C10G 67/04

Spôsob výroby ložiskových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261682

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotek Jiří, Šilhár Stanislav, Baxa Jozef, Jex Ján, Révus Miloš

MPK: C10G 67/04

Značky: ložiskových, olejov, výroby, spôsob

Text:

...nižšou teplotou tuhnutia, alebo reextrakciu extraktu pre pripravu oleja pre gumárenske účely.Teploty tuhnutia extraktov a najmä reextraktov možno i miernou hydrogenłačnou rafinácí-ou na sírnikových katalyzátonoch typu Ni-Mo, Co-Mo, Ni-W znížiť približne o 8 °C čsl. autorské osvedčenie č. 193731). V prípade materiálov ako sú extrakty a najmä reextnakty vyrobené z parafinických rôp teplota tuhnutia nie je typickou pravou teplotou tuhnutia je tu...

Spôsob výroby bielych olejov a sulfonátov z ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253416

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svitok Alojz, Klucho Pavol, Maťaš Michal

MPK: C10G 67/04

Značky: spôsob, sulfonátov, výroby, ropných, bielych, olejov

Text:

....kyselirnvovývch živíc neutralizujú na ~so-d.né sulfonáty a extrahujú z oleja napríklad vodnoallk-oholitckým rozto|ko.m.Vo štvrtom »a piatom sulionačnom stupni sa sulfónujú málo realktívne unhľovodílky a icrh koncentrácia je nizka, napríklad okolo 1,5 0/0 hmotnostného. Sulfonácia v štvrtom a .piatom raíinačnom stupni teda .nemá hlavný ciel výrobu sullokyseliu, ale hĺbkové odstránenie aromatiokých uhľovodíIk-ov, aby sa ich obsah znížil ipod...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maťaš Michal, Akubžanov Vladimír, Spitzer Pavol, Šebík Rudolf, Huba František, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Matějíček Josef, Trcka Jozef, Kotek Jiří, Šmíd Jaroslav, Macho Ján, Stuchlík Jiří

MPK: C10G 67/04

Značky: spôsob, ropných, rafinátov, olejových, frakcií, výroby

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240454

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kashiwayama Shinei, Bouquet Francois, Bozon Alfred, Koberstein Edgar, Battigelli Jean, Pletka Hans-dieter

MPK: C10G 67/04

Značky: olejov, spôsob, ropných, frakcií, káblových, výroby

Text:

...obsahu aro-matických uhlovodíkov a vzrast viskozitného indexu oleja. V prípade hydrogenácie samotného pseudorafinatu uvedené doprovodné kvalitatívne zmeny ovplyvñujú nepriaznivo proces impregíiácie káblov káblovou hmotou vyrobenou z liydrogenovaného pseudorafinatu. Prídavkom zahustujúcej živice do východiskového pseudoraiinátu sa dosiahne predpísané viskozita a viskozitný index olelâ-Zbytkový benzín a štiepne produkty vzniknuté hyclrogenačnou...