C10C 3/00

Spôsob spracovania gudrónov a použitie produktov z tohto spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288230

Dátum: 29.10.2014

Autor: Šiška Jozef

MPK: C10C 3/00, C10L 5/00, C10C 1/00...

Značky: použitie, tohto, spôsob, produktov, gudrónov, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Gudróny sa alkalizujú uhličitanom vápenatým a vápnom a vmiešaním peroxidu vodíka sa vytvorí bitúmenová, prípadná olejová a alkalická vodná fáza. Vodná fáza sa zahustí a z koncentrátu sa pripraví alternatívne palivo z uhlia, drevných štiepok alebo iného celulózového materiálu. Z bitúmenovej fázy sa pripraví bitúmenové palivo z uhlia alebo celulózového materiálu. Bitúmen sa môže prečistiť na odstránenie síranu vápenatého a použije sa ako prísada...

Vozovková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3728

Dátum: 02.03.2004

Autor: Blažek Ladislav

MPK: C10C 3/00

Značky: vozovková

Text:

...zmesi podľa technického riešenia nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, len dodržanie príslušných postupov a pomerov jednotlivých komponentov V zmesi.Podľa prikladu l obsahuje vozovková zmes nasledovné množstvo jednotlivých komponentov 59,7 hmotn. kameniva s veľkosťou zŕn 11 až 15 mm 19,8 hmotn. kamennej drte s veľkosťou zŕn 0,1 až 4 mm 9,7 hmotn. mletého vápenca 7,8 hmotn. asfaltu 2,5 hmotn. gumového granulátu s veľkosťou granúl...

Bitúmenová emulzia, zmes s jej obsahom a spôsob povrchovej úpravy ciest s jej využitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 281591

Dátum: 10.01.1996

Autori: Hackl Alois, Eybl Leopold

MPK: C10C 3/00, C08L 95/00, C09J 195/00...

Značky: ciest, obsahom, bitumenová, spôsob, emulzia, povrchovej, úpravy, využitím

Zhrnutie / Anotácia:

Bitúmenová emulzia na výrobu zmesi na použitie za studena alebo povrchov ciest, alebo ulíc s obsahom bitúmenu a zmäkčovacej zložky, ako aj prípadne s prísadami, spojivami, emulgátormi, sušivom, elastomérmi, sieťovanie podporujúcimi látkami a podobne, pričom zmäkčovacia zložka je rastlinný olej alebo od neho odvodený derivát s tým, že 50 až 99 hmotn. % tvorí bitúmen a ako zmäkčovacia zložka je prítomný v množstve 1 až 50 hmotn. % rastlinný olej,...

Asfaltovo-gumená zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 737

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ilčišin Ignác, Petrík Michal, Síkora Štefan, Piskarev Valerij Alexejevič, Piskarevova Irina Ivanovna

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00

Značky: asfaltovo-gumená

Text:

...odpadov) obsahuje gumu na základe butadienoveho,butadienstyrehoveho, .izoprenového a prirodneho kaučuko s veľkosťou zrn 0,4 až 1,0 mm, ~ pyrolýzn smola gumenných odpadov hustota 0,96 až 1,0 g.cm 3 index lomu 1,542 O teplota začiatku destilácie 150 až 170 C molekulova hmotnosť 230 až 250 iodove číslo 10,1 g jódu.100 g 1 číslo kyslosti 5,1 mg K 0 H.g 1 kinematická viskozita pri 50 ČC 15,6.l 0 ům.s 1 teplota tuhnutia -B ÚC teplota vzbĺknutia v...

Spôsob prípravy zvlákňovatelnej živice pre výrobu uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 261540

Dátum: 10.02.1989

Autori: Benický Milan, Frkáň Július, Valčák Ladislav, Varga Tibor

MPK: C10C 3/00, C08L 95/00, D01F 9/14...

Značky: výrobu, spôsob, zvlákňovatelnej, vláken, uhlíkových, živice, přípravy

Text:

...pri príprave pvrolýznych živíc a uhlíkových vláken z nich sa ukázalo potrebným vypracovať tech 281540nicky zvládnutelné postupy, ktoré umožnia odstranit zo živíc prvotné i druhotné vznikajúce netaviteľné nečistoty, alebo postupy,ktoré obmedzia vznik druhotných nečistôt.Experimentâlne sa zistilo, že pyrolýznu živicu s nízkym obsahom tuhých prímesí vhodnú pre prípravu C-vláken možno ~prijpravit doteraz nepopisaným spôsobom vhodnou kombináciou...

Spôsob úpravy ťažkých pyrolýznych olejov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251530

Dátum: 16.07.1987

Autori: Janík Miroslav, Varga Tibor, Valčák Ladislav, Benický Milan, Frkáň Július, Košťál Daniel

MPK: D01F 9/14, C10C 3/00, C09F 1/02...

Značky: úpravy, živíc, pyrolýznych, spôsob, olejov, ťažkých

Text:

...destiláciou sa ltáto výhoda stráca, .pretože pri destilácii »prechádzajú »do rozzpúštadiel aj ,prlchavejšie zložky z rozpúšťanej látky »apri ovpalk-cji/aní regenerácia sa obsah týchto látok v rozpúąšťadlach postupne zvyšuje.Pre tento pripad sa ukazuje výhodnejšie použit zmesné rozpúšťaudlo, ktoré už obsahuje zložky lshodné s ľahikoih- prchalv-ou frakciou ~čisteného« pyrolýzneho produktu a,pri lregenerácii udržiavať obsah týchto zložiek na...

Spôsob odstraňovania nežiaducich tuhých zložiek z ťažkých pyrolýznych olejov, živíc, alebo ťažkých frakcií dechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251525

Dátum: 16.07.1987

Autori: Varga Tibor, Valčák Ladislav, Frkáň Július, Benický Milan

MPK: C10C 3/00, C09F 1/02, D01F 9/14...

Značky: tuhých, spôsob, dechtov, olejov, nežiadúcich, zložiek, odstraňovania, pyrolýznych, frakcií, ťažkých, živíc

Text:

...kritéria apriôrne vylwčujú použitie niektorých skupín rozpúšťadiel. Alifatické uhlov-odíky a opacne aj silne polálnne látky nerozpúštajú ťažké podiely pyrolýznych .produktov a v ,použiltých rorzpúštĺadlách môžu Ibyť prítomné len V malých množstvách ako prírm-esi.Hralogenovvané uhľovoclíky .nespĺňajú ,požiadavku nízkej hustoty. zložitejšie roizpú-štadulá nespĺňajú viaceré lkritéria, ako napr. požiadavky nízkej visIkozity roztokov, nízkej...

Spôsob úpravy a obohatenia ťažkých pyrolýznych olejov, živíc alebo dechtových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251524

Dátum: 16.07.1987

Autori: Varga Tibor, Benický Milan, Dubeň Ján, Benická Eva

MPK: D01F 9/14, C09F 1/02, C10C 3/00...

Značky: úpravy, olejov, frakcií, obohatenia, pyrolýznych, dechtových, živíc, spôsob, ťažkých

Text:

...regenerácia sa obsah( týchto látdk »v rozpúštadlách postupne zvyšuje.lPre tento prípad sa ukazuje výhołdnejším použiť omesné technické rozpdšťadlo -s obsahom zložiek identický-ch so zložkami lahších ~ prchavejších ~ fraikcii »čisteného pýrolýzneho produktu a pri regeneráicii udržať obsah týchto zložiek v rozpúšťadle na nstálenej úrovni.Prednosťou rotzpdšťadiel s uvedenými vlastnosťami môže tbyt podstatne nižšia cena, ako cena čistých...

Způsob výroby živičného pojiva pro stavební hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229606

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hemersam Rudolf, Bunzl Und Blach

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00

Značky: hmoty, způsob, živičného, pojiva, výroby, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby živičného pojiva pro stavební hmoty, které obsahují jako plnivo disperzní pevné látky, převážně anorganického původu, jako kamenné drtě a písky a jež jsou určeny ke zhotovování kompresních a licích vrstev, přičemž pojivo je složeno z živice a polyolefinového materiálu, jež se při výrobě pojiva homogenizuje mícháním za horka, vyznačující se tím, že polyolefinový materiál, zejména polyetylén a/nebo polypropylén a živice se mícháním...