C12N 11/08

Predlisok na vyfúknutie nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19232

Dátum: 08.08.2005

Autor: Dierickx William

MPK: B29C 49/22, B29C 45/16, B32B 9/00...

Značky: nádoby, predlisok, vyfúknutie

Text:

...bariérovej vrstvy,teda pôsobí proti migrácii nežiaducich častíc plynu v oboch smeroch, teda zvnútraTento ciel sa dosahuje vyriešením vyššie uvedeného problému poskytnutím predlisku podľa vynálezu svýznamom podľa nároku 1. Vďaka osobitnému umiestneniu jadrovej alebo sekundárnej vrstvy v stene predlisku sa dosahuje možnosť, aby s výrobkom, ktorý sa má uchovávať v nádobe, prišlo do styku väčšie množstvo aktívnych zložiek. Hlavnou výhodou, ktorá...

Komplex zrážacieho faktora IX, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok túto látku obsahujúci a použitie tohto komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280130

Dátum: 12.08.1992

Autori: Sazgary Maria, Linnau Yendra

MPK: A61K 38/49, C12N 9/64, C12N 11/08...

Značky: tohto, výroby, zrážacieho, túto, komplexu, komplex, obsahujúci, farmaceutický, spôsob, prostriedok, použitie, faktora, látku

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex zrážacieho faktora IX je tvorený nosičom na báze polyméru s hydrofóbnymi skupinami, na ktorý je selektívne naviazaný faktor IX z vodnej zmesi, obsahujúci vedľa faktora IX ešte aspoň jeden plazmozymogén a/alebo od vitamínu K závislý proteín. Faktor IX sa selektívne adsorbuje z vodnej zmesi pomocou hydrofóbnej chromatografie. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok obsahujúci uvedený komplex a použitie tohto komplexu na výrobu...

Způsob imobilizace proteinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269750

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Chvátal Zdeněk, Macháčková Marie

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, imobilizace, proteínu

Text:

...například pertluorpropenu, perfluorbutadienu, períluorcyklobutadienu, poprípade ze prítomnosti íluoridu draselného. Na takto aktivovaný nosič se potom naváže bílkovina kovelentní vazbou prostřednictvím svých skupin schopných nukleotilní adice na perfluorovaný olefin navázaný na nosič.Výhoda způsobu imobilizace enzymů, protilátek a jiných bílkovin podle vynálezu spočívá především v pevnosti vytvorené kovalentní vazby a v možnosti...

Způsob přípravy imobilizovaných mikrobiálních a rostlinných buněk a enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265006

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jirků Vladimír, Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav

MPK: C12N 11/08

Značky: buněk, enzymů, přípravy, způsob, imobilizovaných, mikrobiálních, rostlinných

Text:

...50 až 5600 po dobu 0,5 až 1 hodinu a pak se do takto upravené hmoty přidá suspenze biologickćho maLeriú~ lu V pufru a dokonnle zhomogenizuje míchóním. Zhomoçooizovanú smčs ještě dále polymeruje při teplotč 50 už 56 OC po-dobu5 ŽČĎ bU 6 2 až 24 ą kdy vzniká konečný produkt, jehož tvar odpovídá tvam ru formy, resp. nádoby, ve ktoré byl produkt připraven.Gelovítá hmota obsahující vázaný biologický materiál V po» lymerní mntrici se pak...

Způsob denitrifikace pitných, podzemních, povrchových, užitkových a odpadních vod imobilizovanými buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259972

Dátum: 15.11.1988

Autori: Čermák Ján, Matějů Vít, Barta Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Maixner Jiří, Čižinská Simona, Vojtíšek Vladimír, Havlín Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: povrchových, pitných, buněčnými, denitrifikace, užitkových, agregáty, odpadních, imobilizovanými, způsob, podzemních

Text:

...ošetření částic) se zatím nesetkaly s úspěchem. 1Ve snaze po odstranění tohoto technologického limitu výroby a využití buněčných biokatalyzátorů V různých průmyslových odvětvích byla vypracovánapodstatně zjednodušená a do značné míry univerzální technologie výroby různých imobilizovaných prokaryontních a eukaryontních buněk, jejichž částice obsahují různé enzymy resp. celé sekvence enzymově katalyzovaných metabolických drah a jsou...

Imobilní cholinesterázový přípravek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258449

Dátum: 16.08.1988

Autori: Szajáni Béla, Kovács Kamilla, Boross Lászlo

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, výroby, cholinesterázový, imobilní, přípravek

Text:

...nedostatký. Podle vynálezu se přiorawují imobilní cholineaterázová připrawky, ktoré splňují požadavky prodlouženého použití. Tyto-přípravky mají enzym vázaný na chemioky a mikrobin.ologicky iherthím nosiči s vhodnými meohąnickými vlaat 258449noatmi, které zajiěřují vysokou průtokovou ryohloat. Další výhodou Je, že enzym může být kopulován na nosič za mírných reakčních podmínek.By 1 ozJ 1 štěno, že polymerníoprykkyřioe, zàložené na monomereoh...

Způsob imobilizování enzymu aminoacylasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247097

Dátum: 15.08.1988

Autori: Velešovský František, Reis Pavel, Maršík Josef, Kuneický Jioí, Florián Petr, Zelený Petr

MPK: C12N 11/08

Značky: aminoacylasy, imobilizování, enzymů, způsob

Text:

...s roztokem aminoacylasy o hodnotě pH 6,5 až 8,5 a vzniklý produkt se promyje a pak se popřípadě vysuší.Při způsobu podle vynálezu se tedy používá parciálne zhydrolyzovaného akrylamid/N,N-methylen-bisakrylamidového kopolymeru typu Akrylex P, jakožto nosiče,zatímco podle trancouzské vytištěné přihlášky vynálezu č. 2198 954 se takového nosiče nemůže použít, nýbrž se může používat toliko polyethylenimínů nebo polyaminů hlavním rozdílem mezi...

Sposob prípravy imobilizovanej exopolygalakturonázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257831

Dátum: 15.06.1988

Autori: Heinrichová Kveta, Zliechovcová Dagmar

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizovanej, přípravy, exopolygalakturonázy, spôsob

Text:

...imobilizovanej exopolygalakturonázy pripravenej podľa príkladu 1,2 a 3, pri štiepení glykozidických väzieb pektanu sodného vykazovala 43 až 51 z aktivity voľnej exopolygalakturonázy.Spôsob prípravy podľa vynálezu je vysvetlený na nasledujúcich príkladochExopolygalakturonáza prítomná v dostupných, technických preparátoch pektináz, resp. z nich a vyšších rastlín izolovaná ľubovoľným postupom napr. gélovou a ionovýmennou chromatoqrafiou,...

Sposob prípravy imobilizovanej exopolygalakturonázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257830

Dátum: 15.06.1988

Autor: Heinrichová Kveta

MPK: C12N 11/08

Značky: spôsob, exopolygalakturonázy, imobilizovanej, přípravy

Text:

...preparátoch pektináz, vyrábaných pre použitie V potravinárskom priemysle. Použitý nosič polyetyléntereftalát je čsl. výroby a je cencve prístupný.Rovnako vlastná imobilizácia je velmi jednoduchá, ľahko prevediteľná a technicky nenáročná. spočíva v reakcii rozpustného enzýmu s nosičom V prostredí tlmivého roztoku o pH 4,2 až 6,4, obvykle sa používa teploty 5 až 30 DC, nižšia teplota nežiadúcim spôsobom ovplyvňuje rýchlosť reakcie,...

Způsob výroby vysoce aktivních biologicky účinných sloučenin imobilizovaných na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 253971

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hermann Peter, Smalla Kornelia, Turková Jaroslava, Čoupek Jiří, Willhardt Ingo

MPK: C12N 11/08

Značky: účinných, aktivních, nosiči, výroby, sloučenin, způsob, biologicky, imobilizovaných, vysoce

Text:

...atd.).Některé typy jsou nevýhodné,protože nesou ionogenni funkční skupiny,jiné se vyznačují silnými nespecifickými sorpčními vlastnostmi pro bí 1 koviny.Jiné pak mají nedostatečnou mechanickou,hydrolytickou,mikrobiální nebo termickou stabilitu či nevhodnou distribuci velikosti.pőrů.Tím se značná zužuje okŕuh jejich použití.Homogenní hy drofilní nosiče polýsacharidového typu...

Způsob izolace cystatinů, přirozených inhibitorů cysteinových proteináz, z roztoku získaných z přírodních materiálů pomocí imobilizovaných cysteinových proteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: 242391

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hájek Petr, Popelka Milan, Votava Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: cysteinových, způsob, roztoku, inhibitorů, cystatinů, pomocí, získaných, izolace, materiálů, přírodních, proteináz, imobilizovaných, přirozených

Text:

...o nízke koncentraci cystatinů, v dovozní nenáročnosti a nízké cene polymerního nosiče pro imobilizaci proteináz. Nevýhodou předmětu tohoto vynálezu je nutnost používat pro zajištění dobré čistoty výsledného preparátu cystatinu větších objemů promývecich roztoků, jejichž cena je ovšem nízká a dostupnost dobrá.Podstatnou přednosti předmětu tohoto vynálezu je možnost použití proteinázy imobilizované na polyetylentereftalát pro izolaci...

Způsob oddělování aminokyselin z peptidů a bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252790

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fusek Martin, Turková Jaroslava, Filka Karel

MPK: C12N 11/08

Značky: bílkovin, aminokyselin, způsob, oddělování, peptidů

Text:

...nebo bílkovínu,se podrobí působení enzymu karboxypeptidázy, imobilizovaném na poly-hydroxyethylmethakrylátovém gelu a to v ultrafiltrační cele opatřené membránou propouštějící pouze nízkomolekulární látky, jako aminokyseliny, uvolněné karboxypeptidâzou z peptidu nebo bílkoviny, za poměru enzym - substrát 1 ku 200 až l kuZákladní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v podstat~ ném zjednodušení postupu, nebot veškerá úprava vzorku před ami~...

Způsob imobilizace enzymu karboxypeptidázy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 252482

Dátum: 17.09.1987

Autori: Szajáni Béla, Dala Erzsébet, Kiss Aranka, Boross Lászlo, Tetzli Árpád

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, enzymů, karboxypeptidázy, imobilizace

Text:

...ve formě amidu) mající Charakter gelu s alespoň 0,1 m ekv/9, s výhodou 2 až 8 m ekv/q funkčních karboxyskupin. Uvedené nosiče enzymu se mohou vyrábět o sobě známymi Způsoby.Funkční karboxyskupiny použitých nosičü enzymu se mohou o sobě známými způsoby zpracovánim s karbodíimidy aktivovat. Takto zpracované nosiče enzymu jsou vhodné pro vázání enzymu karboxypeptidázy B. Reakce se také může provádět za mirných podmínek (při teplotě O až 4...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalizátoru pro enzymovou přeměnu 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové kyseliny na 7-aminocefalosporánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251111

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bárta Miroslav, Plháčková Kamila, Jakubová Antonie, Mikláš Emil, Guttmann Tomáš, Vojtíšek Vladimír, Bučko Michal

MPK: C12N 11/08

Značky: stabilizace, enzýmovou, přeměnu, zpevňování, biokatalizátoru, kyseliny, kyselinu, 7-aminocefalosporánovou, způsob, 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové, částic

Text:

...místností 1 až 24 hodín, poté se částice suspendují ve studené vodě nebo pufru, několíkrát dekantují vodou nebo pufrema ponechají bobtnat při teplotách v rozmezi 5 až 20 OC.uvedeným způsobem získané a stabilizované částice biokatalyzátoru se uvedou ve styk s vodnými roztoky 7-aminocefem sloučenin, zejména 7 ~d-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánovou kyselinu a v průběhu nepřotržité úpravy pH reakčni směsi v rozmezí hodnot 7,0 až 8,0 přĺtokem...

Způsob kvantitativního imunologického stanovení enzymů a prostředek k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 237318

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pauly Hans, Orth Hans-dieter, Pfleiderer Gerhard, Jockers-wretou Evangelista, Hennrich Norbert, Neumann Siegfried

MPK: G01N 33/549, C12N 11/08

Značky: způsob, imunologického, kvantitativního, prostředek, provádění, enzymů, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a prostředku ke kvantitativnímu imunologickému stanovení enzymů v tělesných tekutinách, který se provádí tak, že se protilátky vůči stanovovanému enzymu adsorbované na ve vodě nerozpustném nosiči inkubuji roztokem vzorku obsahujícím tento enzym, přičemž si enzym v komplexu s protilátkami zachová reprodukovatelnou část své aktivity, roztok vzorku se odstraní, nosič s protilátkami a enzymem se promyje a stanoví se aktivita...

Spôsob imobilizácie biopolymérov a buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232642

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 11/08

Značky: biopolymérov, buniek, imobilizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru biochémie, polymérnej chémie, mikrobiológie a biotechnológie. Vynález rieši spôsob imobilizácie biopolymérov, predovšetkým proteinov peptidov, enzýmov a celých mikrobiálnych buniek. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že príslušné biopolymérne látky, resp. celé mikrobiálne bunky sa rozpustia alebo suspendujú v roztoku polyetylénimínu tak, aby koncentrácia polyetylénimínu bola v roztoku 15 až 25 % hmotnostných a koncentrácie...

Způsob imobilizace mikrobiálních buněk, rostlinných buněk a enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234059

Dátum: 01.10.1986

Autori: Krumphanzl Vladimír, Vaněk Tomáš, Veruovič Budimír, Bárta Miroslav, Jirků Vladimír, Kubánek Vladimír, Macek Tomáš, Čejková Alena, Králíček Jaroslav, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: enzymů, imobilizace, mikrobiálních, způsob, buněk, rostlinných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob imobilizace mikrobiálních buněk, rostlinných buněk a enzymů, vyznačující se tím, že částice ve vodě nerozpustných organických polymerů, zejména na bázi polyethylentereftalátu, poly-/2,6-dimethyl/fenyloxidu, poly-6-kaprolaktamu, blokového kopolymeru poly-6-kaprolaktamu s polyethylenoxidem, kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem, polykondensátů melaminu s formaldehydem a močoviny s formaldehydem a anorganických polymerů, zejména na bázi...

Enzymové katalyzátory pro biotransformace a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231656

Dátum: 01.05.1986

Autori: Krumphanzl Vladimír, Čulík Karel, Bárta Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Jirků Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: enzymové, způsob, biotransformace, katalyzátory, výroby, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká enzymových katalyzátorů pro biotransformace na bázi imobilizovaných enzymů mikrobiálního, živočišného a rostlinného původu a způsobu jejich výroby. Enzymové katalyzátory získané postupem podle vynálezu sestávají z různých enzimů o různé čistotě, s výhodou technických nebo surových enzymových preparátů, nesoucí zejména hydrolázovou, izomerázovou, lyázovou nebo racemázovou aktivitu, které jsou imobilizovány chemicky reaktivním...