C09D 5/20

Spôsob na ochranu povrchu pred neželateľnou kontamináciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281637

Dátum: 13.04.2001

Autor: Svensson Sigfrid

MPK: C08L 5/00, C09D 103/04, C09D 101/08...

Značky: ochranu, povrchu, kontamináciou, spôsob, neželateľnou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na ochranu povrchov pred neželateľnou kontamináciou a na odstránenie takejto kontaminácie z povrchov zahŕňa: a) prípravu roztoku polysacharidov s obsahom najmenej dvoch zložiek, kde jednu zložku tvorí prvý polysacharid, ktorý po precipitácii z roztoku následkom odparenia rozpúšťadla vytvorí priamo film, a druhú zložku tvorí druhý polysacharid, ktorý po precipitácii z roztoku následkom odparenia rozpúšťadla vytvorí film cez aspoň...

Způsob oddělování netkané polypropylenové textilie od nánosu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268622

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mužík Vladislav

MPK: C09D 5/20, C09J 5/02

Značky: textilie, polyethylenu, oddělování, polypropylénové, netkané, nánosu, způsob

Text:

...změnu tohoto zůsobu spojení přináší tedy způsob oddělení textílie od ná nosu PE. podle vynálezu který umožňuje teplovzdušné svařeni hydroízolační fólie Netex F v Jakemkolt místě.Podle vynàlezu se textilíe od vnítřního nánosu PE odděluje odtržením, které se umožní slepením vlákem textílie vhodným lepidlem.Lepidlo se nenese v potřebném množství na textílíí. která má být Odtržena. Lepidlo po určíté době proníkne až k...

Kompozice pro antikorozní povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266231

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zolotovickij Jakov, Goldade Viktor, Pinčuk Leonid, Neverov Alexandr

MPK: C09D 5/08, C09D 5/20, C09D 3/727...

Značky: povlaky, antikorozní, kompozice

Text:

...29 1 .1,3 ZOO ~ 6 oöpasnm 40 30 30. 0,55 230 a 7 HpóToTHn. 40 o eo 0,8 5 8 60 0 40 1,2 10 5 aaae. 1 WP Cnópogfš K 6 pp 03 HHcTanLHoñ(ćT.2) nhàcTnHu, npuxaroň ~ n/n nanneHHeM 1 r/cM K nnenke na nccnenyemoro Mawepnana5 KoMnoHeHToBno TeMHeDaTYDH-HHHBHBHHH-H mopuymw Hsvpacnnasa nneuoq 266231Hccnéyah Mewo Hccne- Pesynbwawu Hsmepennü YcnonnxnpoBeneMNŘ na- HOBEHHH, L-F~-~ ~ 4 L HHH 3 KchepHMeHTa paMeTp, o 6 opynonaHue Hpórowún Komnoauunn no ...

Kompozice pro hermetické snímatelné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266219

Dátum: 13.12.1989

Autori: Demidova Alevtina, Kuzněcov Valentin, Rubenštejn Fanni, Marevičeva Svetlana, Ošemkova Vera, Jakovlev Alexandr, Geflix Valentin

MPK: C09D 3/78, C09D 5/20

Značky: snímatelné, vrstvy, hermetické, kompozice

Text:

...nq n 3 o 64Qwopnóu 32 H N 8 4 15 N ŽU Kyñosue ocTaTKn.npon 3 àqcT~ Ba cHHTeTHqecKHx xnpnmx . - », .B waůnnue Z npecwanneuu nąHnuenb ćBoñcrBaM.noKpuTuü na ocnoee cocrana no~uso 6 peTeHnm H naaecrnoro. Hpuqemł ncnmyanua uns cocwaeà no nsoöpewennm npononnnncb Ha Moenax cnomnoů Koąmurypaun (npu cóomnomennnnpononLaux H-uonepeqnux pasnepon cnume 61), a nna nssećruoro cocraaa na Móenax npocroñ ~KoHàurypanmH.rnna MOHETB, Tak xàx noxpmwñn na era...

Ochranný snímací lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 257507

Dátum: 16.05.1988

Autor: Mynařík Martin

MPK: C09D 5/20

Značky: ochranný, snímací

Text:

...přírodních i syntetických vosků ve formě vodní disperze, což je podmínkou výběru voskú. S výhodou se osvědčil včelí vosk.Roztok glutinu. s výhodou želatin a kllhů a jako změkčovadla vícesytných alifatických alkoholu, zejména glykoly a qlycerin a s přídavkem mazíva ve formě vodní disperze včelího vosku, je nutno pro další skladování stabilizovat přídavkem konzervačního prostředku, jako stabilizátoru, a to např. s účinným obsahem chlóru -...

Plošný konstrukční polotovar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242575

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roder Lubomír, Zikán Viktor, Roubanek František

MPK: C09D 5/20, C08L 27/06

Značky: plošný, konstrukční, polotovar, výroby, způsob

Text:

...2 Q§ 2004 um polyvinylchloridová pasta, která vedle běžných přisad polyvinylchloridových plastisolů nebo organosolů - např. přisadze skupiny zahrnujici pigmenty, regulatory viskozity, stabilizáto ry a plniva, obsahuje na 100 hmotnostních dilů polyvinylchloridu 20 d 60 hmotnostnich dilů polymerniho změkčovadla polyesterového typu, 5140 hmotnostních dilů nizkomolekulárniho změkčovadla a äd 50 hmotnostních dílů rozpouštědla zejména na bázi...

Pasta polyvinylchloridu se sníženou migrací změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rapant Bohuslav, Uhlár Vladimar

MPK: C08L 27/06, C09D 5/20

Značky: polyvinylchloridu, migrací, pasta, změkčovadel, sníženou

Text:

...běžné komponenty polyvinylchloridových plastisolü nebo organosolů, především pak některé přísady ze skupiny zahrnující pigmenty, regulatoryfviskozity, stabilizátory a plniva.mavní výhodou polyvinylchloridová pasty podle vynálezu je ve srovnání s doposud známými směsi polyvinylchloridu to, že při zachování velmi nízká migrace změkčovadel nepřekročí její viskozita hodnotu 3 Pa.s. Tím je umožněno použití pasty i pro aplikace,u kterých bylo...

Snímatelný lak pro dočasnou ochranu kovů proti korozi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241758

Dátum: 10.08.1987

Autori: Vilimec Ladislav, Zelený Vít, Beránek Jaroslav

MPK: C09D 5/20, C09D 3/74

Značky: korozi, přípravy, ochranu, dočasnou, způsob, proti, snímatelný, kovů

Text:

...zejména estery kyseliny ftslové, meleinové nebo trihydrogenfosforečné, obvykle do 10 hmotnoatních. Polyvinylbutyraly mohou s výhodou obsahovat též podíl acetalových skupin v rozsahu 79 až 82 hmotnostnich jako poV lyvinylacetaly a 18 až 21 hmotnostních jako polyvinylalkoholy. Vhodné typy.polyvínylbutyra 1 ů použitelná podle vynálezu jsou takové, které vylisované ve formě fólii-jsouprůtažné, snadno ohebné a vysoce odolne proti vodě.Jako...

Nátěrová hmota pro nátěry schnoucí za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243866

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koišein Zdenik, Kaiser Jaroslav, Šafaoík Ivo, Odstreil Libor, Kubín Sáva, Stránský Jioí, Quis Vladivoj, Schneider Petr

MPK: C09D 5/20, C09D 7/12

Značky: schnoucí, nátěrová, hmota, nátěry, horka

Text:

...stupeñ se reguluje, mají vysoké dekorační vlastnosti jakož i vysokou stálost vůči povětrnostním vlivům.Použití laktonu C 12 jako matovacího prostředku umožňuje značné snížení nebo úplné vyloučení spotřeby drahých plnicích látek, které se přidávají za účelem dodání matovosti. To nevede pouze ke zmenšení technologických nákladů (odpadnutím disperqace plnidel při výroběnátěrových hmot, ale v některých případech i ke snížení jejich výrobních...