C10M 109/02

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lichvár Milan, Cvengroš Ján, Rendko Tibor, Baxa Jozef, Kopernický Ivan, Štovčíková Irena, Sabadoš Július, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Žedényi Mikuláš, Papp Jozef, Ambrož František

MPK: C10M 109/02

Značky: komponentu, výroby, syntetického, mazadla, spôsob

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob prípravy syntetického mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koleš Jioí, Toíska Vojtich, Pšeolka Emil, Mlejnek Vladimír, Tikovský Lubomír, Pospíšil Josef, Holub Jaroslav, Prucha Jaroslav, Ambrož Jaroslav, Hyka František

MPK: C10M 109/02, C07C 67/00, C10M 105/32...

Značky: syntetického, přípravy, spôsob, mazadla

Text:

...kyseli-na dodecylbenzénsulfónová a zvlášť sulfonované p-olyměry, ako sultonovaná styrén-divinylbenzénová živica,zvlášť teplostály kationit-sultopolyfenylenketón, ktorý možno použit na esteriiikácie a polyesterifikácie i pri teplotách 180 až 220 stupňov Celsia. Okrem tohto teplostálebo kationitu pri vyšších teplotách sú vhodné aj katalyzátory na báze zlúčenín titánu, germánia, lítia, cínu, antimónu, uránu, zirkónia, mangánu a...

Spôsob ekologicky nezávadnej výroby n-alkyl amóniových derivátov montmorillonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251509

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čičel Blahoslav, Hronský Ján, Slosiariková Hana

MPK: C09K 7/02, C10M 109/02

Značky: nezávadnej, výroby, montmorillonitu, n-alkyl, spôsob, derivátov, amoniových, ekologicky

Text:

...sa po regenerácii -deetilávciou môžu znova vratit ~do výroby.Spôtsob výroby .n-alkylamóniových derivátov podľa vynálezu je ekologicky nezávadný, navyše ,produikty ,prijplravené týmto spôsobom majú napučiła-vost vysokú v anezpolarnych kvapalinách, a -to až 45 cm 5.g 1 v 4100 cm 3 .zmesi xylén-allooh-ol a až 27 cm 5.Uvedený príklad Ibiižšie ozrejmuje spôsob výroby v zmysle predikladaného vynálelzu40 kg surového vbentonitu s obsahom 7-0 percent...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Čollák Mikuláš, Malčovský Eugen, Baxa Jozef, Štěpina Václav, Střešinka Jozef, Rendko Tibor, Matějovský Vladimír Ing

MPK: C10M 109/02

Značky: komponentu, výroby, syntetického, mazadla, spôsob

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Spôsob výroby komponentov pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238925

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kavala Miroslav, Štovčíková Irena, Rendko Tibor, Mikeštík Antonín, Macho Vendelín

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, kvapaliny, spôsob, brzdové, hydraulické, komponentov

Zhrnutie / Anotácia:

Komponenty pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny esterového typu, použité v hydraulických systémoch mechanizmov alebo bŕzd motorových vozidiel sa vyrábajú esterifikáciou vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu. Tieto sú pestrou zmesou kyselín, esterov a polyesterov, esterifikujú sa jednomocným alkoholom o počte uhlíkov C1 až C4 pri teplote 80 až 300 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín a/alebo aromatických sulfokyselín...