C12N 9/14

Purifikovaný a izolovaný polypeptidový fragment PAF-AH, spôsob jeho produkcie a použitia, farmaceutická kompozícia, izolovaný polynukleotid, DNA vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286518

Dátum: 12.11.2008

Autori: Tjoelker Larry, Gray Patrick, Wilder Cheryl, Cousens Lawrence, Eberhardt Christine, Trong Hai Le

MPK: C12N 9/14

Značky: buňka, hostiteľská, produkcie, spôsob, farmaceutická, fragment, purifikovaný, polypeptidový, použitia, polynukleotid, paf-ah, kompozícia, vektor, izolovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Purifikovaný a izolovaný polypeptidový fragment ľudskej plazmovej acetylhydrolázy faktora aktivujúceho doštičky (PAF-AH), ktorému chýba až prvých dvanásť N-koncových aminokyselín zrelej aminokyselinovej sekvencie ľudskej PAF-AH SEQ ID NO:8, a jeho variant alebo variantný fragment. Izolovaný polynukleotid kódujúci PAF-AH, ako je DNA DNA vektor odvodený od tejto DNA hostiteľská bunka stabilne transformovaná alebo transfekovaná touto DNA spôsob...

Prekurzor N-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, spôsoby liečenie využívajúce uvedený enzým a spôsoby prípravy a purifikácie uvedeného enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18366

Dátum: 07.11.2003

Autori: Chan Wai-pan, Qin Minmin, Wendt Dan, Fitzpatrick Paul, Henstrand John, Chen Lin, Swiedler Stuart, Zecherle Gary, Starr Christopher

MPK: C07H 21/04, C12N 1/02, A61K 38/46...

Značky: purifikácie, prekurzor, spôsoby, enzym, využívajúce, n-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, enzymů, uvedený, liečenie, uvedeného, přípravy

Text:

...(ASB) alebo jej časť, alebo jej biologicky aktívny mutant alebo analóg, do jednej alebo do viacerých hostiteľských buniek in vivo. Preferované uskutočnenia zahŕňajú optimalizáciu dávky podľa potrieb organizmu, ktorý sa má liečiť, výhodne cicavcov alebo ľudských jedincov, aby sa účinne zmiemili symptómy ochorenia. V preferovaných uskutočneniach je týmto ochorením mukopolysacharidóza VI (MPS VI) aleboTento prvý aspekt tohto vynálezu špecificky...

Bakteriofágový lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3349

Dátum: 22.01.2003

Autori: Zimmer Markus, Loessner Martin, Morgan Andrew John

MPK: C07K 14/005, A61K 38/43, C12N 9/14...

Značky: lyzín, bakteriofágový

Text:

...Hlavičky, chvostíky, vlákna chvostíka a rozpustné proteíny katalyzujúce Zostavovanie vlákien chvostíka sú všetky vytvorené oddelene. Hlavičky a chvostiky sa typicky spoja prvé a vytvoria komplexy a nakoniec sa ku komplexorn pridajúPosledným stupňom cyklu je bunková lýza uvoľňujúca virióny do média. Lýza obvyklevyžaduje dva génové produkty lyzín, ktorý napadá väzby spojujúce N-acetylglukózamínyvpevnej mureínovej vrstve a holín, ktorý vytvára...

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279275

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kůtová Anna, Machová Anna, Sobotka Miroslav, Votruba Jaroslav, Pazlarová Jarmila

MPK: C12N 9/48, C12N 9/14, C12N 9/24...

Značky: přípravy, spôsob, hydrolytických, extracelulárnych, enzýmov, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov v submerzných kultiváciách, hlavne amyláz, proteáz a lipáz vo fermentačných tekutinách obsahujúcich živiny, spočíva v tom, že do fermentačnej tekutiny sa okrem živín pridá oxid hlinitý, nerozpustné hlinito-kremičitany, umelé alebo prírodné zeolity alebo bentonit v množstve 0,2 až 5 % hmotn. v závislosti od hmotnosti fermentačnej tekutiny.

Způsob získávání pektolytického enzymového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266236

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čaga Simeon, Dostinova Cvetana, Karačomakova Desimira

MPK: C12N 9/14

Značky: způsob, preparátu, enzymového, pektolytického, získavání

Text:

...KynbTypu Asp. niger - 8 M Bupamamrca B snaqurenbuq öonee sucoKoäönocnHTąTnqec Koň susnmnoň axrnsnocru. K 144-My qacy csoero pa 3 BHTHH.B cpee c onwumusnpo Banàum cocTaBoM Kynbwypa HaKannnBaeT B Mn ®epMeHTaunoHHoňxnąkoćTn 4000 1, ~»Tu, a npoH 3 BocTaeHHan - COOTBGTCTBEHHO 1500 1 20 E/Mu EPA H 4 i 0,5 E/MHHBA. HocnenpoEéneHHa MHoro®àcTopuoro.aKcnepuMeHTa Ž 4 ~H cneymmero sa STHM Ma Teuąwnuecxoro Moenuponannn ®épMeHTaunu HpoBogTcnBcpee,...

Spôsob prípravy imobilizovanej D-galakturonandigalakturonohydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263186

Dátum: 11.04.1989

Autor: Heinrichová Kveta

MPK: C12N 9/14

Značky: d-galakturonandigalakturonohydrolázy, přípravy, spôsob, imobilizovanej

Text:

...pri degradácii glykozidických väzieb polymérneho substrátu vykazovala 23,8 a pri degradácii oliqomérnych aubstrátov až E 0 8 z aktivity volného enzýmu.Spôsob prípravy podľa vynálezu je vysvetlený na nasledujúcich príkladoch. P rií k l a d 1D-galakturonandigalakturonohydroláza produkovaná baktěriami, izolovaná lubovolným postupom napr. gelovou alebo iönovou chromatografiou, alebo ich kombináciou Agr. Biol. Chem. 33, 116...

Způsob přípravy testovacích tablet na stanovenie beta (1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254164

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Holan Zdeněk

MPK: C12N 9/14

Značky: stanovenie, 1-3)glukanázy, přípravy, tablet, testovacích, způsob

Text:

...hodnoty nameranej enzýmovej aktivity. Zistili sme, že sietovaná mikrokryštalickä celulóza pripravená napríklad podľa A 0 136 062 nevykazuje žiadne substrátové vlastnosti pre § 1 » 3 glukanázu a preto je vhodná ako pomocná látka pri príprave tabletových testovacích foriem na stanovenie ,81-3 glukanazy.Podstata vynálezu spočíva v tom, že práš 4kový chromolytický substrát 31-3 glukánu izolovaný z bunečných stien kvasiniek Saccharomyces...

Sposob prípravy chromolytického substrátu na stanovenie beta(1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254163

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kuniak Ľudovít, Holan Zdeněk, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/14

Značky: spôsob, přípravy, substrátů, chromolytického, beta(1-3)glukanázy, stanovenie

Text:

...0,2 .a pre karboxyetyl 0,3.Pri týchto úrovniach substitúcia má chromolytický gél maximálne výťažky a ešte sa pri vymývaní voľného iarbiva nerozpúšta vo vode. Pri vyšších stupňoch substitúcia sa už rýchlo zvyšuje nozpustnost vo vode, čim dochádza ku značnej strate chromolytického gélu pri premývaní. Hydnoxyetyl-derivát sa lepšie vytarbuje ako karboxymetyl-derivát,posledný sa však ľahšie pripravuje. Výhodou nového postupu prípravy...

Spůsob prípravy rozpustného chromolytického substrátu na stanovenie beta (1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254162

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holan Zdeněk, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 9/14

Značky: rozpustného, chromolytického, přípravy, substrátů, spůsob, stanovenie, 1-3)glukanázy

Text:

...oproti hydroxyetylderivátu.Výhodou nového postupu prípravy vodo 4rozpustného chromolytického gélu ,81-3 glukánu je, že umožňuje pripraviť z tohto málo reaktivneho polysacharidu dostatočne citlivý vodoroz-pustný enzýmový substrát vhodný pre fotokolorimetrlcké stanovenie 31-3 glukanázovej aktivity, EC 3.2.1.6, čím sa rozširuje paleta vodorozpustných polysacharid-hydrolázových enzýmových substrátov.(31-3 glukánu izolovaného z bunečných...

Spôsob prípravy imobilizovanej endopolygalakturonázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230892

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kubánek Vladimír, Omelková Jiřina, Rexová-benková Ľubomíra, Veruovič Budimír

MPK: C12N 9/14

Značky: přípravy, imobilizovanej, spôsob, endopolygalakturonázy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy imobilizovanej endopolygalakturonázy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na nosič tvorený polyménou látkou, napríklad na báze poly 2,6-dimetylfenylénoxidu, polykondenzátu melaninu s formaldehydom, alebo polyetyléntereftalátu adsorbuje glutaraldehyd a na aktivovaný nosič sa pôsobí endopolygalakturonázou.