C12N 1/14

Kmeň Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov. a jeho použitie ako biologický nematocíd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20998

Dátum: 02.07.2013

Autori: Juarez Jesús, Fernandez Félix

MPK: C12N 1/14

Značky: tenuihypharum, nematocíd, kmeň, glomus, biologicky, použitie, iranicum

Text:

...spojenia transformovaných koreňov.0009 Kmeň bol izolovaný zo soľnej pôdy typu Solonetz Gley. Hlavným znakom týchto pôdje to, že sú veľmi hydromorfné, veľmi kompaktné a s mnohými ložiskami soli na povrchu. 0010 Kmeň sa izoloval z pôdy odobranej v meste Fortuna, Murcia (Španielsko).0011 Nasledujúca tabuľka ukazuje niektoré chemické vlastnosti pôvodnej pôdy, z ktorej bolizolovaný kmeň Glomus iranícum var. tenuihypharum Var....

Kmeň Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov. a jeho použitie ako biostimulantu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20036

Dátum: 02.07.2013

Autori: Fernandez Félix, Juarez Jesús

MPK: C12N 1/14, A01N 63/04, A01H 17/00...

Značky: iranicum, použitie, glomus, biostimulantu, tenuihypharum, kmeň

Text:

...koreňov.0010 Kmeň sa izoloval zo soľnej pôdy typu Solonetz Gley. Hlavný znak týchto pôd je, že sú veľmi hydromorñié, veľmi súdržne a s mnohými ložiskami soli na povrchu.0011 Kmeň sa izoloval z pôdy z lokality v meste Fortuna, Murcia (Španielsko).0012 Nasledujúca tabuľka ukazuje niektoré chemické vlastnosti pôvodnej pôdy, z ktorej saizoloval kmeň Glomus íranícum var. tenuíhypharum var. nov.0013 Podľa fylogenćzy založenej na 813 pároch báz...

Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 288023

Dátum: 14.11.2012

Autori: Kunca Andrej, Šubíková Valéria, Farkaš Vladimír, Janitor Anton, Leontovyč Roman, Drimal Jozef, Nemčovič Marek, Jakubíková Lucia

MPK: C12N 1/14, A01N 63/02, A01P 3/00...

Značky: mikroorganizmov, ochranu, rastlín, harzanium, prostriedok, kmene, atroviride, ktorý, trichoderma, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma atroviride CCM 8369 je schopný antagonizovať fytopatogénne huby a zároveň je schopný pôsobiť ako rastový stimulátor rastlín. Ďalej je opísaný prostriedok na kontrolu chorôb rastlín, ako aj prostriedok na kolonizovanie koreňového systému rastlín a stimulovanie ich rastu.

Deriváty caloporozidu, liečivá s ich obsahom, spôsob prípravy týchto látok pomocou mikroorganizmu a tento mikroorganizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 287405

Dátum: 18.08.2010

Autori: Kurz Michael, Toti Luigi, Brönstrup Mark, Eder Claudia

MPK: A61P 35/00, A61K 31/70, C07H 13/00...

Značky: mikroorganizmů, látok, caloporozidu, týchto, spôsob, obsahom, mikroorganizmus, přípravy, pomocou, deriváty, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 a R3 nezávisle jeden od druhého znamenajú atóm vodíka alebo acylovú skupinu obsahujúcu 2 až 10 uhlíkových atómov a R4 znamená atóm vodíka alebo skupinu -C(O)(CH2)nCOOH, kde n znamená 1 až 7 s tou výhradou, že R1, R2, R3 a R4 neznamenajú všetky atóm vodíka ako aj ich fyziologicky prijateľné soli, liečivá s ich obsahom na ošetrovanie nádorových ochorení, spôsob prípravy týchto zlúčenín...

Spôsob eliminácie ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287345

Dátum: 25.06.2010

Autori: Daško Ľubomír, Belajová Elena, Rauová Drahomíra

MPK: C12H 1/00, C12C 11/00, B01D 15/08...

Značky: spôsob, fumonizínu, ochratoxínu, eliminácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob eliminácie mykotoxínov ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 v pive, ktoré sa povrchovo adsorbujú na sorbente s povrchovo aktívnymi skupinami. Pivo sa uvedie do kontaktu so sorbentom tak, že v prietokovom systéme, do ktorého je vložený sorbent s povrchovo aktívnymi skupinami, sa pivo uvedie do núteného pohybu. Povrchovo aktívnymi skupinami môžu byť kyanoetylové skupiny alebo chloropropylové skupiny. V prípade použitia...

Trichoderma atroviride SC1 na biologickú reguláciu plesňových chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17737

Dátum: 21.03.2008

Autori: Longa Claudia Maria, Pertot Ilaria, Savazzini Federica, Michelon Lorenza, Prodorutti Daniele

MPK: C12N 1/14, A01N 63/04, C12Q 1/68...

Značky: atroviride, reguláciu, rastlín, trichoderma, biologickú, plesňových, chorôb

Text:

...vypočítaná zo šiestich nezávislých kvantifikácií.Obrázok 6. Prežitie Trichoderma atrovíride SCI na liste jahodníka vyhodnotené ako jednotky tvoriace kolónie (CFU). Listy boli naočkované v deň O nastriekaním suspenzie konídie-voda (105 CFU-ml). Dátové body predstavujú priemery z desiatich opakovaní. Dáta boli transfonnované pomocou log (x). Chybové úsečky predstavujú štandardné odchýlky z priemerov.Obrázok 7. Prežitie Tríchoderma atroviríde...

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Mahon Cathal Sean, Murray Patrick Gerard, Lydon Anne Geraldine Stephanie, Gilleran Caroline Teresa, Reen Francis Jeremiah, O'donoghue Anthony John, Heneghan Mary Noelle, Tuohy Maria Gerardine, Collins Catherine Majella, Mcloughlin Lassarina Patrick, Maloney Alan Patrick

MPK: A23K 1/165, C12N 9/24, C12N 1/14...

Značky: použitie, talaromyces, emersonii, kmeň

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...

Spôsob prípravy L-metionínu pomocou fermentácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 708

Dátum: 29.01.2004

Autori: Pfeiffer Kerstin, Maier Thomas, Winterhalter Christoph

MPK: C12N 1/14, C12N 1/21, C12N 1/16...

Značky: přípravy, l-metionínu, fermentácie, pomocou, spôsob

Text:

...k skutočne účinnej produkcii.Biosyntéza L-metionínu V mikroorganizmoch je veľmi komplexná. Štruktúra molekulý aminokyseliny je odvodená od L-aspartámu,ktorý sa premieňa cez aspartýlsemialdehyd/aspartylfosfát na Lhomoserín. V tejto molekule sa potom V troch enzymatickýchhydroxylová skupina za jednu tioskupinu, pričom táto sa mobilizuje z jednej molekuly cysteínu a vzniká homocysteín. V poslednom kroku biosyntézy nakoniec metyláciou...

Fermentácia pentózových cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5775

Dátum: 23.01.2003

Autori: Van Der Drift Christiaan, Pronk Jacobus Thomas, Harhangi Harry Ramanoedj, Op Den Camp Hubertus Johannes Marie

MPK: C12N 1/14, C12N 1/19, C12N 15/54...

Značky: fermentácia, cukrov, pentózových

Text:

...ako je qlycerol a xylitol. Podobne aeróbna produkcia 5-laktámov na xylóze je tiež negatívne ovplyvnená pri porovnani s produkciou B-laktámov na glukóze. Pravdepodobnou príčinou týchto nízkych výťažkov sú opäť relativne vysoké požiadavky redukujúcich ekvivalentov vo formeNADPH na tejto dráhe, pri porovnaní s použitím glukózy (W.M.0005 V priebehu rokov bolo uskutočnených mnoho pokusov zaviesť metabolizmus xylózy do S. cerevisiae a podobných...

Kmeň mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280654

Dátum: 16.05.2000

Autor: Sardaryan Eduard

MPK: C12P 7/50, C12N 1/14

Značky: oxalicum, penicillium, mikroorganizmů, použitie, armeniaca, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca CCM 8242 produkuje červené farbivo použiteľné hlavne ako potravinárske alebo kozmetické farbivo.

Plesňový kmeň Tolypocladium varium a spôsob mikrobiálnej prípravy cyklosporínového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279768

Dátum: 12.03.1999

Autori: Szabo Istvan Mihaly, Ambrus Gábor, Palotás Béla, Buzási Károly, Tóth Sarudy Éva, Deli Née Konszky Etelka, Moravcsik Imre, Molnár Née Antal Aniko, Erdei János, Huelber Née Dobos Agota, Szell Valéria, Makadi Béla, Andor Attila, Szászhegyesi Vilma, Albrecht Károly, Jekkel Née Bokany Antonia, Tomori Née Joszt Eva, Nagy Károly, Polya Kálmán, Sántha György, Kiss Lajos, Koenczoel Kálmán

MPK: C12N 1/14, C12P 21/04

Značky: přípravy, komplexu, plesňový, varium, tolypocladium, cyklosporínového, kmeň, mikrobiálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Plesňový kmeň Tolypocladium varium sp. nov. CY/93 uložený v NCAIM(P) F pod číslom 001005, produkujúci cyklosporínový antibiotikový komplex. Spôsob mikrobiálnej prípravy cyklosporínového komplexu alebo jeho zložiek, cyklosporínu 1, cyklosporínu B a cyklosporínu C aeróbnou fermentáciou vláknitého plesňového kmeňa vedúcou k biosyntéze uvedeného antibiotika alebo antibiotík v živnom prostredí obsahujúcom využiteľné zdroje uhlíka a dusíka a...

Kmeň Aspergillus terreus a fermentácia lovastatínu týmto produkčným kmeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281320

Dátum: 04.11.1998

Autori: Gajdošíková Jana, Borošová Gabriela, Vajcíková Adela, Vollek Valter

MPK: C12N 1/14, C12P 7/42, C12P 17/06...

Značky: týmto, kmeňom, produkčným, kmeň, lovastatínu, fermentácia, aspergillus, terreus

Zhrnutie / Anotácia:

Postupmi klasickej mutagenézy bol získaný nový kmeň Aspergillus terreus CCM 8236. Je opísaný proces aeróbnej fermentácie lovastatínu kmeňom Aspergillus terreus CCM 8236 vo forme kyseliny v submerznej kultúre v laboratórnom meradle. Príprava inokula prebieha v pôde s nízkym pH v rozmedzí 4,5 až 4,7. Ako zdroj uhlíka sa v produkčnej pôde využíva zmes glukózy a laktózy vo vzájomnom pomere 0,5 až 0,7 % hmotn. glukózy a 11 až 15 % hmotn. laktózy a...

Streptomyces avermitilis a spôsob výroby avermektínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 279351

Dátum: 07.10.1998

Autori: Lee Shin-jen Edward, Hafner Edmund William, Holdom Kelvin Scott

MPK: C12N 1/14, C12P 17/18, A61K 31/71...

Značky: výroby, streptomyces, avermitilis, avermektínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby avermektínu B tak, že sa pestuje kmeň Streptomyces avermitilis, ktorému chýba dehydrogenáza 2-oxokyselín s rozvetveným reťazcom a O-metyltransferáza avermektínu B. Použitie získaných prírodných i neprírodných avermektínov B ako paraziticídnych prostriedkov.

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157

Načítavanie...

Číslo patentu: 279108

Dátum: 03.06.1998

Autori: Skákal Ivo, Svoboda Ivan, Bezděk Karel

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, kmeň, mikroorganizmů, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157 je schopný produkovať penicilín V a G vo vyšších koncentráciách ako sa dosahuje doteraz známymi kmeňmi. Vyššie koncentrácie sú dosahované mutantným kmeňom pripraveným pôsobením vhodných mutagénov, pasívnych selekcií a selekcií regulačných mutantov. Penicilín je produkovaný na fermentačnom médiu obsahujúcom zdroj uhlíka, dusíka, síry, fosforu, stopových prvkov, kriedu, prekurzor postranného...

Konštrukt DNA, transformovaná bunka a spôsob výroby cudzorodého proteínu v transformovanej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: 279041

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mackay Vivian

MPK: C12N 1/16, C12N 1/14, C07K 14/62...

Značky: transformovanej, transformovaná, spôsob, cudzorodého, bunke, buňka, výroby, proteínu, konštrukt

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný konštrukt DNA, ktorý obsahuje aspoň premiestnenú signálnu peptidovú časť génu BAR1 zo Saccharomyces cerevisiae a aspoň jeden štruktúrny gén, ktorý je cudzorodý pre hostiteľskú bunku transformovanú týmto konštruktom. Transformácia hostiteľských organizmov týmto konštruktom vedie k expresii primárneho translačného produktu, ktorý obsahuje štruktúrny proteín kódovaný cudzorodým génom fúzovaným na signálny peptid BAR1. Proteín je...

Médium na kultiváciu húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 278572

Dátum: 08.10.1997

Autori: Mikulášová Mária, Rybáriková Daniela, Košík Martin, Pekarovičová Alexandra, Lužáková Vlasta

MPK: C12N 1/14, C12N 9/42

Značky: kultiváciu, médium

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivačné médium na produkciu celulóz hubami obsahuje 0,14 až 1,1 % hmotn. (NH4)2SO4, 0,2 až 0,4 % hmotn. KH2PO4, 0,03 až 0,08 % hmotn. CaCl2, 0,03 až 0,06 % hmotn. MgSO4.7H2O, 0,05 % hmotn. peptónu, 0,0005 % hmotn. FeSO4.7H2O, 0,00016 % hmotn. MnSO4.H2O, 0,00014 % hmotn. ZnSO4.7H2O, 0,0002 až 0,0004 % hmotn. CoCl2, 0,1 až 10 % hmotn. kyseliny alfa,beta-D-glukoizosacharínovej alebo jej vápenatej soli, prípadne jej 1,4-laktónu. Uvedené médium...

Mikroorganizmus Aspergillus niger CCM 8210

Načítavanie...

Číslo patentu: 281100

Dátum: 10.09.1997

Autor: Michalík Peter

MPK: C12P 7/48, C12N 1/14

Značky: niger, aspergillus, mikroorganizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroorganizmus Aspergillus niger CCM 8210 sa používa pri výrobe kyseliny citrónovej vysokej čistoty. Jeho produktivita dosahuje hodnoty 90 až 93 kg kyseliny citrónovej na 100 kg cukru.

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 278906

Dátum: 09.07.1997

Autori: Lichý Miloš, Rakyta Ján, Lucina Dušan, Ďuranová Viera, Kluka Ľubomír, Borošová Gabriela, Košč Pavel, Bučko Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, kmeň, mikroorganizmů, penicillium, vysokoprodukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenyloctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15) produkujúci viac než 35 000 IU PEN G/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 278882

Dátum: 09.07.1997

Autori: Bučko Michal, Kluka Ľubomír, Rakyta Ján, Ďuranová Viera, Lucina Dušan, Košč Pavel, Borošová Gabriela, Lichý Miloš

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, kmeň, chrysogenum, penicillium, vysokoprodukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG-FOOK 31). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenoxyoctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG FOOK 31) produkujúci viac než 35 000 IU PEN V/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Biologicky čistá kultúra hubového kmeňa Nectria pityrodes Montagne, spôsob vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu z mikrobiálnych vzoriek, biofungicíd, biofungicídny prostriedok, spôsob prípravy biofungicídu alebo biofungicídneho prostriedku a i…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280507

Dátum: 09.04.1997

Autori: Teperi Esa Petri, Lahdenperä Marja-leena, Seiskari Pekka Tapani, Tahvonen Risto Tapio, Tuominen Ulla Anita, Keskinen Milja Tuulikki

MPK: C12N 1/14, A01N 63/04

Značky: biofungicídu, mikroorganizmů, prostriedku, nectria, vzoriek, biofungicíd, fungicídneho, přípravy, montagne, biofungicídny, čistá, hubového, vyhľadávania, kmeňa, mikrobiálnych, spôsob, pityrodes, biofungicídneho, kultúra, biologicky, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú biologicky čisté kultúry hubového kmeňa Nectria pityrodes Montagne J76, J1431, J1432, MOS1 a ROS2, ktoré majú biofungicídnu účinnosť a spôsob vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu z mikrobiálnych vzoriek. Biofungicíd obsahuje aspoň jeden z uvedených hubových kmeňov a biofungicídny prostriedok obsahuje okrem hubového kmeňa aj nosič a/alebo prísadu. Je opísaný aj spôsob prípravy biofungicídu alebo biofungicídneho prostriedku, ako aj...

Kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278657

Dátum: 05.06.1996

Autori: Fusková Alžbeta, Proksa Bohumil, Fuska Ján

MPK: C12P 17/08, C12N 1/14

Značky: přípravy, penicillium, kmeň, antibiotika, vermiculatum, makrolidového, vermikulínu, spôsob, mikroorganizmů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum CCM 8194 a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu kultiváciou kmeňa Penicillium vermiculatum CCM 8194 na pôde obsahujúcej zdroj uhlíka, dusíka, zlúčeniny fosforu, horčíka, medi a látku ovplyvňujúcu prenos elektrónov v biologických systémoch.

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCF-2752, produkujúci antibiotikum cefalosporin C

Načítavanie...

Číslo patentu: 278279

Dátum: 08.02.1995

Autori: Welward Ladislav, Rakyta Ján, Michálková Eva, Babkovičová Viera

MPK: C12N 15/01, C12N 1/14

Značky: kmeň, produkujúci, mikroorganizmů, ccf-2752, acremonium, chrysogenum, antibiotikum, cefalosporin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Acremonium chrysogenum CCF - 2752, schopného produkovať antibiotikum cefalosporín C. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby antibiotika - cefalosporínu C, je preukázateľne vyššia, ako mal pôvodný rodičovský kmeň. Pri šľachtení sa ako mutagenný faktor využil vplyv rádioaktívne značkovaných substrátov, vnesených do submerznej fermentačnej pôdy.

Spôsob výroby vakcíny proti trichofytóze dobytka, lyofilizovanej zo živých virulentných kmeňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279169

Dátum: 09.11.1994

Autori: Chumela Josef, Jordán Vladimír, Rybnikář Alois, Vrzal Vladimír

MPK: C12N 1/14, A61K 35/70, C12P 1/02...

Značky: kmeňov, výroby, živých, vakcíny, lyofilizovanej, trichofytóze, proti, spôsob, virulentných, dobytka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vakcíny proti trichofytóze dobytka, loyfilizovanej zo živých virulentných kmeňov, pri ktorom je vakcinačný kmeň Trichophyton verrucosum rozmnožovaný na živnej pôde, ktorej základom je kanditný sladový výťažok. Riešenie umožňuje prežívanie vysokého percenta mikrokonídií výrobnej kultúry pri výrobe a pri dlhodobom udržovaní vakcíny a tým aj jej vysokú stabilitu a účinnosť.

Vakcína proti dermatomykózam,spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280570

Dátum: 06.10.1993

Autori: Polyakov Igor Dmitrievič, Ivanova Ludmila

MPK: A61K 39/00, C12N 1/14

Značky: použitie, vakcína, výroby, proti, dermatomykózam,spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína proti dermatomykózam, domácich, hospodárskych a divých zvierat obsahuje antigénny materiál z nasledujúcich inaktivovaných, usmrtených kmeňov dermatofytov: Trichophyton verrucosum č. VKPGF-931/410, DSM č. 7277 alebo Trichophyton mentagrophytes č. VKPGF-930/1032, DSM č. 7279, alebo Trichophyton equinum č. VKPGF-929/381, DSM č. 7276, alebo Microsporum canis č. VKPGF-928/1393, DSM č. 7281, alebo Microsporum canis var. obesum č....