C09K 3/32

Spôsob výroby prostriedku viažuceho oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16193

Dátum: 09.03.2009

Autor: Philipp Franz Josef

MPK: B01J 20/12, B01J 20/18, B01J 20/10...

Značky: výroby, oleje, spôsob, viažuceho, prostriedku

Text:

...zložiek použijú v hmotnostnom pomere medzi 75 25 a 95 5 vztiahnuté na hmotnost sušiny pred kalcináciou.0013 Spôsob podľa vynálezu sa ďalej vyznačuje tým, že ako vysoko porézny prírodný kremičitanový materiál sa použije pemza, pemzový granulát (lapila) a/alebo penová Iáva, prípadne penová vulkanická hornina, a ako zvyšková látka s obsahom organických zložiek sa použije regenerovaná papierovina a/alebo odpadový kal.0014 Podľa jedného...

Spôsob spracovania olejov a rozpúšťadiel kontaminovaných rádioaktívnymi látkami a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283180

Dátum: 28.01.2003

Autori: Stingre Maurice, Deguitre Joanés Pierre

MPK: G21F 9/18, C09K 3/32

Značky: zariadenie, radioaktívnymi, vykonávanie, látkami, spracovania, olejov, rozpúšťadiel, spôsob, kontaminovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje krok vystavenia olejov a rozpúšťadiel pôsobeniu vybraných mikroorganizmov za prítomnosti vzduchu a objemu vody, krok prípravy objemu vody, ktorá má charakteristiky týkajúce sa obsahu kyslíka, pH a redox potenciálu krok pridania objemu olejov a rozpúšťadiel kontaminovaných rádioaktívnymi látkami do tohto objemu vody, krok pôsobenia mikroorganizmov na vsádzku olejov a rozpúšťadiel krok odobratia aspoň časti spracovávanej zmesi...

Sorpčné a neutralizačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3325

Dátum: 08.10.2002

Autori: Emrich Jozef, Forsthoffer Július

MPK: C09K 3/32, C02F 1/28

Značky: činidlo, sorpčné, neutralizačné

Text:

...ltotttznninzicie podložia skládky, okolitej pôdy, ovzdušia a podzemných vôd v smere ich prúdenia.Potlstatou tohto technického riešenia je sorpćne a neutralizetćne cinidlo na betlc upravrerrvclt cukrovarskycli szituračných kalov a modiŕikovatteho lignitu s obsahom min. (70 setturaćitýclt kalov a max. 40 modilikovaneho lignitu.l-llavnott zložkou neutralizaćttelto ćinidla je Lthličitan xápenttty. ktoreho obsahv cukrovarslevch kaloch...

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280944

Dátum: 12.03.1999

Autori: Lederer Jaromír, Nečesaný František, Svoboda Karel, Kubal Peter

MPK: B08B 9/00, B08B 3/04, C09K 3/32...

Značky: zvyškov, činidlo, odstraňovanie, uhľovodíkov, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí z potrubí, nádrží, zásobníkov, technologických zariadení a ich príslušenstiev, ktorého podstatu tvorí dispergovaný aktívny uhlík. Ten je charakterizovaný veľkosťou časticových zhlukov 10 nm až 2 mm, veľkosťou merného povrchu s hodnotou jódovej adsorpcie 500 až 1500 mg jódu/g aktívneho uhlíka a/alebo hodnotou adsorpcie dibutylftalátu 2,5 až 5,5 ml dibutylftalátu na 1 g aktívneho uhlíka....

Adsorpčný a viazací prostriedok olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279089

Dátum: 03.06.1998

Autor: Simecek Miroslav

MPK: B01J 20/00, C09K 3/32, B01D 15/00...

Značky: viazací, prostriedok, olejov, adsorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Adsorpčný a viazací prostriedok je tvorený posypom pripraveným z častíc gumy vo forme triesok (S), hrudiek (K), múčky alebo vločiek (F) a obsahuje vysoký objemový podiel vzduchu. Tento adsorpčný a viazací prostriedok obsahuje granulované a/alebo múčkovité prídavné častice (ZP) plniva zvoleného zo skupiny obsahujúcej granulovaný plynobetón, mletú pemzu, piliny a troskový piesok.

Spôsob výroby betónu, betónových kameňov a dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279844

Dátum: 16.12.1992

Autor: Teubel Hanns-thomas

MPK: C04B 20/10, B01J 20/04, C04B 28/02...

Značky: spôsob, betonů, kameňov, dosiek, betonových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa ľahká prísada do betónu alebo betónových kameňov a dosiek spolu s farbiacou prísadou hydrofobizuje emulziou typu olej vo vode v prvom stupni miešania pred pridaním bežných prísad na výrobu betónu, najmä pred primiešaním s vopred namiešaným hydrofobizovaným cementovým spojivom a následne sa v ďalšom stupni betónová zmes leje do formy a pomocou lisovacieho tlaku vibruje a tvaruje na betónový adsorpčný kameň...

Přísada do živočišných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267896

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pištěk Václav

MPK: C09K 3/32

Značky: směsi, živočišných, prísada

Text:

...likvidace těchto kalů spalováním, což většinou vyžaduje úpravy hořáků a při příměsích některých chemických látek dochází i k jejich odchodu 5 kouřovýmí plyny do ovzduší.Uvedené nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstatou je použití zaolejovaných kalů, zejména z odmaštovacích lazní, z jímek a filtračních zařízení umýváren motorových vozidel jako přísady do živíčných směsi pro obalování kameniva pro podkladní vrstvy vozovek.Výhodou...

Kapalina pro odlučování přestřiků nátěrových hmot ve stříkacích kabinách s mokrým odlučováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254723

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: B05B 15/12, C09K 3/32

Značky: kabinách, kapalina, odlučováním, způsob, stříkacích, její, nátěrových, výroby, odlučování, mokrým, přestřiků

Text:

...hydroxidu sodného v množství l až 2 hmotnostních dílech hliníku na 10 hmotnostních dílü hydroxidu sodného, načež se do získaného koncentrovaného roztoku,obeahujíoího směs hydroxidu sodného a hlinitanu sodného přidá voda tak, aby výsledná pracovní koncentrace byla 0,2 až 1 hmotnostní díl rozpuštěného hliníku v 1 000 hmotnostních dílech vody.Výhodou kapaliny a způsobu její výroby podle vynálezu je možnost využití doposud nezužitkovaných...

Nehorľavý zberač rozliatych kvapalín a pohlcovač ich zápachov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239200

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vargovič Štefan, Kopín Rudolf

MPK: B01J 20/18, C09K 3/32

Značky: pohlcovač, nehořlavý, zápachov, rozliatych, kvapalín, zberač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového druhu univerzálneho nehorľavého zberača rozliatych kvapalín z pevného povrchu a zároveň pohlcovača ich zápachov v niekoľkých zloženiach. Podstatou zmesnej látky je prírodný zeolit s prímesou hydrofóbizovaného anorganického materiálu, ako napr. silikónovými olejmi, alebo ich vodnými emulziami hydrofóbizovaného expandovaného perlitu, zeolitu
piesku, kremeliny, alebo iných nerastných materiálov.

Sposob výroby odmastených výliskov a umelých hmot zbavených separátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 248221

Dátum: 12.02.1987

Autor: Spurný Jan

MPK: C09K 3/32, B29C 33/62

Značky: spôsob, separátora, umělých, zbavených, výliskov, výroby, odmastených

Text:

...separätora V roztokoch alkallckýoh ,prípravlkov pri .teplotách okolo 100 °C. Vyššie teploty sa používajú, pretože pri nižších teplotách je nižšia účinnosť./pien -časwto narúša povrchovú škrulpinovú sklovitú vrstvu a freön v hĺibšich vrstvách sa začne rozpínat a časom narušovat finálInu povrchovú úpravu. Ďalšou nevýhod-ou rneohani-clkého zdrsňovania je, že sa separá»tor brusivom .čiastočne vtláča .do ,povrchovej vrstvy.Popísané nedostatky rieši...