C12N 9/10

Mutovaná O-fosfoserínová sulfhydryláza a spôsob výroby cysteínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18077

Dátum: 19.10.2011

Autori: Jo Jae Hyun, Chang Jin Sook, Um Hye Won, Song Byeong Cheol, Lee Kyoung Min, Shin Soo An

MPK: C12P 13/12, C12N 9/10

Značky: použitie, výroby, cysteínu, spôsob, sulfhydryláza, mutovaná, o-fosfoserínová

Text:

...ktorý používa sirovodík ako zdroj síry, katalyzuje premenu O-acetylserínu na S-sulfocysteín a výsledne na cysteín, za uvoľnenia acetátu. Alternatívne S 04 môže byť redukovaný na tiosulfát, ako zdroj síry pri tvorbe cysteínu (Nakamura T, Kon Y, Iwahashi H, a Eguchi Y,J. Bacteriol., 156 656-662, 1983). Cesta biosyntézy cysteínu cez OAS používa dva enzýmy, serín acetyltransferázu (CysE),ktorá katalyzuje premenu serínu na OAS, a cysteín...

Kompozitný materiál obsahujúci sieťovanú živicu z proteínovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14771

Dátum: 29.04.2010

Autori: Van Herwijnen Hendrikus, Pietzsch Markus, Jacob Matthias, Jobber Andrew

MPK: C08J 5/24, C07K 14/435, C08L 89/00...

Značky: obsahujúci, živicu, proteínovej, kompozitný, hmoty, sieťovanú, materiál

Text:

...ďalej týka dvojzložkových lepidiel pre plnivá, akými sú drevo alebo dyha, pričom jednou zložkou je proteínová hmota (obsahujúca proteíny a/alebo polypeptidy) a druhou zložkou je enzým, ktorý má vlastnosti umožňujúce sieťovanie0010 Znaky a výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu, ktorý sa odkazuje na pripojené výkresy, na ktorých0011 Obrázok l je grafické znázomeniejednej formy vyhotovenia tohto vynálezu0012 Obrázok 2 je graficke...

Bakteriálne bunky vykazujúce formátdehydrogenázovú aktivitu na výrobu kyseliny jantárovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20381

Dátum: 04.12.2009

Autori: Schröder Hartwig, Haefner Stefan, Scholten Edzard

MPK: C12N 9/04, C12N 1/20, C12N 9/02...

Značky: bakteriálne, kyseliny, výrobu, aktivitu, buňky, formátdehydrogenázovú, jantárovej, vykazujúce

Text:

...bunka podla predloženého vynálezu je rodu Pasteurella. Baktérie rodu Pasteurella súgram-negatívne afakultatívne anaeróbne. Druhy Pasteurella sú nemotilné, pleomorfné anajčastejšie kataláza- aoxidáza-pozitívne (Kuhnert aChristensen,2008, ISBN 978-1-904455-34-9).Bakteriá|nou bunkou je s výhodou bakteriálna bunka Pasteurella a s väčšou výhodou bunka kmeňa DD 1 rodu Pasteurella. Kmeňom DD 1 rodu Pasteurella je snajväčšou výhodou...

Bakteriálne bunky s glyoxylátovým shuntom na výrobu kyseliny jantárovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20279

Dátum: 04.12.2009

Autori: Scholten Edzard, Schröder Hartwig, Haefner Stefan

MPK: C12N 15/53, C12N 15/54, C12N 1/21...

Značky: kyseliny, bakteriálne, shuntom, glyoxylátovým, výrobu, buňky, jantárovej

Text:

...je základom tohto vynálezu, možno vnímať ako poskytnutie prostriedkov a spôsobov na naplnenie vyššie uvedených potrieb. Tentotechnický problém sa rieši uskutočneniami opísanými v nárokoch a v ďalšom texte.Predložený vynález sa teda týka bakteriálnej bunky rodu Pasteurella, ktorá obsahuje heterológny polypeptid, ktorý má izocitrátlyázovú aktivitu, a heterológnypolypeptid, ktorý má malátsyntázovú aktivitu.Pojem bakteriálna bunka v tu...

Spôsob výroby L-tryptofánu za použitia zlepšených kmeňov čeľade Enterobacteriaceae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20246

Dátum: 29.06.2009

Autori: Dusch Nicole, Rieping Mechthild

MPK: C12N 9/10, C12N 9/88, C12P 13/22...

Značky: enterobacteriaceae, l-tryptofanu, použitia, kmeňov, výroby, spôsob, zlepšených, čeľade

Text:

...úplne inhibovaná, takže zostávajúcou zvyškovou aktivitou sa stále ešte môže vytvárať male množstvo kyseliny chorizmovej, ktorá je potom kdispozícii pre iné biosyntézne dráhy. Na genetickej úrovni reprimuje regulátor TyrR v prítomnosti fenylalanínu a tryptcfánu transkripciu aroG (Baseggio et al., Joumal of Bacteriology 172 (5) 2547-57 (1990) Davies et al., Gene 33(3)323-3 l (1985.Nukleotidová sekvencia prírodného typu génu kódujúceho...

Gén na fukozyltransferázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286416

Dátum: 27.08.2008

Autor: Altmann Friedrich

MPK: C12N 15/54, C12N 5/10, C12N 15/11...

Značky: fukozyltransferázu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná molekula DNA, ktorá obsahuje sekvenciu podľa SEQ ID NO: 1 s otvoreným čítacím rámcom od bázového páru 211 po bázový pár 1 740 alebo má aspoň 50 % homológiu s uvedenou sekvenciou, alebo za stringentných podmienok hybridizuje s uvedenou sekvenciou, alebo obsahuje sekvenciu, ktorá je dôsledkom genetického kódu degenerovaná k uvedenej sekvencii, pričom sekvencia kóduje rastlinný proteín s fukozyltransferázovou aktivitou alebo je k...

Modifikované enzýmy lecitín-cholesterol acyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17618

Dátum: 25.07.2008

Autori: Shan Bei, Schwarz Margit, Meininger David Park, Zhou Mingyue, Boone Thomas Charles, Shen Wenyan

MPK: A61K 38/45, C12N 9/10

Značky: acyltransferázy, enzymy, modifikované, lecitín-cholesterol

Text:

...a C 3 lH. a ďalšej substitúcie v polohe aminokysclinovćho zvyšku vybranej zo skupiny pozostávajúcej z Fl, L 4, N 5, V 28, P 29, 030, 32, 033 a N 34.3. Polynukleotidov podľa 2, kde ďalšia substitúcia je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí F lA,AF, NSE, N 50, NSD, NSA, V 28 A, V 281, V 28 C, V 28 T, V 28 R, P 290, P 29 F. P 29 T, G 30 a, 3 C 301, 32 A , L 32 I, L 32 M, L 32 F, L 32 C, L 32 W, L 32 Y, L 32 T, L 32 S, L 32 N, L 32 H, L 32 E,G 33 I,...

Modifikované enzýmy lecitín-cholesterol acyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16230

Dátum: 25.07.2008

Autori: Meininger David Park, Boone Thomas, Schwartz Margrit, Zhou Mingyue, Shen Wenyan, Shan Bei

MPK: C12N 9/10, A61K 38/45

Značky: modifikované, enzymy, acyltransferázy, lecitín-cholesterol

Text:

...je naznačené na obr. 2 amodifikácia pozostáva zo substitúcie rezídua aminokyseliny C 31 vybraného zo skupiny pozostávajúcej z C 311, C 31 M, C 31 F, C 31 V, C 31 W, C 31 Y, C 31 R a C 3 IH, a ďalšej substitúcie na pozícii rezídua aminokyseliny vybraného zo skupiny pozostávajúcej z F 1, L 4, N 5, V 28, P 29, G 30, .32, G 33 a N 343. modifikovaným LCAT proteínom z 2, kde doplnková substitúcia je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z FlA, L 4 F,...

Modifikovaný alebo transformovaný kvasinkový kmeň a spôsob oxidácie in vivo substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286279

Dátum: 28.05.2008

Autori: Achstetter Tilman, Degryse Eric, Cauet Gilles

MPK: C12N 1/19, C12N 9/10, C12N 15/54...

Značky: spôsob, kvasinkový, oxidácie, kmeň, substrátů, modifikovaný, transformovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný kvasinkový kmeň, v ktorom je acetyl-CoA pregnenolónová acetyltransferázová (APAT) aktivita eliminovaná obmenou ATF2 génu S. cerevisiae alebo génu, ktorý kóduje proteín majúci APAT aktivitu a má približne 60 % alebo vyššiu sekvenčnú identitu so sekvenciou YGR177C proteínu. Transformovaný kvasinkový kmeň, v ktorom je APAT aktivita eliminovaná obmenou uvedeného génu, exprimujúci aspoň jeden enzým z dráhy biosyntézy hydrokortizónu z...

Nový spôsob liečby infekcií H.pylori

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18411

Dátum: 19.10.2007

Autori: Schmees Christian, Gerhard Markus, Prinz Christian

MPK: A61K 39/106, A61K 38/00, C12N 9/10...

Značky: liečby, nový, spôsob, h.pylori, infekcii

Text:

...virulencie vrátane proteínov VacA a CagA.Napriek rastúcemu objemu práce týkajúcej sa možných mechanizmov úniku H. pylori pred elimináciou hostitelom sa podstatný úspech pri vývoji klinickýchprostriedkov na špecifickú liečbu alebo prevenciu infekcie H. pylori ešte nedosiahol.Veurópskej patentovej prihláške EP 1 508 572 A 1 sa uvádza, že proteín baktérie Helicobacter pylori indukujúci apoptózu je proteínový komplex tvorený spojením dvoch druhov...

Galaktozyltransferáza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9960

Dátum: 28.09.2007

Autori: Reski Ralf, Launhardt Heike, Jost Wolfgang, Stemmer Christian, Gorr Gilbert, Rensing Stefan

MPK: C12N 15/54, A01H 5/00, C12N 15/82...

Značky: galaktozyltransferáza

Text:

...sialovou a len celkomzriedkavo substituované fukózou. Rastliny sa opäť odlišujú, pretože sú zbavené sialylácie avpripade, ked bol pripojenýkoncový 1,3-viazaný galaktózový zvyšok, vpodstate vždy fukozylujú susednýzvyšok GIcNAc, čim vytvárajú determinant Lewisa (LeA). l 3-1,3-galaktozyltransferáza je zrejme vymedzujúci hraničný enzým, zatiaľ čo väčšina rastlinných buniek obsahuje dostatočnú aktivitu oc-1,4-Fuc-transferázy na zabezpečenie...

Mikroorganizmus schopný produkovať L-aminokyselinu a spôsob produkcie L-aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11935

Dátum: 25.04.2007

Autori: Nagai Yuri, Asakura Yoko, Ueda Takuji

MPK: C12N 15/09, C12N 9/10, C12N 1/21...

Značky: spôsob, produkcie, schopný, l-aminokyselinu, l-aminokyseliny, produkovat, mikroorganizmus

Text:

...rôzne výskumy. Výsledkom je zistenie, že L-aminokyseliny sa môžu účinneaktivitu orotát fosforibozyltransferázy, čím , sa dosiahol predložený vynález.0007 Predložený vynález takto poskytuje nasledovné.(1) Spôsob produkcie L-aminokyseliny, ktorý zahrnuje kultiváciu mikroorganizmu, ktorý patri do rodiny Enterobacteriaceae a má schopnosť produkovať L-aminokyselinu v médiu na produkciu a spôsobovať akumuláciu L-aminokyseliny V médiu...

Spôsob výroby sialylovaných oligosacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16234

Dátum: 07.03.2007

Autor: Samain Eric

MPK: C12N 9/10, C12N 9/04, C12N 1/21...

Značky: výroby, spôsob, sialylovaných, oligosacharidov

Text:

...2 a GM 1 dodatočným exprimovaním príslušných glykozyltransferázových génov (Antoine a spol. 2003). Polysialylované oligosacharidy (GD 3 a GT 3 cukry) boli tiežprodukované týmto spôsobom a s génom Campylobacter cstII, ktorý kóduje bifunkčnú a-2,3- a a-2,8-sialyltransferázu (naša0006 Produkcia sialyloligosacharidov vo veľkom meradle týmto mikrobiologickým spôsobom vyžaduje dôležité množstvo kyseliny sialovej ako prekurzoru. Kyselina sialová...

Mutanti EPSPS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18229

Dátum: 10.01.2007

Autor: Gocal Greg

MPK: A01H 5/00, C12N 15/09, C12N 15/82...

Značky: epsps, mutanti

Text:

...EPSP syntáz ukázali ako užitočné pri získaní transgénnej rastliny tolerantnej k glyfosátu, bolo by žiaduce získať variantu génového produktu EPSPS ,ktorý by bol vysoko tolerantný voči glyfosátu, ale stále kineticky efektívny tak, aby bolo možné získať zlepšenie tolerancie na úrovni expresie divokého typu.0007 Rekombinantné oligonukleové bázy a ich použitie pre uskutočnenie genetickej zmeny V eukaryotických bunkách sú opísané v US patente č....

Mutanty EPSPS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18225

Dátum: 10.01.2007

Autor: Gocal Greg

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82, C12N 15/09...

Značky: mutanty, epsps

Text:

...a vývoja rastliny.0006 I keď sa tieto varianty EPSP syntáz ukázali ako užitočné pri získaní transgénnej rastliny tolerantnej k glyfosátu, bolo by žiadúce získať variant génového produktu EPSPS ,ktorý by bol vysoko tolerantný voči glyfosátu, ale stále kineticky efektívny tak, aby bolo možné získať zlepšenie tolerancie na úrovni expresie dívokého typu.0007 Rekombinantné oligonukleové bázy a ich použitie na vykonanie genetickej zmeny v...

Spôsob prípravy kladribínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6446

Dátum: 15.12.2006

Autori: Monciardini Simone, Zuffi Gabriele

MPK: C12P 19/00, C07D 473/00, C12N 9/10...

Značky: spôsob, přípravy, kladribínu

Text:

...enzýmov alebo bakteriálnych buniek vedie k výhode nepotrebnosti separácie enzýmov z produktovej zmesi na konci reakcie a z tohto dôvodu umožňuje spätné získanie enzýmov alebo buniek a ich opätovné použitie V nasledujúcej reakcii. Imobilizácia,okrem toho, umožňuje uskutočňovať reakcie kontinuálne alebo po dávkach, z tohto dôvodu súzískané vyššie výťažky a je dosiahnutá väčšia vhodnosť na použitie V priemyselnom meradle.0016 Na záver,...

Gény GRG23 a GRG51 prinášajúce odolnosť voči herbicídom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6732

Dátum: 01.12.2006

Autori: Vande Berg Brian, Schouten Laura Cooper, Hinson Jill, Hammer Philip, Peters Cheryl, Carr Brian

MPK: C12N 15/54, C12N 15/82, A01H 5/00...

Značky: grg23, gény, prinášajúce, grg51, herbicídom, odolnost, voči

Text:

...a fragmenty. Sú tiež zahrnuté nukleotidové sekvencie, ktoré sú komplementárne nukleotidovým sekvenciám podľa predloženého vynálezu alebo ktoré hybridizujú so sekvenciami podľa predloženého0008 Sú tiež zahrnuté spôsoby merania kinetíckej aktivity enzýmu, používajúce0009 Predložený vynález teda prináša izolované molekuly nukleových kyselín zvolené zo súboru, zahrňujúcehoa) molekuly nukleových kyselín, zahrňujúce nukleotidové sekvencie SEQ ID...

Vylepšenie pri produkcii alebo týkajúce sa produkcie proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8065

Dátum: 12.07.2006

Autori: Rodriguez-franco Marta, Gorr Gilbert, Launhardt Heike, Stemmer Christian

MPK: A01H 11/00, C12N 9/10, C12N 15/82...

Značky: proteínov, produkcii, produkcie, vylepšenie, týkajúce

Text:

...prekurzora CMP NeuAc zapojené rôzne enzýmy. UDP-N-acetylglukózamín-2-epimeráza / Nacetylmanózamín-ő-kináza (prístupové číslo v genbank AFl 55663) je zodpovedná za vytvorenie ManNAc-6 P, ktorý je spracovaný N-acetylneuraminátfosfátsyntázou (prístupové číslo v genbank NM 0 l 8946) na NeuAc-9 P. Enzým zodpovedný za spracovanie NeuAc-9 P na NeuAc nie je doteraz opísaný. Aktivácia NeuAc prebieha v jadre cicavčích buniek. Za vytvorenie...

Aminokyselinová sekvencia, sekvencia DNA, ich fragmenty, vektory, spôsob produkcie transgénnych zemiakov s modifikovaným stupňom vetvenia amylopektínového škrobu a ich použitie na výrobu škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284999

Dátum: 15.03.2006

Autori: Ek Bo, Larsson Clas-tomas, Khosnoodi Jamshid, Rask Lars, Larsson Hákan

MPK: A01H 5/06, C12N 9/10, C12N 15/82...

Značky: produkcie, vetvenia, modifikovaným, transgénnych, spôsob, sekvencia, fragmenty, amylopektínového, stupňom, výrobu, použitie, aminokyselinová, škrobu, vektory, zemiakov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané aminokyselinová sekvencia vetviaceho enzýmu škrobu zemiakov II (SBE II), ktorá je schopná ovplyvniť pomer amylózy a amylopektínu v zemiakovom škrobe ako tiež znížiť alebo zmeniť profil vetvenia amylopektínu, jej fragment, ktorý si zachováva funkčné vlastnosti enzýmu s kompletnou sekvenciou, izolovaná sekvencia DNA kódujúca tento enzým a jej fragmenty a varianty, vektor obsahujúci celú alebo funkčne aktívnu časť uvedenej sekvencie...

Spôsob a prostriedky na výrobu hyalurónanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6183

Dátum: 22.09.2005

Autori: Frohberg Claus, Koch Rainhard

MPK: C12N 9/10, C12N 15/82, A01H 5/00...

Značky: výrobu, spôsob, prostriedky, hyalurónanu

Text:

...alebo zlúčeniny príbuzné hyalurónanu v neinñkovaných rastlinách (Graves a kol., 1999, Virology 257, 15-23).0006 Katalýza syntézy hyalurónanu sa uskutočňuje pomocou jedinéhoenzýmu integrovaného do membrány alebo asociovaného smembránou, EP 1805312 33184 IHhyalurónan-syntetázy. Hyalurónan-syntetázy, ktoré boli až dosiaľ študované,môžu byt rozdelené do dvoch skupín hyalurónan-syntetázy triedyl a hyalurónan-syntetázy triedy II (DeAngelis,...

Spôsob výroby baccatínu, enzým, spôsob prípravy enzýmu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284676

Dátum: 29.07.2005

Autori: Menhard Birgitta, Bombardelli Ezio, Zenk Meinhart Hans

MPK: C12N 9/10, C07D 305/14, C12P 17/02...

Značky: enzymů, výroby, baccatínu, enzym, přípravy, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy baccatínu a/alebo baccatínových derivátov, pri ktorom reaguje 10-deacetylbaccatín alebo 10-deacetylbaccatínový derivát v prítomnosti izolovaného enzýmu a acetylového donora, pričom ako enzým sa používa acetyltransferáza s molekulovou hmotnosťou od 70 do 72 kD, stanovené SDS-PAGE, ktorá sa získa z Taxus chinensis.

GAS1 univerzálny líder

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8295

Dátum: 24.03.2005

Autor: De Wildt Rudolph

MPK: C12N 15/09, C12N 15/10, C07K 14/395...

Značky: univerzálny, líder

Text:

...a blokujú väzbu TNF-o na jeho receptor TNF R 1 v ELISA teste na väzbu receptora. Protilátky dAb TAR 1-53, 57 a 62 blokujú cytotoxickú aktivitu TNF-u na bunkách L 929.0037 Podľa použitia vo vynáleze sa sekrečný signálny peptid GAS vzťahuje na sekrečný signálny peptid povrchového glykoproteínu GAS 1 u S. cerevisiae (Nueoffer a spol., 1990, Mol. Cell Biol., 11 27-37). Sekrečný signálny peptid GAS 1 podľa použitia vo vynáleze sa vzťahuje na...

Čistený a izolovaný polynukleotid, polypeptidový ligand, spôsob identifikácie putatívnej inhibičnej zlúčeniny, kalcineurínový delečný mutant, spôsob zvýšenia expresie interleukínu 2T, spôsob izolácie kalcineurínu, spôsob inhibície aktivity kalcine…

Načítavanie...

Číslo patentu: 284105

Dátum: 11.08.2004

Autori: Coghlan Vincent, Lockerbie Robert Owen, Howard Monique, Gallatin William, Scott John

MPK: C07K 1/113, C07K 7/06, C07K 14/47...

Značky: izolovaný, zvýšenia, identifikácie, polypeptidový, aktivity, čistený, izolácie, polynukleotid, kalcine, ligand, spôsob, inhibície, putatívnej, kalcineurínu, expresie, zlúčeniny, kalcineurínový, interleukínu, delečný, mutant, inhibičnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný čistený a izolovaný polynukleotid, kódujúci polypeptidový ligand viažuci kotviaci proteín A kinázy 79 (AKAP 79), polypeptidový ligand viažuci kotviaci proteín A kinázy 79 (AKAP 79), spôsob identifikácie putatívnej inhibičnej zlúčeniny, ktorá inhibuje väzbu medzi kotviacim proteínom a väzbovým partnerom, pričom väzbový partner je zvolený zo súboru pozostávajúceho z regulačnej podjednotky PKA typu I a kalcineurínového polypeptidu...

Mutantná serín acetyltransferáza a spôsob prípravy L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12210

Dátum: 16.07.2004

Autori: Ziyatdinov Mikahail, Redkina Ekaterina, Takagi Hiroshi, Gusyatiner Mikhail

MPK: C12N 9/10, C12N 1/21, C12N 15/54...

Značky: spôsob, acetyltransferáza, l-cysteínu, serín, přípravy, mutantná

Text:

...z Czakončenia, a takýto enzým bol menej citlivý na spätnú inhibíciu ako divoký typ SAT.0009 Je tiež známe, že L-cysteín môže byť tvorený bakteriálnym kmeňom rodu Escherichia, charakterizovaný potlačením L-cysteín dekompozičného systému, napr., zníženou aktivitou cysteín desulfhydrázy a retenciou SAT so zníženouspätnou inhibíciou L-cysteínom, to je mutovaným SATktorý je substituovaný iným zvyškom aminokyselinysekvencie V oblasti...

Spôsob in situ produkcie emulgátora v potravine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8715

Dátum: 15.01.2004

Autori: De Kreij Arno, Madrid Susan Mampusta, Mikkelsen Jörn Dalgaard, Söe Jörn Borch

MPK: A23C 19/032, A21D 8/04, A23D 7/01...

Značky: potravine, emulgátora, spôsob, produkcie

Text:

...akumulácia voľných mastných kyselín, kvôli hydrolýze nielenfosfolípidov. ale súčasne aj triglycerídov.Ako bolo spomenuté vyššie, ďalšou oblasťou, v ktorej boli lipázy široko používané, je pekárenský priemysel. Použitie fosfolipáz vpekárenstve pochádza zobdobia 80. rokov 20.Substrátom lipáz v pšeničnej múke sú l,5-3 endogénnych pšeničných lipidov, ktoré sú komplexnou zmesou polárnych a nepolárnych lipidov. Polárne lipidy môžu byt rozdelené na...

Homoserínové transsukcinylázy odolné voči spätnej väzbe s modifikovaným C-koncom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1531

Dátum: 16.10.2003

Autori: Bauer Brigitte, Pfeiffer Kerstin, Winterhalter Christoph, Leonhartsberger Susanne

MPK: C12N 15/09, C12P 13/00, C12N 9/10...

Značky: transsukcinylázy, spätnej, odolné, c-koncom, homoserínové, modifikovaným, vazbě, voči

Text:

...v polohe 296 sa nahradil serínom a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom DE-10247437 aspartát V polohe 101, príp. tyrozín v polohe 294 sa nahradil prírodnou aminokyselinou). Zmenenétyponl enzýmu. vylepšenú aktivitu v prítomnosti inhibítora L metionín a/alebo SAM. Bakteriálne kmene, ktoré obsahujú tieto zmenené proteíny, vykazovali zvýšenú produkciu L-metionínu.Je potrebné mat k dispozícii čo najviac variant homoserín-transsukcinylázy,...

Homoserín-transsukcinylázy rezistentné voči spätnej väzbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4949

Dátum: 02.10.2003

Autori: Winterhalter Christoph, Bauer Brigitte, Leonhartsberger Susanne, Pfeiffer-schwiesow Kerstin

MPK: C12P 13/00, C12N 9/10, C12N 15/09...

Značky: rezistentné, homoserín-transsukcinylázy, voči, vazbě, spätnej

Text:

...v polohe 296 sa nahradil serínom, a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom. Zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazovali V prítomnosti 1 mM L-metioninu zvyškovú aktivitu medzi 44 a 89 , v prítomnosti 1 mMzmenené proteíny, vykazujú zvýšenú produkciu L-metionínu. Avšak tieto zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazujú bez prítomnosti L-metionínu a SAM V porovnaní s divým typom zreteľne zníženú. aktivitu. Z databázy WPI, Section Ch,...

Homoserín-transsukcinylázy odolné voči spätnej väzbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2489

Dátum: 02.10.2003

Autori: Leonhartsberger Susanne, Winterhalter Christoph, Pfeiffer-schwiesow Kerstin, Bauer Brigitte

MPK: C12N 15/09, C12N 9/10, C12P 13/00...

Značky: voči, spätnej, vazbě, homoserín-transsukcinylázy, odolné

Text:

...izoleucín V polohe 296 sa nahradil serínom a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom. Zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazovali V prítomnosti 1 mM L-metionínu zvyškovú aktivitu medzi 44 a 89 , V prítomnosti 1 mM SAM medzi 10 a 73 . Bakteriálne kmene, ktoré obsahujú tieto zmenené proteíny, vykazujú zvýšenú produkciu L-metionínu.Avšak tieto zmenené homoserín-transsukcínylázy vykazujú bezprítomnosti L-metionínu a SAM V porovnaní s divým...

Deriváty NF-kapab indukujúceho enzýmu, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10113

Dátum: 15.04.2003

Autori: Shmushkovich Taisia, Wallach David, Ramakrishnan Parameswaran

MPK: A61K 38/45, A61K 31/711, A61K 31/713...

Značky: enzymů, indukujúceho, použitie, príprava, nf-kapab, deriváty

Text:

...a fosforylovat ho naznačuje, že p 100 slúži ako priamy NIK substrát Xiao a spol., 2000. Predsa však nedávna štúdia naznačuje, že NIK sprostredkúva p 100 fosforyláciu nepriamym sposobom prostrednictvom fosforylácie a tým aktivácie IKKu, ktorý zasa fosforyluje p 100 Senftleben a spol., 2001.0011 Yamamoto a Gaynor zhrnuli úlohu NF-KB vpatogenéze humánnych ochorení Yamamoto a Gaynor,2001. Aktivácia NF-KB dráhy sa podieľa na patogenéze...

Spôsob výroby L-treonínu použitím baktérií patriacich do rodu Escherichia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3444

Dátum: 25.02.2003

Autori: Lobanov Andrey, Kozlov Yuri, Savrasova Ekaterina, Akhverdian Valery, Kaplan Alla

MPK: C12N 9/10, C12P 13/00

Značky: použitím, spôsob, l-treonínu, patriacich, bakterií, escherichia, výroby

Text:

...San Francisco, California, 24.-29. augusta 1997, anotácia č. 457 EP 1013765 A).0007 Pri podmienkach pre štúdium hlavnej biosyntetickej dráhy treonínu a optimalizácie vo veľkom rozsahu by ďalšie vylepšenie produkcie treoninu mohlo byť dovŕšené podaním zvýšeného množstva vzdíalených prekurzorov treoninu, akým je aspartát, baktérií.0008 Je známe, že aspartát je donorom uhlíka pre syntézu aminokyselín aspartátovej rodinybunkovej steny...

Imobilizované katalyzátory využiteľné na výrobu prirodzených nukleozidov a modifikovaných analógov prostredníctvom enzymatických transglykozylačných reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2611

Dátum: 16.01.2003

Autori: Orsini Gaetano, Zuffi Gabriele, Capra Emanuele, Tonon Giancarlo

MPK: C12P 19/00, C12N 11/00, C12N 9/10...

Značky: prostredníctvom, modifikovaných, katalyzátory, prirodzených, imobilizované, enzymatických, transglykozylačných, analógov, reakcií, nukleozidov, výrobu, využitelné

Text:

...enzymes. Protein Express. Purif. 24, 56-60, 2002, ako aj na použitie celých buniek ako biokatalyzátorov na produkciu prirodzených nukleozidov a analógov transglykozylačnými reakciami Spoldi E. a ďalší,Recombinant bacterial cells as efficient biocatalysts for the production of nucleosides. Nucleosides Nucleotides 20 (4-7), 977-979, 2001.Avšak vo všeobecnosti sa akceptuje, že enzýmy imobilizované na tuhom substráte predstavujú...

Spôsob produkcie heterologných glykozylových proteínov v bunkách machorastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1209

Dátum: 20.12.2002

Autori: Lienhart Otmar, Gorr Gilbert, Stemmer Christian, Reski Ralf, Koprivova Anna, Decker Eva

MPK: C12N 15/82, A01H 11/00, C12N 9/10...

Značky: proteínov, buňkách, heterológnych, machorastov, glykozylových, spôsob, produkcie

Text:

...Natl Acad Sci USA 96,4692-4697). Bola funkčná rekombinantná ľudská beta 1,4-galaktozyltransferáza a proteíny sa izolovali z transgénneho materiálu, ktorý obsahoval terminálne rezíduá beta 1,4-galaktózy. Napriek tomu nie je vo vyšších rastlinách možné potlačić aktivituenzýmov, ktoré sú zrejme zodpovedné za prenos prídavných rezíduí špecifických pre rastlinu. Tieto rezíduá sú zrejme alergénne pre človeka (García-Cassado et al. (1996)...

Způsob separace enzymu cyklodextrin glukosyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269904

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gottvaldová Maria, Hrabová Hana, Šillinger Vladimír, Kučera Jiří

MPK: C12N 9/10

Značky: způsob, enzymů, cyklodextrin, separace, glukosyltransferázy

Text:

...nebo modifikovaným škrobem při teplote 0 až 25 °C a pH 5,0 až 8,5 na dobu 1 až 4 hodiny a po promytí škrobu a enzymemvodou ae škrob inkubuJe ve vodě při teplote 40 až 60 °c ke ztekucení škrobu a získání eh- .zymoveho konoeatrútú, přičemž obě operace mohou být provedeny Jak vsádkově, tak i v průtokuPo ztekuoení äkrobu uvedeným postupom Je získán enzymový koncentrát, neobeahující žádná další enzymy a stabilizovaný hydrolrzútem škrobu.Výhodou...

Způsob fermentační výroby thiaminasy I – thiamin: báze 2-methyl-4-aminopyrimidin-5-methenyltransferasy, EC 2.5.1.2

Načítavanie...

Číslo patentu: 239033

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ruml Tomáš, Rauch Pavel, Šilhánková Ludmila

MPK: C12N 9/10

Značky: způsob, výroby, báze, thiamin, 2-methyl-4-aminopyrimidin-5-methenyltransferasy, 2.5.1.2, thiaminasy, fermentační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerobní kultivace mikroorganismem Bacillus Thiominolyticus Kuno, která se provádí ve fermentačním médiu obsahujícím jako stimulátor produkce thiaminasy I, kvasničny autolysat v množství 0,2 až 30 g/l. Produkce thiaminasy I. lze dále zvýšit přídavkem vápníkových iontů v množství 0,01 až 5,0 g/l. Získanou thiaminasu I i v surovém stavu lze použít ke stanovení thiaminu.