C12C 11/00

Pomocná fermentačná látka na báze chmeľu a fermentačný proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17240

Dátum: 20.07.2010

Autori: Baczynski Lilith, Smallman Matthew, Beddie David

MPK: C12P 23/00, C12C 11/00

Značky: fermentačný, báze, látka, pomocná, fermentačná, chmeľu, proces

Text:

...pomocou procesnotechnických opatrení, ako napr. využitie osobitného vetrania. Tieto opatrenia však v značnej miere zvyšujú technologickú náročnosť a investičné náklady.0014 Cieľom predmetného vynálezu je poskytnúť vylepšený fennentačný proces s väčším zrýchlením a/alebo väčšou výťažnosťou fermentácie.0015 Predmetný cieľ bol dosiahnutý vo význakovej časti nároku l. Závislé nároky sa týkajú účelnej špecifikácie podstaty vynálezu.0016 Bolo...

Spôsob eliminácie ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287345

Dátum: 25.06.2010

Autori: Belajová Elena, Rauová Drahomíra, Daško Ľubomír

MPK: C12C 11/00, C12H 1/00, B01D 15/08...

Značky: ochratoxínu, spôsob, eliminácie, fumonizínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob eliminácie mykotoxínov ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 v pive, ktoré sa povrchovo adsorbujú na sorbente s povrchovo aktívnymi skupinami. Pivo sa uvedie do kontaktu so sorbentom tak, že v prietokovom systéme, do ktorého je vložený sorbent s povrchovo aktívnymi skupinami, sa pivo uvedie do núteného pohybu. Povrchovo aktívnymi skupinami môžu byť kyanoetylové skupiny alebo chloropropylové skupiny. V prípade použitia...

Spôsob výroby číreho, kvasinkami fermentovaného nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12130

Dátum: 14.05.2007

Autor: Mulder Hendrikus

MPK: C12C 7/04, C12C 11/00, C12C 7/00...

Značky: kvasinkami, fermentovaného, nápoja, spôsob, výroby, čirého

Text:

...kalu v separátore a ochladenie mladiny na ferrnentačnú teplotu v tepelnom výmenníkue. kontinuálne prevádzanie ochladenej mladiny s obsahom kyslíka 0,5-3,0 mg 02/1 do fermentora vo forme slučkového reaktora, v ktorom mladina kontinuálne obieha, a ktorýzahŕňa biokatalyzátor, v ktorom boli imobilizované biologicky aktívne kvasinky af. kontinuálne odvádzanie kvapalného média z fermentora počas fermentácie odstredeníe odvádzanej kvapaliny na...

Spôsob prípravy pivovarníckej mladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 650

Dátum: 11.10.2002

Autori: Stewart Robert, Margaritis Argyrios, Mcgarrity Michael, Forster Clemens, Mensour Normand, Pilkington Heather, Petersen Erin E, Sobczak Jadwiga

MPK: C12C 7/00, C12C 11/00, C12C 5/00...

Značky: pivovarníckej, mladiny, spôsob, přípravy

Text:

...krátkom priebehu maturácie. Ten Vzniká spontánne (neenzymatická oxidačná reakcia)z prekurzorov V izoleucín- valínovej biosyntetickej dráhe apotreba zníženia jeho koncentrácie na hladinu pod ľudským prahom vnímania môže vyústiť do potreby predĺženia postupu dozrievania piva (alebo iného nápravného postupu) so sprievodnými výrobnými nákladmi.V dôsledku uvedenej metabolickej dynamiky prvý vrchol diacetylovej koncentrácie nastáva V...

Spôsob výroby piva s obsahom alkoholu nižším ako 1% objemové

Načítavanie...

Číslo patentu: 279934

Dátum: 11.06.1999

Autori: Swindels Wim, Lommi Heikki, Van Dieren Ben

MPK: C12C 11/00, C12C 11/09, C12C 11/07...

Značky: výroby, alkoholů, nižším, objemové, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby nízkoalkoholického alebo nealkoholického piva kontinuálnym zakvasovaním kvasnicami pri nízkej teplote. Vyčerená mladina sa spracováva odparením a/alebo adsorpčnými činidlami a potom sa vedie plneným stĺpcovým reaktorom, obsahujúcim imobilizované kvasnice, pri teplote medzi teplotou tuhnutia mladiny a +10 °C. Kvasnice sa reaktivujú pri teplote 2 až 30 °C počas 10 až 30 hodín. Plnený stĺpcový reaktor sa prípadne môže...

Způsob výroby pšeničného piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267412

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hlaváček Jan, Černohorský Vladimír, Černý Michal

MPK: C12C 9/00, C12C 11/00

Značky: pšeničného, způsob, výroby

Text:

...je- úspora sladovnickáho ječmene náhradou za použití pšenice- snižená dávka chme 1 enío 25 až 50 2 bez dopadu na vvváženost chuti- energetická úspora ve varně ve výši 40 až 50 8 použitím infuzního varního postupu oproti dvourmutovému postupu- energetická úspora chlazení v průběhu fermentace při teplotách cca 15 až 20 °C oproti 6 až 10 °C při klasické výrobě- snížení požadavků na kapacitu spilky a ležáckého sklepa o 50 XTechnolgglgký gąstug...