C09D 3/80

Ochranný prostředek proti stárnutí výrobků z pryže a plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 269340

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pacovský Jindřich, Dvořák Jan, Kratochvíl Heřman

MPK: C09D 3/80

Značky: plastických, ochranný, výrobků, proti, pryže, stárnutí, prostředek

Text:

...látek obsahuje ochranný proetředek emulgitory použiti při výrobě zikladnich polymeroo Aby ee zabránilo pčnlni,je účelne přidat do ochranneho proetľodku látky enižujici penłni. Nojblžnłjli jeou oilikonovć odpčňovočeo Jako atabilizítory lze použit antioxidenty jako napriklad Antio×i~ dant 4, což je 2,6-diterobutyl-p-kreeol nebo Antioxidant 6, což je tri/ l-łenylety 1 feny 1/ foefit, nebo Deatib 242, což je...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269225

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drobný František, Procházka Vlastislav, Máca Jan, Teplý Petr, Mandík Lumír

MPK: C09D 3/80

Značky: akrylové, rozpouštědlové, plasty, hmoty, nátěrové

Text:

...z aromatických uhlovodíků benzen, toluen a xylen. Z katonú se uplatňují především methyethylketon, diethylketon, ethylpropylketon, ethylisopropylketon, dipropylketon, diisopropylketon, metylbutylketon, methylisobutylketon, ethylbutylketon, ethylisobutylketon, cyklohexanon a methylcyklohexanon, z jednomocných alkoholů pak ethanol, n-propanol, isopropanol, butanol, lsobutanol, pentanol, hexanol, cyklohexanol a methylcyklohexanol. K nejčastěji...

Disperzní hmoty se zvýšeným antikorozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269122

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulovič Milan, Štepita Matej, Šútor Ľubomír

MPK: C09D 3/80, C09D 5/08

Značky: antikorozním, hmoty, disperzní, účinkem, zvýšeným

Text:

...se vyznačuji rychlýn zssychánín 5 vytváří houogenní, pružný a nelepivý povrch odolávající povětrnoatnín vlivůa, mechanickému naaáhání o roznezí teplot od -50 °c do 4140 °C. Při vystavení vyššia teplotám vznikají z alkanolanoniových solí polyaerů anidy, přičemž ae ještě zvyšuje přidržnost povlaků ke kovůn při částečnéu zvýšení tuhosti povlaků. Antikorozní účinok disperzní hmoty podle vynálezu je srovnatelný s antikorozníai účinky...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty tvrditelné polyisokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268241

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sachl Vladimír, Lebduška Jan, Černá Vendula, Brandejs Vladislav, Teplý Petr, Mandík Lumír

MPK: C09D 3/80

Značky: nátěrové, tvrditelné, polyisokyanáty, hmoty, rozpouštědlové, akrylové

Text:

...3-nethylatyren, 4-aethylotyran e 4-terc.butylatyren.Pod pojmom akrylový kopolynar e regulovanou etavbou nolakuly ae rozulí kopolyuer o čioalnóa průměru nolakulových hmotnoati 3 000 až 70 000 e pooiru hnotnoatnlho e čiaelnóho průměru nolekulových haotnoati 2 až 6 při aoučaanen zachování etatlattckć dietrlbuce mononarnich aegnentd. Přĺpravuja se radlkálovou kopolynarací za čaeově řízanáho plynulóho nobo postupného přidavku aněei nonoaard...

Směsná roztoková akrylová pojiva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266705

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lebduška Jan, Bráta Zdeněk, Suran Pavol, Piskla Štefan, Mandík Lumír, Dlasková Marie, Matějíček Alois, Seidl Josef

MPK: C09D 3/80, C08L 33/00

Značky: roztoková, směsná, pojiva, jejich, přípravy, akrylová, způsob

Text:

...o 1 až 4 atomech uhlíku, jako např.N-methoxymethylakrylamid,N-methoxymethylmethakrylamid,N-butoxymethylakrylamid,N-butoxymethylmethakrylamid,N-isobutoxymethylakrylamid,N-isobutoxymethylmethakrylamid, apod., případně také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové nebo methakrylové s 1 až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu, jako např.N,N-dimethylakrylamid,N,N-dimethylmethakrylamid,N-terc.buty 1...

Nátěrové hmoty na vzduchu schnoucí na bázi termoplastického polyakrylátu, chelátu a nitrocelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264853

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vališ Jaroslav, Žárovský Jan, Vachl Vladimír, Křeček Jan

MPK: C09D 3/16, C08L 1/18, C09D 3/80...

Značky: nátěrové, nitrocelulózy, termoplastického, chelátů, bázi, hmoty, polyakrylátu, vzduchu, schnoucí

Text:

...dílů zásad Bronsted-Lowryho typu jako např. etandiol dimetylether, tetrahydrofuran, acetooctany atd., případně až 15 dílů aditivních přísad jako jsou dihutylftalát,dioktylftalát, silikonový olej a další a až 30 dílů pigmentů a plniv, jako například titano vou hělobu, ftalocyaninová barviva, chromovou žluč, saze, síran barnatý, vápenec, kaolínapod. Díly uvedenými v celém textu se myslí setiny hmotnosti na jednotku výsledné nátěrové...

Nátěrová a tmelicí hmota pro hydroizolační úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264782

Dátum: 12.09.1989

Autori: Štucbart Vojtěch, Zárybnický Eduard, Prachař Otakar, Kohout Josef, Adamec Dalibor

MPK: C09D 3/80

Značky: tmelící, úpravu, konstrukcí, stavebních, nátěrová, hydroizolační, hmota

Text:

...používané v kompozici, dodávají nátěrové hmotě barevný odstín a spolu s plnivy dotvářejí krycí vlastnosti nátěru.Pro bílý barevný odstín je vhodným typem pigmentu titanová běloba. Kasein vytváří s alkalickou maltovinou stavební konstrukce sklovitou hmotu, která brání postupu vlhkosti v kapalnému stavu, nezabraňuje však postupu vodních par. V kombinaci s použitou polymerní disperzí tak tvoří subjektivně teplý povrch, na kterém...

Nátěrové látky na báze akrylátových živíc zasychajúce na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264195

Dátum: 13.06.1989

Autori: Čeliga Pavol, Kyselica Jozef, Piskla Štefan, Suran Pavol, Procházka Karel, Adamec Jozef

MPK: C09D 3/80

Značky: báze, živíc, akrylátových, látky, vzduchu, zasychajúce, nátěrové

Text:

...polykarboxylołvej kyseliny, 5 až 35 hmotnostnýchtlielov, organických rozpúštadiel zo skupiny- zahrňujúcej Xylén, toluén, acetön, etyl- a butylacetát, lakový benzín, 10 až 70 hmotnostných dielov pigmentov a/alebo plnív s výhodou mastenca, kaolínu, kriedy, titánovej beloby,stearátu hlinitého, kysličníkov. železa, chrómovej žltej, poprípade 2 až 15 hmotnostných dielov sklenenej balotiny.Náterové látky o zložení podľa vynálezu sa...

Svařitelný lak na bázi roztoků akrylových kopolymerů v organických rozpouštědlech pro tepelné spojování celofánových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 263924

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rusnák Vladimír, Dvořák Adolf, Skokan Ján, Benko Martin, Ďurča Milan, Mandík Lumír, Svit, Lebduška Jan

MPK: C09D 3/80

Značky: rozpouštědlech, svařitelný, kopolymerů, spojování, akrylových, roztoku, fólií, tepelně, celofánových, bázi, organických

Text:

...v-ynálezu lze ještě upravit a zlepšit přídav-kem organických a/nebo anorganických látek. Významnou složkou svařitelného lepidla podle tohoto vynálezu je nituocelulóza. jedná se o typy rozpustné v .esterech s obsahem dusiku v rozmezi 11,7 až 12,3 U/o hmot. Další složkou svař-itelného laku jsou organické plastífikátory zvlàčňovadia). Pro tyt-o účely lze s výhodou použit plastifikátory na bázi mono, di-, tri- a vyšších esterů organických...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263431

Dátum: 11.04.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: hmota, nátěrová, antikorozní

Text:

...pojivo kombinaci disperze termoplastíckého akrylového polymeru nebo kopolymeru s hydroxidem vápenatým nebo hořečnatým, ínhibitor koroze ve formě dusitanu sodného, odpěäovač, mikrobicidní a fungicidni přísadu, reologicky účinné přisady a inertni nebo korozně účinnú plniva.Její podstata spočíva v tom, že obsahuje 12 až20 hmotnostnich disperze termoplastíckého polymeruči kopolymeru na bázi akrylátü nebo styrenakrylátu o sušině 35 až 60 ...

Disperzní lesklý email

Načítavanie...

Číslo patentu: 262523

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šedivý František, Charvát Ivo, Průžek Miloslav, Kostlivý Jan

MPK: C09D 3/74, C09D 3/80

Značky: disperzní, lesklý, email

Text:

...sodný, trietanolamin a čpavek nebo jejich směsi, I0,5 až 5 dílů hmotnostnich koalescentů vybraných ze skupiny obsahující butylglykolacetát. butylglykol, dibutylqlykol, propylenglykol, etoxypropylscetát, izo-butoxypropoxy-propanol nebo jejich směsi, 0,01 až 5 dilů hmotnostnich alkylvinyleter maleinátového kopolymeru nebo vodného neionogenního roztoku diuratanu nebo polyakrylátové soli s obsahem amidových skupin nebo amonné soli kyseliny...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262495

Dátum: 14.03.1989

Autori: Drobný František, Vachl Vladimír, Teplý Petr, Mandík Lumír, Máca Jan, Křeček Jan, Procházka Vlastislav

MPK: C09D 3/81, C09D 3/80

Značky: nátěrové, hmoty, rozpouštědlové, akrylové

Text:

...I-hydroxybutylakrylát a příalušné metakryláty,dále monomery obsahující amidické skupiny, zvláště akrylamíd, metylakrylamid, N-metoxymety 1 akrylsmid, N~butoxymety 1 akry 1 amid, N-isobutoxymetylakrylamid, N,N-dimetylakrylamid, N-terc.butylakrylamid, N,N-butylakrylamid a obdobné sloučeniny odvozené kyseliny metakŕylové.Z funkčních monomerů cbsahujících oxyranovou skupinu jsou nejvhodnější qlycidylakrylátV a...

Akrylové vypalovací nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 259074

Dátum: 17.10.1988

Autori: Blahník Aleš, Sachl Vladimír, Drobný František, Křečková Vendula, Mandík Lumír, Teplý Petr, Svoboda Bohumil, Soukalová Nina, Grimmer Jiří, Hudec Pavol

MPK: C09D 8/81, C09D 3/80

Značky: akrylové, hmoty, tmely, nátěrové, vypalovací

Text:

...Á tjedné až tři různých směsi monomerů s inicátorem polymeraece do rozpouětědel vznikajiciçh polymerů při jejich tepló~tě varu po doou 20 minut až 4 hodin bez časového odàtupu ne bo 3 časovým odstupem jednotlivých fází dávkováni až 3 Ah . Nátěrové hmoty podle vynálezu obsahují akrylová pojiva, která svou vhodnou molekulovou hmotnoatí a výhodným rozlo-°ženim monomerních segmentú v polymernim řetězci umožňüái dosáhnout optimálnich...

Povlaková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 244671

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimůnek Jiří, Dlouhý Josef, Vachata Jiří

MPK: C09D 3/76, C08F 220/14, C09D 3/80...

Značky: hmota, povlaková

Text:

...jících světlo, zejména u barevných metalíz obsahujících malý podíl aluminiových složeka hlavně pak u vůbec nepigmentovaných hmot, určených pro výrobu čirých povlakú to může znamenat vážnou závadu. V případě, že termosetický kopolymer obsahuje podstatné množství styrenu, přidání mikročástic skládajících se v podstatě z polymetylmetakrylátu bude míttento nežádoucí důsledek a navíc se tento problém ještě zhorší tím, že melaminoformaldehydové...

Způsob výroby mikročástic ze zesíťovaných adičních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244659

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležal Jioí, Schwarz Josef, Cimala Ladislav

MPK: C08F 220/14, C08F 212/08, C08F 220/06...

Značky: adičních, polymerů, zesíťovaných, způsob, mikročástic, výroby

Text:

...na vzhled zakalený. To je samozřejmě lhostejné V povlakových hmotách obsahujících pigmenty rozptylujicí světlo, jako oxid titaničitý, ale u hmot vybarvených na hluboké odstíny pomocí pigmentů absorbujících světlo,zejména u barevných metalíz obsahujících malý podíl aluminiových složek a hlavně pak u vůbec nepigmentovaných hmot, určených pro výrobu čirých povlaků to může znamenat vážnou závadu. V případě, že termosetický kopolymer obsahuje...

Disperzní pojivo pro antikorozní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246778

Dátum: 15.12.1987

Autori: Knizek Martin, Jäger Jaroslav

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: pojivo, hmoty, disperzní, antikorozní

Text:

...častíc pod 30 nm ve vzniklých komplexních sloučeninach zvyšuje přídržnost směsi s podklady, zvyšuje odolnost proti mechanickému namáháni, odolnost vůči zvýšeným teplotám a agresívnímu prostředí. Soli kyseliny metaľosforečné upravují reololgické vlastnosti směsi.ą současně působí pasivačně na povrchy kovů.Disperzní pojivo podl-e vynálezuv má dobrou mechanickou stabilitu, entikorozíií vlastnosti, je ekologicky a hygienicky nezávadné,nehořlavé...

Náterová zmes pre natieranie bezdrevných papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243903

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šperlín Veleslav, Poláeek Jan, Kupeík František, Kosek Jioí Ostrava, Mieulek Jioí, Kosek Jioí

MPK: C09D 3/80

Značky: natieranie, bezdrevných, nátěrová, papierov

Text:

...kyseliny atkrylovej, s výhodou 25 9/0 hmotnostných a 65 až 95 hmotnostných vinylalcetátu, s výhodou 75 Ú/o hmotnostných, emulgovnných vo vodnom prostredí obsahujúcom 1 až 10 hmotnostných zmesi alkylpwolyglykoléteru a sodných esterov kyseliny fosforečnej s alkvlpolyglykolétenmi vo funkcii emwlgátorov v prítomnosti sodných solí kyseliny fosforečnej a 0,1 až 0,25 0/0 hmotnostných kopolyméru piropylénoxidu a etylénoxidu, vztahované na...

Vodně disperzní nátěrová hmota pro povrchovou úpravu ohebných syntetických pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234516

Dátum: 01.11.1987

Autori: Uličný Jan, Lacina Jaroslav, Mrlíková Eva, Karásek Otakar, Ševčík Bohumil

MPK: C09D 3/80

Značky: pásových, materiálů, vodné, povrchovou, nátěrová, syntetických, hmota, ohebných, úpravu, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení zpracovatelských vlastností vodně disperzních nátěrových hmot pro povrchovou úpravu poromerů a jiných ohebných syntetických pásových materiálů. Nátěrová hmota podle vynálezu obsahuje 0,3 až 16 % hmot. polyakrylátového zahušťovadla, 0,05 až 0,3 % hmot. amoniaku, 0,7 až 1,3 % hmot kaseinu, 1,5 až 11 % hmot. pigmentu, 1 až 5 % hmot. neionogenní povrchově aktivní látky, dále dvě ze skupiny vzájemně nesnášenlivých...

Disperzný akrylátový prostriedok na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252887

Dátum: 15.10.1987

Autori: Linkeš Dušan, Gregušová Zdenka, Vodová Drahomíra

MPK: C09D 3/80

Značky: dřevo, disperzný, prostriedok, akrylátový

Text:

...ak-rylátoveho prosrriencilku a po 24 hodinách zasycbania sa robí druhý náter neriedeným prost~riedkom. Pre hloclkosť povrchu esa doporučuje u obkladov jemné prebrú-senie pred aplikáciou drwhé-ho náterut Dosahuje sa vysoko elasstilclký film aj plriteplotných rozidielooh. Farebná stálosť je zachovaná bez zmeny po dobu 5 rokomP r í k la d 2 Drevené obklady určené na plotové a lö gi-ové steny sa natierajú štetoom alebo sa máoajú v...

Vodné systémy tvrditelných kompozic na bázi epoxidových pryskyřic a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237072

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Lidařík Miloslav, Klugar Jindřich, Mikša Jaroslav, Rajdl Josef, Hájková Bohuslava

MPK: C08L 33/06, C04B 24/28, C08L 63/00...

Značky: kompozic, epoxidových, vodné, jejich, přípravy, bázi, systémy, tvrditelných, pryskyřic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy jsou vhodné pro aplikace ve stavebnictví jako tmely, plastbetony, vyrovnávací a zalévací hmoty, nátěrové hmoty a prostředky pro snížení odpařivosti vody z čerstvých betonových ploch. Jsou snadno připravitelné ze složek, které mají výbornou skladovatelnost i při teplotách pod - 20 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že tyto systémy se získají ze 100 hmot. dílu kapalné epoxidové pryskyřice, 5 až 80 hmot. dílů specifikovaných...

Disperzní polyfunkční hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237374

Dátum: 01.08.1987

Autori: Štepita Matej, Pichrt Aleš, Svoboda Dalibor, Krejsa Jan, Michálek Jaroslav

MPK: C09D 3/80, C08L 33/00

Značky: polyfunkční, hmota, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní polyfunkční hmota je určena k provádění nátěrů nebo nástřiků na venkovní i vnitřní plochy stavebních prvků a to jak nových omítkových tak i starých po dokonalém vyspravení a očištění. Je vhodná pro sjednocování nerovnoměrných podkladů, pro rekonstrukce, sanace a údržbu stavebního fondu a pro restaurování a konzervování historických památek. Hmota má po zreagování dobrou soudržnost s podklady, vysokou kryvost, jednotný barevný a...

Upravárenský prostriedok určený k zušlechťovaniu textilných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251465

Dátum: 16.07.1987

Autori: Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Formánek Leopold, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: C09D 3/80

Značky: textilných, upravárenský, určený, substrátov, prostriedok, zušlechťovaniu

Text:

...pozostávajúcich z polymérnej zložky s plastifikačným účinkom, ktorý pozostáva z 20 až 30 hmot. styrénu, 65 až 70 hmot. butylakrylátu, 1 až 5 hmot. izobutoxymetylakrylamidu a 1 až 6 hmot. kyseliny metakrylovej a z polymérnej zložky s tužiacim účinkom, ktorá pozostáva z 40 až 50 hmot. metylmetakrylátu, 4 U až 50 hmot. etylakrylátu, 3 až 7 0/0 hmot. metylakrylarnidu a 1 až 5 hmot. N-metylolakrylamldu, pri 4zastdpenié jednotlivých typov...

Prášková barva na bázi akrylových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchareva Lidija Aleksejeva, Kazakova Ljudmila Michajlovna, Taraskina Nataša Grigorjevna, Pelzbauer Zdeněk

MPK: C09D 3/80

Značky: prášková, bázi, barva, derivátů, akrylových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškových barev na základě homopolymerů a kopolymerů sloučenin eterů kyseliny akrylové, které lze použít pro výrobu suchých práškových barev a ochranných povlaků v autovýrobě, v elektrické a světelné technice, při výrobě přístrojů pro medicínu. Předmětem vynálezu je prášková barva na bázi akrylových derivátů jako pojiva a pigmentu, vyznačující se tím, že jako pojivo obsahuje oligouretanmetakrylát s délkou oligomerního bloku...

Nátěrová hmota na střešní krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238932

Dátum: 16.03.1987

Autor: Fiala Vladimír

MPK: C09D 3/80

Značky: střešní, krytiny, hmota, nátěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrová hmota na střešní krytiny, která se skládá z 30 - 50 hmot. dílů akrylátové disperze, nebo disperze na bází kopolymerů akrylátu se styrenem nebo vinylacetátem, 5 až 40 hmot. dílů minerálních plniv s lístkovou strukturou jako mleté slídy nebo mastku a plniv pro zvýšení kryvosti jako plavené křídy, 5 až 20 hmot. dílů pigmentů jako titanové běloby, 0,5 až 3 hmot. díly nízkomolekulárních změkčovadel jako dibutylftalátu, 0,5 až 2 hmot. díly...

Pružná disperzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 249396

Dátum: 12.03.1987

Autori: Křenek František, Štepita Matej

MPK: C08L 33/02, C09D 3/80

Značky: hmota, disperzní, pružná

Text:

...a pigmenty. Ethanolamoniová disperzní hmota je trvale pružná, zachovává se mechanické vlastnosti při normálních i zvýšených teplotách, odoláva účinkům vody a organických rozpouštědel a má dobré mechanické vlastnosti. Na substráty se nanáší natíráním, stěrkováním, válečkováním nebo stříkáním. Disperzní hmota se může nanašet na suché i na vlhké podklady, aniž by se neqativně projevila soudržnost, je netoxická, nehořlavá a hygienicky nezávadná....

Spevňujúci prostriedok na ochranu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 235366

Dátum: 15.02.1987

Autori: Piskla Štefan, Vodová Drahomíra, Gregušová Zdenka, Mahďáková Oľga

MPK: C09D 5/14, C09D 3/80

Značky: spevňujúci, ochranu, dřeva, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Spevňujúci prostriedok na ochranu dreva rieši získanie pevnosti, húževnatosti a vodoodpudivosti ošetreného dreva, bez farebných a iných vizuálnych zmien, čo je veľmi dôležité hlavne pri reštaurovaní cenných drevených historických diel. Spevňujúci prostriedok pozostáva z 5 až 30 % hmot. kopolyméru akrylátového typu poprípade so styrénom o hmotnostnej strednej molekulovej hmotnosti 45 000 až 65 000, 5 až 15 % hmot. alifatického alkoholu s 2 až 4...

Základová hmota vhodná pro výrobu několikavrstvého ochranného a/nebo dekoračního povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248039

Dátum: 15.01.1987

Autor: Backhouse Alan

MPK: C09D 3/80, C09D 5/38, C09D 5/04...

Značky: dekoračního, ochranného, povlaků, výrobu, základová, několikavrstvého, hmota, vhodná

Text:

...vhodnými polykarboxylovými kyselinami jsou kyselina jantarová nebo její anhydrid), kyselina adipová, kyselina azelainová,kyselina. sebaková, kyselina maleinová nebo její anhydridL kyselina fumarova, kyselina mukonová, kyselina itakonová, kyselina fialová nebo její anhydrid), kyselina isoftalová, kyselina tereftalová, kyselina trimelitová nebo jeí anhydrid a kyselina pyromelitová (nebo její anhydrid). Zesilování polykondenzátů se dosahuje...

Disperzný lazúrovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242286

Dátum: 31.08.1985

Autori: Karásek Boetislav, Kovaoak Jan, Ružieka Jan, Bittner Stanislav

MPK: C09D 3/64, C09D 3/80

Značky: prostriedok, lazurovací, disperzný

Text:

...prostriedkom na ochranu dreva v tom, že je hygienicky nezávadný, nehąąrrľavý, bez zápachu a neobsahuje organické rozpúšťadlá, ktoré odparenim znehodn-ocujú životné prostredie. Lazúrovaci prostriedok podľa vynálezu je nízkoviskózna kvapalina. Na drevo sa nanáša štetcom, strlekaním alebo máčaním. Povrch je zaschnutý za 30 až 60 minút. Spotreba na jeden náter je 80 až 100 .103 kg..m 4, podľa druhu a savosti dreva. Pre do konalú dlhodobú ochranu...