C09J 5/08

Spôsob lepenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8831

Dátum: 10.09.2007

Autori: Van Herpen Goselinus Jan, Coppus Stefan

MPK: B65D 83/14, C09J 175/04, C09J 5/08...

Značky: spôsob, lepenia

Text:

...Napr. katalyzátor známy pod obchodným menom Niax A 1. Môžu sa použit tiež katalyzátory na báze amínov, cinu alebo solí. Napr. katalyzátory známe pod skrátenými označeniami DMDEE, DBTL alebo LB-katalyzátory. Každý zospomínaných katalyzátorov môže byť použitý samostatne alebo vzlúčenine, či0008 Je tiež výhodné, ak urýchľovací prostriedok obsahuje predlžovač reťazca(chain-extender). Ako predlžovače reťazca prichádzajú do úvahy najmä...

Spôsob nanášania zložiek speniteľného systému lepidla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285299

Dátum: 21.09.2006

Autori: Lindberg Stefan, Nasli-bakir Benyahia

MPK: C08J 9/00, C09J 5/08, C09J 5/04...

Značky: spôsob, vykonávanie, speniteľného, zložiek, tohto, spôsobu, systému, nanášania, zariadenie, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vzájomného zlepovania dielov substrátu s použitím speniteľného systému lepidla obsahujúceho živičnú zložku a vytvrdzovaciu zložku, pričom vytvrdzovacia zložka je kyslá a živičná zložka obsahuje jednu alebo viac látok vyvíjajúcich plyn, schopných vytvárania plynu v styku s vytvrdzovacou zložkou, pri ktorom sa živičná a vytvrdzovacia zložka oddelene nanášajú na substrát. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu zahŕňa jednotku pozostávajúcu z...

Adhézna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4801

Dátum: 29.03.2004

Autor: Rainio Jouni

MPK: C09J 5/08, C08J 9/00

Značky: adhézna, kompozícia

Text:

...Podľa jedného uskutočnenia adhézna kompozícia obsahuje 1 az 10 hmotn. jaenotvorného činidla, v ktorom je 0,1 až 30 Vo hmotu. laurylsulfátu, laurylétersirlfátu, benzěnsulfátu alebo ich zlúčenín, derivátov alebo zmesí.0014 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu obsahuje adhézna kompozícia 50 až 70 hmotn.0015 V jednom uskutočnení vynálezu obsahuje adhézna kompozícía 8 až 20 hmotn. plniva. 0016 V tejto súvislosti sa plnivom myslí plniace činídlo,...

Epoxidové fóliové vypěňující lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267463

Dátum: 12.02.1990

Autori: Eder Martin, Zedník Milan, Souček Jiří, Vaňková Marcela

MPK: C09J 7/00, C09J 5/08

Značky: lepidlo, způsob, fóliové, vypěňující, epoxidové, výroby

Text:

...unychloveče vytvrzování a vzniklé směs se po homogenizací lisuje, nebo válcuje, nebo vytlačuje, nebo roztírá do tvaru požadované fólie.Timto způsobem so získá vypěňujíci lepidlo vo formě mírně lopivé fólie, ktoré za laboratorní teploty dobře přilno k lepeným povrchům n po vytvrzoni při toplotě 100 ~ 180 °C vyplni daný prostor a dává spoj s dosdatcčnou pevnosti. Fólie má životnost nojménč 3 mě síce při laboratorní tcplotö.Epoxidovć fôliovć...

Vypěňující epoxidová lepící pasta na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244394

Dátum: 01.06.1988

Autori: Roleík Zdenik, Fuxa Lubomír

MPK: C08L 63/00, C09J 5/08, C09J 3/16...

Značky: pasta, epoxidová, vypěňující, bázi, pryskyřic, lepicí, epoxidových

Text:

...diazoaminobenzenu, ze 4,5 - 5,5 hmot. dílů oxidu křemičitého koloidního, dále lepící pąsta obsahuje 2,5 - 3,5 hmot. dílů karborafinu koloidního, 0,5 - 1,5 hmot. dílů karboxymetylcelu vlozy, 0,25 hmot. dílů smáčedla a 5,0 hmot. dílů fluoridu bori tého v glykolech jako tvrdidla.Využitím vynálezu se dosáhne smykové pevnosti dvojitě přeplátovaného spoje 4,7 Mľa a simulované smykové pevnosti 1,8 MP 3. Další výhodou past podle vynálezu je jejich...