C10L 5/48

Spôsob prípravy biomasovej zmesi, biomasová zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7176

Dátum: 01.07.2015

Autor: Toroczkay József

MPK: C10L 5/44, C10L 5/40, C10L 5/48...

Značky: přípravy, biomasová, zmesí, spôsob, použitie, biomasovej

Text:

...že pre každý druh spracovanej dendromasy, resp. fytomasy je Veľmi ťažko nájsť alebo sa vôbec nenašli optimálne prevádzkové podmienky pyrolýzy na dosiahnutie zámeru. Na druhej strane prevádzkové skúsenosti získané z pyrolýzy s jedným druhom biomasy pravdepodobne nemusia byť platné pre ten istý druh biomasy z iných pestovateľských a klimatických podmienok.Podstata technického riešenia Podľa tohto riešenia sa spôsob cielenej výroby zmesi z...

Spôsob spracovania tekutých, pastovitých a kašovitých kalov, najmä z čistiarní odpadových vôd na využitie ako paliva, najmä na výrobu elektrickej a tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7052

Dátum: 03.03.2015

Autori: Fitko Pavol, Bastyr Silvia

MPK: C10L 5/40, C02F 11/00, C10L 5/00...

Značky: kalov, tekutých, odpadových, tepelnej, spôsob, elektrickej, pastovitých, energie, najmä, čistiarní, využitie, kašovitých, výrobu, paliva, spracovania

Text:

...Každý druh trávy má iné vlastností ako vlhkosť, organické látky, pomer C N, preto je potrebné k rôznym druhom trávy rozlične pristupovať. Krátka kosba je schopná rýchlej mikrobiologickej premeny. V prípade uloženia na hromadu nastupujú rýchlo hydrolýzne procesy sprevádzané zápachom, preto by mala byť spracovaná čo najrýchlejšie. Tráva zo starších porastov je odohiejšia proti rozkladu z dôvodu nižšej vlhkosti a vyššiemu pomeru C N. Rozklada...

Reaktor na pyrolýzu, termický rozklad, pevného sypkého organického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6890

Dátum: 04.09.2014

Autori: Mursalov Shamil, Aliyev Vugar, Merhaliyev Ali, Talibov Asker, Muradov Mahal, Hasanov Hamid, Hasanov Shahsultan

MPK: C02F 11/10, C10B 47/02, C10L 5/48...

Značky: pyrolýzu, sypkého, rozklad, termicky, reaktor, organického, odpadů, pevného

Text:

...valcovou komorou,ktorá je vo vnútomom priestore reaktora 1 usporiadaná súosovo s jeho plášťom g, pričom jej homá časť § 19 je vytvarovaná smerom nahor do tvaru plášťa kužeľa Zš 11 s vrcholovým uhlom 90 ° - V ďalších neznázomených variantoch však môže mať tento vrcholový uhol inú veľkosť a/alebo kužel Q môže byť vytvorený bez vrcholu, napr. ako zrezaný alebo ako zrezaný so šikmou homou podstavou, a pod. Vo vnútomom priestore spodnej komory Q...

Lisované palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6230

Dátum: 03.09.2012

Autori: Kurhajec Marián, Dzurňák Marcel

MPK: C10L 5/48, D21H 11/08

Značky: palivo, lisované

Text:

...do teplého prostredia a otvorením balíka sa drobia a taktiež strácajú svoju energetickú výhrevnosť.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie, ktorého podstatou je použitie odpadového papiera, kartónu, lepenky a pod. Ide o papierové brikety, ktoré sa skladajú (pri objemovom zložení) celulóza - 60 , hemicelulóza - 30 , lígnín - 6 , farbivo ~ 3 , nečistoty - l. Tieto sú vyrobené zo separovaného, použitého papierového odpadu, ktorýje po spracovaní...

Spôsob a zariadenie na výrobu tuhého paliva z horľavého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20595

Dátum: 18.05.2012

Autori: Vega Oterino Juan Alberto, Carrera Varela José Antonio, Saralegui Gutiérrez Alberto

MPK: B29C 47/00, B29C 47/92, B29C 47/08...

Značky: zariadenie, odpadů, spôsob, výrobu, tuhého, hořlavého, paliva

Text:

...aby umožnila prechod pary, čím je zabezpečená dostatočná vlhkosť na vykonávanie procesu, a časť b,v ktorej sa uskutočňuje proces parnej explózie. V jednom konkrétnom uskutočnení sa môžetiež použiť kvapalinový extrakčný lis, ktorý je na konci zúžený. Získané tuhé palivo nie je homogénne, pretože neplastové časti sú pokryté plastovými zložkami.0015 Vdokumente W 0 2010/033017 A 1 je opísaný spôsob, ako aj zariadenie na uskutočnenie uvedeného...

Spôsob a zariadenie pre výrobu paliva z vlhkej biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11289

Dátum: 30.04.2009

Autor: Werner Hans

MPK: C10L 5/44, C10L 5/48

Značky: vlhkej, paliva, spôsob, zariadenie, biomasy, výrobu

Text:

...v biomase, ktoré sú škodlivé pre techniku spaľovania, sa odstránia len v obmedzenej miere, pretože tieto látky sú väčšinouvodou rozpustné a tepelné sušenie ich teda neodstráni.K tomu pristupuje to, že značné sily potrebné pre vylisovanie biomasy so sebou prinášajú masívne opotrebenie strojov, a to tým viac, ked je biomasa často znečistená materiálmi spôsobujúcimi oter,ako je piesok, anorganické odpady a podobne, predovšetkým všakvtedy, keď sa...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4040

Dátum: 03.01.2005

Autori: Gach Ferdinand, Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C10L 5/48, C10L 5/04, C10L 5/02...

Značky: palivová

Text:

...o maximalizáciu podielu odpadov v palivách a taktiež nebrali do úvahy materiálne zhodnotenie popolov z daných odpadov.Cieľom tohto technického riešenia je pripraviť palivovú zmes zo spáliteľných heterogénnych odpadov s rôznym obsahom horľaviny a popola so zložením umoäiujúcim maximalizáciu využitia heterogénnych odpadov, bez nutnosti ich zložitých a energeticky náročných predúprav, za účelom energetického zhodnotenia heterogénnych odpadov...

Alternatívne palivo na báze odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3854

Dátum: 07.07.2004

Autori: Czinege Pavel, Drvota Vladimír

MPK: C10L 5/48, C10L 5/00

Značky: báze, materiálov, alternativně, palivo, odpadových

Text:

...čast obvykle používaného paliva, čím sa využije energetický potenciál alternatívneho paliva na výrobu cementárskeho slinku.Uvedené nevýhody sú do značnej miery odstránené alternatívnym palivom, ktorého podstata spočíva v tom, že sa odpadový spáliteľný ropný, olejový a dechtový kal tekutej,polotekutej alebo pastovitej konzistencie a uhoľný prach zmiešajú v hmotnostnom pomere odpad k uhoľnému prachu l 20, až 4,0, Zistilo sa, že uhoľný prach...

Palivo z plastového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2132

Dátum: 07.05.1999

Autori: Fölöpp Alexander, Bodnár Štefan

MPK: C10L 5/48

Značky: plášťového, odpadů, palivo

Text:

...As, Cd, Cr,Ni, Pb, Zn, sa pevne viažu v kryštalickej mriežke slinkových materiálov, pričom stupeň viazania As je 83-91 hmotn., Cd je 74-88 hmotn., Cr je 91-97 hmotn.,Ni je 87-97 hmotn.,Pb je 72-76 hmotn.,V je 90-95 hmotn. a Zn je 80 ~ 99 hmotn. pri výslednom rezidenčnom čase v teplotnej zóne min. l 200 °C okolo 3 sek. pri využití teplotného profilu rotačnej pece a rýchlo~sti plynu ako základu výpočtu.Výhodou energetického zhodnotenía...

Palivo z kyselinových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267776

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fekiač Karol, Maťašová Soňa, Baxa Jozef, Trubač Karol, Lichvár Milan

MPK: C10L 5/48

Značky: kalov, palivo, kyselinových

Text:

...oxidov siry v spalinbch a týn spĺnař požiadavky ekologických limitov pre speliny. Pri výrobe paliva 2 kyselinových kalov alebo neutralizovaných kyselinových kalov a vedĺajšiaho produktu z výroby pentaerytritolu, nevznikaiú kvapalne alebo tuhé ĺažkospracovateĺné odpady. V niektorých pripadoch sa pri výrobe paliva oddeli menšie množstvo vâd, ktore je možné pracovat sůčasnými dostupnýai technológiami. Tým, že výsledné palivo obsahuje zlúčeniny...