C12N 5/08

Bunečná línia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4794

Dátum: 15.06.2004

Autori: Collins Christine, Fry Dennis, Dayton Brian

MPK: C12N 5/08

Značky: bunečná, použitie, línia

Text:

...bunkami bunečnej línie, ktoré neboli exponované testovanej zlúčenine, zvýšenie intracelulárneho prílivu vápnika v bunkách z kroku (a) v porovnaní s bunkami bunečnej linie,ktoré neboli exponované testovanej zlúčenine, indikuje, že testovaná zlúčenine je agonista0011 Predkladaný vynález tiež zahŕňa spôsob určovania añnity väzby MCH kMCHR zahŕňajúci kroky a) kontaktovanie buniek bunečnej linie T 42402 I 3.4.2, ktorá je uložená v...

Autológne bunky monocytárneho pôvodu indukujúce autotoleranciu a ich použitie vo farmaceutických prípravkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4758

Dátum: 09.01.2004

Autori: Kremer Bernd Karl Friedrich, Fändrich Fred, Schulze Maren

MPK: C12N 5/06, C12N 5/08

Značky: prípravkoch, povodu, buňky, farmaceutických, použitie, indukujúce, autológne, monocytárneho, autotoleranciu

Text:

...vymedziť takéto populácie regulačných T lymfocytov odhalilo, že CD 25 bunky v CD 4 populácii u zdravých naivných živočíchov, vrátane človeka, majúregulačnú aktivitu. CD 25 plus CD 4 regulačná T lymfocyty vznikajú v zdravom týmuse ako funkčne odlišná subpopulácia T lymfocytov. Majú rozhodujúcu úlohu nielen vprevenciiautoimunity, ale tiež V riadení rôznych ímunítných reakcií.0014 Okrem autoimunitných chorôb sprostredkovaných T lymfocytmi môže B...

Spôsob kultivácie T-lymfocytov vo veľkom meradle v homogénnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1622

Dátum: 06.10.2003

Autori: Trasciatti Silvia, Nolli Maria Luisa, Cavenaghi Luigi, De Bernardi Nadia

MPK: C12N 5/08

Značky: homogénnom, t-lymfocytov, kultivácie, systéme, veľkom, spôsob, meradle

Text:

...modifikované.0013 Doposiaľ boli výlučne amplifikované V jednotlivých bankách až do dosiahnuteľného0014 Z tohto dôvodu príprava vreciek obsahujúcich terapeuticky účinné množstvá buniek v meradle od 105 do 10 buniek, výhodne od 1 x 107 do 1 x 10 a ešte výhodnejšie od 1 x 10 do2,5 x 109 zahŕňala doteraz simultánnu ampliñkáciu veľkého počtu jednotlivých baniek.0015 Podľa definícii vynálezu, rast vjednotlivých bankách predstavuje heterogénny...

Bunky monocytového pôvodu indukujúce prijatie transplantátu a ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3645

Dátum: 11.07.2003

Autori: Kremer Bernd Karl Friedrich, Schulze Maren, Fändrich Fred

MPK: A61K 35/14, C07K 16/18, A61P 37/00...

Značky: transplantátu, prijatie, monocytového, použitie, príprava, indukujúce, buňky, povodu

Text:

...of Recipients of both bone marrow and solid organ transplants A review Medicine (Baltimore) 77, 355-369 (1989). Na to, aby sa indukovala tolerancia, nieje vtejto súvislosti rozhodujúce, aby existoval kompletný darcovský chimérizmus definovaný ako prítomnosť viac než 90 darcovských buniek V perifémej krvi alogénneho príjemcu namiesto toho bolo zistené, že frakcia 5 darcovských buniek - čo sa tu označuje ako zmiešaný chimérizrnus - je...

Bunky monocytového pôvodu indukujúce prijatie transplantátu a ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 411

Dátum: 11.07.2003

Autori: Fändrich Fred, Kremer Bernd Karl Friedrich, Ruhnke Maren

MPK: C07K 16/18, A61K 35/14, A61P 37/00...

Značky: použitie, buňky, príprava, indukujúce, transplantátu, povodu, monocytového, prijatie

Text:

...solid organ transplants A reviewĺ Medicine (Baltimore) 77, 355-369 (1989). Na to, aby sa indukovala tolerancia, nieje vtejto súvislosti rozhodujúce, aby existoval kompletný darcovský chimérizmus definovaný ako prítomnosť viac než 90 darcovských buniek v perifémej krvi alogćnneho príjemcu namiesto toho bolo zistené, že frakcia 5 darcovských buniek - čo sa tu označuje ako zmiešaný chimérizmus - je dostatočnú na indukciu tolerancie porovnaj...

Antagonisty CXCR3-viažucich CXC chemokínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1984

Dátum: 03.06.2003

Autori: Kosco-vilbois Marie, Proudfoot Amanda

MPK: C07K 14/435, A61K 38/19, C07K 19/00...

Značky: chemokínov, cxcr3-viažucich, antagonisty

Text:

...vkaždom chemokíne alebo vkaždej skupine vysoko homologických chemokínov sú takéto motívy Štruktúrované rozdielnym spôsobom. Niektoré ztýchto GAG-viažucich miest boli asociované so špecifickými konsenzus motívmi, ako napríklad BBXB (kde B znamená bázický zvyšok aX akýkoľvek iný zvyšok), alebo V iných usporiadaniach (Kuschert G a ďalší, 1999 Proudfoot A a ďalší, 2001).Hlavným dôsledkom tejto interakcie je agregovanie chemokínov, čo je...

Imortalizovaná ľudská keratínocytová bunková línia a/alebo imortalizovaná melanocytová bunková línia, spôsob imortalizácie ľudských kožných buniek a bezsérové kultivačné prostredie na ich izoláciu a prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283314

Dátum: 25.04.2003

Autori: Baur Markus, Mace Catherine, Pfeifer Andrea, Malnoe Armand, Regnier Marcelle

MPK: C12N 5/08, C12N 5/00, C12N 5/22...

Značky: bunková, spôsob, přípravu, imortalizácie, keratínocytová, kultivačné, izoláciu, imortalizovaná, kožných, línia, ľudská, prostredie, buniek, ľudských, melanocytová, bezsérové

Zhrnutie / Anotácia:

Je uvedený modifikovaný spôsob na imortalizáciu ľudských kožných buniek, najmä keratinocytov a melanocytov, a ľudskej keratinocytovej alebo melanocytovej bunkovej línie získateľnej týmto spôsobom. Je opísané tiež nové bezsérové médium na izoláciu, prípravu a udržiavanie imortalizovaných keratinocytových a melanocytových bunkových línií a modifikovaný test, ktorý využíva imortalizované keratinocyty a/alebo melanocyty a rovnako modifikovaný...

Dediferencované, programovateľné kmeňové bunky monocytového pôvodu a ich produkcia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 233

Dátum: 28.03.2003

Autori: Ruhnke Maren, Fändrich Fred, Kremer Bernd Karl Friedrich

MPK: A61L 27/38, A61K 35/12, C12N 5/08...

Značky: buňky, produkcia, použitie, povodu, monocytového, dediferencované, programovatelné, kmenové

Text:

...kostrového systému spôsobené degeneráciou V dôsledku veku a degeneratívne ochorenia mozgu spôsobené stratami neurónových a gliových buniek, budú pribúdať avyžadovať inovatívne koncepcie liečby.Tieto fakty vysvetľujú obrovský národný a medzinárodný výskum a vývoj špecialistov zameraný na získanie kmeňových buniek. ktoré môžu byť programovane na diferencovanébunky typického tkaniva (pečeň. kosť, chrupavka. svalstvo, koža. atd.).Problém...

Imunoterapia rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1917

Dátum: 11.10.2002

Autori: Winqvist Ola, Thörn Magnus

MPK: C12N 5/08, A61K 39/00, A61P 35/00...

Značky: rakoviny, imunoterapia

Text:

...aj pre akúkoľvek endogénnu entitu, ktorú sa imunitný systém nikdy nenaučil rozpoznávať ako entitureprezentujúcu vlastnú entitu (self), a rozpoznáva ju ako cudzorodú.0011 Imunitný systém jednotlivca obvykle poskytuje imunologický dozor a predchádza rozvoju rakoviny. Imunita proti rakovine je sprostredkovaná hlavne T bunkami a NK bunkami, keď transfonnované nádorové bunky sú zničené potom, čo boli rozpoznané ako cudzorodý materiál...

Diploidné bunky LEP 19 pre využitie vo farmácii a medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 277857

Dátum: 02.02.1994

Autori: Macek Milan, Řezáčová Dagmar

MPK: C12N 5/08, A61K 35/48

Značky: diploidné, farmácii, buňky, medicině, využitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tkaninovej kultúry ľudských diploidných buniek LEP 19 na využitie vo farmaceutickom priemysle, humánnej a veterinárnej medicíne, uložených v Čs. štátnej zbierke typových kultúr Štátneho zdravotného ústavu v Prahe pod č. AO 38/92. Tieto bunky vykazujú špecifické vlastnosti z hľadiska druhovej identity, stálosti, karyologicky diploidného charakteru, morfológie, rastových vlastností, obmedzenej životnosti, neonkogénnosti,...