C09D 175/04

Rýchlo tvrdnúca hmota s dobrými adhéznymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19007

Dátum: 15.11.2011

Autori: Luft Werner, Futscher Michael

MPK: C09D 171/00, C09D 175/04, C08K 3/00...

Značky: dobrými, hmota, tvrdnúca, rýchlo, adhéznymi, vlastnosťami

Text:

...EP l 097 183 Al opisuje kondenzačné zosieťujúci silikón s vysokou pevnosťou.W 0 00/05308 A 1 opisuje silikónovú hmotu obsahujúcu bifunkčne zakončenédiorganopolysiloxány a acetoxysilánový zosieťovací prostriedok na urýchlene vytvrdzovanie.0009 Bolo by výhodné mať k dispozícii systém, pri ktorom môže zmiešavací pomer medzi obídvomi zložkami varírovať V širokom rozsahu, aby sa dosiahli ešte lepšie mechanické vlastnosti aadhézne vlastnosti....

Plech potiahnutý čerňou bez obsahu chrómanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16498

Dátum: 26.05.2010

Autori: Fuda Masahiro, Hayashi Kimitaka, Morishita Atsushi

MPK: B05D 7/24, B05D 7/14, B32B 15/09...

Značky: potiahnutý, obsahu, čerňou, chrómanov, plech

Text:

...je tento účel dostatočne dosahovaný, keď je predmet v podmienkach bežného používania trvanlivý. Vyhľadávané sú produkty s nižšou cenou. To znamená, že samotné bežne drahé vopred potiahnuté oceľové plechy týmto zvýšene rôznorodým potrebám nevyhovujú.0007 K vyhoveniu týmto potrieb, teda schopnosti produkcie lacných farebných oceľových plechov, opisuje napríklad PLT 5farebný oceľový plech vybavený vrstvou farebnej živice s hrúbkou5 m alebo...

Poťahovacie prostriedky a z nich vyrobené povlaky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu pri súčasne dobrých výsledkoch v skúške hĺbením podľa Erichsena a dobrými ochrannými vlastnosťami proti odletujúcim kamienkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15722

Dátum: 08.03.2010

Autor: Groenewolt Matthijs

MPK: C08G 18/77, C08G 18/80, C08G 18/62...

Značky: proti, skúške, vlastnosťami, dobrými, vysokou, podľa, erichsena, odolnosťou, povlaky, výsledkoch, prostriedky, kamienkom, vyrobené, ochrannými, poškriabaniu, poťahovacie, odletujúcim, dobrých, hĺbením, súčasné

Text:

...ale nemá dochádzať k zhoršeniu prípadne podstatnému zhoršeniu iných vlastností, predovšetkým dobrých ochranných vlastností proti odletujúcim kamienkom a hĺbenia podľa Erichsena.Z ešte nezverejnenej patentovej prihlášky DE 10 2007 0 61 855.9-43 sú tiež známe poťahovacie prostriedky, ktoré obsahujú prinajmenšom jednu zlúčeninu (A)sobsahom hydroxylových skupín, prinajmenšom jednu zlúčeninu (B) s obsahom izokyanátových skupín a prinajmenšom...

Použitie fólie pre laminovanie tlačovín a spôsob výroby takejto fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17885

Dátum: 10.07.2009

Autori: Del Barrio Pérez Javier, Lopez Quesada Manuel

MPK: C09D 175/04, C08J 7/04, B32B 27/40...

Značky: laminovanie, výroby, spôsob, fólie, takejto, tlačovín, použitie

Text:

...je aplikovaná vôbec žiadna samolepiaca živica na nematné čelo, skôr je povrch uvedeného čela modilikovaný korónou alebo chemickým ošetrením, a teda je pripravená preaplikovanie adheziv a lepidiel počas procesu Iaminovania.0009 Tento druh matnej fólie pre laminovanie grañckej podložky sa vyrába extrúziou jedného substrátu alebo jadra z plastickej fó|ie, do ktorej sa pridáva kvapalný disperzný povlak alifatického polyuretánového základu majúceho...

Vodné náterové prostriedky a spôsob výroby náterových vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11683

Dátum: 16.03.2009

Autori: Flosbach Carmen, Dahm Ralf, Dreger Katharina

MPK: C08G 18/34, C08G 18/08, C08G 18/28...

Značky: výroby, vrstiev, nátěrové, nátěrových, spôsob, prostriedky, vodné

Text:

...z 80 až 100 hmotn. jednej alebo viacerých aminoplastových živic a O až 20 hmotn. jedného alebo viacerých ďalších sieťovacích činidiel,pričom súčet zodpovedajúcich hmotn. je rovný lO 0 hmotn. aspojivo C sa vyrobí reakciou polyizokyanátu A, čiastočnechráneného jedným alebo viacerými monoalkoholmi A 2 aa ktorý má obsah voľných izokyanátových skupín 0,5 až 10 hmotn., výhodne 1 až 5 hmotn., kde živica B má hydroxylové číslo 50 až 250 mg...

Náterová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19497

Dátum: 02.02.2009

Autori: Duijghuisen Gerardus Johannes Jozef, Broeders Johannes Petrus Rocus Maria

MPK: C09D 175/04, C08G 18/10

Značky: nátěrová, kompozícia

Text:

...spojiva prítomné V množstve väčšom než je stechiometrické množstvo, t.j. index .1,5. Použitie nadbytočného množstva vedúce k indexu vyššiemu než 1 je taktiež známe akopreindexovanie. 0020 Niektoré príklady vhodných základných zložiek (zložka A) nasledujú nižšie. 0021 Komerčne dostupnýrni hydroxyakrylátmi sú napríklad Desmophen Al 60, Desmophen A 365 (oba dodávané firmou Bayer) a Setalux 1152 (dodávaný firmou Nuplex Resins). Ako...

Poťahovacie prostriedky s vysokou odolnosťou proti poškrabaniu a stabilitou proti poveternostným vplyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13817

Dátum: 19.12.2007

Autori: Klein Günter, Niemeier Manuela, Hesener Simone, Westhoff Elke, Groenewolt Matthijs, Stübbe Wilfried, Poppe Andreas

MPK: C08G 18/77, C08G 18/28, C08G 18/62...

Značky: stabilitou, poveternostným, proti, vplyvom, vysokou, prostriedky, poťahovacie, odolnosťou, poškrabaniu

Text:

...má intenzívne následné zosieťovanie negatívny vplyv na stabilitu proti poveternostným vplyvom, pretože existuje zvýšené riziko vzniku napäťových trhlínVneuverejnenej nemeckej patentovej prihláške P 102007013242 sú oplsané poťahovacie prostriedky, ktoré obsahujú povrchovo aktívne moditikované zlúčeniny sobsahom silánov. Tieto poťahovacie prostriedky vedú kvýsledne vytvrdeným povlakom, ktoré vzóne povrchu blízkej povrchu - na základe...

Poťahovacie prostriedky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu a stabilitou proti poveternostným vplyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13720

Dátum: 19.12.2007

Autori: Hesener Simone, Klein Günter, Poppe Andreas, Stübbe Wilfried, Groenewolt Matthijs, Westhoff Elke, Niemeier Manuela

MPK: C08G 18/77, C08G 18/28, C08G 18/62...

Značky: poveternostným, proti, poškriabaniu, vplyvom, odolnosťou, vysokou, prostriedky, stabilitou, poťahovacie

Text:

...DE 102007013242 sú opísané poťahovacie prostriedky, ktoré obsahujú povrchovo aktívne modifikované zlúčeniny s obsahom silánov. Tieto poťahovacie prostriedky vedú k výsledne vytvrdeným povlakom, ktoré vzóne povrchu blízkej povrchu - na základe nahromadenia povrchovo aktívne modifikovaných zlúčenln sobsahom silánov pred tennickým vytvrdzovanimvykazujú vyššie hustoty atómov kremíka vsieti Si-O-Si ako je tomu v objemovej hmote. Toto obohatenie...

Poťahovacie prostriedky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu a stabilitou proti poveternostným vplyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9970

Dátum: 19.12.2007

Autori: Hesener Simone, Groenewolt Matthijs, Niemeier Manuela, Klein Günter, Stübbe Wilfried, Poppe Andreas, Westhoff Elke

MPK: C08G 18/62, C08G 18/28, C08G 18/80...

Značky: vysokou, proti, odolnosťou, poškriabaniu, vplyvom, prostriedky, stabilitou, poťahovacie, poveternostným

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnut potahovacíe prostriedky,predovšetkým na vrstvu číreho laku na sériové lakovania OEM a pri opravárenskom Iakovaní automobilov, ktoré vedú k sieti so značnou stabilitou proti poveternostným vplyvom, pričom je rozsiahle potlačené nežiaduce vytváranie zoskupení, ktoré sú Iabilné voči hydrolýze a proti poveternostným vplyvom, aby sa tak zaistila vysoká odolnost voči kyselinám. Okrem toho majú potahovacie...

Vodné disperzie s bimodálnou distribúciou veľkosti častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11680

Dátum: 26.04.2007

Autori: Müller Heino, Mazanek Jan, Dörr Sebastian, Blum Harald

MPK: C08G 18/80, C08G 18/70, C08G 18/08...

Značky: částic, veľkosti, distribúciou, bimodálnou, vodné, disperzie

Text:

...dvoch rôznych hydroñlizovaných polyuretánových dísperzií. Hydroíilná disperzia jemných častíc sa zmieša s hydrofóbnejšou disperziou veľkých častíc a obsah pevných častíc vo výslednej bimodálnej disperzii sa následne zvýši čiastočným odstránením vody vo vákuu. Nevýhodou tohto opísaného postupu je, že je veľmi náročný a v technickom meradle je spojený s vysokýmí nákladmi.Disperzie podľa súčasného stavu techniky tým nespĺňajú všetky nároky...

Kompozícia na povrchové nátery vytvrditeľná žiarením s vysokou energiou a lisované predmety, ktoré majú vytvrdený povrchový film z tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16558

Dátum: 09.04.2007

Autori: Satou Hiroyuki, Furukawa Koji, Odaka Kazuyoshi

MPK: C08G 18/42, C08G 18/67, B32B 27/30...

Značky: lisované, vytvrditelná, vytvrdený, energiou, povrchové, předměty, žiarením, tejto, povrchový, kompozície, vysokou, kompozícia, nátěry

Text:

...2005-148739 A 1 opisuje kompozlciu vytvrditelnú aktinickým vysokoenergetickým žiarením.0010 EP 0508409 A 2 opisuje dalej fotovytvrditelnú živicovú kompozlciu.0011 JP 2002-121307 A opisuje tvrdú povlakovú vrstvu vytvorenú z vytvrditelnej kompozícle obsahujúcej polyfunkčnú zlúčeninu, ktorá má aspoň dve fotovytvrditelné polymerizovatelne funkčné skupiny, ultratialový absorbér zahrnujúci polymerizovateľnú benzofenónovú alebo benzolriazolovú...

Vodné reaktívne stierkové hmoty (I)

Načítavanie...

Číslo patentu: 285551

Dátum: 26.02.2007

Autori: Irle Christoph, Probst Joachim, Blum Harald, Clemens Horst, Ehlers Michael, Wolff Joachim

MPK: C09D 5/34, C09D 175/04, C08G 18/00...

Značky: stierkové, hmoty, vodné, reaktívne

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vodné reaktívne dvojzložkové spojivové kompozície pozostávajúce z aspoň jedného kopolyméru vo vodnej disperzii alebo emulzii a aspoň jedného polyizokyanátu obsahujúceho voľné izokyanátové skupiny. Tieto kompozície sa používajú ako vodné reaktívne stierkové hmoty.

Prostriedok na nanášanie obsahujúci oligokarbonát pre kryciu vrstvu laku odolnú proti poškrabaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9635

Dátum: 31.05.2006

Autori: Mechtel Markus, Hofacker Steffen, Wamprecht Christian, Yuva Nusret

MPK: C09D 175/04, C08L 75/04

Značky: obsahujúci, nanášanie, odolnú, poškrabaniu, proti, kryciu, oligokarbonát, prostriedok, vrstvu

Text:

...PUR-lakovbohatých na pevnú fázu.0009 V stave techniky ako v dokumentoch EP l 101 780 A, EP 819 710 A a EP 778 298 Asa často uvádza všeobecne použitie zmesí polyakrylátov s inými polyolrni, ako sú polyestery a/alebo polykarbonáty ako spojivá polyolu a reakčný partner na zosietenie polyízokyanátov V 2 K PUR-lakoch, bez toho aby sa však zaoberali špeciálnymi výhodami práve týchto zmesí.Ďalej nie sú poskytnuté žiadne údaje o kvantitatívnom...

Polyuretánové disperzie neobsahujúce N-metylpyrolidón na báze kyseliny dimetylolpropiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5340

Dátum: 12.04.2006

Autori: Kopp Richard, Lühmann Erhard, Gertzmann Rolf

MPK: C08L 33/00, C08G 18/00, C08J 3/02...

Značky: neobsahujúce, polyuretanové, dimetylolpropiónovej, disperzie, báze, kyseliny, n-metylpyrolidón

Text:

...257 B 1 33 075 mC) jednu alebo niekoľko zlúčenín obsahujúcich najmenej jednu OH- alebo NHfunkčnú skupinu, ktorá obsahuje karboxylovú a/alebo karboxylátovú skupinu,pričom najmenej 50 mol. , vztiahnute na množstvo kyseliny zavedenej do celkovej živice pozostáva z kyseliny dimetyolpropiónovej, a taktiežD) jeden alebo niekoľko polyolov a/alebo polyaminov so strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) nižšou ako 500 a taktiežE) prípadne jeden alebo...

Polyuretánové disperzie so zlepšenými vlastnosťami pri tvorbe filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5232

Dátum: 12.04.2006

Autori: Roschu Rolf, Irle Christoph, Gertzmann Rolf

MPK: C08K 5/00, C08J 3/02, C08G 18/00...

Značky: polyuretanové, vlastnosťami, filmu, disperzie, tvorbě, zlepšenými

Text:

...étermi a pripadne zahusťovadlami a/alebo prostriedkami proti peneniu a /alebo ďalšími lakovníckymi pomocnými prostriedkami. Tieto disperzné laky obsahujúce rozpúšťadlá vytvárajú filmy, obzvlášť na savých podkladoch lepšie ako disperzné laky s inými prídavnými rozpúšťadlami, ako napríklad NMP, ktoré sa používajú v rovnakom množstve. Disperzie obsahujúce glykolové rozpúštadlá majú minimálne teploty pre tvorbu ñlmu menej ako 20 °C a vedú k...

Adičné zlúčeniny, vhodné ako dispergačné činidlá a stabilizátory disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1261

Dátum: 23.04.2005

Autori: Haubennestel Karlheinz, Krappe Udo, Esser Andrea, Pritschins Wolfgang

MPK: C08G 18/00, C09D 17/00, B01F 17/00...

Značky: disperzií, zlúčeniny, stabilizátory, adičné, dispergačně, vhodné, činidla

Text:

...so zreteľom na izokyanátové skupiny majú uvedenú funkčnosť 2. Napriklad funkčnosť 2 znamená, že molekula V štatistickom priemere obsahuje 2 voľné izokyanátové skupiny. Priemerná funkčnosť sa môže experimentálne zistil tak, že sa určí ćíselný priemer mólovej hmotnosti. Okrem toho sa urči počet NCO a vypočíta sa z toho NCO ekvlvalentná hmotnosť. Priemerná funkčnosť je kvocienl z čiselného priemeru mólovej hmotnosti a NCO ekvivalentnej...

Vodné spojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 749

Dátum: 07.07.2003

Autori: Gmoser Johann, Feola Roland, Kuttler Ulrike

MPK: C09D 167/00, C08G 18/00, C09D 175/04...

Značky: vodné, spojiva

Text:

...(vysýchavých) olejov A 31 a olefinicky nenasýtených karboxylových kyselín A 32, obzvlášť dikarboxylových kyselín. Ako oleje A 31 sa výhodne používajú vysýchavé a polovysýchavé,ako je ľanový olej, talový olej, repkový olej, slnečnicový olej a olej z bavlnikových semien, s jodovým číslom asi 100 až asi 150. Nenasýtené karboxylové kyseliny A 32 sú zvolené tak, aby sa za obvyklých podmienok oćkovali radikálovo (po pridavku iniciátorov alebo po...

Vodné a/alebo vodou riediteľné polyizokyanáty blokované sekundárnymi benzylamínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8683

Dátum: 04.06.2003

Autori: Petzoldt Joachim, Gürtler Christoph, Müller Heino, Mazanek Jan

MPK: C08G 18/80, C09D 175/04, C08G 18/70...

Značky: benzylamínmi, vodné, vodou, polyizokyanáty, sekundárnymi, blokované, riediteľné

Text:

...vynálezu je tiež spôsob výroby blokovaných polyízokyanátov všeobecného vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že polyizokyanáty reagujú so sekundámymiamínmi všeobecného vzorca (II) T 1 xRI, R 2, R 3 a R 4 a x majú význam uvedený vo všeobecnom vzorci (I).Obzvlášť výhodné sú asymetricky substituované sekundárne amíny, t.j. sekundárne amínyĎalším predmetom vynálezu je použitie blokovaných polyizokyanátov podľa vynálezu naprípravu...

Šlichtovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1582

Dátum: 04.06.2003

Autori: Rische Thorsten, Mazanek Jan, Feller Thomas, Naujoks Karin, Gürtler Christoph

MPK: C03C 25/24, C08G 18/00, C09D 175/04...

Značky: prípravok, šlichtovací

Text:

...alifaticky alalebo cykloalifalicky viazanými izokyanátovými skupinami. 0023 Obzvlášť výhodné východiskové komponenty A) sú polyizokyanáty, príp. zmesi polyizokyanátov s izokyanurátovou alalebo biurelovou štruktúrou na báze HDI, lPDl alalebo 4.4-diizokyanátodicyklohexylmetánu 0024 Vhodné zlúčeniny pre komponent B) sú iónové alebo potenciálne iónové a/alebo neiónové zlúčeniny,0025 Neiónové zlúčeniny sú napr. jednomocné...

Nové blokovacie prostriedky pre nevodné polyizokyanáty na báze aralkylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1313

Dátum: 04.06.2003

Autori: Klimmasch Thomas, Petzoldt Joachim, Mazanek Jan, Müller Heino, Gürtler Christoph

MPK: C09D 175/04, C08G 18/00

Značky: polyizokyanáty, blokovacie, báze, nevodné, nové, prostriedky, aralkylamínov

Text:

...1,051 až 101, výhodne 1,11 až 31, pričom vodíkové atómy výhodne pochádzajú z hydroxylových skupin. Druhy a pomery množstva východiskových materiálov, používaných pri výrobe NCO prepolymérov, sa výhodne volia tak, aby NCO prepolyméry mali výhodne strednú NCO funkcionalitu 2 až 3 a číselný stred molekulovej hmotnosti 500 až 10000, výhodne 800 až 4000.0018 Ďalej sú- ako polyizokyanáty vzmysle vynálezu vhodné také polyméry, obsahujúce...

Nové dodatočne zosietiteľné polyuretán-polymočovinové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1291

Dátum: 04.06.2003

Autori: Rische Thorsten, Naujoks Karin, Feller Thomas, Mazanek Jan, Gürtler Christoph

MPK: C09D 175/04, C08G 18/00

Značky: polyuretán-polymočovinové, zosietiteľné, dodatočné, nové, disperzie

Text:

...propándiol, 1,2- a 1,4-butándiol, LS-hexándiol, 1,8-oktándiol, neopentylgtykol, 1,It-bis-hydroxymetylcyklohexan, 2 ~metyl-1,3 propándiol, 2,2,4-trimetylpentadio|-1.3, dipropylénglykol, polypropylénglykoly, dibutylénglykol, polybutylenglykoly, bisfenol A,tetrabrómbisfenol A, ale tiež laktóny modifikované diolmi. Výhodne obsahuje diolový komponent 40 až 100 hmotn hexándiolu, výhodne 1,B-hexándio|u a/alebo derivátov hexandiolu, výhodne také....

Zmes pre optické alebo elektrické káblové puzdrá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2815

Dátum: 02.06.2003

Autori: Muller Friedrich, Dinkelmeyer Christof, Mehl Alfred

MPK: C08K 3/00, C01F 7/00, C01F 5/00...

Značky: puzdra, káblové, elektrické, optické

Text:

...kyseliny fosforečnej môžu byť rovnako pridané do zmesi, rovnako ako môže byť pridaný trihydrát oxidu hlinitéhoako ďalšia prímes (filler inter alia).Základný efekt vzhľadom k ohňovzdornosti je dosiahnutý v EP 0 537 013 B pomocou silikónového oleja, silikónovej živice, rozpustnej v silikónovom oleji a hydroxiduEP 1 167 429 Al opisuje zmes, založenú na polyuretáne, určenú pre puzdrá optických alebo elektrických káblovhydroxid kovu a...

Vodné dvojzložkové polyuretánové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2200

Dátum: 12.03.2003

Autori: Melchiors Martin, Probst Joachim, Ottensmann Hartmut, Ruttmann Gerhard, Stingl Thomas

MPK: C08F 265/00, C08G 18/00, C04B 41/45...

Značky: polyuretanové, vodné, dvojzložkové, systémy

Text:

...sice vzásade možné. pri poťahovaní substrátov sa však javí ako nevyhnutné dodatočné použitie korozpúšťadiel vsystémoch spojivolzosieťovadlo ako pomocný prostriedok pre lepšiu znášanlivost komponentov (spojivo azosieťovadlo), ako i pre lepšiu tvorbu filmu.0007 Úloha predloženého vynálezu spočíva vpríprave disperzii polyolov ako spojív pre vodné ZK-PUR-systémy, pri ktorých by nebol nutný dodatočný prídavok korozpúšťadiel a tieto by boli...

Vodný fluórom modifikovaný polyuretánový systém pre anitgrafity a antisoiling nátery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 643

Dátum: 26.02.2003

Autori: Wolfertstetter Franz, Stadler Rupert, Maier Alois, Hiller Wolfgang, Steidl Norbert

MPK: C08G 65/00, C08F 283/00, C08G 18/00...

Značky: modifikovaný, nátěry, polyuretanový, systém, fluórom, anitgrafity, vodný, antisoiling

Text:

...hmotnosťou od 500 do 2 000 Dalton, kde sa ako zložka (A)(i) použijú reakčné produkty pripadne makromonoméry monofunkčných fluóralkoholov, alifatických a/alebo aromatických díizokyanátov adietanolamínu, pričom fluóralkoholy sú perfluóralkylalkoholy s koncovými metylénovými skupinami (uhľovodikové oddeľovače) všeobecného vzorca- 3 alebo hexafluórpropénoxid (HFPO) oligomér-alkoholy všeobecného vzorca CF 3 CFZCF 2 O-(CF(CF 3)CF 2...

Prostriedok na vytváranie povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 535

Dátum: 11.11.2002

Autori: Arzt Anton, Burkl Julius, Kuttler Ulrike, Schafheutle Markus

MPK: C09D 175/04, C08G 18/00

Značky: prostriedok, povlakov, vytváranie

Text:

...obzvlášť 12 až 19 cm 3/g, a obzvlášť výhodne 13 až 18 cm°/g. Na jeho výrobu sa použijú komponenty A 1 a A 2 s výhodou v hmotnostnom pomere 1 D ku 9 D až 8 D ku 20, obzvlášť 15 ku 85 až 40 ku 60.0013 Živica A 1 s karboxylovými skupinami sa s výhodou vyberie z polyesterových živíc A 11 polyuretánových živíc A 12 , tak zvaných maleinatových olejov A 13 , mastných kyselín a zmesí mastných kyselín , očkovaných nenasýtenými karboxylovými...

Vysokomolekulárne polyuretánové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 360

Dátum: 17.10.2002

Autori: Wango Jörg, Burkl Julius, Glettler Martina, Petritsch Gerlinde, Arzt Anton, Schafheutle Markus

MPK: C09D 175/04, C08G 18/00

Značky: vysokomolekulárne, disperzie, polyuretanové

Text:

...reaktivne skupinyobsahujúci voľne NCO skupiny, ktorý má Staudingerov index Jo aspoň 20 cmS/g, výhodne aspoň 23 cm 3/g a obzvlášť výhodne aspoň 26 cm 3/g,- aspoň čiastočnú neutralizáciu tvorby aniónov schopnej skupiny zlúčeniny D za tvorby aniónových skupin, dispergáciu tohto prepolyméru vo vode a- reakciu neutralizovaného prepolyméru saspoň jedným zkomponentov,zvolených z nizkomolekulánych polyolov E, ktoré nenesú žiadne voči izokyanátovým...

Reaktívny transparentný lak na gumu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 851

Dátum: 07.06.1995

Autori: Krejčí Bohumil, Zemba Josef

MPK: C09D 175/04

Značky: transparentný, reaktívny

Text:

...prepolymeru s molekulovou hmotnosťou 9 500, obsahujúceho 2 hmotnostne percenta ~NCO skupin,vyrobeného z izoforondiizokyanatu a polyesterdiolu, ďalej 10 dielov polyakrylatu s koncovými -UH skupinami a s molekum lovou hmotnosťou 1 000, ďalej 0,05 dielu pentaerytrityl- tetrakis~ 3(3,5 ~diterc.butyl~ 4- hydrozyfenyl) ~propionatu,0,05 dielu dilauryltiodipropionatu, 0,05 dielu 2 ~(2-hydroh zy~ 5-metylfenyl)~benzotriazo 1 u, pričom všetky...

Spôsob výroby samozosieťovateľného katiónového spojiva lakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280918

Dátum: 07.06.1995

Autori: Pampouchidis Georg, Paar Willibald, Hönig Helmut, Feola Roland, Gmoser Johann

MPK: C08G 18/08, C08G 18/64, C08G 18/58...

Značky: spôsob, lakov, výroby, spojiva, samozosieťovateľného, katiónového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby samozosieťovateľného, po protonizácii riediteľného, katiónového spojiva lakov na báze modifikovaného aminoalkylovaného produktu fenolu spočíva v tom, že aspoň jedna sekundárna aminoskupina aminoalkylovaného produktu fenolu reaguje s epoxidovými zlúčeninami a reakčný produkt po tepelnom spracovaní reaguje s čiastočne blokovanou izokyanátovou zlúčeninou. Spôsob umožňuje prídavok blokovacieho činidla, čo prináša vypaľovaciu teplotu...

Spôsob výroby vodou riediteľných spojív lakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280094

Dátum: 10.08.1994

Autori: Dworak Gert, Staritzbichler Werner, Göldner Wolfgang

MPK: C08G 18/80, C08G 18/10, C09D 167/08...

Značky: vodou, riediteľných, spojív, lakov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že pri teplote medzi 90 a 170 °C až k medznému viskozitnému číslu 13,5 až 18,0 ml/g, merané v N,N-dimetylformamide pri 20 °C, reaguje 10 až 80 % hmotn. polyuretánovej živice s 20 až 90 % hmotn. polyesterovej živice. Následne sa 60 až 90 % hmotn. tohto reakčného produktu pred prídavkom podstatného podielu vody mieša pri teplote 40 až 100 °C s 10 až 40 % hmotn. vodou neriediteľného zosieťovacieho komponentu a zriedi sa vodou...