C10L 1/14

Kompozícia, palivo a spôsob reemulgácie paliva vyrobeného z rastlinného a/alebo minerálneho oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12611

Dátum: 16.09.2010

Autori: Vanlaer Antoine, Desaga Alain

MPK: C10L 1/14, C10L 1/32

Značky: vyrobeného, minerálneho, spôsob, kompozícia, paliva, palivo, oleja, rastlinného, reemulgácie

Text:

...na dno nádrže, zostávajúce palivo už nemá dostatočne vysoké oktánové číslo na to, aby dochádzalo k správnemu plneniu motora. Ďalej, zmes etanol/voda je len čiastočne spáliteľná, čo môže v motore spôsobiť vážne problémy. Aj keď sa pripraví vpodstate dehydratovaný etanol, ak nie je skladovaný za zvláštnychpodmienok, bude, vďaka tomu, že je velmi hygroskopický, veľmi rýchlo absorbovať vlhkosť z atmosféry.0013 Vdoterajšom stave techniky bol...

Adičná formulácia vhodná na antistatickú úpravu a zlepšenie elektrickej vodivosti neživého organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8403

Dátum: 28.02.2008

Autori: Kormann Claudius, Vinckier Anja, Posselt Dietmar, Lange Arno, Mähling Frank-olaf

MPK: C10M 161/00, C10L 1/14, C10L 1/24...

Značky: materiálů, úpravu, vodivosti, zlepšenie, formulácia, vhodná, neživého, elektrickej, antistatickú, adičná, organického

Text:

...druhov molekúl, pričom minimálne80 hmotn. týchto druhov molekúl vykazuje teplotu varu vyššiu ako 150 °Cpri normálnom tlaku, pričom súčet všetkých zložiek (vrátane eventuálne prítomných vedľajšíchAdičná formulácia podľa vynálezu - zväčša v dôsledku výroby- môže obsahovať ako vedľajšie zložky a/alebo nerušivé znečistenie ešte do 10 hmotn., výhodnejšie až do 5 hmotn., najvýhodnejšie až do 2 hmotn. iných látokVo výhodnej forme uskutočnenia...

Spôsob prevencie oxidačného odbúravania benzínu, kompozícia stabilizovaná proti oxidačnému odbúravaniu a proti tvorbe živice alebo nežiaducich usadenín a použitie synergickej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284713

Dátum: 31.08.2005

Autori: Gande Matthew Edward, Odorisio Paul Angelo, Venkatadri Ramraj, Broadhurst Geoffrey William

MPK: C10L 10/00, C10L 1/22, C10L 1/14...

Značky: prevencie, použitie, synergickej, nežiadúcich, stabilizovaná, spôsob, zmesí, oxidačného, tvorbě, odbúravania, proti, benzinu, usadenín, kompozícia, odbúravaniu, živice, oxidačnému

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prevencie oxidačného odbúravania a tvorby živice alebo usadeniny, pri ktorom sa k benzínu pridá účinné stabilizujúce množstvo synergickej zmesi alifatickej nitroxidovej zlúčeniny a aromatického amínu alebo fenolového antioxidantu alebo zmesi aromatického amínu a fenolového antioxidantu. Ďalej sa opisuje kompozícia stabilizovaná uvedeným spôsobom a použitie synergickej zmesi.

Látka zlepšujúca tekutosť za studena pre palivové oleje rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19125

Dátum: 12.10.2004

Autori: Krull Matthias, Siggelkow Bettina, Hess Martina

MPK: C10L 1/14, C10L 1/22, C10L 1/18...

Značky: palivové, látka, povodu, rastlinného, studena, tekutosť, oleje, živočišného, zlepšujúca

Text:

...za poskytnutia aspoň jedného Iineárneho reťazca atómov, ktorý zahŕňa uhlíkové atómy alkylových skupín a jeden alebo viac nie koncových atómov kyslíka, alebo (e) jeden alebo viac z komponentov(a). (b), (C) a (d) OOO 8 V spise EP B 0 629 231 je opísané zloženie, ktoré obsahuje väčší podiel oleja, ktorý pozostáva v podstate z alkylesterov mastných kyselín, ktoré sú odvodené od rastlinných alebo živočíšnych olejov alebo od oboch, zmiešaného s...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15648

Dátum: 08.04.2004

Autori: Fehr Erich, Schwahn Harald, Posselt Dietmar

MPK: C10L 1/14, C10L 10/00

Značky: palivová

Text:

...reakciou zo substituovaných fenolov s aldehydmi a mono- alebo polyamínmi.Obsah alkanolov je výhodný. vztiahnuté na celkový objem palivovej zmesi od 10Obsah ďalších alkoholov a éterov v motorovom benzíne je zvyčajne relatívne nízky. Typické maximálne obsahy sú pre terc-butanol 7 obj., pre izobutanol 10 obj. a pre éter s 5 alebo viacerými atómami uhlíka v molekule 15 obj.Obsah aromátov motorového benzínu je výhodnejšie maximálne 40 obj.,...

Zmesové biologicky rozložiteľné palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2846

Dátum: 10.05.2001

Autori: Kováčik Miloš, Mráz Jozef, Švantner Ľubomír

MPK: C10L 1/14, C10L 1/02

Značky: motorov, rozložiteľné, palivo, zmesové, vznětových, biologicky

Text:

...ktorého podstata spočíva vtom, že obsahuje 30 až 99,795 hmotnostných alkylesterov mastných kyselín, 0,1 až 70 hmotnostných alifatických uhľovodíkov spočtom atómov uhlíka vmolekule 9 až 20, 0,1 až 70 hmotnostných frakcie stredného nízkosírneho destilátu s predestilovaným podielom do 250 °C maximálne 65 objemových apredestilovaným podielom do 370 °C min. 95 objemových as obsahom síry max. 0,05 hmotnostných a 0,005-5 detergentnej...

Palivová prísada na zníženie emisií spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280872

Dátum: 14.09.1995

Autor: Kovács Gyula

MPK: C10L 1/14, C10L 10/00, C10L 1/20...

Značky: zníženie, spalovacích, palivová, prísada, emisií, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová prísada do paliva obsahuje najmenej jeden nasýtený alifatický chlórovaný uhľovodík a najmenej jednu organickú zlúčeninu sodíka v hmotnostnom pomere, pri ktorom množstvo sodíka je nanajvýš ekvivalentné množstvu chlóru, a najmenej jedno organické rozpúšťadlo. Spôsob zníženia emisií spaľovacích motorov spočíva v tom, že v kvapalnom palive ako je benzín, plynový olej, motorový olej alebo kerozín sa použije palivová prísada v množstve, pri...

Ekologické motorové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 800

Dátum: 10.05.1995

Autori: Huml Jiří, Šavrda Zdeněk, Mašek Jiří, Berežný Juraj

MPK: C10L 1/14, C10L 1/06, C10L 1/32...

Značky: palivo, motorové, ekologické

Text:

...metylester nenasýtených mastných kyselín, ktorého podstata spočíva v tom, že ďalej obsahuje 10 až 65 objemu bezsírneho stredného destilátu (petrolejová frakcia z hydrokrakovacej jednotky) a 5 až 45 objemu petrolejovej frakcie ropy(letecký petrolej), pričom uvedené objemové percentuálne obsa hy sa vzťahujú na celkový objem paliva.Vyššie uvedené ekologické motorové palivo ďalej výhodneobsahuje 5 až 45 objemu aspoň jedného...

Použitie neutrálnej soli monoesteru alebo diesteru kyseliny sulfojantárovej s alkalickými kovmi ako aditíva do bezolovnatých benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280988

Dátum: 08.03.1995

Autori: Buchsbaum Alexander, Koliander Werner

MPK: C10L 1/14, C10L 1/24

Značky: alkalickými, kyseliny, kovmi, monoesterů, neutrálnej, diesterů, bezolovnatých, benzínov, použitie, aditiva, sulfojantárovej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie neutrálnej soli monoesteru alebo diesteru kyseliny sulfojantárovej s alkalickými kovmi v kombinácii s aspoň jedným detergentom bez obsahu popola, ako i prípadne s inými známymi prísadami, vhodnej ako aditívum do bezolovnatých motorových benzínov na zníženie, prípadne zabránenie opotrebeniu sediel ventilov.

Deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278437

Dátum: 06.07.1994

Autori: Oravkin Juraj, Bratský Daniel, Boška Miloš, Fehér Pavol

MPK: C10L 1/22, C10L 1/14, C10L 1/18...

Značky: bezolovnatých, automobilových, nízkoolovnatých, kyselin, dikarboxylových, deriváty, benzínov, přísady

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov, účinkom ktorých sa zabraňuje opotrebovaniu sediel výfukových ventilov automobilov konštrukčne neprispôsobených na spaľovanie bezolovnatých autobenzínov. Uvedené deriváty majú štruktúrny chemický vzorec (I), pričom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise.

Prostředek pro vypalování hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239988

Dátum: 01.02.1988

Autori: Machalík Ludvík, Sovaeek Jindoich, Teplý Jioa

MPK: C10L 1/14

Značky: vypalování, prostředek, keramiky, hrubé

Text:

...se korozní působení spalín.výhodou vynálezu je to, že vlivem katalytiokého působení přídavných látek na spalovací proces dojde k výhoünějšímu sllnutí hrubé keramiky, zvýšení lomové pevnosti, pevnosti v tlaku a snížení násákavosti. Chemická úprava těžkého topného oleje má rovněž příznívý Vliv projevujíoí se při skladování tekutého paliva tím, že zamezujeévyeazování täžkýoh podílů a tvorbě kalą případně nespalitelných usazenln.Příklad 1 Tunelová...