C12N 15/117

5´ Trifosfátový oligonukleotid s tupým koncom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19872

Dátum: 21.05.2008

Autori: Schlee Martin, Hartmann Gunther

MPK: A61K 31/7105, A61K 31/7115, A61K 31/713...

Značky: trifosfátový, použitie, tupým, oligonukleotid, koncom

Text:

...RIG-l. Navyše tiež bolo navrhnuté, že krátke dsRNA stupými koncami bez akejkolvek 5 fosfátovej skupiny alebo s 5 monofosfátom stimulujú RIG-l. Jasne definovaná molekulárna signatúra dosial nebola opísaná pre TLR detekujúce ssRNA, TLR 7 a TLR 8. Avšakskutočnosť, že určité sekvenčné motívy sú TLR lepšie rozpoznávané ako iné,naznačuje, že nukleotidové zloženie RNA okrem endozómovej lokalizácie môžepredstavovať základ pre rozlíšenie medzi...

Spôsoby balenia oligonukleotidov do pseudovírusových častíc RNA-bakeriofágov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14870

Dátum: 12.06.2007

Autori: Proba Karl, Kinzler Matthias

MPK: C12N 15/11, C07H 21/00, C12N 15/117...

Značky: rna-bakeriofágov, oligonukleotidov, částic, balenia, pseudovírusových, spôsoby

Text:

...poskytnutia oligonukleotidu v roztoku II, kde uvedený oligonukleotid má aspoň jeden poly-G úsek a kde uvedený roztok II zahmuje pH 5 až 8, pričom uvedený roztok II zahmuje katión, kde koncentrácia uvedeného katiónu v uvedenom roztoku II je výhodne aspoň 20 mM, pričom uvedený katión je výhodne vybraný zo skupiny tvorenej Naĺ KJ, NHf, Lil, Gaz a Mg, (b) úpravy teploty roztoku II na teplotu III, kde uvedená teplota III je 50 až 99 °C a (c)...

Imunostimulačné oligoribonukleotidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18572

Dátum: 22.11.2006

Autori: Vollmer Joerg, Forsbach Alexandra, Lipford Grayson

MPK: A61P 35/00, A61K 31/7105, A61P 31/00...

Značky: oligoribonukleotidy, imunostimulačné

Text:

...spôsobu. Ďalej bolo uvedené, že tieto rôzne imunostimulačné RNA stimulujú0005 Opis sa týka všeobecne imunostimulačných oligoribonukleotidov (ORN), ktoré obsahujú určité imunostimulačné RNA motívy, rovnako ako sa týka imunostimulačných kompozícii, zahrnujúcich také imunostimulačné ORN, a metódy na použitie takýchimunostimulačných ORN a kompozícii. Imunostimulačné ORN podľa vynálezu sú využiteľné V akomkoľvek prístupu alebo aplikácii,ktorá...

Modulovanie reakcie na steroidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15411

Dátum: 30.06.2006

Autori: Löfberg Robert, Zargari Arezou, Spiik Ann-kristin, Bandholtz Lisa Charlotta, Von Stein Oliver

MPK: A61K 31/7125, A61K 31/7088, A61K 31/712...

Značky: modulovanie, steroidy, reakcie

Text:

...al, 1999).0007 Vskorších štúdiách sa predpokladalo, že imunostimulačné CpG motívy sa riadili vzorcom purín-purín-CpG-pyrimidin-pyrimidín (Krieg et al,1995 Pisetsky, 1996 and Hacker et al, 1998).0008 Vsúčasnosti je publikovaných veľa údajov uvádzajúcích, že oligonukleotidy obsahujúce CpG motívy indukujú určité cytokíny, napríklad ľudské a myšie bunky reagujúce na CpG motív oligonukleotidov pri zvýšenej sekrécii interferónu-gamma (IFN-Gamma)(Iho...

Oligonukleotidy a kompozície, ktoré ich obsahujú, na liečbu neoplázie lymfocytov B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15980

Dátum: 13.02.2006

Autori: Bao Mu-sheng, Wang Li-ying, Yu Yong-li

MPK: A61P 35/02, C12N 15/117, A61K 31/7088...

Značky: liečbu, neoplázie, oligonukleotidy, kompozície, obsahujú, lymfocytov

Text:

...Journal of Leukocyte Biology. 2005 78 1043-1051).0013 Vjednom aspekte vynález poskytuje oligonukleotíd, ktorý má sekvencíu SEQ ID NO 1 pre použitie v liečbe neoplázie B-buniek u cicavcov.0014 V ďalšom aspekte vynález poskytuje oligonukleotíd, ktorý má sekvencíu SEQ NO 1 pre použitie v liečbe neoplázie B-buniek, ktorý je obsiahnutý vo farmaceutickej kompozícii.0015 V ďalšom aspekte vynález poskytuje metódu indukcie apoptózy neoplastických...

Oligonukleotidy a kompozície, ktoré ich obsahujú, na liečbu neoplázie lymfocytov B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15492

Dátum: 13.02.2006

Autori: Yu Yong-li, Bao Mu-sheng, Wang Li-ying

MPK: A61K 31/7088, A61P 35/00, C12N 15/117...

Značky: oligonukleotidy, liečbu, lymfocytov, obsahujú, neoplázie, kompozície

Text:

...T,monocytmi, makrofágmi a niektorými neoplastickými bunkami ktoré sa vyvinul z lymfocytov B, lymfocytov T alebo NK buniek (Kitabayashi et al., 1995 Masood et al., 1995 Sjoberg et al., 1996 Beatty et al., 1997 Boulland et al., 1998 Jones et al., 1999). Aktivita Il-10 je sprostredkovaná jeho špecifickým receptorom na povrchu bunky. Receptor sa exprimuje na antigćn dodávajúcich bunkách, lymfocytoch a tiež na bunkách chronickej lymfocytickej...

Antimikrobiálne peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6700

Dátum: 10.06.2004

Autori: Tossi Alessandro, Hoegenhaug Hans-henrik Kristensen, Segura Dorotea Raventos, Mygind Per Holse

MPK: A01H 5/00, A61K 38/16, A23K 1/17...

Značky: antimikrobiálne, peptidy

Text:

...vzťah., 0007 Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť nové polypeptidv, ktoré majú zlepšenú antimikrobiálnu aktivitu apolynukleotidy kódujúce tieto polypeptidy. SÚHRN0008 V prvom aspekte sa tento vynález týka polypeptidov, ktorá majú antimikrobiálnu aktivitu, zahŕňajúcich0009 V druhom aspekte sa predložený vynález týkapolynukleotidov, ktoré majú nukleotidovú sekvenciu, ktorakóduje polypeptid podľa vynálezu.0010 V treťom aspekte sa...

Oligonukleotidy s imunostimulačnou sekvenciou a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11355

Dátum: 18.12.2003

Autori: Dina Dino, Marshall Jason, Fearon Karen

MPK: C07H 21/02, C07H 21/04, C07H 21/00...

Značky: imunostimulačnou, použitia, oligonukleotidy, sekvenciou, spôsoby

Text:

...odozvu typu Th 1 na administrovaný antigén. Roman a kol. (1997) Nature Med. 32849-854. Napríklad myši,ktorým bola intradermálne injektovaná B-galaktozidáza (B-Gal) zEscherichia coli(E.coIi) vo fyziologickom roztoku alebo kamencovom adjuvanciu, odpovedali vytváraním špecifických protilátok IgG 1 a lgE a rovnako buniek CD 4, ktoré sekretovali IL-4 a lL-5, ale a nie IFN-y, čo dokazovalo, že T-bunky boli prevažne zpodmnožiny Th 2. Oproti tomu...