C10M 173/02

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby takto karboxylovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9270

Dátum: 20.12.2006

Autori: Derule Hervé, Steinmetz Jean, Genet Nicole, Rachiele Lydia, Rocca Emmanuel, Jacques Sophie

MPK: C23C 22/48, B21D 22/20, C10M 173/02...

Značky: ochranu, proti, korózii, karboxyláciou, spôsobu, plechů, takto, tohto, použitie, spracovania, kovových, spôsob, výroby, dočasnú, povrchov, karboxylovaného

Text:

...pomocou činidla chemickej oxidácie kovu, ktorý je vložený do roztoku na spracovanie a/alebo elektrickou polarizáciou povrchu tým, že sa vystaví pôsobeniu roztoku na0006 Okrem prípadného oxidačneho činidla obsahuje kúpeľ na premenu V zásade anióny a katióny schopne vytvoriť zlúčeniny, ktoré sú nerozpustné s rozpusteným kovom povrchu. Základné spôsoby spracovania na premenu,aplikované na oceli sú preto spracovanie prostredníctvom nanášania...

Spôsob zníženia súčiniteľa trenia povrchu kovových pásov potiahnutých povlakom a zariadenie na nanášanie kovového povlaku na oceľový pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8011

Dátum: 29.06.2006

Autor: Florian Theodor

MPK: C10M 173/02, C25D 5/48, C23C 22/83...

Značky: nanášanie, kovového, súčiniteľa, zariadenie, povlakom, spôsob, povlaků, povrchu, trenia, zníženia, pásov, potiahnutých, kovových, ocelový

Text:

...cez vyvŕtanć otvory avo formerozprašovaných lúčov sa dostane na pohyblivý kovový pás. Výhodne je na každej strane kovového pásu usporiadaná minimálne jedna taká rúra svyvŕtanými otvormi, cez ktoré je roztok tenzidu nastrekovaný na povrch kovového pásu ležiaci oproti vyvŕtaným otvorom. Rúry usporiadané po oboch stranách kovového pásu majú výhodne odstup 5 - 15 cm od povrchu kovového pásu. Kvapalinové lúče vystupujúce z vyvŕtaných otvorov rúr...

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby tvarovaného plechu týmto spôsobom karboxylovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5240

Dátum: 22.12.2005

Autori: Derule Hervé, Steinmetz Jean, Genet Nicole, Rocca Emmanuel, Jacques Sophie, Rachiele Lydia

MPK: C23C 22/05, B21D 22/20, C10M 173/02...

Značky: karboxylovaného, korózii, dočasnú, tvarovaného, týmto, ochranu, povrchov, spôsobom, spôsobu, spracovania, spôsob, kovových, proti, plechů, karboxyláciou, tohto, použitie, výroby

Text:

...môže samé o sebe byť predchádzané predbežným spracovaním, spočivajúcom všeobecne vodmasteni a predbežnom oplachovanim povrchu, ktoré sú nasledované operáciou nazývanou añnácia, ktoráje uskutočňované s pomocou roztoku na predbežné spracovanie upraveným navytvorenie a/alebo uľahčenie vytvorenia zárodočných miest na povrchu určenom na ošetrenie.0010 K uvedenému účelu sa obvykle používa aplikácia añnačného roztoku na pozinkované povrchy, soli...

Funkčné kvapaliny s nízkou pulmonálnou toxicitou, obsahujúce alkylénoxidové kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2378

Dátum: 12.05.2005

Autori: Stösser Michael, Völkel Ludwig, Sherman John, Brand Siegbert, Walter Marc, Wulff Christian

MPK: C08G 65/00, C10M 173/02, C10M 107/00...

Značky: nízkou, obsahujúce, alkylénoxidové, kopolymery, funkčně, kvapaliny, toxicitou, pulmonálnou

Text:

...5050 EO/PO-náhodný polyéter, ktorý má molekulovú hmotnosť 4000 g/mol vykazuje skôr nízku hodnotou LC 5 o, ktorá predstavuje 350 mg/m 3. Zdôvodu tejto vysokej toxicity aerosólu jenevyhnutne potrebné, že výrobcovia a používatelia týchto lineárnych kopolymérovmusia prijímať komplikované technické opatrenia, ako je napríklad uzavretieprevádzok, na ochranu zamestnancov pred aerosólmi.Komplikovanou cestou ako nahradiť tieto produkty je...

Kompozícia na báze siloxanu neuvoľňujúca vodík určená na formovanie-odformovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6595

Dátum: 11.04.2003

Autori: Montarnal Serge, Guichard Gérald, Hawkins Ian, Martin Nadia

MPK: C08J 3/02, B29C 33/56, C08L 83/00...

Značky: siloxánu, kompozícia, formovanie-odformovanie, pneumatik, neuvoľňujúca, určená, vodík, báze

Text:

...kom pozície sú predovšetkým stabilnejšie v dôsledku toho, že v priebehu skladovania neuvolňujú0015 Tieto kompozície, ktoré majú formu emulzií, obsahujú ako základné zložky nereaktívnyalebo alkoxyskupinami, a zosieťujúce činidlo. Ich trvanlivosť je avšak nedostatočná prepraktické použitie pri výrobe bandáží pneumatík alebo polopneumatík.0016 WO-A-O 40417 opisuje mazivovú kompozíciu vo forme emulzie oleja vo vode na bázesiloxánu, ktorá...

Použitie fosforečnanu alkalického kovu v mazacom prostriedku odolnom voči vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2594

Dátum: 04.10.2002

Autori: Aurin Norbert, Götzmann Karl

MPK: C10M 103/00, C10M 173/02, C10M 125/00...

Značky: mazacom, odolnom, použitie, fosforečnanu, voči, teplotě, prostriedku, alkalického, vysokej

Text:

...teplotách zaručené dobré mazaciespis JP-A-10168469 tiež opisuje zmesi solí,ktoré pri pracovných teplotách, pri ktorých sú používané, existujú v roztavenom stave. Tu opísanémazacie prostriedky obsahujú 75-95 hmotn.hydrogénfosforečnanu dvojsodného a/alebo fosforečnanu draselného, ako aj 5-25 hmotn. chloridu sodného. Chlorid sodný sa pritom pridáva na zníženie bodu tavenia. V tomto spise opísané mazacie prostriedky ďalej obsahujú voliteľne...

Mazivo tŕňa na výrobu bezšvových rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 279340

Dátum: 07.10.1998

Autori: Schneider Christian, Periard Jacques

MPK: C10M 169/04, C10M 111/04, C10M 173/02...

Značky: mazivo, výrobu, bezšvových, trňa

Zhrnutie / Anotácia:

Mazivo tŕňa na výrobu bezšvových rúr sa skladá z grafitu, ílových minerálov z triedy smektitov, polysacharidov a prípadne tenzidu. Nanášanie na tŕne, ktoré prešli chladiacim kúpeľom, sa uskutočňuje vo forme vodnej disperzie.

Prostředek na mazání destičkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268608

Dátum: 14.03.1990

Autori: Cincibus Aleš, Rous Jaroslav, Šilha Josef, Bareš Milan, Fáměra Jiří, Němec Zbyněk

MPK: C10M 173/02, C11D 1/83

Značky: mazání, dopravníku, prostředek, destičkových

Text:

...hmot. vázanéhc ethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 2 000 až 3 000 a dále obsahuje 42 až 64 hmot. vody. Prostředek jako sekvestrační přísadu obsahuje trojsodnou sůl kyseliny nitroltrioctové nebo tetrasod~nou sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové.Mazací prostředek na destičkové dopravníky podle vynálezu využívá velmi dobré mazací schopnosti N-acyl-N-ethanolaminu monoethanolaminového mydla mastných kyselín o defínovaném složení. Přípravek již...

Mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok pre šijacie nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 246442

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sousedík Jaroslav, Chumela Josef, Vrzal Vladimír

MPK: C10M 173/02, C10M 107/50, D06M 15/647...

Značky: šijacie, prostriedok, mazací, textilný, mastiaci

Text:

...a kritériá ekologické. Okrem toho v prvých dvoch autorslkých osvedčeniach sa používa len jeden tenzid, čím nem-ožno dosiahnuť nhoudnü emulgáciu pritomného oleja.Vzhladom na vysokú teplotu ihly pri p 0 užiti vysokvovýkonnej šijacej techniky, neposlkytujú doteraz používané pr-ostriedky dostatočnú ochranu pred miestnym termic 4kývm poškodením syntetických vlákien, najmä ypolyesteru a polyamidu, následkom čoho dochádza k častým pretrhom šijacej...

Mazací prostředek vhodný pro použití při kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244118

Dátum: 15.07.1987

Autor: Šimko Marián

MPK: C10M 173/02, C10N 10/02

Značky: vhodný, prostředek, použití, kovaní, mazací

Text:

...jako je například grefit, a k rovnoměrnému rozprostření mazacího prostředku na vykonávaných kusech e v kovací zápustce. Tato smáčecí činidla, dispergační činidla, emulgeční činidla e prostředky k rovnomärnému rozprostření látek pro tyto vodné systémy jsou běžně známé.Jako například těchto smáčecích a dispargnčních činidel je možno uvést sodná solisulfonovaných nettalenových kondenzáta.(B 1 anco 1, vyráběný firmou GAF Corp.), polyoxyetylenové...