C10M 107/50

Mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok pre šijacie nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 246442

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chumela Josef, Vrzal Vladimír, Sousedík Jaroslav

MPK: C10M 107/50, D06M 15/647, C10M 173/02...

Značky: šijacie, textilný, mastiaci, prostriedok, mazací

Text:

...a kritériá ekologické. Okrem toho v prvých dvoch autorslkých osvedčeniach sa používa len jeden tenzid, čím nem-ožno dosiahnuť nhoudnü emulgáciu pritomného oleja.Vzhladom na vysokú teplotu ihly pri p 0 užiti vysokvovýkonnej šijacej techniky, neposlkytujú doteraz používané pr-ostriedky dostatočnú ochranu pred miestnym termic 4kývm poškodením syntetických vlákien, najmä ypolyesteru a polyamidu, následkom čoho dochádza k častým pretrhom šijacej...

Metylfenylpolysiloxanový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242252

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kluževie Milan Ing, Chvojka Jan

MPK: C10M 107/50

Značky: metylfenylpolysiloxanový

Text:

...Při nižším stupni oddesttlovrání se získa olej s již lnedostatečnou teplotou ívzplanutí,při vyšším se získají oleje s již nevhodrnou viskozitou při -60 °C. Aplikací nového me~ tyltfenylpolysiloxuaznoveho .oleje jako součástí hydraulickýuchkapalin byla -odstraněna nutnvost použití znłačného množství diesterů vyšších dikarhoxwlových kyselín s počtem atomů uhlílku 6 až 1 l 0 Ik dosaąžení .přijatelných pracovních viskozit uvedených kaprali-n při...