav, Pitter Jaroslav, Kohoutek Zdenik

MPK: C12N 9/24

Značky: slinného, amylázy, izoenzýmu, spôsob, přípravy

Text:

...kyselina rslalovej ku enzýmovému gly-kojproteinu sliného izoenzýmu alfa amylázy a tým aj vysoká účinnosť interakcie, nízke výrobné náklady a skutočnosť, že alfa ainyláza sorbovaná na povrchu nosiča s kovalentne viaizavným lektínomwuvedeného typu je stabilizovaná proti ÍHHJKÍÍVHČHÝIH vplyvom hydroláz mikroorganizunov, prítomných v dutina ústnej. PrilkladlČerstvý sekrét ľudských slín 200 ml sa zriedt 20 rnlacetónn a získaný roztok sa...

Spôsob stanovenia aktivity endo-1,4-ß-xylanáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 234607

Dátum: 01.01.1987

Autori: Biely Peter, Toman Rudolf, Mislovičová Danica

MPK: C12N 9/24

Značky: spôsob, stanovenia, aktivity, endo-1,4-ß-xylanáz

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia aktivity endo-l,4-?-xylanáz. Podstata spôsobu stanovenia spočíva v tom, že 4-0-metyl-D-glukorono-D-xylan so 4 až 20 % kovalentne naviazaného farbiva dvojsodnou soľou 1-amino-2-sulfo-4- [3-(2-sulfátoetylsulfonylanilino)]antrachinónu sa rozpustí vo vode alebo v pufri o pH 4 až 6 a v koncentrácii 0,2 až 2 % sa použije ako substrát do inkubačných zmesí s endo-l,4-?-xylanázami, v ktorých sa enzýmová reakcia...