C10L 10/00

Aditívum procesu horenia pevných fosílnych palív a spôsob stabilizácie procesu horenia týmto aditívom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287985

Dátum: 30.07.2012

Autori: Kortán Zdeněk, Pinc František

MPK: C10L 9/00, C10L 10/00

Značky: fosílnych, týmto, procesu, stabilizácie, horenia, palív, spôsob, aditivum, pevných, aditívom

Zhrnutie / Anotácia:

Aditívum pozostáva z mäsokostnej múčky s výhrevnosťou vyššou ako 18 MJ/kg, s obsahom prchavej horľaviny vyšším ako 60 % hmotn., z obsahu uhlíka nad 30 % hmotn. a z vody do 3,5 % hmotn.Aditívum sa pridá do pevného paliva pred jeho spaľovaním v množstve do 11 % hmotn.

Palivové kompozície obsahujúce propoxylát, palivové aditívne zmesi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285356

Dátum: 02.11.2006

Autori: Günther Wolfgang, Trötsch-schaller Irene, Schwahn Harald, Oppenländer Knut

MPK: C10L 10/00, C10L 1/10

Značky: propoxylát, zmesí, palivové, obsahujúce, použitie, kompozície, aditívne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka palivových kompozícií pre motory s vnútorným spaľovaním obsahujúce základné množstvo kvapalného uhľovodíkového paliva a čistý podiel najmenej jednej propoxylátovej prísady vzorca (I), kde n znamená celé číslo od 14 do 18 a R1 predstavuje lineárny alebo rozvetvený C8-C18-alkylový alebo C8-C18-alkenylový zvyšok prípadne v kombinácii s najmenej jednou detergentnou prísadou, ako je napríklad polyalkylamín vzorca (II), R2-NH2, kde R2...

Spôsob prevencie oxidačného odbúravania benzínu, kompozícia stabilizovaná proti oxidačnému odbúravaniu a proti tvorbe živice alebo nežiaducich usadenín a použitie synergickej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284713

Dátum: 31.08.2005

Autori: Venkatadri Ramraj, Odorisio Paul Angelo, Gande Matthew Edward, Broadhurst Geoffrey William

MPK: C10L 10/00, C10L 1/14, C10L 1/22...

Značky: benzinu, prevencie, oxidačnému, použitie, proti, synergickej, odbúravania, stabilizovaná, odbúravaniu, usadenín, tvorbě, spôsob, zmesí, živice, nežiadúcich, oxidačného, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prevencie oxidačného odbúravania a tvorby živice alebo usadeniny, pri ktorom sa k benzínu pridá účinné stabilizujúce množstvo synergickej zmesi alifatickej nitroxidovej zlúčeniny a aromatického amínu alebo fenolového antioxidantu alebo zmesi aromatického amínu a fenolového antioxidantu. Ďalej sa opisuje kompozícia stabilizovaná uvedeným spôsobom a použitie synergickej zmesi.

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15648

Dátum: 08.04.2004

Autori: Posselt Dietmar, Fehr Erich, Schwahn Harald

MPK: C10L 1/14, C10L 10/00

Značky: palivová

Text:

...reakciou zo substituovaných fenolov s aldehydmi a mono- alebo polyamínmi.Obsah alkanolov je výhodný. vztiahnuté na celkový objem palivovej zmesi od 10Obsah ďalších alkoholov a éterov v motorovom benzíne je zvyčajne relatívne nízky. Typické maximálne obsahy sú pre terc-butanol 7 obj., pre izobutanol 10 obj. a pre éter s 5 alebo viacerými atómami uhlíka v molekule 15 obj.Obsah aromátov motorového benzínu je výhodnejšie maximálne 40 obj.,...

Polyalkénamíny so zlepšenými aplikačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7817

Dátum: 31.03.2004

Autori: Diehl Klaus, Schwahn Harald, Wettling Thomas, Posselt Dietmar, Schmidtke Helmut, Fehr Erich, Bergemann Marco

MPK: C08L 23/00, C09D 11/00, C08F 8/00...

Značky: zlepšenými, polyalkénamíny, vlastnosťami, aplikačnými

Text:

...ktorá vykazuje výrazne zlepšené aplikačné vlastnosti, najmä vlastnosti pri nízkych teplotách.Tieto zlepšené vlastnosti pri nízkych teplotách je možné vyjadrit nižšou teplotou zakalenia (CP), nižšou teplotou tuhnutia (PP) a/alebo zlepšenou stabilitoupri skladovaní pri nízkych teplotách.Napriek zmene systému rozpúštadiel bolo prekvapujúco zistené, že s ohľadom na veľkokapacitnú výrobu nie sú potrebné žiadne zmeny existujúcich výrobných...

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Adams Michael Wayne, Factor Stephen Alan, Aradi Allen

MPK: C10L 1/18, C10L 1/12, C10G 75/02...

Značky: vysokoteplotnej, systémov, použitie, priemyslových, zlúčenín, inhibíciu, nízkoteplotnej, užitkových, pecných, manganových, korózie

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282533

Dátum: 09.09.2002

Autori: Komora Ladislav, Čičmanec Peter, Bajús Martin, Bakoš Dušan, Zaťko Ľudovít, Macho Vendelín, Boroška Fedor

MPK: C10L 10/00, C10L 5/16, B01D 53/34...

Značky: spôsob, vhodné, palivo, ekologicky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé až kvapalné za normálnych podmienok, na základe sírnych až vysokosírnych alebo arzénových horľavých uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovín a ich derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľované za tvorby len minimálnych množstiev zlúčenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných exhalátoch, ktorá má výhrevnosť 8 až 42 MJ/kg a obsahuje 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry, a/alebo...

Palivová prísada na zníženie emisií spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280872

Dátum: 14.09.1995

Autor: Kovács Gyula

MPK: C10L 1/14, C10L 10/00, C10L 1/20...

Značky: spalovacích, prísada, palivová, zníženie, emisií, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová prísada do paliva obsahuje najmenej jeden nasýtený alifatický chlórovaný uhľovodík a najmenej jednu organickú zlúčeninu sodíka v hmotnostnom pomere, pri ktorom množstvo sodíka je nanajvýš ekvivalentné množstvu chlóru, a najmenej jedno organické rozpúšťadlo. Spôsob zníženia emisií spaľovacích motorov spočíva v tom, že v kvapalnom palive ako je benzín, plynový olej, motorový olej alebo kerozín sa použije palivová prísada v množstve, pri...

Prostředek k protiexhalátovému očkování popelovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269912

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dáňa Ivan, Vegricht František, Coufal Josef

MPK: C10L 10/00

Značky: popelovín, očkování, prostředek, protiexhalátovému

Text:

...Tím dojde í ks snížení pevnosti popelovin proJ-mjíoí se mimo Jiné i zlepšením rozpodování pevnć rám popelcvinoVe svém důsledku toto usnesení průsobí systómovč ne celý spelovscí trakt kotle, nebot neJenom snižuje emise oxidů síry, ale snižuje i ztráty v přestupu teple snížením koeficientu usnesení teplosmönných plech pcpelovínsmi zo strany spelin. snížené mechanická pevnoet popelovin usnądčuje öistäní moderními metodsmi, ncpříklsd působení...

Způsob snižování obsahu oxidů síry v kouřových plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268518

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nickel Klaus-dietrich

MPK: C10L 10/00

Značky: zařízení, kouřových, obsahu, provádění, síry, plynech, tohoto, snižování, způsob, oxidů, způsobu

Text:

...od 500 do 600 °c a za udržování proníohávání do reaktor-u s vířivýn nebo fluidnínložen představujícía předřazenj úsek, kde se zpracovúvi v inertní atmosfére chudé na wslík Při teplotě V NIM 0 d 500 do 600 °C, přičeaž doba prodlevy se upraví podle probíhajíeího ternodynaaického a reakčně-kinetickáho procesu převodu síry, načež se palivo3507055 01141 Síť V 040 15 ° Fn-Oni V 0 apalovací koaoře při zachování vazby sloučenin síry s aditivea až...