C11D 1/90

Způsob výroby amfoterního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263845

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kožíšková Ludmila, Mikulcová Dagmar, Krob Václav, Kovář Pavel, Skalský Jiří, Zeman Ivo, Zajícová Hana, Novák Jan, Šmidrkal Jan, Červinka Karel

MPK: C11D 1/90

Značky: amfoterního, způsob, tenzidů, výroby

Text:

...tenzid lze aplikovat do vlasových a tělovych šampónů, koupelových pěn, prrostředkůpro intimní hygienu a řadypodle vynálezu má minímální dermální- Další výhodou způsobu amíoterního tenzidu podle vynálezu je to, že k této výrobě postačuje systém dvou reaktoru, .které jsou vybaveny běžným kotvovými míchadly. Výhodou rovněž je, že do reakční směsinení třeba přidávat organické novzpouštědlo. Výchozí sur-oviny pro výrobu amfoterního tenzidu...

Betain se sníženou pěnivostí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260933

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulcová Dagmar, Zajícová Hana, Komínková Vendula, Lopata Václav, Novák Jan, Kaufman Karel, Krob Václav, Šmidrkal Jan, Procházka Karel

MPK: C11D 1/90

Značky: betain, způsob, pěnivostí, výroby, sníženou

Text:

...je uvedena v následujících ptíkladech. P ř 1 k 1 a d 1Do nerezového reaktoru se předloži 846 hmot. dilů trimerní kyseliny olejové, při teplotě 60 °C se za míchání přidá 405 hmot. dilů N,N-dietylpropylendiaminu. Směs se při 160 OC michá 6 h. Po poklesu čísla kyselosti pod 15 se reakční směs ochladí na 100 °C.V druhém reaktoru se rozpuati 284 hmot. dilů kyseliny chloroctové v 2 680 hmot. dílech vody, přidá se 300 hmot. dilů 40 hydroxidu...

Způsob výroby směsi amfolytických tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258792

Dátum: 16.09.1988

Autori: Skalský Jiří, Červinka Karel, Krob Václav, Zajícová Hana, Kožíšková Ludmila, Mikulcová Dagmar, Kovář Pavel, Šmidrkal Jan, Zeman Ivo, Novák Jan

MPK: C11D 1/90

Značky: výroby, způsob, směsi, tenzidů, amfolytických

Text:

...molu chloroctanu sodného při teplotě I 30 až 90 OC, načsž se přidá 0,05 až 0,95 molu peroxidu vodiku.Výhodou způsobu výroby směsi amfolytických tanzidů obecného vzorce I a II je, že směs neobsahuje žádný kovalentně vázaný chlor a že během reakce nevzrůstá viskozita reakční směsi.Tekuté prostředky pro osobní hygienu a tekutá mýdla jsou založena převážně na bázi amfolytických tenzidú, kde se využívá toho, že při mytí nepoškozuji pokožku a maji...

Způsob výroby betainů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258572

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kožíšková Ludmila, Krob Václav, Červinka Karel, Skalský Jiří, Zajícová Hana, Zeman Ivo, Mikulcová Dagmar, Novák Jan, Šmidrkal Jan, Kovář Pavel

MPK: C11D 1/90

Značky: způsob, betainů, výroby

Text:

...dále je, že do reakční směsi není třeba přidávat organické rozpouštědlo.Výchozí suroviny pro výrobu triglyceríd, obvykle kokoscvý olej, 3-dimethy 1 aminopropylamin a kyselina chloroctová jsou běžně dostupné chemikálie. Rovněž je možno reakci provádět v inertním prostředí, například v atmosfére dusíku, což má příznivý Vliv na zbarvení produktú.Betainy připravené způsobem podle vynálezu je možno použit do všech formulací vlasových šamponů,...

Prací prostředek pro praní vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252305

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hrdina Pavel, Procházka Karel, Kaufman Karel

MPK: C11D 1/90

Značky: prostředek, prací, praní

Text:

...a alkylalkoxylovanâ kvarterní amoniové soli, přičeu kombinace je slohu z 5 až 80 zá met. dimetylkarboxymetyl-propylamídoamoniumbetainu mastných kyselín (G 8 až C 22) a 20 až 95 ó hmot. di- a oktadekaetotyilwlamoniummetłwsulfitu mastných lcyselin CB až C 22.Hlavní výhody práškového a tekutého pracího proetředku určeného pro praní vlny spočívají v tom, že umožňuje bezproblámovou údržbu vlněných textilií praním, jeho další...