C12C 1/02

Inštalácia pre sladovanie a spôsob sladovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14218

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: C12C 1/10, C12C 1/027, C12C 1/02...

Značky: sladovanie, spôsob, inštalácia, sladovania

Text:

...správy, ako je skladovanie zŕn jačmeňa, zahrnuje proces sladovania najmenej tieto etapya) Namáčanie zŕn jačmeňa tento postup sa môže uskutočňovať V rôznych namáčacích nádržiach, ktoré sa druhove nazývajú namáčacia aparatlíra.b) Klíčenie, ktoré prebieha v humnách rôznymi spôsobmi, najmä vzhľadom k ich tvaru, ktorý môže byť kmhovítý alebo naopak skoro podobný predĺženému pravouholníku. Po tejto etape sa jačmeň kvalifikuje ako zelený...

Zariadenie plošiny pre sladovanie, hvozdenie, klíčenie a namáčanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14307

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: C12C 1/02, C12C 1/027, B65D 88/74...

Značky: sladovanie, hvozdenie, plošiny, klíčenie, namáčanie, zariadenie

Text:

...3 je pohľad zhora na schému umiestnenia zvláštneho spôsobu vytvorenia hvozdu bez stavebnej konštrukcie a zastrešenia,- Obr. 4 je rez líniou IV-IV z obr 3, schéma umiestnenia osobitného spôsobu vykonania hvozdu,- Obr. 5 je rez líniou VV z obr. 4, schéma umiestnenia osobitného spôsobu vykonania hvozdu,- Obr. 6 je pohľad v reze, schéma umiestnenia osobitného spôsobu umiestnenia žliabkov,- Obr. 7 predstavuje pohľad v reze, schéma umiestnenia...

Spôsob spracovania obilných zŕn

Načítavanie...

Číslo patentu: 284148

Dátum: 23.08.2004

Autori: Olkku Juhani, Räsänen Esa, Peltola Petri, Reinikainen Pekka, Tuokkuri Veli-matti

MPK: A23B 9/02, C12C 1/02

Značky: spracovania, spôsob, obilných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob tepelného spracovania obilných zŕn, ktorý umožňuje zmeniť obsah plesní obilných zŕn bez toho, aby bola narušená klíčivosť. Zrná sú pritom vystavené teplu pri takej teplote a po taký čas, že obsah plesní v zrnách sa zmenšuje, ale klíčivosť zostáva, keď teplota spracovávaných zŕn sa zväčšuje zo 60 na 100 °C počas 0,5 až 30 sekúnd. Spôsob je použiteľný zvlášť na spracovanie zŕn, ktoré majú byť ponechané na klíčenie, napr. ich...

Spôsob sladovania jačmeňa a slad zošľachtený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282465

Dátum: 04.01.2002

Autori: Zimmermann Didier, Carnielo Michel, Gendre Francois

MPK: C12C 1/02

Značky: sladovania, spôsobom, zošľachtený, jačmena, týmto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sladovania jačmeňa pozostáva z etapy máčania, etapy klíčenia a etapy sušenia na hvozde. Na dosiahnutie malého obsahu nitrózodimetylamínu (NDMA) v slade po sušení na hvozde, vylúčiac prísadu síry pri sušení, sa jačmeň pri máčaní okysľuje na pH v rozmedzí 3,5 až 4,6 počas aspoň jednej subetapy máčania. Súčasťou použitej techniky je zníženie dimetylamínu (DMA) v zelenom slade, čo obmedzuje neskoršiu tvorbu nitrozamínov v slade. Slad...

Spôsob ošetrenia semien na klíčenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281407

Dátum: 08.05.1996

Autori: Mattila-sandholm Tiina, Haikara Auli

MPK: A23L 1/172, C12C 1/02, C12C 1/00...

Značky: semien, ošetrenia, klíčenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ošetrenia semien, ktoré majú byť podrobené klíčeniu, spočíva v tom, že k zrnám jačmeňa v procese výroby skladu alebo k semenám, ktoré majú byť premenené na výhonky kvôli výžive, sa pridá pred a/alebo počas klíčenia prípravok z baktérií mliečneho kvasenia alebo prípravok produkovaný baktériami mliečneho kvasenia, ktorý má inhibičný účinok na mikrobiálny rast.

Zařízení pro odlučování a sušení ječmenných splavků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243648

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šikula Josef

MPK: C12C 1/02

Značky: odlučování, sušení, ječmenných, zařízení, splavků

Text:

...Ve stěně komory je uzavíratelný otvor, ústící do zásobníku na usušené splavky.Usušením splavků na stejném sítě, na kterém došlo ke scezování, se zamezuje zarůstání síta, neboč uvízlá, života schopná zrna se usušením umrtví, seschnou se a při sklopení lísky ze sita vypadnou. Suché splavky jsou skladovatelným a dobře prodejným produktom vhodným pro výrobu krmných směsi nebo pro přímé krmení dobytka.Na připojeném výkresu je znázorněno...

Způsob regulace klíčivosti sladovnického ječmene

Načítavanie...

Číslo patentu: 248737

Dátum: 12.02.1987

Autori: Miltényi Géza, Farkas József, Stráhl Antal, Debreczeny István, Ress Piroska, Petró Imre, Biacs Péter, Kiss István, Kozma Katalin

MPK: C12C 1/02

Značky: ječmene, regulace, způsob, sladovnického, klíčivosti

Text:

...podle vynálezu je možno jak v poloprovozní sladovně, tak také ve velkovýrobě vyrobit slad s vysokým obsahem hydroláz. U tohoto sladu se podařilo eliminovat vyskytující se přeluštění, ke kterému dochází při použití aktivačnich chemikálií nebo stlmulačního záření.Při způsobu podle vynálezu se vzduchem vysušený a vyčištěný ječmen ozáří, pomocí libovolného zdroje zářeni, známým ionízovaným zářením tak, aby nebyly překročeny výše uvedené hranice...