C09D 4/00

Energeticky úsporná antikorózna kovová filmová kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21009

Dátum: 27.01.2011

Autori: Kim Hyun Min, Park Soo Ryang, Song Jeung Euy, Lee Hyung Oh

MPK: C09D 183/14, C09D 183/02, C09D 187/00...

Značky: filmová, energeticky, kompozícia, spôsob, kovová, výroby, antikorózna, úsporná

Text:

...pri 300 ~ 400 otáčkach za minútu počas 3 až 5 hodín na vytvorenie druhej zmesi a 3) miešanie druhej zmesi s druhou Sól-gél živicou a premiešavanie pri 100 až 200 otáčkach za minútu počas 4 až 70015 Tak ako V bode 2), teplota sa udržuje na 15 až 20 °C.0016 Okrem toho, V bode 3) sa teplota udržuje na 10 až 15 °C.0017 Podľa jedného uskutočnenia predloženého vynálezu, antikorózna kovová filmovákompozícia nepreniká do antíkoróznej...

Prášková povliekacia kompozícia vytvrditeľná teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17013

Dátum: 06.11.2009

Autor: Jansen Johan Franz Gradus Antonius

MPK: C09D 167/00, C09D 4/00, C08K 5/00...

Značky: kompozícia, prášková, teplom, vytvrditelná, povliekacia

Text:

...sa jedným dvojitým otrením acetónom (ADR) rozumie jeden pohyb tam a späť cez povrch povläku, ktorý má hrúbku približne 60 m s použitím bavlneného plátna namočeného V acetóne, pričom bavlnené plátno pokrýva hlavu kladiva, ktore má hmotnosť 980 gramov a kontaktnú plochu povrchu spovlakom 2 cmz. Každých 20 otrení sa plátno namoči V acetóne. V meraní sa pokračuje, až pokiaľ sa povlak neodstráni (a získané ADRčíslo sa zaznamená) alebo pokiaľ...

Zvariteľný antikorózny prostriedok a spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15787

Dátum: 08.09.2006

Autori: Mertens Heike, Kruse Thomas, Reusmann Gerhard

MPK: C09D 183/04, C08K 5/00, C08K 5/54...

Značky: spojivo, antikorózny, prostriedok, zvariteľný

Text:

...Fluórovaný polymér sa v spojivu použije výhodne v práškovej forme. V rozpúšťadle spojiva je teda nerozpustný. Práškový polymér pri zvyšujúcich sa teplotách topí a pri teplote vyššej, než je izbová teplota a nižšej, než je zváracia teplota, sa viaže. Takým spôsobom vytvára zlúčeniny vo fonne bodov, takže zostane v podstate zachovaná adhézia kovových častíc, dôležitá pre antikoróznu ochranu. Ako zvlášť významné sa preukázalo, že...

Korozívna ochrana kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 966

Dátum: 23.09.2003

Autori: Just Eckhard, Müh Ekkehard, Albert Philipp

MPK: C09D 4/00, B05D 7/00, C23C 22/05...

Značky: ochrana, korozívna, kovov

Text:

...ako sol) sa pripravia pomocou kyslého alebo bázického katalyzátora z hydrolyzovateľných silikónových zlúćenín, často V kombináciiúčely sa zložky hydrolyzujú spoločne a prevádzajú na sol alebo qel. Použitým rozpúšťadlom/riedidlom môže byť ajalkohol, ktorý sa tiež tvorí pocas hydrolýzy zlúčenin. Poťahovú kompoziciu je možné potom aplikovať na kovové substráty pomocou vyššie zmienených spôsobov poťahovania. Foťahová kompozícia sa výhodne...

Spôsob hĺbkotlače s radikálovo vytvrditeľnými tlačiarenskými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 186

Dátum: 16.10.2002

Autor: Schmidt Helmut

MPK: C08F 290/06, C08F 290/02, C09D 11/10...

Značky: spôsob, hĺbkotlače, radikálovo, vytvrditeľnými, tlačiarenskými, farbami

Text:

...farby ako pravidlo vyžadujú viskozitu, ktorá je v porovnaní s inými systémami tlačiarenských farieb nízka, a ktorej uvádzaná hodnota sa pohybuje často medzi 50 a 100 mPas. Tieto nízke viskozity sa doteraz dosiahli, nehľadiac na epoxidový systém navrhovaný V EP-0686509 ~Al, ktorý obsahuje extrémne vysoký podiel reaktívneho riedidla, len u bežných hĺbkotlačových farieb, to znamenáspojivovú zložku obsahujú vodou riediteľné disperzie,...

Spôsob prípravy kompozitných predmetov s polymérnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281987

Dátum: 26.07.2001

Autor: Suspene Laurent Gérard

MPK: C09D 4/00, C08J 7/00, C08F 220/10...

Značky: predmetov, přípravy, kompozitných, povrchom, polymérnym, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Postup zahrnuje impregnovanie polymérneho podkladu s množstvom pórov s číselným priemerom prierezu pórov do 50 štvorcových mikrometrov s kvapalným tmelom s viskozitou menšou ako 25 mPa s, s obsahom nenasýteného polyesteru, poly - alebo monofunkčného (met)akrylového monoméru, prípadne dicyklopentyl (met)akrylátu a inhibítora, a následne sa zahreje až do vytvrdnutia tmelu.