C09D 3/58

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macků Vladislav, Kincl Jaromír, Hireš Jaroslav

MPK: C09D 3/58

Značky: nátěrové, vodou, ředitelné, epoxidových, hmoty, pryskyřic, bázi

Text:

...do 60 °C. Nemění se ani po vystavení intenzívnímu mechanickému namáhání. Tyto nátěrové hmoty lze pžipravovat i přímou dispezgaci piqmentů,.zejména ksylićníkú železa, titonu, antikorozivních piqmentñ,dále pak lipotonu. zinkfosfátu, zinktetracxychromátu a dalších. Jako plniv lze použít především uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence kaolinu, dolomitu, křídy, křemenného úletu, koloidního oxidu křemičitého. kovových prachu, mědí a zinkn....

Kompozice pro ochranné úpravy silikátových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263610

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lízal Petr, Nevosád Petr, Svoboda Bohumil, Mikša Jaromír

MPK: C09D 3/58

Značky: povrchu, úpravy, ochranné, silikátových, kompozice

Text:

...struktury silikátu než při použití latexů. Při vytvrzování kompozice se část vody odpaří a část je odvedena kapilárnímsystémem do silikátu. Tím se vytvoří dostatečně prostupy, které při zabezpečení vodotěsnosti jsou paropropustné, čímž je eliminována dominantní nevýhoda jiných epoxidových systémů. současně nový epoxiakrylátový povlak je velmi plastický, takže s přihlédnutím k malé tloušłce kompozice veškerá pnutí způsobené rozdílnou délkovou...

Nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258831

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sternschuss Antonín, Staněk Milan

MPK: C09D 3/58

Značky: hmoty, obsahem, rozpouštědel, nátěrové, nízkým, organických

Text:

...a metakrylové kyseliny zasychá pomaleji než alkyd samotný, výle uvedení autołi byli nuceni takto vzniklé nátěrové hmoty přisoušet při 60 °C.Nyní jsme však zjistili, že i za normální teploty podstatné rychleji zasyohajíe daleko kvalitnejší nátěrové filmy poskytují nátěrové hmoty ząsyohajíoí po přídavkuběžných sušidel na bázi mýdel dvoj- a vícemooných kovů, které obsahují 10 až 40 hmotnostních běžných organických rozpouštědel a, počitáno...

Pokládací a spárovací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247371

Dátum: 16.11.1987

Autori: Eapek Jan, Slunský Lubomír

MPK: C09D 3/58, C09D 5/34, C04B 14/04...

Značky: spárovací, pokládací

Text:

...částic s rozměry od 0,06 mm do 0,09 mm, 3,4 částic s rozměry od 0,02 mm do 0,06 mm a 82,2 částic menších než 0,02 mm.Spárovací a pokládací tmel vzniklý smíšením 34 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice diandiglycidyleterového typu, jejíž epoxidový hmotnostní ekvivalent činil 200 q/mol, s dibutylftalátem v množství 6 hmotnostních dílů a lupkovým úletem v množství 60 hmotnostních dílü. Je to tmavohnědá pastovitá hmota s výraznou...

Vodné systémy tvrditelných kompozic na bázi epoxidových pryskyřic a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237072

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Klugar Jindřich, Hájková Bohuslava, Mikša Jaroslav, Rajdl Josef, Lidařík Miloslav

MPK: C08L 33/06, C08L 63/00, C04B 24/28...

Značky: přípravy, bázi, jejich, způsob, pryskyřic, kompozic, vodné, tvrditelných, epoxidových, systémy

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy jsou vhodné pro aplikace ve stavebnictví jako tmely, plastbetony, vyrovnávací a zalévací hmoty, nátěrové hmoty a prostředky pro snížení odpařivosti vody z čerstvých betonových ploch. Jsou snadno připravitelné ze složek, které mají výbornou skladovatelnost i při teplotách pod - 20 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že tyto systémy se získají ze 100 hmot. dílu kapalné epoxidové pryskyřice, 5 až 80 hmot. dílů specifikovaných...

Katalyzátor oxypolymerace a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248832

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hireš Jaroslav, Podzimek Štěpán, Bandžuch Jan, Hájek Karel

MPK: C09D 3/58, B01J 31/04, C09D 3/64...

Značky: způsob, přípravy, oxypolymerace, katalyzátor

Text:

...kobaltu, olova, železa,manganu a vápníku. Je ovšem možno použít i solí jiných kovů II a IV skupiny, VIIb a VIIIb podskupin periodického systémuPro usnadnění převodu solí kovů do formy jemné disperze je možno použít některých tenzidů, zejména ze skupiny anion j aktivních, např. alkylarylsulfokyselin a jeíůch solí, esterůkyseliny sulfojantarové, alkylfenylethersulfonany, alkylfenylpolyglykolethersulfonany, soli acyklických kyselín s alkalickými...

Dvousložkový povlakový materiál, zejména pro úpravu povrchů přicházejících do styku s poživatinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234657

Dátum: 01.01.1987

Autori: Svoboda Luboš, Král Pavel

MPK: C09D 3/58

Značky: úpravu, styku, dvousložkový, povlakový, zejména, povrchu, materiál, poživatinami, přicházejících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvousložkových povlakových materiálů používaných zejména v potravinářství k ochraně a povrchové úpravě betonových nebo kovových vnitřních ploch nádrží, kádí a cisteren. Podstatou vynálezu je dvousložkový materiál, tvořený plněnou epoxidovou pryskyřicí jako epoxidovou složkou a aminovým tvrdidlem jako druhou složkou přičemž epoxidová složka obsahuje 45 až 60 % hmot. epoxidové pryskyřice o epoxidovém hmotnostním ekvivalentu 250 až...

Tužidlo pro epoxidové nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234622

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kříž Jaroslav, Přikryl Petr, Chodil Pavel, Dener Richard

MPK: C09D 3/58

Značky: tužidlo, epoxidové, hmoty, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Je řešen problém zlepšení elasticity, snížení navlhavosti a zvýšení tepelné odolnosti a ekologické vhodnosti epoxidových nátěrových hmot. Tužidlo se skládá z aduktu 2-aminoethanolu s nížemolekulární dianepoxidovou pryskyřicí o 1,8 až 2,0 NH-skupinách na molekulu, dále z aduktu ethylendiaminu nebo jeho oligoiminu s dianepoxidovou pryskyřicí a z rozpouštědel, kterými je směs alifatických alkoholů a aromatických uhlovodíků. Použití tohoto tužidla...

Způsob výroby samozesíťujících pojidel na bázi epoxidových pryskyřic pro katodicky vylučitelné nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231160

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hönig Helmut, Daimer Wolfgang, Pampouchidis Georgios

MPK: C09D 5/40, C09D 3/58

Značky: nátěrové, způsob, samozesíťujících, vylučitelné, epoxidových, pojidel, výroby, hmoty, pryskyřic, bázi, katodicky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby samozesítujících pojidel na bázi epoxidových pryskyřic pro katodicky vylučitelné nátěrové hmoty, ředitelné po částečné nebo úplné neutralizaci bázických dusíkatých skupin anorganickými a/nebo organickými kyselinami při hodnotách pH mezi 4 a 9 vodou, vyznačující se tím, že se reakční produkty, obsahující 1 až 15 hydroxylových nebo karboxylových skupin a 1 až 4 bazická dusíkatá seskupení na 1 000 jednotek...