C09C 3/06

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Buri Matthias, Karth Beat, Gane Patrick, Blum René Vinzenz

MPK: C09C 3/06, C09C 1/02, D21H 17/67...

Značky: plniv, výroby, obsahom, listů, použitie, pigment, úpravy, minerál, papier, vodná, kartónu, pigmentov, štávě, papiera, suspenzia, kompozícia, spôsob, kartón, minerálov, plnivo, suchom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Kompozity anorganických mikročastíc, ktoré majú fosfátovaný povrch a nanočastice uhličitanu alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12694

Dátum: 11.12.2008

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Blum René Vinzenz, Ridgway Catherine Jean

MPK: C09C 3/00, C08K 9/08, C09C 1/02...

Značky: fosfátovaný, uhličitanu, kompozity, alkalických, nanočastice, zemin, povrch, mikročástic, anorganických

Text:

...aplikáciách, je jedným spôsobom, ako tieto nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonať, je použitie zmesípigmentov a/alebo plnív na riadenie týchto vlastností.0009 Napríklad zmesi nanočastíc a mikročastíc identického alebo odlišného chemického zloženia sa využívajú v papierenstve a pri výrobe plastov, pretože majú určité odlišné vlastnosti, ktorých kombinácia je výhodná pre udieľanie požadovaných vlastností finálnemu produktu, napr.0010...

Použitie povrchovo upraveného uhličitanu vápenatého vo výrobkoch z hodvábneho papiera, spôsob prípravy výrobkov z hodvábneho papiera a výrobkov z hodvábneho papiera, ktoré majú zlepšenú mäkkosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15325

Dátum: 02.11.2007

Autori: Laufmann Maximilian, Ridgway Catherine Jean, Gane Patrick Arthur Charles, Gisella Uwe

MPK: D21H 19/38, C09C 1/02, C09C 3/06...

Značky: papiera, použitie, vápenatého, výrobkoch, uhličitanu, povrchovo, mäkkosť, zlepšenú, výrobkov, přípravy, hodvábneho, upraveného, spôsob

Text:

...spojenéhos konečnýrn výrobkom z hodvábneho papiera, a predstavujú relatívne nákladné spôsoby na zvýšenie mäkkosti hodvábneho papiera.0014 Tretí pristup vyžaduje implementáciu konkrétnych povrchovo aktívnych látok, prípadne v kombinácii s ďalšími aditívami, ako sa opisuje, okrem iného, v US 4 940 513, US 4 351 699 a US 4 441 962.0015 Štvrtý pristup sa týka implementácie konkrétnych chemických debondérov, ako sa opisuje, okrem iného, v US 5 217...

Kompozity anorganických a/alebo organických mikročastíc a nano-dolomitových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11907

Dátum: 05.06.2007

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Blum René Vinzenz

MPK: C09C 1/00, C09C 1/42, C09C 1/40...

Značky: mikročástic, anorganických, částic, nano-dolomitových, kompozity, organických

Text:

...vápenatých iónov reaguje s oxidom uhličitým a vyzráža sa ako uhličitan vápenatý na polymémej vápenatej soli. Pretože sa však vápenaté ióny pridávajú vo forme alkalických chemických zlúčenín, ako hydroxidu vápenatého, tvoria alkalické medziprodukty, ktoré môžu mať zápomý vplyv, napríklad keď sa používa určitých dispergačných činidiel. Okrem toho ďalšie zrážanie mení štruktúru pôvodných nanočastíc/mikročastíc a nevyhnutne vedie k zavedeniu...

Kompozity anorganických a/alebo organických mikročastíc a častíc nano-uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11535

Dátum: 05.06.2007

Autori: Blum René Vinzenz, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C09C 1/00, C09C 1/42, C09C 1/40...

Značky: částic, mikročástic, vápenatého, kompozity, anorganických, nano-uhličitanu, organických

Text:

...minerálnych častíc spojených vápenatou soľou, ktoré majú pórovitú vločkovitú štruktúru. Nadbytok vápenatých iónov reaguje s oxidom uhličítým a vyzráža sa ako uhličitan vápenatý na polymémej vápenatej soli. Pretože sa však vápenatć ióny pridávajú vo forme alkalických chemických zlúčenín, ako hydroxidu vápenatého, tvoria alkalické medziprodukty, ktoré môžu mať zápomý vplyv, napríklad keď sa používa určitých dispergačných činidiel. Okrem toho...

Označené anorganické prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5678

Dátum: 06.07.2006

Autori: Kastner Jürgen, Hocken Jörg, Eickschen Ralf

MPK: C01G 23/00, C01F 11/00, A61K 8/19...

Značky: anorganické, označené, přísady

Text:

...problém sa podľa vynálezu rieši význakovou časťou hlavného patentového nároku. Výhodné uskutočnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch.0012 Aby sa pri výrobe finálneho produktu značenie nemenilo alebo nestratilo, musí byť trvale, respektíve pevne zabudované vchemickej zlúčenine prísady. Pokiaľ sa napríklad anorganická prísada, ako napríklad TiOg, ktorá môže byť použitá napríklad ako biely pigment,pred použitím len zvlhčí vodou označenou...

Pigment s oxidom titaničitým a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280912

Dátum: 10.11.1993

Autori: Brownbridge Thomas Ian, Green Kelly Ann

MPK: C09C 1/36, C09C 3/06

Značky: titaničitým, přípravy, oxidom, spôsob, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetný pigment pozostáva z podkladového práškového oxidu titaničitého, vrstvy hydratovaného oxidu zirkoničitého, uloženej na podkladovom oxide titaničitom a vrstvy hydratovaného oxidu hlinitého, uloženej na vrstve hydratovaného oxidu zirkoničitého. Vrstva oxidu hlinitého pozostáva z oxidu hlinitého vo forme böhmitu a/alebo oxidu hlinitého vo forme pseudoböhmitu. Riešenia sa týka aj spôsobu prípravy pigmentu, ktorý spočíva v príprave vodnej...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Grúo Peter, Balák Jioa, Boor Ján, Polievka Milan, Diviacka Nová Ves, Peprnak Martin, Hrivnák Ivan, Uhlár Ladislav

MPK: C09C 1/00, C09C 3/06

Značky: jádrové, olova, manganu, zinku, antikorozní, pigmenty, bázi, železa, oxalanů, dvojmocného, vápníku

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Jádrový antikorozní pigment a jeho způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235887

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koutník Vilém, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Donát Teodor, Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Chaloupka Vladimír, Braun Stanislav, Knápek Bernard

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: způsob, antikorozní, jadrový, výroby, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment na bázi anorganických pigmentů a plniv, sestávající hmotnostně ze 70 až 92,5 % jádra titanové běloby, železitých pigmentů, křemičitanů hliníku a alkalických zemin, síranu barnatého, oxidu křemičitého, slídy, zinkové běloby, litoponu, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku, mastku, lístkového hematitu a z 2,5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnany zinku, vápníku, hořčíku, manganu a hliníku. Povlak se vysráží na povrch...

Jádrový antikorózní pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235851

Dátum: 01.03.1987

Autori: Chaloupka Vladimír, Halamová Květoslava, Svoboda Miroslav, Nedorost Miroslav, Braun Stanislav, Knápek Bernard, Donát Feodor, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: antikorozní, jadrový, způsob, výroby, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment se stává hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, hematitu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, křemičitanů alkalických zemin, kaolínu, bentonitu, mastku, křídy a slídy, a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem manganatým se připravuje tak, že se na povrch pigmentů a plniv ve vodné suspenzi o koncentrací 50 až 300 g/l nanáší při...

Antikorozní jádrový pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235770

Dátum: 01.12.1986

Autori: Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Braun Stanislav, Knápek Bernard, Donát Feodor

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: způsob, pigment, antikorozní, výroby, jadrový

Zhrnutie / Anotácia:

Antikorozní jádrový pigmen sestávající hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, kaolinu, slídy, mastku, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem zinečnatým, je ekonomicky výhodnější nežli samotný fosforečnan zinečnatý možná úspora je až 90 % antikorozní látky, lze jej aplikovat do všech...