C09D 5/24

Strojovo čitateľný ochranný prvok na chránené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6435

Dátum: 29.04.2005

Autori: Kuntz Matthias, Krietsch Burkhard, Kuen Jakob, Muth Oliver, Paeschke Manfred

MPK: B41M 3/14, B42D 15/00, C09D 17/00...

Značky: výrobky, strojovo, čitateľný, prvok, ochranný, chránené

Text:

...chránený výrobok s podobnou štruktúrou sa opisuje V dokumente DE 197 O 8 543. Tu sú elektroluminiscenčné látky, ktoré sa vytláčajú, usporiadané tak, že sú prestúpené siločiarami elektrického striedavého poľa vytvorenýmiv dôsledku planárneho usporiadania elektród. Ani tu nie jemožné žiadne bezdotykové vytváranie elektroluminiscencie.0010 V dokumente EP l l 56 934 B 1 sa zverejňuje cenný dokument, ktorý obsahuje aspoň jeden opticky premenlivý...

Elektricky vodivé podlahové krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2381

Dátum: 25.11.2004

Autori: Karlsson Roland, Stokki Anders

MPK: D06N 7/00, C09D 5/24, H05F 3/02...

Značky: elektricky, vodivé, podlahové, krytiny

Text:

...ušľachtilým kovom s priemerom 1-150 m.0012 EP 0409099 opisuje exotermnú elektricky vodivú povlakovú kompozíciu obsahujúcu polyuretánovú živicu a 22-80 hmotnosti sférických sklenených alebo živicových častíc potiahnutých kovom, výhodne striebrom, s veľkosťou častíc 4-3 50 m.0013 US 4419297 uvádza elektricky vodivú pastu obsahujúcu 30-40 hmotnosti striebrom potiahnutých sférických sklenených častíc s veľkosťou l-100 m zapuzdrených...

Spôsob výroby antistaticky potiahnutého tvarovaného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4879

Dátum: 06.08.2004

Autori: Hasskerl Thomas, Seyoum Ghirmay, Becker Patrick, Neeb Rolf

MPK: C08J 7/00, C09D 5/24

Značky: antistaticky, výroby, tvarovaného, spôsob, potiahnutého, tělesa

Text:

...tvarovaných telies z umelej hmoty s elektricky vodivým povlakomtým, že sa tvarované teleso z jednej, dvoch alebo viacerých strán známym spôsobom potiahnelakovým systémom zloženého za) spojiva alebo zmesi spojív,b) prípadne rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel ad) zahusťovadlá alebo zmesi zahusťovadiel, e) 5 až 500 hmotnostných dielov (vzhľadom na zložku a elektricky vodivého oxidu kovu alebo tiež sólu oxidov kovov so strednou veľkosťou...

Kompozice pro vytváření elektricky vodivých nebo polovodivých povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259192

Dátum: 17.10.1988

Autori: Juračka František, Brebera Stanislav, Štefek Jiří

MPK: C09D 5/24

Značky: povlaků, elektricky, vodivých, vytváření, polovodivých, kompozice

Text:

...případně až 60 hmot. dílů 2-ethy 1- . hexylakrylátu a až 5 hmot. dilů methakrylamídu.Kompožíce podle vynálezu vytvářejídpovlaky s vysokouV adhezi k nejrůznějším podkladům včetně hladkých povrchů, jako má např. sklo, kovy, plastické hmoty syntetické nebo skleněné vlákna apod. Jejich konzistenci a viskozitu potřebnou pro zvolený způeob.nanášení(natírání, máčeni, pro Átahování navalování aj.) lze snadno řidit podílem vody vesměsi. Dají se dobře...

Vodivá pasta pre rastrovaciu elekrónovú mikroskopiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246433

Dátum: 15.12.1987

Autori: Škubna Jan, Krueek Zdenik, Zegzulka Jioí, Frühauf Petr

MPK: C09D 5/24

Značky: elekrónovú, vodivá, mikroskopiu, rastrovaciu, pasta

Text:

...štátov je ich cena pomerne vysoká.Tieto nedostatky odstraňuje vodivá pasta pre raistrovaciu .elektrónovú mikroskopiu,ktorej p~odstatar spočíva v tom, že pozostáva zo sadzí o špecifickom .povrchu 100 až 1 500 mZ/g, vody a polyvinylalkoholovej disperzie s koncentráciou polyvinylalkoholu do 20 hmot. a strednou molekulovou hmotnosťou (4-6 .105 g/mól, pričom hmotnostný pom-er sadzí, sušiny polyvinylaľkoholu a vodyje 1110 až 110100.Výhody...

Nátěrová hmota pro antistatickou povrchovou úpravu plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240782

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kováeiková Anna, Obetko Dušan

MPK: C09D 11/02, C09D 5/24

Značky: povrchovou, úpravu, hmota, antistatickou, plastických, nátěrová

Text:

...povrchovou úpravu plastických hnot se vyznačuje tim, že snižuje možnost hronaděni elektrostatických nábojů na povrchu plastických hmot. přičemž neměni240 782 původní vlastnosti sitotiskových barev. Je možno je tedy použivat všude tam, kde je třeba snižit účinky statické elektřiny. Nátěrové hmotydle vynálazu mohou být nanášeny všemi běžnýli technologiemi.Nátěrová hmota pro antietatickou povrchovou úpravu plastických hnot podle vynálezu má...

Vodivý lak na báze chlórovaného polyvinylchloridu, polyvinylidénchloridu alebo polyvinylchloridu pre povrchovú úpravu rúr z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230313

Dátum: 15.10.1986

Autori: Šimek Ivan, Jahnátek Ľubomír, Náplava Antonín, Krivošík Ivan, Halgaš Milan, Konč Juraj

MPK: C09D 5/24, C09K 3/16

Značky: vodivý, báze, chlorovaného, polyvinylidénchloridu, povrchovú, úpravu, polyvinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vodivý lak na báze chlórovaného polyvinylchloridu, polyvinylidénchloridu alebo polyvinylchloridu obsahuje: 70 až 100 dielov hmot. organických rozpúšťadiel s parametrom rozpustnosti ? 18,65 až 21,05 J1/2. m-3/2, 10 až 15 dielov hmot. chlórovaného polyvinylchloridu, polyvinylchloridu, polyvinylidénchloridu, alebo polyvinylchloridu s K-hodnotou nad 55, 10 až 30 dielov hmot. supervodivých sadzí so špecifickým povrchom od 300 do 1500 m2/g, s príjmom...