C12G 1/00

Analytická súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a kvasinkami asimilovateľného dusíka v muštoch vínnej révy a vínach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6688

Dátum: 04.03.2014

Autor: Baroň Mojmír

MPK: C12G 1/00, G01N 33/14

Značky: stanovenie, titrovateľných, muštoch, dusíka, vínnej, analytická, akýchkoľvek, révy, kyselin, kvasinkami, prevádzkové, asimilovateľného, súprava, vínach

Text:

...stopercentne spoľahlivá. Veľmi jednoduchou a pomeme presnou metódou je formaldehydová titrácia spojená s potenciometrickou detekciou(GUMP, B. a kol. 2000, Filipe-Ribeiro, L, a kol. 2007). Táto metóda je nenáročná na aparatúru a má dosť nízku spodnú hranicu detekcie (8,5 mg/l).Obrovskou výhodou metódy forrnaldehydovej titrácie je súčasne možné stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín v analyzovanej vzorke. Kombinácia získaných hodnôt...

Balenie vína do hliníkových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17186

Dátum: 26.03.2012

Autori: Barics Steven John Anthony, Stokes Gregory John Charles

MPK: B65D 17/00, B67C 3/02, B65D 1/02...

Značky: nádob, vína, hliníkových, balenie

Text:

...situácii, kedy sa vínu otvárajú globálne trhy, si vinári želajú dodať svoje produkty globálnemu spotrebiteľovi v rovnakom stave, v akom bolo víno vyrobené. Na globálnom trhu sjeho premenlivými poveternostnými podmienkami,teplotnými výkyvmi, kvalitou a možnosťami logistických systémov udržiavať integritu vína, kým dorazí k spotrebiteľovi, je toto nesmierne ťažkou úlohou. Z toho plynie požiadavka na produkt, ktorý dodáva presný rovnovážny stav,...

Víno balené v hliníkových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17589

Dátum: 26.03.2012

Autori: Barics Steven John Anthony, Stokes Gregory John Charles

MPK: C12G 1/00, B67C 3/02, B65D 17/00...

Značky: nádobách, hliníkových, víno, balené

Text:

...sulfátových aniónov, naplnenie telesa nádoby vínom a utesnenie nádoby hliníkovým uzáverom tak, že manometrický tlak vo vnútri súdka je aspoň 170 kPa,pričom vnútorné povrchy hliníkovej nádoby sú potiahnuté povlakom odolným voči korózii a kde zloženie priestoru nad kvapalinou v rovnovážnom stave po balení má zloženie Dusík 95 m/m, oxid uhličitý menej 5 m/m, kyslík menej ako 2 m/m,pričom teplota vína v čase plnenia telesa súdka je aspoň 10...

Plochý prietokový chladič a/alebo ohrievač muštu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5659

Dátum: 04.03.2011

Autor: Kupka Miroslav

MPK: C12G 1/00, F28D 1/00, F28F 21/00...

Značky: chladič, ohrievač, plochy, muštu, prietokový

Text:

...na nutnosť zvyšovania veľkosti, početnosť a zložitosti tvarov pozdĺžnych a priečnych výčnelkov kovových plôch u súčasných chladiacich dosiek, čo im značne zvyšuje výrobné náklady a predajnú cenu.U kovov je známe i zváranie pod ozn. TIG (Tungsten Inert Gas, wolfrámovou elektródou v ochrannom plyne), nazývané aj Gas-Shielded Tungsten Arc Welding (GTAW) používajúce netaviacu sa elektródu z volfrámu, kde elektródu, oblúk a oblasť okolo...

Vertikálna fermentačná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 287016

Dátum: 02.09.2009

Autor: Štofila Albín

MPK: C12M 1/04, C12G 1/00

Značky: vertikálna, nádoba, fermentačná

Zhrnutie / Anotácia:

Fermentácia prebieha v uzatvorenom priestore a k vylúhovaniu farbiva z biomasy plávajúcej na hladine intenzívne prispieva samovoľne prúdenie tekutiny nad vznášajúcu sa vrstvu pod vplyvom narastajúceho tlaku plynov vznikajúcich pri kvasnom procese pod stláčanou vznášajúcou sa vrstvou. Zariadenie na fermentáciu pozostáva z nádoby (1) tvorenej obvodovým plášťom (11), spodným plášťom (12) a vrchným plášťom (13), ktorého prienik s obvodovým plášťom...

Maloobjemové zariadenie na odstraňovanie sedimentovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4968

Dátum: 07.01.2008

Autori: Krcho Imrich, Lievaj Juraj

MPK: B01D 21/02, C12G 1/00

Značky: maloobjemové, sedimentovaného, zariadenie, odstraňovanie

Text:

...oxidácíi vína.Maloobjemové sedirnentačnokvasné zariadenie je tvorené telesom pozostávajúcim z homej valcovitej časti a spodnej kónicky zúženej časti, pričom spodná kónicky zúžená časť je ukončená kalovým zberačom s výpustným uzáverom, homá valcovitá časť je vzduchotesne prikrytá pokloporn, vo vnútri hornej valcovitej časti telesa je umiestnený vzduchotesniaci plavák, ktorý je vybavený po obvode elastickým tesnením priliehajúcim na jeho...

Zariadenie a spôsob na miešanie kvapalných, viskóznych a/alebo sypkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 301

Dátum: 22.11.2002

Autor: Böck Hermann

MPK: B01F 13/00, C12G 1/00

Značky: spôsob, médií, miešanie, kvapalných, viskóznych, sypkých, zariadenie

Text:

...rovnomerné rozdelenieplynu a zvlášť šetrné premiešavanie média v nádrži.Aby bolo možné presné polohovanie a nasmerovanie dýzového dielu, umiestneniedýzového dielu a/alebo prívodného potrubia sa plánuje v oblasti dna nádrže.Tým, že je dýzový diel vytvorený ako tanierová dýza, dá sa dosiahnuť kontrolované prúdenie plynu. Tanierová dýza má tvar vhodný na prúdenie, takže jednotka motor sprevodovkou môže byť vyhotovená relatívne malá asmalým...

Způsob výroby vína a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234226

Dátum: 01.03.1987

Autori: Poledníková Michaela, Voldřich Rudolf, Kahler Miroslav, Šedová Helena, Pardonová Blanka

MPK: C12G 1/00

Značky: způsobu, výroby, tohoto, způsob, provádění, vína, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vína, jehož podstata spočívá v tom, že se tirážní směs nebo mošt zkvašuje vázanými kvasinkami zabudovanými v přírodním nebo syntetickém polymeru až na hotové víno.

Způsob výroby kyseliny karmínové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228582

Dátum: 15.08.1986

Autori: Heřmánková Věra, Staněk Jan, Kefurtová Zdena, Ineman Václav, Jarý Jiří

MPK: C07H 7/04, C07C 65/15, C09B 61/00...

Značky: výroby, kyseliny, způsob, karmínové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny karmínové a řeší cenovou otázku její výroby. Jeho podstata spočívá v tom, že se vadný extrakt červce nopálového nanese v kyselém prostředí na sloupec vadou nasycené,ho polyamidového prášku. Nečistoty se vymyjí vodou v kyselém prostředí. Působením zásady se desorbuje kyselina karmínová ve formě soli. Získaný eluát se může převést na surovou kyselinu karmínovou s minimálně 85% čistotou nebo okyselený eluát...