C10L 5/00

Spôsob spracovania tekutých, pastovitých a kašovitých kalov, najmä z čistiarní odpadových vôd na využitie ako paliva, najmä na výrobu elektrickej a tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7052

Dátum: 03.03.2015

Autori: Bastyr Silvia, Fitko Pavol

MPK: C10L 5/00, C02F 11/00, C10L 5/40...

Značky: čistiarní, pastovitých, využitie, elektrickej, tepelnej, kalov, tekutých, kašovitých, spôsob, výrobu, odpadových, spracovania, energie, paliva, najmä

Text:

...Každý druh trávy má iné vlastností ako vlhkosť, organické látky, pomer C N, preto je potrebné k rôznym druhom trávy rozlične pristupovať. Krátka kosba je schopná rýchlej mikrobiologickej premeny. V prípade uloženia na hromadu nastupujú rýchlo hydrolýzne procesy sprevádzané zápachom, preto by mala byť spracovaná čo najrýchlejšie. Tráva zo starších porastov je odohiejšia proti rozkladu z dôvodu nižšej vlhkosti a vyššiemu pomeru C N. Rozklada...

Spôsob spracovania gudrónov a použitie produktov z tohto spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288230

Dátum: 29.10.2014

Autor: Šiška Jozef

MPK: C10C 3/00, C10L 5/00, C10C 1/00...

Značky: použitie, produktov, gudrónov, spôsob, tohto, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Gudróny sa alkalizujú uhličitanom vápenatým a vápnom a vmiešaním peroxidu vodíka sa vytvorí bitúmenová, prípadná olejová a alkalická vodná fáza. Vodná fáza sa zahustí a z koncentrátu sa pripraví alternatívne palivo z uhlia, drevných štiepok alebo iného celulózového materiálu. Z bitúmenovej fázy sa pripraví bitúmenové palivo z uhlia alebo celulózového materiálu. Bitúmen sa môže prečistiť na odstránenie síranu vápenatého a použije sa ako prísada...

Spôsob výroby biopaliva z biokalov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287258

Dátum: 26.03.2010

Autor: Šiška Jozef

MPK: C10L 5/40, C02F 11/12, C10L 5/00...

Značky: použitie, biokalov, spôsob, výroby, biopaliva

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rieši výrobu tuhých biopalív z biokalov, hlavne čistiarenských kalov, a odpadovej biomasy tvorenej drevnými štiepkami, slamou, časťami neobilných rastlín, uhlím, zhrabkami a tukmi z čističiek odpadových vôd, kompostovateľných komunálnych odpadov, odpadového papiera a pod., vysušením zmesi biokalu so spáliteľnou biomasou, na minimálne 90 % sušiny s prípadným spaľovaním časti produkovaného biopaliva a/alebo odpadovej biomasy. Voda...

Palivové pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4940

Dátum: 07.01.2008

Autori: Bogdáň František, Molnár František, Kamas Ján

MPK: C10L 5/00, C10L 5/40

Značky: pelety, palivové

Text:

...účely.Výhody Palivových peliet podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok.Rieši sa nedostatok fosílnych palív, ktorých svetové zásoby neustále klesajú. Predovšetkým je to ekologické palivo na báze rastlinných materiálov s uasledujúcirni vlastnosťami, ako je rýchla obnoviteľnosť zdroja energie, lebo uvažované rastliny rastú minimálne raz za rok. Garancia výrobcu z hľadiska homogenity paliva,konštantného...

Palivo pre kotle, najmä s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4805

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: C10L 5/00

Značky: palivo, kotle, fluidným, najmä, spaľovaním

Text:

...Iístím,štepmi, repkovou slamou alebo inými biologickýmí odpadmi vznikajúcimi v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe,alebo ich zmesí. V ďalšom výhodnom uskutočnení technického riešenia je toto palivo po zmiešaní všetkých jeho zložiek granulované na rotačnom granulátore.Palivo sa podarilo pripraviť až potom, čo bolo vhodne nadrvene na dezintegrátore a podrobené ďalšej aerobnej fennentácii, prípadne riadené aerobnou ferrnentáciou. Riadená...

Palivová ekopeleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4742

Dátum: 03.05.2007

Autori: Kamas Ján, Molnár František, Bogdáň František

MPK: C10L 5/00, C10L 5/40

Značky: ekopeleta, palivová

Text:

...tieto znaky neboli detailne riešene.Skôr ako budú opisované zloženia palivových ekopeliet, je vhodné rámcovo uviesť ich technológiu výroby.Palivové ekopelety sú pripravované tak, že vedľajšie produkty zo spracovania v liehovamíckom priemysle a/alebo semená poľnohospodárskych rastlín a/alebo vedľąišie produkty mlynárskeho a krmovinárskeho a potravinárskeho priemyslu sa v prípade potreby vysušia na 5 až 14 nú vlhkosť, jemne sa zošrotujú a...

Palivové biopelety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4723

Dátum: 05.04.2007

Autori: Kamas Ján, Bogdáň František, Molnár František

MPK: C10L 5/40, C10L 5/00

Značky: palivové, biopelety

Text:

...prvovýroby vrátane spracovania vedľajších produktov mlynárskeho a krmovinárskeho priemyslu.Na ilustráciu predkladáme základné energetické ukazovatele palivovej biopelety.Druh paliva výhrevnost Palivová bio- 15, 00 - 18,15 peleta MJ/kgPríklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia úžitkového vzoru sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky...

Zariadenie na výrobu paliva na báze biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4701

Dátum: 01.03.2007

Autor: Fekiač Jozef

MPK: B29C 43/44, C10L 5/00

Značky: báze, výrobu, paliva, zariadenie, biomasy

Text:

...na rozmer napr. 100 mm x 100 mm je výhodné pridat ďalší pár tzv. dolisovacích prvkov.Tento systém výroby peliet a brikiet umožňuje výrobu rôznych tvarov a rozmerov. Keďže najväčšie sily pri lisovaní sa prenášajú do valivých ložísk je aj mimoriadne efektívny. Lisovanic je kontinuálne a vysokovýkonné. Mechanizmy sú veľmi jednoduché a teda málo opotrebovateľne a málo poruchové. Je však potrebné, aby sa do mechanizmu nedostali rôzne kamene...

Pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou podľa typu spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4473

Dátum: 01.06.2006

Autor: Kohút Ján

MPK: C10L 5/40, C10L 5/00

Značky: zariadenia, spaľovacieho, podľa, palivo, pevně, kontrolovanou, výhrevnosťou

Text:

...úžitkovým vzorom neboli vdatabázi U.S. PTO nájdené. Prehľadaním databáz európskych patentov bolo nájdených niekoľko, ktorých predmetom je spaľovanie samotných kalov z čistiami odpadových vôd (napr. EP 0496290), kal zčistiami odpadových vôd pútaných na nosičoch (napr. DE 19642259), spaľovanie suspenzie mleteho uhlia o veľkosti častíc l až 5 mm a kalu s podielom vody 25 až 35 hmotnostných (DEl 9649989) či suchého kalu suhlím (DE 19848432)....

Pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou podľa typu spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4364

Dátum: 05.01.2006

Autor: Kohút Ján

MPK: C10L 5/00, C10L 5/40

Značky: zariadenia, palivo, podľa, spaľovacieho, pevně, výhrevnosťou, kontrolovanou

Text:

...od 4 až 10 MJ/kg (slúži na reguláciu výhrevnosti). Uhoľný prach má v priemere výhrevnosť v rozmedzí 12 až 25 MJ/kg. Pre staršie spaľovacie zariadenia konštruovamé na menej kvalitne paliva je nutné, aby výhrevnosť paliva bola v rozmedzí 10 až 17 MJ/kg, výhodne 12 až 14 MJ/kg. Väčšina hnedouhoľných druhov a všetky druhy čiernouhoľného prachu má výhrevnosť vyššiu ako uvedené rozrnedzie 12 až 14 MJ/kg. Vzhľadom na to, že staršie spaľovanie...

Pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou podľa typu spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4363

Dátum: 05.01.2006

Autori: Zigo Jaroslav, Kohút Ján

MPK: C10L 5/00, C10L 5/40

Značky: zariadenia, kontrolovanou, pevně, spaľovacieho, podľa, palivo, výhrevnosťou

Text:

...paliva s hmotnostným pomerom uhlia sušina kalu z čistiami odpadových vôd 2 (0,5 - 3) 1 vyzrážaním flokulantom a odvodnením na dehydratačnom zariadení na obsah vody 50 hmotnostných (JP 59080495). Žiadny z uvedených patentov nie je zameraný na prípravu paliva s kontrolovanou výhrevnosťou v úzkom rozmedzí.Nevýhodou týchto spôsobov prípravy kombinovaného paliva je to, že neumožňujú účinne kontrolovať Výhrevnosť vznikajúceho paliva a postup...

Alternatívne palivo na báze odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3854

Dátum: 07.07.2004

Autori: Czinege Pavel, Drvota Vladimír

MPK: C10L 5/00, C10L 5/48

Značky: materiálov, odpadových, báze, alternativně, palivo

Text:

...čast obvykle používaného paliva, čím sa využije energetický potenciál alternatívneho paliva na výrobu cementárskeho slinku.Uvedené nevýhody sú do značnej miery odstránené alternatívnym palivom, ktorého podstata spočíva v tom, že sa odpadový spáliteľný ropný, olejový a dechtový kal tekutej,polotekutej alebo pastovitej konzistencie a uhoľný prach zmiešajú v hmotnostnom pomere odpad k uhoľnému prachu l 20, až 4,0, Zistilo sa, že uhoľný prach...

Palivo na báze hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248058

Dátum: 15.01.1987

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Cigániková Eva, Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: C10L 5/00, C07C 87/20

Značky: palivo, hexametyléntetramínu, báze

Text:

...deriłvátu trimetylolmetänu ako modifikujú-ceho komponentu paliva na báze hexametyléntetramínu, ktoré sa väčšinou pohybuje od 0,1 až do 50 hmot., len výnimočne je nutné uvedené rozmedzie prekročiť.Účinok modifikátora neznižujú dalšie prítomné organické, resp. anorganické prímesi napr, kyselina benzoová, močovinoformaldehyldové k-ondenzáty, silikónové oleje, étery oelulözy, parafíny, arylsultonany, kondenzačné produkty etylénoxidu, resp....