C10L 1/08

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3281

Dátum: 06.08.2002

Autori: Anděl Miroslav, Vala Aleš

MPK: C10L 1/08

Značky: motorov, palivo, ekologické, vznětových

Text:

...4 je graf závislosti hustoty od teploty - NatD 16, NatD 17, NatD 18, NatD 19, NatD 20. . Na obr. 5 je graf závislosti hustoty od teploty - Dunasol, CD, P 1013, BSDA.Na obr. 6 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - RME-D, NatD 1,NatD 2, NatD 3, NatD 4.Na obr. 7 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 6, NatDT,NatD 8, NatD 9, NatD 10.Na obr. 8 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 11, NatD...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3264

Dátum: 02.07.2002

Autori: Vala Aleš, Anděl Miroslav

MPK: C10L 1/08

Značky: palivo, vznětových, motorov

Text:

...vzorky Obsah RME v Obsah BSD v hmotn. hmotn.Uskutočnili sa tieto rozbory, skúšky a stanovenia-3 1. Chemické zloženie vzoriek BSD a RME (vzorka 1 a 11), stanovenie makroelementov (H, C, S, N, O - dopočtom), niektorých mikroelementov (CI, Ni, Cr a V),spalného tepla Qs a výhrevnosti Q iZávislosť hustoty zmesi 1 až 11 od teploty .Závislosť dynamickej a kinematickej viskozity zmesí 1 až 11 od teploty. Stanovenie teploty vylučovania...

Zmesová bionafta

Načítavanie...

Číslo patentu: 282088

Dátum: 03.09.2001

Autori: Kolev Stanislav, Pecka Karel

MPK: C10L 1/08

Značky: zmesová, bionafta

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesová bionafta podľa vynálezu obsahuje zmes esterov mastných kyselín prítomných v prírodných obnoviteľných zdrojoch uhlíka, najmä v olejoch a tukoch, s nízkymi alifatickými alkoholmi, najmä metylalkoholom a etylalkoholom, a uhľovodíkovú zmes pochádzajúcu z neobnoviteľných fosílnych zdrojov uhlíka, pri ktorej po destilačnej skúške sa predestiluje 10 % obj. uhľovodíkovej zmesi v rozmedzí min. 175 °C až 205 °C, výhodne pri 190 °C, 65 % obj. v...

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1870

Dátum: 03.06.1998

Autor: Hrnčiřík Jan

MPK: C10L 1/02, C10L 1/08, C10L 1/04...

Značky: ekologické, motorov, palivo, vznětových

Text:

...vlastností, predovšetkým nízkeho obsahu škodlivých emisií vo výfukových plynoch a biologickejEkologické palivo podľa tohto technického riešenia teda môže obsahovať 30 - 40 hmotn. esterov nenasýtených mastných kyselín 20 - 65 n-alkánov C 10- C 11 . 5 - 30 stredného bezsírneho diestilátu aleboMetylester nenasýtených mastných kyselín (ďalej MERO) tvoriaci 30 - 40 ekologického paliva podľa tohto technického riešenia je číra kvapalina...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1593

Dátum: 10.09.1997

Autori: Macek Jan, Čipkala Milan

MPK: C10L 1/08, C10L 1/10, C10L 1/02...

Značky: vznětových, motorov, palivo

Text:

...repkového oleja i n-alkány. Tieto produkty sa izolujú z motorovej nafty niekoľkými spôsobmi, z ktorých najrozšírenejší je spôsob izolácie pomocou molekulových sít. Motorová nafta sa vedie ceznealkalické zložky odchádzajú preč. Z molekulových sít sa potom .n-alkány uvolnia a spravidla sa rozdestilujú na dve frakcie- na frakciu C 14 až C 18 s bodom tuhnutia nad l 0 °CObe frakcie sú veľmi priaznivé k úprave technických vlastností...

Ekologické palivo do zápalných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279692

Dátum: 06.12.1995

Autori: Hejda Richard, Dostálek Jaromír, Košík Karel

MPK: C10L 1/18, C10L 1/16, C10L 1/08...

Značky: palivo, ekologické, zápalných, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologické palivo do zápalných motorov obsahujúce 35 až 55 objemových dielov metylesterov nenasýtených a nasýtených kyselín s počtom uhlíkov v molekule 16 až 22, najmä kyseliny palmitovej, stearovej, olejovej, linolovej, linolénovej, eikozanovej a erukovej rastlinného pôvodu, 15 až 65 objemových dielov alifatického n-alkánu s počtom 10 až 20 uhlíkových atómov v molekule, jednotlivo alebo ich zmesi, a/alebo 1 až 65 objemových dielov alifatického...

Ekologické palivo pre zápalné motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 966

Dátum: 11.10.1995

Autori: Hejda Richard, Dostálek Jaromír, Košík Karol

MPK: C10L 1/10, C10L 1/08

Značky: motory, palivo, zápalné, ekologické

Text:

...a najmä znížený výkon motora. Tieto nevýhody obmezujú súčasné možnosti využívania týchto ekologických palív len ako pohonných hmôt pre poľnohospodársku techniku.Podstatou technického riešenia je ekologické palivo pre zápalné motory obsahujúce 35 až 55 objemových percent metylesterov mastných kyselín s počtom uhlikov v molekule 16 až 22, rastlinného pôvodu, najmä kyseliny palmitovej, stearovej,olejovej, linolovej, linolénovej,...