C09D 9/00

Prostriedok na odstraňovanie graffiti

Načítavanie...

Číslo patentu: 287534

Dátum: 20.12.2010

Autori: Cvengroš Ján, Lengyel Jozef, Rotheneder Heinz

MPK: C09D 9/00

Značky: odstraňovanie, graffiti, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na odstraňovanie graffiti z hladkých povrchov obsahuje 40 až 65 % hmotn. cyklického ketónu, 10 až 35 % hmotn. polyesteru, 20 až 45 % hmotn. metylesterov vyšších mastných kyselín a 1 až 5 % hmotn. anorganického zahusťovača.

Spôsob dvoj- alebo viacstupňového odstraňovania farieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11205

Dátum: 30.01.2007

Autori: Bastian Marco, Schlaich Bernd

MPK: C09D 9/00

Značky: dvoj, viacstupňového, odstraňovania, spôsob, farieb

Text:

...uhľovodíkov. ktoré z povrchu obrobkov schne bez zvyšku. Pritom je rozhodujúce, že oplachovací prostriedok sa nezmieša so zmesou gIykoIétery-rozpúšťadlo.-3 0016 Predložený vynález si za úlohu kladie vylepšiť doterajší stav techniky , hlavne vzhladom na potrebu chemikálií na odstraňovanie vrstiev.0017 Predmetom tohto vynálezu je nárok 1.0018 Pritom v prípade potreby sa prvý a druhý krok môžu vždy vykonávať aj opakovane.0019 Tento spôsob...

Disperzní odstraňovač nátěrů a polymerních filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268115

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klejch Jiří, Francová Jana, Matějíček Alois

MPK: C09D 9/00

Značky: polymerních, nátěrů, odstraňovač, filmu, disperzní

Text:

...působicích látek a oarafinu. Tato kombinace povrchové ochrany koloidnich částic umožňuje ziskat na jedné straně disperzi o koncentraci do 85 Z hmot. účinne složky ve formě koloidnich částic, přičemž zbývajícich 15 Z hmot. vodně-alkoholické složky vytváří obal kolem těchto-koloidních čàstic, který zamezuje odpařovâni účinné složky odstraňovače. účinnou složkou odstrañovačc jsou pak chlorované aliiatickě uhlovodíky o počtu atomů uhliku 1 až 4...

Podkladová vrstva pro odstraňování nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265488

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: C09D 7/12, C09D 9/00

Značky: podkladová, vrstva, odstraňování, nátěrů

Text:

...je odstranit tyto nevýhody dosavadních způsobů cdstraňování nánosů náterových hmot z krytů lakovaných plech.Ukclem vynálezu je vytvořit takovou základni podkladcvou vrstvu, která na vnější popud způsobí částečnou destrukci na ní naneseného nánosu nátěrových hmot, aby k ní měla dobrý přístup voda.Úkol je vyřešen podkladovou vrstvou pro odstraňovaní nátěrů z krytů lakovaných ploch,jejíž podstata podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje 1,0...

Kapalinová směs pro uvolňování vytvrzených organických povlaků z podkladních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264900

Dátum: 12.09.1989

Autor: Buchta Otakar

MPK: C09D 9/00

Značky: povlaků, vytvrzených, směs, kapalinová, uvolňování, organických, materiálů, podkladních

Text:

...epoxidů,epoxi-polyesterů nebo polyesterů a podobně, dochází velmi rychle k sorbci kapalinové směsiv organické hmotě vrstvy, nastáva její bobtnání a rychlá destabílizace adhézních sil mezi nátěrovou hmotou a podkladním materiálem.Výsledkem celého procesu je, že se uvolňují z povrchu podkladního materiálu celistvé vrstvy vytvrzených organických povlaků, které klesají na dno provozní nádoby.Bylo zjištěno a potvrzeno zkouškami, že příměs vody...

Prostředek pro odstraňování těžce odstranitelných vypalovacích laků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262266

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dobeš Jaroslav

MPK: C09D 9/00

Značky: laků, vypalovacích, odstraňování, těžce, prostředek, odstranitelných

Text:

...plastech ponorem do roztoku s následným oplachem předmětu proudem vody s mechanickým odstraněním zbytků laku nebo plastu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá V tom, že se jako roztoku použije směsi polyalkylenpolyaminü obsahující min. 99 8 dietylentriaminu.Výhodou navrženého řešení je podstatné zkrácení doby působení, dokonalejší odstranění laků a plastů bez mechanického poškození podkladu. Umožní se odstranění laků a plastů z míst...

Lázeň pro odstraňování povlaků termoaktivních nátěrových hmot z kovových podkladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261628

Dátum: 10.02.1989

Autor: Buchta Otakar

MPK: C09D 9/00

Značky: nátěrových, kovových, odstraňování, termoaktivních, povlaků, podkladů, lázeň

Text:

...pro odstranění vytvrzených povlaků práškových náterových hmot zcela neúčínná. Známý způsob odstraňovaní těchto povlakü vypalováním je z hygienických důvodů nepřístupný a negatívne ovlivňuje životní prostředí. známá je i lázeň pro .odstraňovaní vytvrzených povlaků prášk-ových náterových hmot, sestávající z chloroformu, alkoholu a vody. Nevýhodou této lázně je silne nark-otický úči-nek chloroformu a z toho vyplývající zdravotní nebezpečí.Dále...

Prostředek pro smývání nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232095

Dátum: 01.04.1987

Autori: Adámek Mojmír, Hála Slavoj, Mostecký Jiří

MPK: C09D 9/00

Značky: smývání, prostředek, nátěrů

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro smývání nátěrů je tvořen 10 až 30 % hmot. hydroxidu alkalického kovu, 1 až 25 % hmot. polysacharidů odvozených od D-glukózy, 0,2 až 5 % hmot. organických ketonů se 3 až 7 atomy uhlíku a 40 až 80 % hmot. vody. Prostředek podle vynálezu je, s ohledem na jeho schopnost ulpívat bez stékání i na svislých plochách, použitelný k odstraňovaní nitrocelulózových, olejových i syntetických nátěrových hmot i z velkých, šikmých nebo svislých...

Vodou riediteľný zakrývací lak na opravu strojopisových preklepov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234862

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bomba Miroslav, Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: C09D 9/00, C09D 3/727

Značky: vodou, strojopisových, preklepov, opravu, zakrývací, riediteľný

Zhrnutie / Anotácia:

Zakrývaní lak pozostáva zo zmesi tuhých pigmentov a sorbentov, filmotvorných organických polymérov na báze vodných disperzií, a z pomocných látok. Pigmenty sú vybraté zo skupiny bielych pigmentov akými sú oxid titaničitý, oxid zinočnatý, síran barnatý, a z doľaďovacích farebných pigmentov. Sorbenty sú vybraté zo skupiny zahrňujúcej jemne mletý disperzný silikagél alebo prírodné hlinitokremičitany ako napríklad kaolinit. Tieto tuhé zložky sú...

Roztok pro čištění zaschlé tuše

Načítavanie...

Číslo patentu: 233116

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Čurda Ludvík

MPK: C09D 9/00

Značky: zaschlé, tuše, roztok, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roztoku, který je určen pro odstranění zbytků zaschlé tuše z agregátů technických trubičkových per. Roztok je tvořen směsí destilované nebo deionizované vody s ethanolaminem, a/nebo diethanolaminem, a/nebo triethanolaminem, a/nebo diethylentriaminem, a/nebo dipropylentriaminem.

Krycí prostředek pro retuše strojového písma

Načítavanie...

Číslo patentu: 231872

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vávrů Jaroslav, Trojan Miroslav, Mýl Jiří

MPK: C09D 3/14, C09D 9/00

Značky: strojového, prostředek, krycí, retuše, písma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekuté směsi, sestávající z chemických individuí, která slouží jako krycí prostředek k retuším /opravám/ strojového či ručně psaného písma, ev. kreseb na papírové či jiné bílé podložce. Prostředek je tvořen jemnou disperzí titanové běloby jako bílého pigmentu vysoké kryvosti, v organickém rychle se odpařujícím polárním rozpouštědle ketonového typu s přídavkem vody a s rozpuštěnou organickou filmotvornou polymerní látkou typu...

Odstraňovač starých nátěrů na bázi sodných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236085

Dátum: 01.12.1986

Autori: Příhůnek František, Vondrášek Jan

MPK: C09D 9/00

Značky: starých, sodných, odstraňovač, solí, nátěrů, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstraňovače starých nátěrů na bázi sodných solí. Odstraňovač obsahuje 9,6 až 14,4 % obj. oxidu vápenatého CaO, 19,2 až 28,8 % obj. krystalického uhličitanu sodného Na2CO3.10 H2O a 71,2 až 56,8 % obj. vody. Lze jej použít k odstranění starých nátěrů všech typů s vyjímkou nátěrů na bázi kaučuku a asfaltu.

Kapalná směs pro opravu překlepů strojopisného textu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229803

Dátum: 15.09.1986

Autori: Souček Viktor, Mačka Miroslav, Kuchaříková Irena, Virt Jaromír

MPK: C09D 9/00

Značky: kapalná, směs, textů, překlepů, opravu, strojopisného

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalná směs pro opravu překlepů strojopisného textu na bázi anorganických pigmentů, polymerů nebo kopolymerů esterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové a rozpouštědla na bázi esterů kyseliny octové s alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 6, nebo směsi těchto esterů s alifatickými ketony o počtu atomů uhlíku 3 až 4, trichlóretylénem a tetrachlóretylénem nebo chloroformem, vyznačující se tím, že obsahuje 15 až 40 % hmotnostních polymerů nebo...

Roztok pro čištění zaschlé tuše

Načítavanie...

Číslo patentu: 232973

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čurda Ludvík, Bartušek Tomáš

MPK: C09D 9/00

Značky: roztok, tuše, zaschlé, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roztoku, který je určen pro odstranění zbytků zaschlé tuše z agregátů technických per. Roztok je tvořen 80 až 20 hmot. díly destilované nebo deionizované vody a 20 až 80 hmot, díly alifatického alkoholu se 2 až 5 atomy uhlíku v molekule nebo směsi těchto alkoholů.

Odstraňovač nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240363

Dátum: 16.07.1985

Autori: Kochta Zdenik, Skoepek Jan

MPK: C09D 9/00

Značky: odstraňovač, nátěrů

Text:

...bylo rozpuštěno 50 dílů kyseliny p-toluensulfonové a rozptýleno 26 dílů polyvinylcľilorldu o K hodnotě 65. Odstraň-ovač byl dohotoven přídavkem 10 dílů alkylpolyetylénglykolfosfrorečnanu sodného a 2 ,dílů benztriazolu. Nátěr z práškové epoxidové nátěrové hmoty o tloušťce. 200 ,um byl odstraněn působením jednoho nánosu odstraňovače.Srnisením 640 dílů dimethylformamidu,100 dílů butylacetátu, 35 dílů směsi benzensulfonových kyselín, 100 dílů...