C09D 3/64

Alkydové pryskyřice pro vypalovací nátěrové hmoty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270745

Dátum: 12.07.1990

Autori: Úředníčková Jaroslava, Hochmanová Libuše, Růžičková Jiřina, Hájek Karel, Prachař Jaroslav, Krátký Bohumil, Kočovský František

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: přípravy, hmoty, jejich, vypalovací, způsob, alkydové, pryskyřice, nátěrové

Text:

...uhlovodíků, popřipadě ve smesich uváděných uhlovodíků a kyslíkatých rozpouštědel ze skupiny n-butanoluy isobutanolu, butylglykolu a butylglykolacetátu. Roztoky ělkydových pryskyřic jsou mísitelné s roztoky aminotormaldehydových pryskyřic. Po odpaření rozpouštědel vznikají homogenní nátěrové filmy, které se vytvrzují při teplotách 100 až 150 08 po dobu 10 až 30 minut. Vytvrzené nátery jsou vysoce tvrdé, houževnaté a odolné vľivu kyselého...

Způsob přípravy pružných alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269397

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hájek Karel, Kitzler Jaroslav, Růžičková Jiřina, Hochmannová Libuše, Krátký Bohumil

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: způsob, přípravy, pružných, alkydových, pryskyřic

Text:

...xylitol a manitol. Tyto alkoholy lze použít bud jednotlivé, lépe však ve vzájomných směsích.Kyselinové složky, které se mohou podílet na uvedené přípravě alkydů, příslušejí svým charakterom do těchto skupin Především jsou to acyklioké monokarboxylové kyseliny s rovným řetězcem, obsahující 4 až 22 uhlíkoyých atomů, které se vyskytují ve směsích různého složení v rastlinných olejích v podobě triglyceridů. Z rastlinných olejü přicházejí v úvahu...

Modifikovaná alkydová živica

Načítavanie...

Číslo patentu: 267345

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondruš Imrich, Kyselica Jozef, Svoboda Jozef, Celiga Pavel

MPK: C09D 3/68, C09D 3/64

Značky: alkydová, živica, modifikovaná

Text:

...želatinačnou kcnštantou. Súčasne je výhodná, že alkydy podľa tohoto vynálezu sa pripravujú z dostupných a pomerne lacných eurovtn a majú pritom veľmi dobrá aplikačné vlastnoati napr. ako eúoast spcjiv náterových látok na horizontálne značenie ciest. Vlastnosti živic, uvádzané v príkladoch boli stanovené podľa prialulných ČSN Konzietencia výtokových pohárkov s priemerom dýzy 4 mm pri 20 °C podľa ČSN 67 3013, zaaýchanie, podľa ČSN 67...

Způsob přípravy pojiva pro vypalovací laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265869

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přikryl Petr, Kříž Jaroslav

MPK: C09D 3/64, C08G 63/12

Značky: způsob, pojiva, vypalovací, přípravy

Text:

...bůd dám nebo výhodné po přidání vhodných aditiv, upravujicích jeho po» vrchové napětí, kvalitní výpalovecí lak, aplikovatelný na železné,hliníkové nebo jiné kovovą resp. jiné tepelnč odolné materiálýlhgr tý po výpálení při 150 až 220 °C vytváří dokonalý polýmerní povlak,význačujicí se vynikající tvrdosti i tažnoetí, nízkou termoplasti» citou a dobrou odolnosti vůči vodě a účinkům povětrnoeti.Výhodou pojiv, připravených podle tohoto výnálezu,...

Způsob přípravy pojiva pro fyzikálně zasychající nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264919

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kříž Jaroslav, Přikryl Petr, Musil Lubomír

MPK: C08G 63/12, C09D 3/64

Značky: fyzikálne, zasychající, nátěrové, přípravy, pojiva, hmoty, způsob

Text:

...230 UC je teplota udržována až do poklesu čísla kyselosti produktu pod 10 mq KOH/g. Získá se345 g pryskyřičného produktu o bodu měknutí 97 OC dle metody kroužek-kulička. získaný produktje neomezeně rozpustný V butanolu, v lihu, stejně jako V jejich směsích s xylenem v poměru 11. 50 roztok produktu V butanolu zasychá V tloušřce 30 m za 2 hodiny do stupně 2 apo 3 dnech poskytuje film o 31 tvrdosti skla podle zkoušky kyvadlem. Film po 3...

Rychleschnoucí nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264918

Dátum: 12.09.1989

Autori: Musil Lubomír, Kříž Jaroslav, Přikryl Petr

MPK: C09D 3/64

Značky: rychleschnoucí, hmota, nátěrová

Text:

...přimému chybu, která se neztrácíani zatižením nátěru teplotou až 200 OC, pokud použitý pigment při takové teplotě nepodléhá zřetelnému rozkladu. Nátěry podle vynálezu vykazuji také minimálni termoplasticitu, zejménanenabývaji lepivosti při zvýšené teplotě až do 200 DC.Zvláštnĺho efektu, připomínajĺcího chování thixotropních nátěrových hmot, se dosáhno,je-li jako rozpouštědla použito směsi lihu s 30 nebo méně xylenu. Nátěr po rychlém odpaŕenĺ...

Vodou ředitelné alkydové disperze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245444

Dátum: 01.07.1988

Autori: Chonjak Jevgenij Josifovie, Prjadeenko Boris Grigorjevie, Donskich Alexadd Jemeljanovie, Eujko Alexadd Nikolajevie, Dubinin Leonid Dmitrijevie, Urbanke Walter, Kokoškova Margarita Konstantinova, Dunse Helmfried, Voronov Valentin Nikolajevie

MPK: C09D 3/64

Značky: ředitelné, způsob, jejich, disperze, vodou, alkydové, výroby

Text:

...meohanickém namáhání. Jsou libovolně ředitelné vodou bez nebezpečí koagulace. Dobře se misí s běžnými typy alkydových disperzí i se známými die» perzemi vinylových homopolymerů a kopolymerů.Základní složkou vodou ředitelných alkydových disperzipodle tohoto vynálezu jsou samoemulgovatelné alkydové pryskyřim ce. Jsou to kondenzačni produkty vícemocných alkoholu se 3 až 6 hydroxylovými skupinami (hlavně glycerolu,...

Ochranná nátěrová hmota pro kovové skelety stavebnicových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246642

Dátum: 16.11.1987

Autor: Formánek Leopold

MPK: C09D 3/38, C09D 3/24, C09D 3/64...

Značky: skelety, kovové, nátěrová, ochranná, prvků, hmota, stavebnicových

Text:

...kovová skelety stavebnioovych prvků hygienických zařízení, zejména bytového jádra a sanitární bunky je, že vzájomná nejvyhodnlji určený poměr obou složek alkyd-chlorkssičuku a koloidního roztoku asraltu v pomáru 2 z 1 nebo 3, 1 a dále 4 t 1 až 5 z l umožnuje vytvořit spektrum různých stupňů odolnosti nanesené ochranné vrstvy na kovovém ekeletu proti mechanickému polkozaní blhem montáže,nanipulsce a při instalaci na stavbách.Príklad ochranná...

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Juroveák Oddej, Fereneík Ján, Frey Augustín, Lelko Jozef, Wichterle Kamil, Berežný Viktor, Herda Miroslav, Havlín Vladimír, Exner Milan

MPK: C09D 3/64, C08G 63/12, C09B 67/22...

Značky: polyesterové, přípravy, způsob, pojivo

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237082

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ditrych Zdeněk, Hájek Karel, Vašíček Zdeněk

MPK: C08G 63/52, C09D 3/64

Značky: pryskyřice, alkydové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou alkydové pryskyřice, které obsahují esterově vázané polymerní hydroxylové sloučeniny. Pryskyřice jsou vhodné pro přípravu nátěrových hmot, poskytujících nátěrové filmy se zvýšenou houževnatostí a trvanlivostí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z celkového množství esterově vázaných alkoholů pryskyřice obsahují 1 až 100 % hmot. polymerních hydroxylových sloučenin o průměrné mol. hmotnosti 500 až 5 000, jimiž jsou...

Způsob výroby alkydové pryskyřice, ředitelné vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246597

Dátum: 20.08.1987

Autori: Sedláeek Josef, Mrhálek Karel, Korger Milan, Kubišta Miroslav, Martoch Josef, Rakovie Zdenik

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: ředitelné, pryskyřice, výroby, alkydové, vodou, způsob

Text:

...M sarpymamm npu nepeMemHBaHMM 55 r annnaonoň KHCHOTM. Bxnmqamw TOK C 02 H amepmusam Maccy npu 130-140 °C 4 «q. 3 aTeM cosnamw paspemeune B 0,15-0,25 aTM H npu yxasauuoů TeMnepaType npoonmamr nuepmxy B Teqenne 6 u o KHcnoTHoro qncna 30,6 Mr KOH/r.ľoToBym cMony oxnaxamw no 100 °C n paCTBOpHwT B ÓYTHHĽEHHOSOHBBG no 68-Hon KoHueHTpaunM.3 Manb POTOBHT B öncepuoň Menhnnue nMcneprMpoBaHueM 61,2 r syoxncu TuTana B 100 r Boopa 36 annaeMoü anxnnoñ...

Polyuretanový email s metalickým efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237393

Dátum: 01.08.1987

Autori: Procházka Vlastislav, Máca Jan

MPK: C09D 3/64, C09D 3/72

Značky: metalickým, polyuretanový, efektem, email

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polyuretanového emailu s metalickým efektem vytvrzovaného polyisokyanáty. Podstatou vynálezu je disperze lístkového hliníkového pigmentu v roztoku hydroxyfunkční polyesterové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv, která je případně transparentně obarvená. Polyuretanový email je vhodný k povrchové úpravě lyží, automobilů a strojírenských výrobků technikou polévání a stříkání.

Alkydová pryskyřice na bázi lněného a dřevného oleje pro přípravu základních barev a laků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240140

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sasinková Vlasta, Veverka Miroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C09D 3/64

Značky: bázi, základních, přípravu, dřevného, barev, alkydová, laků, oleje, lněného, pryskyřice

Text:

...kg anhydridu kyseliny maleinové a 1100 kg ltalafuny. Do této směsi se přetlačí ľeñkčllĺ produkt al koholýzy lllěľlěhť) oleje glycerinem, připra-vený z 1670 kg lněneho oleje a 840 kg glycerinu. Reakční směs se po rozpuštění pevných složek reakce za teploty 150 °C za mív cltání postupně vyhřeje na teplotu 240 °C za odchodu esterifikačních vod. Při tétofschnutí odolný vůči alifatickým, aromatic-teplotě se obsah reaktoru udržuje do dosažení...

Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240139

Dátum: 15.06.1987

Autori: Repáš Milan, Eiha Miloslav, Mlynareík Dušan

MPK: C09D 3/64

Značky: přípravy, alkydových, pryskyřic, způsob

Text:

...stupni reakcí lněného oleje s glycerinem při teplotě 235 až 255 °C po dobu 0,5 až 3 hodin V inolárním poměru 1 4,5 až 5,5 za katalýzy kysličníkem či jinou solí těžkého kovu v množství 100 až 250 g, vztaženo na l kg molu oleje. Reakční směs se ochladí na 140 až 180 °C a podrobí esterifikaci směsi mono- a dikarboxylových kyselín a jejichanhydridů za-teploty do 250 ŠC v inertní atmosfére až do poklesu čísla kyselosti pod 25 mg KOH/g v...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251132

Dátum: 11.06.1987

Autori: Suran Pavol, Pilný Milan, Kaše Josef, Hájek Karel, Husák Jiří, Bandžuch Jan, Drobný František, Hireš Jaroslav

MPK: C09D 3/64

Značky: disperzí, nátěrové, vodou, hmoty, bázi, alkydových, ředitelné

Text:

...Nárazově snesou teplotu ~ 10 °C a 60 OC. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Jeimožně je nanášet štětcem, stříkáním, vzduchovou pistolí, máčením atd. Vytvořené mátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 1 až 6 h a do stupně 4 do l až 34 dnú. Nátěry po zasohnutí jsou odolné vodě, snášejí přetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastností. Jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu ko...

Vodou ředitelné disperze na bázi syntetických polymerů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250982

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hájek Karel, Zamastil Václav, Svačinka Jiří, Havránek Jiří, Bandžuch Jan

MPK: C08L 67/08, C08J 3/06, C08L 33/00...

Značky: polymerů, disperze, ředitelné, syntetických, způsob, vodou, přípravy, jejich, bázi

Text:

...oleje, alkylamíny),popřipadě jejich směsi.Dále se přidávají zejména regulatory viskozity (étery celulözy, soli homopolymerůa kopolymerů kyseliny akrylové a metakrylové, polyvinylalkohol aj.), regulátory pH (například amoniak, primární, sekundárni a terciární monoamíny nebo polyaminy aj.), odpěňovačeNa ředění se používá voda, jejíž tvrdost nepřekračuje 10 mval.11, nejlépe však, nepřesahuje-li 2 mval.1-1.Pro přípravu výchozich směsí...

Nátěrové hmoty na vodorovné značení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drobný František, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Procházka Karel, Suran Pavol, Kašpar František

MPK: C09D 3/64

Značky: nátěrové, hmoty, značení, vodorovné, vozovek

Text:

...pojiva, řadu dalších výhod. Mí nízkou viskozitu, kterou lze však měnit využitím volh aromatickěho a ketonického rozpouštědla, jejich množství a poměru. Viskozitu lze však měnit i druhem a množstvím použitých komponent, především plniv. Vhodnou volbou plniv lze též příznivě ovlivňovat další reologické vlastnosti navržených nátěrových hmot, jako jsou tixotropie a mez toku. Tyto vlastnosti je nutné regulovat nejen s ohledem na zařízení použité...

Vodou ředitelné disperze na bázi alkydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249475

Dátum: 12.03.1987

Autori: Suran Pavol, Drobný František, Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Krejcar Emil, Bandžuch Jan, Husák Jiří, Kadlecová Jana

MPK: C08L 67/00, C08L 67/08, C09D 3/64...

Značky: bázi, vodou, alkydů, disperze, ředitelné

Text:

...olej či acyklická kyseliny z těchto olsjů nebo také acyklické monoksrboxylové lqselim talového oleje. syntetické kyseliny získaná oxidací parafiniokých zbytků či telomeràiací nižších uhlovodíků a lqsličníku uhličitého. Jako monokarboxylové kyseliny lze použít. kyselinou benzoavuu a její substituovaná deriváty. Je dü eäité zachovat molární poměr těchto monokarborąylových kyselín v rozmezí 1 0,05 až 0,50, protože ten rozhoduje do značné...

Alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231384

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vašíček Zdeněk, Suran Pavol, Krejcar Emil, Růžičková Jiřina, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Ditrych Zdeněk

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice obsahují esterové vázané polymerní karboxylové kyseliny, které jsou tvořeny polymerními karboxylovými kyselinami o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 25 000 a acyklickými monokarboxylovými nasycenými a/nebo nenasycenými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, popřípadě monokarboxylovými aromatickými kyselinami a/nebo polykarboxylovými acyklickými, alicyklickými nebo aromatickými kyselinami se 7 až 12 uhlíkovými atomy.

Nátěrové hmoty na bázi alkylových pryskyřic na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 234468

Dátum: 01.03.1987

Autori: Brobný Franitišek, Makeš Otakar, Suran Pavol, Krátký Bohumil, Med Zdeněk, Hájek Karel Ing, Kašpar František

MPK: C09D 3/64

Značky: alkylových, pryskyřic, vzduchu, nátěrové, bázi, hmoty, zasychající

Zhrnutie / Anotácia:

Sestávají z modifikované alkydové pryskyřice získané vzájemnou reakcí dvoj až šestimocných alkoholů s počtem uhlíkových atomů 3 až 10 s karboxylovými kyselinami, z nichž tvoří 25 až 65 % hmot. acyklické monokarboxylové kyseliny s jodovým číslem 90 až 200 g J2/100 g, 30 až 50 % hmot. polymerní karboxylové kyseliny a případně až 35 % hmot. jedno až dvojsytné aromatické a/nebo acyklické kyseliny s počtem uhlíkových atomů 6 až 10. Dále hmoty...

Katalyzátor oxypolymerace a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248832

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bandžuch Jan, Podzimek Štěpán, Hireš Jaroslav, Hájek Karel

MPK: C09D 3/64, C09D 3/58, B01J 31/04...

Značky: katalyzátor, oxypolymerace, způsob, přípravy

Text:

...kobaltu, olova, železa,manganu a vápníku. Je ovšem možno použít i solí jiných kovů II a IV skupiny, VIIb a VIIIb podskupin periodického systémuPro usnadnění převodu solí kovů do formy jemné disperze je možno použít některých tenzidů, zejména ze skupiny anion j aktivních, např. alkylarylsulfokyselin a jeíůch solí, esterůkyseliny sulfojantarové, alkylfenylethersulfonany, alkylfenylpolyglykolethersulfonany, soli acyklických kyselín s alkalickými...

Způsob zachycování a vracení těkavých organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238698

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klančík Luděk, Rada Antonín, Novotný Jaroslav

MPK: C09D 3/64

Značky: organických, zachycování, látek, těkavých, vracení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění ztrát těkavých reakčních složek z výroby alkydových pryskyřic tavným postupem. Účelu bylo dosaženo absorbcí těkavých složek, unášených v proudu plynu v absorpční kapalině tvořené směsí surovin při teplotě 80 až 150 a jejich vrácením do výrobního procesu. Těkavé látky tvořené převážně ftalanhydridem a případně i hlavní podíl par reakční vody, vznikající v počáteční fázi polyesterifikace, spolu se strženými organickými látkami, se...

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233959

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vašíček Zdeněk, Drobný František, Hájek Karel, Lešek František, Dufka Oldřich, Krátký Bohumil, Suran Pavol, Kašpar František

MPK: C09D 3/64

Značky: způsob, pryskyřice, alkydové, přípravy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice jsou na bázi acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových acyklických a cyklických kyselin nebo substitučních a funkčních derivátů těchto komponent. Z celkového obsahu esterově vázaných karboxylových kyselin tvoří 25 až 65 % hmot. acyklické monokarboxylové kyseliny, 30 až 50 % hmot. polymerní karboxylové kyseliny a případně až 35 % hmot. jednosytných nebo dvojsytných aromatických a/nebo...

Nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 233193

Dátum: 01.12.1986

Autori: Med Zdeněk, Suran Pavol, Krátký Bohumil, Drobný František, Makeš Otakar, Matoušek Pavel, Kašpar František, Hájek Karel

MPK: C09D 3/64

Značky: vzduchu, alkydových, pryskyřic, hmoty, bázi, nátěrové, zasychající

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrové hmoty sestávají z alkydové pryskyřice, která má z celkového množství hydroxylových skupin přítomných ve výchozích reakčních složkách 10 až 35 % hydroxylových skupin volných, 6 až 11 % hydroxylových skupin vázaných v reakci s isokyanáty a 50 až 85 % hydroxylových skupin vázaných esterově s karboxylovými skupinami. Z celkového množství vázaných vícemocných alkoholů tvoří 15 až 65 % hmot. acyklické alkoholy a 35 až 85 % hmot. polymerní...

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233154

Dátum: 01.12.1986

Autori: Suran Pavol, Vašíček Zdenkěk, Krátký Bohumil, Kašpar František, Krejcar Emil, Hájek Karel, Drobný František

MPK: C09D 3/64

Značky: přípravy, pryskyřice, alkydové, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje přípravu alkydů používaných jako pojivo nátěrových hmot, s výhodnějšími vlastnostmi, zejména zkrácenou dobou zasychání, zvýšenou odolností proti povětrnosti, sníženým žloutnutím a lepšími mechanickými vlastnostmi. Jeho podstata spočívá v tom, že alkydové pryskyřice připravené reakcí karboxylových kyselin, vícemocných alkoholů a isokyanátů nebo derivátů těchto složek obsahují z celkového množství hydroxylových skupin přítomných...

Spôsob výroby spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232307

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kavala Miroslav, Suran Pavol, Macho Vendelín, Pavlačka Eduard

MPK: C08L 67/06, C08G 63/54, C08G 63/52...

Značky: výroby, polyesterových, spojív, živíc, spôsob, báze, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc vhodných hlavne na výrobu náterových látok, na báze dikarboxylových kyselín a/alebo ich anhydridov, jednomocných až trojmocných kyselín alebo ich prekurzorov (olefínoxidy), spravidla katalyzovanou esterifikáciou, resp. polyesterifikáciou a iniciovaným zosietením pomocou olefinicky nenasýtených monomérov (styrén vinyltoluén, divinylbenzén, metakryláty) tak, že dikarboxylové kyseliny a/alebo...

Alkydové pryskyřice se zvýšenou pružností a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236433

Dátum: 01.06.1986

Autori: Klančík Luděk, Rada Antonín, Kitzler Jaroslav, Hájek Karel

MPK: C09D 3/64

Značky: jejich, přípravy, pryskyřice, alkydové, zvýšenou, pružnosti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém formulace alkydových pryskyřic se zlepšenými mechanickými vlastnostmi nátěrů z nich zhotovených při zachování ostatních dobrých vlastností dosud známých typů, jako je rychlé zasýchání, dobré optické vlastnosti a podobně. Uvedený problém řeší alkydová pryskyřice podle vynálezu, obsahující 30 až 62 % esterově vázaných zbytků acyklických monokarboxylových kyselin s jodovým číslem 95 až 205 g J2/l00 g 20 až 38 % esterově...

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající i vypalovací a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236416

Dátum: 01.06.1986

Autori: Růžičková Jiřina, Suran Pavol, Drobný František, Braun Stanislav, Hájek Karel, Trnka Jiří, Ditrych Zdeněk

MPK: C09D 3/64

Značky: hmoty, způsob, přípravy, vypalovací, jejich, zasychající, vzduchu, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou na bázi polyesteru specifikovaného složení a pojiv ze skupiny derivátů celulózy a kaučuku, kalafuny, olejů, pryskyřic polyesterových, epoxidových, urethanových, silikonových a aldehydových a dále olefinových polymerů. Dále obsahují pigmenty a plniva, případně vodu, organická rozpouštědla a další aditiva. Způsob přípravy těchto nátěrových hmot spočívá v tom, ze pigmenty a/nebo plniva se předem dispergují v polyesteru ve hmot. poměru 0,15 až...

Způsob přípravy alkydového disperzního pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231696

Dátum: 01.05.1986

Autori: Suran Pavol, Svoboda Bohumil, Hájek Karel, Ditrich Zdeněk, Hireš Jaroslav, Husák Jiří, Valent Vojtech

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: způsob, přípravy, pojiva, disperzního, alkydového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability vodních disperzí alkydových pryskyřic během skladování. Jeho podstata spočívá v tom, že nejprve se alkyd, vyhřátý na teplotu 50 až 95 °C, uvede mícháním ve styk s dusíkatou bází a sušidly, pak se disperguje s vodným roztokem tenzidů tak, aby hmot. poměr dispergovaných látek a vody činil 3,5 až 17,5 : 1,0, přičemž tato směs se po přídavku dusíkaté báze nebo až po přídavku vodného roztoku tenzidů podrobí zrání...

Vodou ředitelné alkydové disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230800

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ditrych Zdeněk, Valent Vojtech, Suran Pavol, Svoboda Bohumil, Husák Jiří, Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Vašíček Zdeněk, Krátký Bohumil

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydové, ředitelné, pojivo, disperzní, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelného disperzního pojiva na bázi alkydových pryskyřic, které je použitelné především pro výrobu nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pojivo sestává ze 300 a 600 hmot, dílů solí připravených z dusíkatých bázi a alkydových pryskyřic modifikovaných monokarboxylovými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, 300 až 700 hmot.dílů vody, 2 až 35 hmot. dílů sušidel, 1 až 15 hmot. dílů směsi tenzidů tvořené 2 až...

Disperzný lazúrovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242286

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kovaoak Jan, Karásek Boetislav, Bittner Stanislav, Ružieka Jan

MPK: C09D 3/64, C09D 3/80

Značky: disperzný, prostriedok, lazurovací

Text:

...prostriedkom na ochranu dreva v tom, že je hygienicky nezávadný, nehąąrrľavý, bez zápachu a neobsahuje organické rozpúšťadlá, ktoré odparenim znehodn-ocujú životné prostredie. Lazúrovaci prostriedok podľa vynálezu je nízkoviskózna kvapalina. Na drevo sa nanáša štetcom, strlekaním alebo máčaním. Povrch je zaschnutý za 30 až 60 minút. Spotreba na jeden náter je 80 až 100 .103 kg..m 4, podľa druhu a savosti dreva. Pre do konalú dlhodobú ochranu...

Pojivo, zejména pro nátěrové hmoty a tiskové barvy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244608

Dátum: 13.01.1984

Autori: Wypiór Piotr, Siurek Ryszard, Floyd David Mack, Wajler Jan, Cygankiewicz Dariusz, Kolka Henryk, Kulawik Maciej, Kidawa Marian, Fritz Alan William

MPK: C09D 3/64

Značky: nátěrové, zejména, tiskové, hmoty, barvy, přípravy, způsob, pojivo

Text:

...jejich směsi, různých frakcí nebo z jejich funkčních dorivotd. Z nichäpřichdasjí v úvahu hlavně sstory alifatických menokarboxylových kyeolin s alkohol Jednomocrxými (předevěím motłwlsstory) nobe vícemocnými (zejména glycoridy).llonslcarboxylové aromotické kysoliny jsou ssstouponq převážně kysolinou bonzooveu nebo 3 sJími substituovonými či také runkčními dorivíty. llozi ně patří zvlditě kyselina p-torc. butylbonaeová, m- a...