C12M 1/12

Prostriedky a spôsoby na kultiváciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18003

Dátum: 31.08.2013

Autori: Kasuto Harel, Abraham Eytan, Aberman Zami

MPK: C12M 1/24, C12M 1/12, C12M 1/00...

Značky: kultiváciu, buniek, spôsoby, prostriedky

Text:

...rastových podmienok, aby sa získali bunky s vlastnosťami, ktore majú vlastnosti súvisiace s bunkami kultivovanými v dvojrozmemom prostredí.0009 V súlade s rôznymi uskutočneniami sa poskytuje systém na kultiváciu buniek. Systém môže zahŕňať kontajner a skupinu trojrozmemých telies. Každé trojrozmerné teleso môže zahŕňať viacero dvojrozmemých povrchov vybiehajúcich smerom dovnútra z okraja každého trojrozmemého telesa, pričom viacero...

Spôsob spracovania prúdu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15992

Dátum: 19.12.2007

Autori: Kromus Stefan, Koschuh Werner

MPK: C12M 1/12, C12M 1/09

Značky: prúdu, spracovania, spôsob, látok

Text:

...Sériou takých výrobných krokov, v ktorých všetkých dochádza k neostrému deleniu, sú dosahované iba nízke výťažky, t.j. vznikajú vedľajšie prúdy s nízkymi koncentráciami cennej látky. Také vedľajšie prúdy väčšinou nemôžu byť efektívnevyužívané a stávajú sa preto odpadmi.0015 Ak je napríklad taká séria výrobných krokov sériou nanofiltračných krokov, je navyše na vymytie nežiaducich sprevádzajúcich látok (B) a (C) potrebné enormné množstvo vody....

Biofermentor s prevetrávacou jednotkou a biofiltrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 478

Dátum: 08.06.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: C12M 1/08, C12M 1/12

Značky: biofiltrom, biofermentor, prevetrávacou, jednotkou

Text:

...biofermentoru l (obr. 1) je na jeho zadnej stene v hornej časti pripojený register g, tvorený hadovite zahnutou rúrkou, ktorá spojuje vnútorný priestor biofermentora 1 so spodnou časťou nádrže Q biofiltra 3. Biofilter 3 (obr. 4) má tepelne izolované steny z tvarovaných dosiek 2 polypropylénu so sústavou rebier, na ktoré dosadajú polystyrénové dosky a vytvárajú tak uzatvorené vzduchové medzery. Tieto steny sú uchytené v oceľovom ráme. V...

Zařízení pro odběr vzorků z fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263459

Dátum: 11.04.1989

Autori: Redikulcev Jurij, Maximov Michail

MPK: C12M 1/12

Značky: vzorků, zařízení, fermentoru, odber

Text:

...npuennoů eMKOCTHZ 8 uçćnenyemoü mnnKoçTLm Ha nneanonpno 4 npnxonnr ouepeuoñ HHBBMÓHMHYHLC, KoTopsů.BHoBL qepea WTOK 30 ao§neäcTByew Ha Kauepy 1 H mrynep 9, KoTçpuñ orxpmnaew oceBoñąaHan 22 ocTąBnnn 3 aKpmTmM Kbaxcnanbuo pacnonomeuuúü KaHanV 23. -. Kpoue TOPO, OT sworo Mnynbca cpaöawuaaer nonopomuuň Mexannsm 27, Kowopuñ oöecneqnsaeT B 3 auMonąücTBueacryna 31 c nnesuonbmnmuarenen 14, xowopuů OT KpmBaerpn H cmawuň aoayx nocrynaew no mnaneu...

Zařízení pro přípravu sterilního vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241830

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havaši Peter, Kaniansky Dušan

MPK: C12M 1/12

Značky: zařízení, přípravu, vzduchu, sterilního

Text:

...desce 5 je uložen rošt 7 na filtrační papír FV B. Horní část tělesa 1 je opatřena duplikátorem 9. Stpodní část tělesa 1 je tvořena výstupni částí 3 duplikátorové .nádoby, na kterou navazuje horní sedlo 11 a valec 1 D. Válec ll svoji horní ~částí zasahuje do duplikátoru 9. Valec 1 D je opatřen pístem 13 s těsnicími elementy 14. Píst 13 je ovládán pomoci pístnice 15, jejíž Spodní -část je opatřená závitem 16. Závlt 1 G protchází maticí 17, která...

Způsob výroby dialyzovaných toxických kultur mikroorganismu Clostridium septicum

Načítavanie...

Číslo patentu: 248764

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lettl Aleš, Hnátková Zuzana, Hnátek Josef

MPK: C12M 1/12

Značky: mikroorganismu, clostridium, způsob, septicum, toxických, kultúr, dialyzovaných, výroby

Text:

...mikroorganismu Clostridíum septicum použita.Přednost navrženého postupu spočívá v tom, že Clostridium septícum se v uvedené aparatuře pomnožuje. Poměr mezi kultivačnim a nutríčním objemem je přibližně 12, takže při užití přímé dialyz ní trubice o velké ploše je média dobře využito i při krátkodobé kultivaci..Další předností navrženého postupu je skutečnost, že při přiměřené spotřebě kapalného živného média je toxický protein...

Fermentační zařízení k množení mikrobiální kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 231687

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hořavová Pavla, Hála Slavomír, Šimon Vladimír

MPK: C12M 1/12

Značky: fermentační, množení, zařízení, mikrobiální, kultury

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k množení mikróbů obtížně rostoucích v tekutém ku1tivačním médiu. Množení těchto mikróbů se dosahuje na polopropustné membráně a v difuzátu ve fermentačním zařízení, skládajícího se z nádoby ve tvaru válce s víky a z dialyzačních trubic které lze nahradit celofánovými řasenými střevy. Dialyzační trubice nebo celofánová řasená střeva se plní kultivačním médiem a nádoba difuzátem. Vynález může být využít ve veterinárním lékařství.