C12N 9/12

Chimerická DNA plymeráza fágu fí 29

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15529

Dátum: 01.07.2010

Autori: De Vega José Miguel, Blanco Davila Luis, Salas Falgueras Margarita, Mencia Caballero Mario, Lazaro Bolos José Ma

MPK: C12N 9/12, C12Q 1/68

Značky: plymeráza, chimérická, fágu

Text:

...alebo 10nanogramov genómovej DNA Genomiphim od GE Healthcare aRepli-G®od Qiagen. Produkované výrobky sú vysokej kvality a môžu byť štiepené alebo sekvencované priamo bez potreby purifikácie demonštrovalo sa, že 29 DNA polymeráza je najrobustnejšímenzýmom na tento účel. Bežný pufor na uskutočnenieamplifikačných reakcií s 29 DNA polymerázou obsahuje tris-HCl(pH 7,5) plus rôzne koncentrácie hr milimolárnonl ráde) NaCl alebo KC 1 a MgCl 2 (US...

Izolovaný polypeptid, ktorý sa viaže na TRAF2 a modeluje aktivitu NF-kB, DNA sekvencia, ktorá ho kóduje, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287085

Dátum: 23.10.2009

Autori: Boldin Mark, Malinin Nikolai, Kovalenko Andrei, Mett Igor, Wallach David

MPK: A61K 48/00, C07K 14/435, C07K 16/18...

Značky: aktivitu, obsahom, viaže, modeluje, ktorá, farmaceutický, použitie, polypeptid, kóduje, sekvencia, nf-kb, traf2, izolovaný, prostriedok, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané polypeptidy, ktoré sú schopné väzby s TRF2
ďalej sú opísané kódové proteíny, použitie uvedených proteínov a sekvencií DNA v liečbe alebo prevencii patologických stavov spojených s indukciou NF-KB alebo s inou aktivitou sprostredkovanou TRAF2, alebo inými molekulami, ku ktorým sa uvedené proteíny viažu.

Špecifické a vysokoafinitné väzobné proteíny obsahujúce modifikované SH3 domény FYN kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19463

Dátum: 20.08.2007

Autori: Neri Dario, Grabulovski Dragan

MPK: C12N 9/12

Značky: proteiny, domény, modifikované, obsahujúce, kinázy, vysokoafinitné, specifické, väzobné

Text:

...Nef proteín a boli schopní preniesť väzobnú vlastnosť Hck SH 3 smerom k Nef na Fyn SH 3 doménu jedinou mutáciou v RT slučke Fyn SH 3 domény (R 96 I).0009 Hosse a spol. (A new generation of protein display scaffolds for molecular recognition, Protein Science, 1514-27, 2006.) špecificky uvádzajú požiadavky na naviazanieproteínov vhodných na terapeutické aplikácie. Títo autori si všimli dôležitosť niektorýchvlastností pre terapeuticky užitočné...

Spôsob výroby sialylovaných oligosacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16234

Dátum: 07.03.2007

Autor: Samain Eric

MPK: C12N 9/04, C12N 1/21, C12N 9/10...

Značky: sialylovaných, oligosacharidov, spôsob, výroby

Text:

...2 a GM 1 dodatočným exprimovaním príslušných glykozyltransferázových génov (Antoine a spol. 2003). Polysialylované oligosacharidy (GD 3 a GT 3 cukry) boli tiežprodukované týmto spôsobom a s génom Campylobacter cstII, ktorý kóduje bifunkčnú a-2,3- a a-2,8-sialyltransferázu (naša0006 Produkcia sialyloligosacharidov vo veľkom meradle týmto mikrobiologickým spôsobom vyžaduje dôležité množstvo kyseliny sialovej ako prekurzoru. Kyselina sialová...

Nový spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14464

Dátum: 05.02.2007

Autori: Podkovyrov Sergey, Liu Lin, Anderson David Martin, Preston Christopher, Collis Andrew John

MPK: C12N 15/52, C12N 9/00, C12N 9/12...

Značky: spôsob, nový

Text:

...významné množstvotymidínu, je teda vyžadovaný mutantný organizmus alebo organizmus vytvorený inžiniersky.0009 V EP 0 344 937 sú opísané kmene Brevibacterium selektované tak, že produkujú tymidín pri aeróbnej kultivácii. odkazuje sa taktiež na japonský patent zverejnený pod č. 3916345, ktorý opisuje použitie mutantného kmeňa Bacillus subtilis vo fermentačnej produkcii polysacharidu obsahujúceho tymidín.0010 V dokumente US č. 5 213 972...

Vtáčia telomerázová rezervná transkriptáza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8136

Dátum: 05.01.2007

Autori: Balloul Jean-marc, Silvestre Nathalie, Erbs Philippe, Kapfer Marina

MPK: C12N 9/12

Značky: telomerázová, vtáčia, transkriptáza, rezervná

Text:

...ani neopísali záujem o klonovanie ďalšíchčlánok týkajúci sa vzťahu medzi vírusmi a aktivácioutelomerázovej aktivity. Autori uverejňujú, že telomerázová aktivita môže súvisieť s kancerogenézou a prítomnosťou telomerázovej aktivity, ako jedným faktorom medzi mnohými inými v multifaktorovom procese tumorigenézy, ktorý zahŕňa dereguláciu expresie rôznych proteínov bunkového cyklu a systémov opravy0006 Eukaryotické bunkové línie sú základné na...

Vylepšenie pri produkcii alebo týkajúce sa produkcie proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8065

Dátum: 12.07.2006

Autori: Gorr Gilbert, Stemmer Christian, Rodriguez-franco Marta, Launhardt Heike

MPK: C12N 15/82, C12N 9/10, A01H 11/00...

Značky: proteínov, produkcii, produkcie, vylepšenie, týkajúce

Text:

...prekurzora CMP NeuAc zapojené rôzne enzýmy. UDP-N-acetylglukózamín-2-epimeráza / Nacetylmanózamín-ő-kináza (prístupové číslo v genbank AFl 55663) je zodpovedná za vytvorenie ManNAc-6 P, ktorý je spracovaný N-acetylneuraminátfosfátsyntázou (prístupové číslo v genbank NM 0 l 8946) na NeuAc-9 P. Enzým zodpovedný za spracovanie NeuAc-9 P na NeuAc nie je doteraz opísaný. Aktivácia NeuAc prebieha v jadre cicavčích buniek. Za vytvorenie...

Spôsob výroby L-aminokyselín použitím zlepšených kmeňov Enterobactericeae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15552

Dátum: 05.04.2006

Autor: Rieping Mechthild

MPK: C12N 9/12, C12P 13/04, C07K 14/24...

Značky: enterobactericeae, l-aminokyselin, kmeňov, výroby, spôsob, zlepšených, použitím

Text:

...indolAko východískový bod pre porovnanie slúžia mikroorganizmy, ktoré nie sú rekombinantnépre zosilňovaný gén aktoré príslušný gén neobsahujú vzosílnenej forme a naktorých saK týmto mikroorganizmom patria predovšetkým mikroorganizmy druhu Escherichia coli,v ktorých je dodatočne nadmerne exprímovaný minimálne jeden polynukleotid, ktorý kóduje polypeptid, ktorého aminokyselinová sekvencia je aspoň na 95 , výhodnejšie aspoň na...

Peptidové vakcíny na pľúcne rakoviny exprimujúce TTK, URLC10 alebo KOC1 polypeptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16387

Dátum: 17.02.2006

Autori: Daigo Yataro, Tsunoda Takuya, Nakatsuru Shuichi, Tahara Hideaki, Nakamura Yusuke

MPK: C12Q 1/68, C12N 9/12

Značky: polypeptidy, rakoviny, exprimujúce, peptidové, vakcíny, pľúcne, urlc10

Text:

...kandidátmi0006 Opakovane sa ukázalo V hodnotení Cr uvoľňovania, žepeptidom stimulované mononukleárne bunky z periférnej krvi(PBMCS) od niektorých darcov produkujú významné hladiny IFN-y akoodpoveď na peptid, ale zriedka vykazujú cytotoxicitu voči nádorovým bunkám v HLA-A 24 alebo A 0201 reštrikčným spôsobom Kawano K a spol., (2000) Cancer Res 60 3550-8. Nishizaka a spol., (2000) Cancer Res 60 4830-7. Tamura a spol., (2001) Jpn J Cancer...

Peptidové vakcíny na rakoviny pľúc exprimujúce TTK, URLC10 alebo KOC1 polypeptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16295

Dátum: 17.02.2006

Autori: Nakamura Yusuke, Nakatsuru Shuichi, Tsunoda Takuya, Daigo Yataro, Tahara Hideaki

MPK: C12N 9/12, C12Q 1/68

Značky: urlc10, peptidové, rakoviny, polypeptidy, pľúc, vakcíny, exprimujúce

Text:

...J.Cancer 80, 92-7.) a podobné. Boli opisané gény diferenciálnenadmerne exprimovane v pľúcnych skvamóznych karcinómoch použitím kombinácie cDNA substrakcie a mikrovĺn (Wang et al.,(2000) Oncogene. Mar 1619(12)1519-28).0005 Napriek významnému pokroku V základnom a klinickomvýskume týkajúceho sa TAA (Rosenberg SA et al., (1998) Nature.Med, 4 321-7. Mukherji B. et al., (1995) Proc Natl Acad Sci USA, 92 8078-82. Hu X et al., (1996) Cancer Res,...

Identifikácia mutácie JAK2 implikovanej vo Vaquezovej polyglobúlii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3233

Dátum: 26.10.2005

Autori: Ugo Valérie, James Chloé, Vainchenker William, Casadevall Nicole, Le Couedic Jean-pierre

MPK: C12N 9/12, C12Q 1/68, G01N 33/53...

Značky: mutácie, identifikácia, polyglobúlii, implikovanej, vaquezovej

Text:

...imunohistochemicky a prietokovou cytometriou (Silva et al.,1998). Tiež sa ukázalo, že bcl-xl sa hyperexprimuje v erytroblastoch PV za predovšetkým v pokročilom štádiu, kedysa tento proteín už normálne neexprimuje.Základné diagnostické kritéria vo Vaquezovej polyglobúlii sú doteraz klinické (kritéria PVSG Pearson, 2001). Biologická diagnostika viazne hlavne na realizácii kultúr erytroidných progenitorov V neprítomnosti Epo (detekcia...

Gény pre inozitol polyfosfát 2-kinázu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13829

Dátum: 09.09.2005

Autori: Thompson Mark, Sun Yuejin, Shukla Vipula, Butler Holly

MPK: C12N 9/12

Značky: inozitol, použitie, polyfosfát, 2-kinázu, gény

Text:

...génov inozitol polyfosfát kinázy. US 2003/0079247 (W 0 O 3/027243) opisuje ďalšie gény inozitol polyfosfát kinázy, ktoré sú opisované ako gény inozitol l,3,4 trisfosfát 5/6 kinázovej rodiny. Mutant lpa 2, opísaný V US 5,689,054 uvedenej vyššie, obsahuje mutáciu členov tejto rodinygénov (pozri tiež Plant Physio l. 2003 Febl 31(2)507-15).0005 US 2004/0034888 zahrnuje viacero rastlinných polynukleotidových sekvencií. Žiadne špecifické využitie...

Rastliny so zvýšenou aktivitou škrob fosforylujúceho enzýmu R3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7243

Dátum: 18.08.2005

Autor: Frohberg Claus

MPK: A23L 1/0522, A01H 5/10, A21D 2/00...

Značky: rastliny, fosforylujúceho, škrob, enzymů, zvýšenou, aktivitou

Text:

...hľuzovýalebo koreňový zásobný škrob, ako napríklad tapioka (0,008 ), sladký zemiak(0,11 ), maranta trstinová (0,021 °/o), alebo zemiak (0,089 ). Vyššie citované percentá obsahu škrobového fosfátu sú v každom prípade založené na suchej váhe škrobu a stanovil ich Jane a kol. (1996, Cereal Foods World 41 (11), 827832).0008 Škrobový fosfát môže byť prítomný vo forme monoesterov v polohe C-2,C-3 alebo C-6 polymerizovaných glukózových monomérov...

Čistený a izolovaný polynukleotid, polypeptidový ligand, spôsob identifikácie putatívnej inhibičnej zlúčeniny, kalcineurínový delečný mutant, spôsob zvýšenia expresie interleukínu 2T, spôsob izolácie kalcineurínu, spôsob inhibície aktivity kalcine…

Načítavanie...

Číslo patentu: 284105

Dátum: 11.08.2004

Autori: Coghlan Vincent, Howard Monique, Lockerbie Robert Owen, Scott John, Gallatin William

MPK: C07K 14/47, C07K 7/06, C07K 1/113...

Značky: aktivity, polynukleotid, čistený, mutant, kalcine, inhibície, polypeptidový, expresie, izolácie, zlúčeniny, kalcineurínový, ligand, putatívnej, inhibičnej, delečný, identifikácie, spôsob, interleukínu, izolovaný, zvýšenia, kalcineurínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný čistený a izolovaný polynukleotid, kódujúci polypeptidový ligand viažuci kotviaci proteín A kinázy 79 (AKAP 79), polypeptidový ligand viažuci kotviaci proteín A kinázy 79 (AKAP 79), spôsob identifikácie putatívnej inhibičnej zlúčeniny, ktorá inhibuje väzbu medzi kotviacim proteínom a väzbovým partnerom, pričom väzbový partner je zvolený zo súboru pozostávajúceho z regulačnej podjednotky PKA typu I a kalcineurínového polypeptidu...

Baktérie rodu Serratia obsahujúce dihydrodipikolinát syntázu desenzibilizovanú na spätnú inhibíciu L-lyzínom a ich použitie na produkciu L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284047

Dátum: 26.07.2004

Autori: Kojima Hiroyuki, Kawamura Kazue, Sano Konosuke, Ogawa Yuri

MPK: C12N 9/12, C12N 15/52, C12N 1/21...

Značky: l-lyzínom, dihydrodipikolinát, syntázu, desenzibilizovanú, bakterie, obsahujúce, l-lyzínu, produkciu, serratia, spätnú, inhibíciu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Baktérie rodu Serratia, ktoré sú transformované zavedením DNA kódujúcej dihydrodipikolinát syntázu pochádzajúcu z baktérií rodu Escherichia nesúcu mutáciu na desenzibilizáciu spätnej inhibície L-lyzínom, a DNA kódujúcej aspartokinázu pochádzajúcu z baktérií rodu Escherichia alebo Serratia s mutáciou na desenzibilizáciu spätnej inhibície L-lyzínom, sa kultivujú vo vhodnom médiu, L-lyzín je produkovaný a akumulovaný v produkčnom médiu odkiaľ sa...

Nové gény neomycín-fosfotransferázy a ich použitie pri selekčnom postupe vysokoprodukčných rekombinantných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2403

Dátum: 25.11.2003

Autori: Enenkel Barbara, Otto Ralf, Bergemann Klaus, Sautter Kerstin, Fieder Jürgen

MPK: C12N 9/12, C12N 5/00, C12N 15/85...

Značky: použitie, neomycín-fosfotransferázy, vysokoprodukčných, nové, selekčnom, postupe, gény, buniek, rekombinantných

Text:

...promótorom, selektívny spôsob pre vysokoprodukčné rekombinantné bunky, výhodne pre bunky cicavcov aspôsob prípravy heterológnychPrekvapujúco bolo možné v rámci preloženého vynálezu pripraviť a identifikovať vysokoselektívne gény neomycín-fosfotransferázy, ktoré sa vyznačujú svojou špecifickou schopnosťou pre selekciu vysokoprodukčných buniek.Predložený vynález poskytuje nové modifikované gény neomycín-fosfotransferázy. Prekvapujúco sa...

Rastlinné tymidínkinázy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5275

Dátum: 21.05.2003

Autori: Munch-petersen Birgitte, Knecht Wolfgang, Piskur Jure

MPK: A61K 48/00, C12N 15/10, A61K 45/00...

Značky: rastlinné, tymidínkinázy, použitie

Text:

...E. coli baktérie. Hoci, aj keď sa predpokladá, že fosforylácia AZTMP je obmedzujúci krok V aktivácii AZT u ľudí, neuskutoćnili sa žiadne experimentálnepráce smerom k účinnej kombinácii AZT a tymidínkinázy napoužitie v liečbe rakoviny u ľudí alebo iných ochorenísúvisiacich s abnormalnym rastom buniek u ludí. POD S TATA VYNÁLE ZU0010 Podstatou predkladaného vynálezu je poskytnutie nových rastlinných tymidinkinaz vhodných na konverziu...