C10M 103/00

Spôsob prípravy organomolybdénových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5279

Dátum: 20.09.2006

Autori: Ensor Shaun Jeremy, Gershon Daniel, Pierre Michael James

MPK: C10M 103/00, C07F 11/00

Značky: spôsob, přípravy, organomolybdénových, zlúčenín

Text:

...použiť spoločne s amoniakom (ale s ďalšími nákladmi, pretožeamíny sú drahšie). Preto sú tiež chemicky prijateľné zmesi amoniaku a amínu.0009 Podľa US 5,412,130 a podľa predloženého vynálezu, termíny diol-, diamino-, tiol-,alkohol- a amino- alkoholová zlúčenina znamenajú zlúčeniny odvodené od triglyceridov,poly-alfa-oleñnov, polypropénu, polybutylénu, polyizobutylénu, mastných kyselín, mastných olejov a mastných amidov. Termín 2,4-heteroatómom...

Použitie fosforečnanu alkalického kovu v mazacom prostriedku odolnom voči vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2594

Dátum: 04.10.2002

Autori: Aurin Norbert, Götzmann Karl

MPK: C10M 173/02, C10M 103/00, C10M 125/00...

Značky: fosforečnanu, odolnom, použitie, alkalického, voči, vysokej, teplotě, prostriedku, mazacom

Text:

...teplotách zaručené dobré mazaciespis JP-A-10168469 tiež opisuje zmesi solí,ktoré pri pracovných teplotách, pri ktorých sú používané, existujú v roztavenom stave. Tu opísanémazacie prostriedky obsahujú 75-95 hmotn.hydrogénfosforečnanu dvojsodného a/alebo fosforečnanu draselného, ako aj 5-25 hmotn. chloridu sodného. Chlorid sodný sa pritom pridáva na zníženie bodu tavenia. V tomto spise opísané mazacie prostriedky ďalej obsahujú voliteľne...

Trecie obloženie bez azbestu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279865

Dátum: 08.02.1995

Autori: Koch Wilfried, Eckert Armin

MPK: C10M 103/00, C08J 5/14, C09K 3/14...

Značky: obloženie, trecie, azbestu

Zhrnutie / Anotácia:

Trecie obloženie bez azbestu so zníženým iskrením na klátikové aj kotúčové brzdy koľajových vozidiel s organickými spojivami, obsahujúce spojivá, minerálne plnivá, mazadlá, železo a ostatné kovy, v ktorom je obsiahnuté 2 až 35 % hmotn. zmesi fosforečnanov alkalických kovov a/alebo fosforečnanu amónneho a sírnika antimonitého. Hmotnostný pomer fosforečnanu k sírniku antimonitému je 1 : 3 až 9 : 1. Pomer hmotnosti fosforečnanu s kryštalickou...

Komplexní směs k povrchové ochraně kovových předmětů proti vibračnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253107

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C10M 103/00

Značky: povrchové, předmětů, kovových, vibračnímu, směs, proti, komplexní, opotřebení, ochraně

Text:

...v jednotlivých bodech dotyku, 3 253107čímž by bylo vibraění opotřebení zcela potlačeno. Kromě toho lze oleje použít pouze u součástí s hybným, popř. přechodným uložením. Přítomnost oleje na třecích plochách vede však k jeho účasti na chemické reakci,jejímž výsledkom může být i vznik oxidačních produktů maziva, které se pak zúčastní abrazivního procesu s oxidy vzniklými reakcí kovu s kyslíkem. Z provozních zkušenosti vyplývá, že Vliv...