C09C

Strana 3

Pigmentová zmes na báze kaolínu a uhličitanu vápenatého obsahujúca dispergátor neobsahujúci lignosulfonát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9191

Dátum: 13.01.2004

Autori: Mathur Sharad, Berube Richard

MPK: C09C 1/42, D21H 19/40

Značky: kaolinu, vápenatého, lignosulfonát, báze, neobsahujúci, pigmentová, obsahujúca, dispergátor, uhličitanu

Text:

...použitia kombinácií ligno- a naftalênsulfonátov, ale zaznamenáva negatívny účinok lignosulfonátu na belosť pigmentu, pozrizverejňuje použitie 0,05 až 0,15 sulfonátov. Dokument WO 99/15566 zverejňuje použitie dispergátorovej zmesi nátriumpolyakrylátu, lignosulfonátu a naftalénsulfonátus epichlórhydrín~amínovým nadúvadlom 8/tona (0,4 suchého kaolínu) V neurčených podieloch Neposkytoval sa žiadnypigment na báze uhličitanu.0006 Teraz sa...

Spôsob znižovania obsahu železa v uhličitane vápenatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283545

Dátum: 11.08.2003

Autor: Drummond Donald Kendall

MPK: C09C 1/02, C01F 11/18

Značky: vápenatom, obsahu, železa, uhličitane, znižovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa pridanie činidla chelatujúceho železo do vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého, pričom sa znižuje pH vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého pomocou plynu obsahujúceho oxid uhličitý a vodná suspenzia uhličitanu vápenatého sa udržiava pri zvýšenej teplote. Suspenzia sa mieša, odfiltruje, premyje a vysuší. Produkt uhličitanu vápenatého pripravený spôsobom podľa predloženého vynálezu má znížený obsah železa. Uhličitan vápenatý...

Vysoko disperzná zrážaná kyselina kremičitá s veľkým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2789

Dátum: 24.07.2003

Autori: Wehmeier André, Luginsland Detlef, Uhrlandt Stefan, Stenzel Oleg

MPK: C01B 33/00, C09C 1/28, B60C 1/00...

Značky: vysoko, kyselina, zrážaná, velkým, disperzná, křemičitá, povrchom

Text:

...osobných pneumatikyhodnoty) automobilov (smerné hodnoty) Hlavná zložka behúňa blendy E a L-SBR/BR NR, čiastočne ako blend BR Protektorovanie u bezvýznamné minimálne 3-krát plášťov Kilometrový výkon 40 000 km V Európe 3 x 200 000 km 64 000 v USA Maximálna rýchlosť 160 až 240 km/h a 100 km/h (max. 140 vyššia km/h) Plniaci tlak 220 kPa 850 kPaNosnosť na nápravu 6300 kg (vybavenieosobnými automobilmi V zmysle predloženého vynálezu súvozidlá...

Vysoko dispergovateľná zrážaná kyselina kremičitá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5222

Dátum: 23.07.2003

Autori: Wehmeier André, Uhrlandt Stefan, Luginsland Detlef, Stenzel Oleg

MPK: C01B 33/00, C09C 1/28, B60C 1/00...

Značky: vysoko, kyselina, křemičitá, dispergovateľná, zrážaná

Text:

...znášať taktiež vysoké namáhanie pri vysokých rýchlostiach a vykazovat nešmykové správanie za sucha a za mokra (trakcia). Dobrá trakcia však nemusí súvisieť so zväčšeným náhonom, prípad ne vysokým valivým odporom.Rôzne požiadavky kladené na pneumatiky vozidiel majú zodpovedajúci dopad aj na plnivá použité v pneumatikách. Dlho používaná prísada kyselín kremičitých a organokremičitých zlúčenín vo funkcii systému plnív pre pneumatiky osobných...

Vysoko dispergovateľná zrážaná kyselina kremičitá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10761

Dátum: 23.07.2003

Autori: Luginsland Hans-detlef, Uhrlandt Stefan, Stenzel Oleg, Wehmeier André

MPK: B60C 1/00, C01B 33/18, C01B 33/193...

Značky: kyselina, křemičitá, vysoko, dispergovateľná, zrážaná

Text:

...úžitkové automobily, ako napríklad dodávkové automobily. Medzi tieto automobily nespadajú automobily, ktoré sú obvykle prevádzkované pri vysokých rýchlostiach, aj ked sú také automobily podľa ich konštrukčného pojatia zaradené medzi osobné automobily. Tieto automobily majú na pneumatiky ešte ďalšie požiadavky, okrem tých, ktoré sú V tabuľkeuvedené pre osobné automobily.Pneumatiky pre motocykle a vysokorýchlostné osobné automobily musia byt...

Postup prípravy vodných suspenzií minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3854

Dátum: 16.07.2003

Autori: Vorobiev Eugéne, Husson Maurice, Jacquemet Christian

MPK: B01F 3/00, B01F 3/12, C01F 11/00...

Značky: plniv, postup, suspenzií, vodných, minerálnych, přípravy

Text:

...vzhľadom na veľké množstvo použitého dispergačného činidla.0014 Takisto» patent GB 1 463 974 opisuje metódu jednofázovej filtrácie prinášajúcu rovnaké nevýhody, ako boli uvedené vyššie.0015 Úroveň techniky známa odbomíkoví ho tak vedie k použitiu prostriedku bud celkom po filtrácii, alebo jeho polovice pred fázou filtrácie a druhej polovice po fáze filtrácie alebo k použitiu dispergačného prostriedku pred fázou filtrácie, avšak s nutností...

Zrážaná kyselina kremičitá obsahujúca hliník s nastaviteľným pomerom BET/CTAB

Načítavanie...

Číslo patentu: E 443

Dátum: 07.06.2003

Autori: Thoma Herbert, Blume Anke, Uhrlandt Stefan

MPK: C01B 33/00, C09C 1/28, C08K 3/00...

Značky: pomerom, křemičitá, kyselina, obsahujúca, hliník, nastavitelným, zrážaná

Text:

...až 70 m 2/g, t. j. pomer BET k CTAB približne 1 až 5,21.Na výrobu pneumatík sa ako plnivo často používajúAzrážané kyseliny kremičité obsahujúce hliník.EP 0 983 966 zverejňuje zrážanú kyselinu kremičitúZrážané kyseliny kremičité tohto druhu sú schopné pri svojom použití ako plnivá do elastomérov prinášať zlepšenie.Zistilo sa, že zrážaná kyselina kremičitá s veľkým BETpovrchom, obsahujúca hliník, sa hodí obzvlášť dobre ako plnivoPredmetom...

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283113

Dátum: 30.12.2002

Autori: Ondrejmiška Koloman, Mezovský Milan, Staruch Radoslav, Brejka Ondrej

MPK: C09C 3/00, C09B 67/22, C08J 3/20...

Značky: koncentráty, pigmentov, polyalkyléntereftalátov, aditiv, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátu obsahujú pigment a nosič, ktorý pozostáva zo zmesi polyalkyléntereftalátov, najmä polybutyléntereftalátu a/alebo ich kopolymérov a substituovaných organických alkyl- a/alebo arylsiloxánov, prípadne esterov dikarboxylových kyselín a alifatických alkoholov a antihydrolyzantov, najmä organických fosfitov.

Spôsob tepelného spracovania uhlíkatých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282609

Dátum: 20.09.2002

Autori: Smet Richard, Hugdahl Jan, Probst Nicolas, Lynum Steinar, Hox Ketil

MPK: C09C 1/56

Značky: uhlíkatých, tepelného, spôsob, spracovania, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného spracovania uhlíkatých materiálov na získanie zvýšenej pravidelnosti v nanoštruktúre častíc uhlíka, najmä sadzí, podľa ktorého sú častice uhlíka dodávané do plazmovej zóny pomocou nosného plynu, sú následne spracované tepelným spracovaním v plazmovej zóne a do častíc uhlíka je privádzaná hrubá entalpia od 1 do 10 kWh/kg, pričom čas pobytu častíc uhlíka v plazmovej zóne je v rozsahu 0,01 až 0,07 sekundy a pomer času pobytu k...

Uhlíkatý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6

Dátum: 14.09.2002

Autori: Lüthge Thomas, Fanghänel Egon, Bergemann Klaus, Knackfuss Bernd

MPK: C08K 9/04, C07D 249/18, C09C 1/56...

Značky: uhlíkatý, materiál

Text:

...materiálu a/alebo aj vo veľkejvzdialenosti od povrchu uhlíkatého materiálu.- Modifikácia uhlíkatého materiálu by mala prebiehať bez- Reakcia s modifikačnými činidlami pri spôsobe podľa vynálezu by mala prebiehať čiste termicky bez nutnosti~ Modifikačné činidlá by mali mať take chemickévlastnosti, aby na ich základe pri spôsobe podľa vynálezunedochádzalo na žiadne rušivé vedľajšie reakcie alebo na ťažko- Výsledný uhlikatý materiál by...

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280031

Dátum: 12.07.1999

Autori: Schmitt Gregor, Geurts Herman Joseph Johannes Maria, Corvers Werner Franciscus Cornelus Gerardus, Erkens Leonardus Johannes Hubertus

MPK: C09C 1/00, C08K 3/24, C09D 7/12...

Značky: výroby, bizmutitovanadičnanových, spôsob, pigmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov a pevných roztokov založených na bizmutitovanadičnane zmiešaním roztoku bizmutitej soli, obsahujúcim voliteľne jednu alebo niekoľko ďalších solí kovov alebo ich zmes, s vodným roztokom vanadičnej soli, obsahujúcim voliteľne molybdénan, volfráman alebo sulfát alebo ich zmes a nasledujúcim spracovaním takto získanej suspenzie na prevedenie častíc vyzrážaných v amorfnej forme na kryštalické...

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279361

Dátum: 07.10.1998

Autori: Röhrborn Hans-joachim, Aderhold Clemens

MPK: C09C 1/02, C08K 3/24, C04B 33/13...

Značky: výroby, spôsob, chemoreaktívnym, bárnatého, síranu, povrchom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom sa uskutočňuje zrážaním bárnatých iónov síranovými iónmi vo vodnom médiu. Zrážanie sa uskutočňuje v prítomnosti ďalších vo vode rozpustných zlúčenín, tvoriacich anióny zrážajúce sa s báriovými iónmi a ťažko rozpustné zlúčeniny bária. Ako vo vode rozpustné zlúčeniny sa používajú alkylsulfonáty a arylsulfonáty alebo estery alkylfosforečnej alebo arylfosforečnej kyseliny. Alkylový zvyšok...

Spôsob výroby špeciálnych sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277870

Dátum: 07.06.1995

Autori: Nečesaný František, Kubal Petr

MPK: C09C 1/58

Značky: výroby, špeciálnych, sadzí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze s veľkým špecifickým povrchom, s rozvinutou pórovitou štruktúrou a s vysokou hodnotou medzifázového napätia voči vode alebo vodným roztokom sa vyrobia zo sadzí, ktoré vznikajú ako produkt splyňovania ropných a dechtových surovín parciálnou oxidáciou za prítomnosti kyslíka a vodnej pary. Z plynného produktu oxidácie sa sadze odstraňujú vypieraním vodou, z ktorej sa potom získavajú pomocou koagulačnej kvapaliny tak, že sa k sadzovej vode...

Spôsob demineralizácie a úpravy fyzikálno-chemických vlastností sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277869

Dátum: 07.06.1995

Autori: Svoboda Karel, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Kubal Petr, Andrus Ludvík, Nečesaný František

MPK: C09C 1/56, C09C 1/58

Značky: fyzikálno-chemických, sadzí, vlastností, úpravy, spôsob, demineralizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze z parciálnej oxidácie ťažkých ropných a dechtových zvyškov, ktoré sa oddeľujú z prúdu generátorového plynu vo forme vodnej suspenzie s následnou peletizáciou pridaním nepolárneho rozpúšťadla a oddelením od vody sa upravujú tak, že ich vodná suspenzia sa uvedie do styku s kyslíkom alebo/a vzduchom, prípadne s plynmi obsahujúcimi kyslík a pri tlaku 0,1 až 4 MPa a teplote 0 až 300 st.C.

Spôsob rozkladu uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281315

Dátum: 12.04.1995

Autori: Hugdahl Jan, Lynum Steinar, Myklebust Nils, Hox Ketil

MPK: C09C 1/48, C01B 3/24

Značky: rozkladu, uhľovodíkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu uhľovodíkov, zvlášť zemného plynu alebo metánu, na výrobu sadzí a vodíka v plazmovom horáku s najmenej jednou elektródou spočíva v tom, že sa vodík privádza do plazmového horáka ako plyn vytvárajúci plazmu, pričom sa do plynu vytvárajúceho plazmu pridáva 1 až 10 % zemného plynu alebo metánu a množstvo prímesi zemného plynu alebo metánu sa riadi v závislosti od spotreby energie v kWh oblúku plazmového horáka. Výhodne sa môže...

Kompozitný partikulárny pigmentový materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280047

Dátum: 12.04.1995

Autori: Dietz Paul Frederick, Banford Jonathan, Simpson Leslie Ainsley, Robb John, Temperley John

MPK: C09C 1/00, C09D 17/00

Značky: materiál, kompozitný, spôsob, výroby, pigmentový, partikulárny

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný materiál je tvorený vodnou disperziou kompozitných častíc, ktoré sú tvorené spojením aspoň dvoch chemicky odlišných partikulárnych materiálov, pričom častice prvého partikulárneho materiálu nesú kladný povrchový náboj a častice druhého partikulárneho materiálu nesú záporný povrchový náboj, častice prvého partikulárneho materiálu sú spojené s časticami druhého partikulárneho materiálu dôsledkom povrchových nábojov, pričom prvý...

Spôsob rozkladu uhľovodíkov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280603

Dátum: 12.01.1995

Autori: Hugdahl Jan, Myklebust Nils, Haugsten Kjell, Hox Ketil, Lynum Steinar

MPK: C01B 3/24, C09C 1/48

Značky: uhľovodíkov, vykonávanie, spôsob, zariadenie, rozkladu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu uhľovodíkov na výrobu vodíka a sadzí, v ktorom predhriatá surovina prechádza plazmovým horákom a kde plazmovým plynom je recyklovaný vodík, ktorý spôsobuje pyrolytický rozklad surovín. Plazmový horák (11) je vybavený centrálnou prívodnou trubicou (1) s riadenou teplotou na prívod surovín, zahŕňa najmenej tri elektródy (2, 3, 4) a je umiestnený na konci reakčnej komory a vnútrajšok reakčnej komory (12) je vymurovaný grafitom, má...

Spôsob znižovania vylučovania oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 279796

Dátum: 12.01.1995

Autori: Myklebust Nils, Hox Ketil, Lynum Steinar, Hugdahl Jan, Haugsten Kjell

MPK: C01B 3/24, C09C 1/48, C10K 3/00...

Značky: spôsob, uhličitého, vylučovania, oxidů, znižovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania vylučovania oxidu uhličitého v procese výroby energie spaľovaním zemného plynu alebo uhľovodíkového plynu zahŕňa zaistenie prívodného prúdu zemného plynu alebo uhľovodíkového plynu na použitie ako paliva, privádzanie prúdu plynu do spaľovacieho procesu spaľovania na výrobu energie a vypúšťania odpadových plynov, pričom celý prívodný prúd sa pred vstupom do spaľovacieho procesu podrobí pyrolytickému procesu plazmovým oblúkom...

Pigment s oxidom titaničitým a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280912

Dátum: 10.11.1993

Autori: Brownbridge Thomas Ian, Green Kelly Ann

MPK: C09C 1/36, C09C 3/06

Značky: přípravy, spôsob, pigment, titaničitým, oxidom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetný pigment pozostáva z podkladového práškového oxidu titaničitého, vrstvy hydratovaného oxidu zirkoničitého, uloženej na podkladovom oxide titaničitom a vrstvy hydratovaného oxidu hlinitého, uloženej na vrstve hydratovaného oxidu zirkoničitého. Vrstva oxidu hlinitého pozostáva z oxidu hlinitého vo forme böhmitu a/alebo oxidu hlinitého vo forme pseudoböhmitu. Riešenia sa týka aj spôsobu prípravy pigmentu, ktorý spočíva v príprave vodnej...

Spôsob stanovenia reaktivity uhlíkových produktov k vzduchu a oxidu uhličitému a indexu tvorby sadzí a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281259

Dátum: 09.09.1993

Autori: Bergli Knut, Foosnaes Trygve, Naterstad Tormod

MPK: C09C 1/48, C01B 31/20, G01N 25/00...

Značky: tvorby, zariadenie, spôsob, produktov, reaktivity, stanovenia, vzduchu, sadzí, uhličitému, oxidů, indexu, vykonávanie, uhlíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania reaktivity uhlíkového materiálu k vzduchu a k oxidu uhličitému a jeho indexu tvorby sadzí, pričom všetky tieto hodnoty sa merajú v priebehu toho istého testu, v ktorom sa najskôr analyzuje reaktivita k vzduchu, po jej ukončení sa automaticky na tej istej vzorke analyzuje reaktivita k oxidu uhličitému a index tvorby sadzí sa stanoví zhromaždením a odvážením sadzí vytvorených zo vzorky v priebehu skúšky. Zariadenie na uskutočnenie...

Perleťově lesklé pigmentové přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270240

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kieser Manfred

MPK: C09C 1/36

Značky: perleťové, pigmentové, přípravky, lesklé

Text:

...dlchIormeti-Ian. methanoi, aceton. ethylacotát nebo elhanoi.Nanášení vrstvy se provádí jednoduchým smícháním složek. Například se může pígmont dát do kmbnověho. kuželového nebo kotoučového mísíčo a smíchá so s tavonínou nebo roztokom potahovacího prostředku. Jeotllžo so použije polohovací prostředek vo formě roztoku. může se také pigment v tomto roztoku díspergovat a rozpouätědlo so odpaří nebo oddestíluja. Také je vhodnésušení rozprošovúním...

Perleťový lesklý pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 270211

Dátum: 13.06.1990

Autori: Franz Klaus-dieter, Ambrosius Klaus

MPK: C09C 1/36

Značky: lesklý, perleťový, pigment

Text:

...19 59 998, které vedou v rámci předloženého vynálezu kproapěäným rutilovým vratvám.Pro vysráženi vrstvy oxidu titaničitého jsou v podstatě.znamé 2 způeoby. Tak se může srážení provédět, Jak je například popsáno v USA patentu 30 87 828, přídavkom roztoku titanylsulfátu v kyselině eirové ke slidové suspensi a hydrolýzou zahřivánim na 100 °C, přičemž tloušřka vrstvy a 5 tím spojená interferenčni barva je předem daná množstvím přítomného...

Pigment na bázi oxidu titaničitého a oxidu titaničitého upraveného oxidem hlinitým a oxidem křemičitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268351

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chaloupka Vladimír, Koryčánek Ladislav, Pokorný Milan, Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander, Mráz Ladislav, Hudeček František

MPK: C09C 1/36

Značky: oxidem, titaničitého, bázi, hlinitým, křemičitým, upraveného, pigment, oxidů

Text:

...a hmotnoatnč 0,1 až 20 , výhodne 0,5 až 10 oxidu křeničitćho.Dale ebeehuji vztaženo na pignent jakožto celok heotnoetně 0,1 až 20 3 výhodnč 0,5 až 5 oxidu hlinitého e 0,1 až 20 2 výhodná 0,5 až 10 oxidu křeničitčho. Miato oxidu hlinitého a křauičitého 12 a použít o,1 až 20 x, výhodne 0,15 .z lo x křeničitand humku, alkalických zeain a hOřČÍkU 1 Pro zlepšení diapergovatelnoeti obaehuji nová druhy aikronizovených pigmanto oxidu titaničitćho...