C11D 3/37

Oftalmologické kompozície obsahujúce PEO-PBO blokové kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8975

Dátum: 10.12.2007

Autori: Ketelson Howard Allen, Mcqueen Nathaniel

MPK: C11D 3/00, C11D 3/37, C11D 1/00...

Značky: peo-pbo, kompozície, blokové, oftalmologické, obsahujúce, kopolymery

Text:

...podľa doterajšieho stavu V tejto oblasti techniky na úpravu kontaktných šošoviek, napríklad poloxaméry a poloxamíny, ako sú značky povrchových činidielrozširene uplatňovali vo výrobkoch, podľa doterajšieho stavutechniky používaných na úpravu kontaktných šošoviek. Avšak také povrchové činidlá nezvlhčovali SiH šošovky účinne.0007 US 2002/141899 (TsaoFu Pao) odhaľuje kompozíciu na dezinŕikovanie kontaktnej šošovky, obsahujúcu účinné...

Vysoko koncentrované vodné prípravky oligo- a polyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4363

Dátum: 14.06.2005

Autori: Wessling Michael, Lang Frank-peter

MPK: C08L 63/00, C08G 63/00, C11D 3/37...

Značky: vodné, přípravky, polyesterov, oligo, vysoko, koncentrované

Text:

...kyseliny alebo polykarboxylátu.0009 Predmetom vynálezu sú vysoko koncentrované vodné prípravky oligoa polyesterov, ktoré vpodstate obsahujú 30 až 90 hmotn. soil release polyesteru a 0,1 až 40 hmotn. polykarboxylovej kyseliny alebo polykarboxylátu.0010 Vo vode rozpustné alebo vo vode dispergovateľné oligo-, popr. polyestery pre vysoko koncentrované vodné prípravky môžu byť neíónové alebo aniónové.Neiónové oligo- a polyestery sú napr....

Spôsob prípravy homopolymérov a/alebo kopolymérov etylenicky nenasýtených monomérov vo vodnom roztoku, získané polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284465

Dátum: 21.03.2005

Autori: Egraz Jean-bernard, Kensicher Yves, Suau Jean-marc

MPK: C08F 22/00, C02F 5/10, C08F 20/00...

Značky: vodnom, homopolymérov, monomérov, přípravy, etylenicky, kopolymérov, získané, spôsob, polyméry, použitie, nenasytených, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy homopolymérov a/alebo kopolymérov etylenicky nenasýtených monomérov vo vodnom roztoku s použitím zlúčeniny obsahujúcej atóm fosforu v oxidačnom stupni nižšom než 5 v množstve 0,005 až 0,49 atómu fosforu na mól nenasýtenia, ktoré má byť polymerizované, v neprítomnosti všetkých činidiel, rozkladajúcich peroxid vodíka na voľné radikály, a v neprítomnosti prenášača. Opisujú sa tiež homopolyméry a/alebo kopolyméry etylenicky...

Kondicionér na ochranu textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2263

Dátum: 15.01.2003

Autori: Gentschev Pavel, Scheffler Karl-heinz, Schymitzek Tatiana, Jeschke Rainer, Penninger Joseph, Schreck Berthold, Jekel Maren

MPK: C11D 3/22, C11D 3/37

Značky: kondicionér, textilií, ochranu

Text:

...agaróza, želatína, curdlan, algináty, pektináty, karagenány, chitozány atd.Zlepšenú nanâšaciu schopnost častíc hydrogélu je možné dodatočne dosiahnut ich katiónovou modifikáciou.Tvorba zosieťovania sa uskutočňuje prevažne pomocou kovalentných väzieb alebo prostredníctvom elektrostatických, hydrofóbnych alebo dipólových vzájomných interakcii.Výroba hydrogélov s veľkosťou mikro- alebo nanočastíc je zo stavu techniky známa a už opísaná v...

Použitie na nosič fixovaných komplexných zlúčenín bieliacich katalyzátorov, ako katalyzátorov pre peroxidové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1785

Dátum: 16.12.2002

Autori: Machin Antonio, Breyer Jacques, Gentschev Pavel, Döring Steve

MPK: A61K 8/19, A61Q 5/00, A61K 8/30...

Značky: zlúčenín, peroxidové, fixovaných, zlúčeniny, komplexných, použitie, nosič, katalyzátorov, bieliacich

Text:

...na nosič fixované bieliace katalyzátory sú cez najmenej jeden organický ligand bíelíaceho katalyzátora kovalentne viazané na nosič a tento alebo tieto bieliace katalyzátory tvoria komplex s najmenej jedným prechodným kovom. Pod kovalentnou väzbou tu máme výhodne na mysli také chemické väzby, ktoré sa vo vodných roztokoch a najmä v roztokoch, ktoré obsahujú kyseliny alebo zásady, neštiepia. Najmä sa kovalentná väzba medzi bieliacim...

Kompozícia na úpravu vlasov, použitie kompozície na úpravu vlasov a spôsob výroby šampónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282720

Dátum: 24.10.2002

Autori: Patel Amrit, Robbins Clarence

MPK: A61K 7/075, A61K 7/08, A61K 7/06...

Značky: úpravu, vlasov, použitie, spôsob, kompozícia, kompozície, výroby, šamponu

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na úpravu vlasov obsahujúca kvartérnu amóniovú soľ ako kondicionačné činidlo na úpravu vlasov, aniónové syntetické organické povrchovo aktívne činidlo, vo vode nerozpustný polyetylén v množstve dostatočnom na zvýšenie kondicionačného účinku kvartérnej amóniovej soli pri úprave vlákna, keď je polyetylén solubilizovaný tak, aby bol dispergovateľný vo vode a solubilizačné množstvo normálne kvapalného uhľovodíka alebo zmesi uhľovodíkov,...

Nebieliaca detergentná zmes na pranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282280

Dátum: 09.11.2001

Autori: Creeth Andrew Martin, Scowen Reginald Vear, Falou Mohamad Sami, Lynn Nora, Green Andrew David, Blokzijl Wilfried

MPK: C11D 3/37

Značky: pranie, detergentná, nebieliaca

Zhrnutie / Anotácia:

Nebieliaca detergentná zmes na pranie, vhodná na pranie jemných tkanín zahrnujúca od 2 do 50 % hmotnostných organického povrchovo aktívneho systému, ktorý obsahuje jednu alebo viaceré aniónové, neiónové, katiónové, amfotérne alebo zwitteriónové povrchovo aktívne látky, až do 80 % hmotnostných builderu, ktorý obsahuje jednu alebo viaceré anorganické alebo organické detergentné abrazíva alebo plnivá, množstvo účinné na uvoľnenie znečistenia vo...

Kompozícia na úpravu vlákien a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282180

Dátum: 04.10.2001

Autori: Robbins Clarence, Patel Amrit

MPK: A61K 7/06, A61K 7/08, C11D 1/62...

Značky: vlákien, úpravu, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na úpravu vlákien, ktorá obsahuje katiónové povrchovo aktívne kondicionačné činidlo na úpravu vlákna, normálne pevný vo vode nerozpustný polyalkylén a/alebo oxidovaný polyalkylén obsahujúci v alkylénovej časti 1 až 5 atómov uhlíka a solubilizačné činidlo pre uvedený polymér, ktoré spôsobí skvapalnenie tohto polyméru a jeho dispergovateľnosť vo vode v prítomnosti tohto katiónového povrchovo aktívneho kondicionačného činidla na úpravu...

Spôsob výroby detergentných builderových aglomerátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279404

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sagel John Albert, Beerse Lisa Ann, Pancheri Eugene Joseph, Nassano David Robert

MPK: C11D 17/06, C11D 1/83, C11D 1/12...

Značky: builderových, aglomerátov, spôsob, výroby, detergentných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby detergentných builderových aglomerátov miešaním kryštalického aluminosilikátového alebo vrstveného silikátového detergentného buildera s vybraným spojivom v intenzívnom miešači za vytvorenia voľne tečúcich aglomerátov. Spojivom je pasta aniónového povrchovo aktívneho činidla alebo vo vode rozpustný polymér obsahujúci hmotnostne aspoň 50 % etylénoxidu a prípadne menšie množstvo etoxylovaného neiónového povrchovo aktívneho činidla....

Časticová detergentná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 281380

Dátum: 09.07.1997

Autori: Houghton Mark Phillip, Van Lare Cornelis Elisabeth Johannes, Verschelling Gilbert Martin

MPK: C11D 3/00, C11D 1/72, C11D 3/37...

Značky: detergentná, časticová

Zhrnutie / Anotácia:

Časticová detergentná zmes obsahuje organický povrchovo aktívny systém a systém detergentnej zložky, pričom organický povrchovo aktívny systém obsahuje kvapalnú etoxylovanú neiónovú povrchovo aktívnu látku v množstve najmenej 10 % hmotn. z celkovej zmesi, zmes tiež obsahuje očkovaný kopolymér z (i) polyetylénoxidu, polypropylénoxidu alebo polybutylénoxidu s (ii) vinylacetátom alebo čiastočne saponifikovaným vinylacetátom v hmotnostnom pomere...

Tekutý čistiaci prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280885

Dátum: 09.07.1997

Autori: Noglich Jürgen, Kalibe Marlies, Soldanski Heinz-dieter

MPK: C11D 1/83, C11D 3/37

Značky: čistiaci, prostriedok, použitie, tekutý

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý čistiaci prostriedok obsahuje neiónový tenzid, aniónový tenzid a v alkalickom prostredí rozpustný polymérny polykarboxylát, pričom najmenej 25 % hmotn. neiónových tenzidov tvoria alkylpolyglykozidy. Čistiaci prostriedok sa po rozriedení použije na čistenie a ošetrenie dlážok všetkých druhov.

Očkované kopolyméry polyhydroxylových zlúčenín, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281460

Dátum: 09.04.1997

Autori: Klimmek Helmut, Krause Frank

MPK: C08F 261/00, C08F 251/00, C02F 5/10...

Značky: zlúčenín, výroby, použitie, kopolymery, spôsob, polyhydroxylových, očkované

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vo vode rozpustné, kyselinové skupiny obsahujúce očkované kopolyméry, ktoré sú aspoň čiastočne biologicky odbúrateľné, na báze polyhydroxyzlúčenín a monoetylenicky nenasýtených karboxylových, sulfónových a/alebo fosfóniových kyselín alebo ich solí a prípadne ďalších monomérov. Ďalej sa opisuje spôsob výroby uvedených očkovaných kopolymérov pri teplotách do 200 °C pomocou iniciátorov radikálovej polymerizácie, pri ktorom sa...

Kvapalná zmes na čistenie tvrdých povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280781

Dátum: 06.03.1996

Autor: Sharples Martin

MPK: C11D 1/72, C11D 3/37

Značky: povrchov, tvrdých, kvapalná, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalná čistiaca zmes s pH 3 až 7 obsahujúca 1 až 30 % hmotnostných neiónovej povrchovo aktívnej látky
0,005 až 3 % hmotnostných aniónového polyméru rozpustného vo vode so strednou molekulovou hmotnosťou menej ako 1000000, tento polymér je bez kvartérnych dusíkových skupín, kde pomer polymér : neiónová povrchovo aktívna látka je 0,1 alebo menej.

Biologicky odbúrateľné polyméry, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281057

Dátum: 08.11.1995

Autori: Klimmek Helmut, Stockhausen Dolf, Krause Frank

MPK: C11D 3/37, C08F 222/00

Značky: polyméry, spôsob, výroby, použitie, odbúrateľné, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky odbúrateľné polyméry sú pripravené z: a) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených dikarboxylových kyselín a ich solí, b) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených monokarboxylových kyselín a ich solí, c) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených monomérov, ktoré po hydrolýze alebo zmydelnení majú jednu alebo niekoľko hydroxylových skupín kovalentne viazaných na uhlíkový reťazec a ktoré možno získať čiastočnou neutralizáciou...

Kvapalná kompozícia na ošetrovanie textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280339

Dátum: 09.09.1993

Autori: Buzzee Sheila Gay, Coffindaffer Timothy Woodrow

MPK: C11D 3/16, C11D 3/00, C11D 3/37...

Značky: kompozícia, kvapalná, ošetrovanie, textilií

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalná kompozícia na ošetrovanie textílie obsahuje silikón, zmäkčovadlo textílie v množstve od 2 do 35 hmotn. % celkovej hmotnosti kompozície, kde zmäkčovadlo je zvolené z kvartérnych amóniových zlúčenín, mastných amínov, mastných amidov, mastných kyselín, mastných alkoholov a ich zmesí, a nosič zvolený z vody a alkoholov alebo ich zmesí. Silikón je mikroemulgovaný aminofunkčný silikón s veľkosťou častíc menšou ako 0,14 mikrometrov, ktorý má...

Vodná stabilná suspenzia silikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278100

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bergmann Roland, Leonhardt Wolfgang

MPK: C11D 3/37, C11D 1/825, C11D 3/12...

Značky: suspenzia, silikátov, vodná, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzia silikátov nerozpustných vo vode a viažucich ióny vápnika obsahuje silikát všeobecného vzorca /Kat2/nO/x . Me2O3 . /SiO2/y, v ktorom Kat znamená katión, ktorý možno nahradiť vápnikom, s mocenstvom n, x je číslo od 0,7 do 1,5, Me je bór alebo hliník a y je číslo od 0,8 do 6, v množstve 0,5 až 80 % hmotn., dispergačne pôsobiacu zložku vo forme zmesi skladajúcej sa z najmenej dvoch oxoalkoholetoxylátov všeobecného vzorca R-/OCH2CH2/n-OH,...

Stabilný šampón s kondicionérom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281337

Dátum: 16.07.1991

Autori: Robbins Clarence, Patel Amrit

MPK: A61K 7/06, C11D 3/37, A61K 7/08...

Značky: stabilný, šampon, kondicionérom

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný šampón s kondicionérom na úpravu vlasov vo forme emulzie alebo suspenzie, ktorý obsahuje 10 % až 15 % hmotn. mastného alkoholsulfátu amónneho obsahujúceho 12 až 18 atómov uhlíka, až 5 % hmotnostných mastného alkoholétersulfátu sodného obsahujúceho 1 až 6 etoxyskupín a 6 až 18 atómov uhlíka v skupine mastného alkoholu, 0,1 až 0,7 % hmotn. kvartérneho halogenidu amónneho ako kondicionačného činidla obsahujúceho 2 alebo 3 alkylové skupiny...

Spôsob výroby tixotrópnej disperzie oligomerného polyesteréteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269695

Dátum: 11.04.1990

Autori: Niepel Wiliam, Švec Radoslav, Ladislav Peter, Kostolániová Viera

MPK: C11D 3/37

Značky: výroby, polyesteréteru, oligomerného, spôsob, tixotrópnej, disperzie

Text:

...okamžite rozvloćkovávali. Uvedené nedostatky možno odstrániť sposobom výroby disperzie podla A 0 241 565, ktorý sa vyznačuje tým, že k disperzii sa pridá za stáleho intenzívneho miešania pri teplote 50 ° C až 60 ° C 0,1 až V 0.2 hmot. etoxylovaného alkoholu 5 dĺžkou uhlíkatého reťazca C 6 až C 10 5 výhodou Caya počtom etylánoxidových skupín 6 až 14, alebo ailikonováho oleja a l až 1,5 k hmot.dialkylsuliojantaranu sodneho na hmotnost...

Způsob výroby kapalných farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268831

Dátum: 11.04.1990

Autor: Schwabe Karl-dietlef

MPK: C11D 3/37, A61K 9/08, A61K 31/545...

Značky: farmaceutických, kapalných, přípravků, způsob, výroby

Text:

...vztaženo na celkovou hmotnost kapalněho farmaceutického prípravku.Jako blokový kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu je zvláště výhodný polyethylen-polypropylenglykol 1800, který se v další části označuje také jako PPG 1800.Zvláště výhodné se postupem podle vynálezu připravují parenterálně aplíkovatelné farmaceutické přípravky na bázi derivátů cafaloaporinu nebo penicilinu. Samozřejmou podmínkou je, že uvedená lěčiva musí být...

Spôsob výroby tixotrópnej disperzie oligomerného polyesteréteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241565

Dátum: 15.09.1987

Autori: Demoute Jean-pierre, Montreuil-sous-bois Fr, Beziere Kathleen, Bonin Werner, Van Hardeveld Rudolf, Davi Horace, Webb Shirley Beatrice, Tessier Jean, Ten Haken Pieter

MPK: C11D 3/37

Značky: disperzie, oligomerného, tixotrópnej, výroby, spôsob, polyesteréteru

Text:

...produkt je možné následne dispergovat vo vode použitím mechanického zariadenia typu tlakového ejektora,rýchlobežného miešadla, koloidného mlynu,perlového mlynu a pod. a/alebo pomocou účinnej dispergačnej prísady.Tento typ prípravku umožňuje vyššiu mie 4ru uplatnenia sa kohéznych sil medzi vláknom asegmentami obsahujúcimi kyselinu tereftalovú s etylénglykolom pri kokryštilizácii a účinnejši hydroiilizačný vplyv polyglykoléterového...

Zdravotně nezávadný roztok k separaci silikonových otiskovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237700

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pech Radovan, Vondráček Jaroslav, Hugo Jiří, Blažková Hana

MPK: C11D 3/37

Značky: nezávadný, separaci, otiskovacích, silikonových, roztok, zdravotne

Zhrnutie / Anotácia:

Zdravotně nezávadný roztok k separaci silikonových otiskovacích hmot od povrchu nerezavějící oceli, například konfekčních otiskovacích lžic, používaných v dentální technice. Roztok sestává ze 100 hmotnostních dílů vody, 1 až 10 hmotnostních dílů smáčedla a příp. 40 hmotnostních dílů etylalkoholu. Použití roztoku na povrch lžíce před vtisknutím otiskovací hmoty usnadňuje čištění lžice od ulpěvších zbytků silikonové otiskovací hmoty.