C09C 3/04

Spôsob výroby suspenzií minerálnych materiálov s vysokým podielom pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11988

Dátum: 28.05.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02, C09C 3/04, C09C 1/42...

Značky: pevných, vysokým, podielom, látok, materiálov, suspenzií, spôsob, minerálnych, výroby

Text:

...ktoré sa majú dať do vodných suspenzií minerálnych častíc vychádzajúcich z kroku mechanického a/alebo tepelného zahusťovania po krokut mokréhomletia pri nízkom obsahu pevných látok bez použitiadispergačného činidla alebo brúsnej látky.0008 Okrem toho nepublikovaná európska. patentová prihláškarozpustných organických polymérov pôsobiacich ako zosilňovač brúsnej a/alebo dispergačnej kapacity s cieľom získať vodné suspenzie minerálneho materiálu...

Spôsob výroby vodných suspenzií minerálneho materiálu alebo sušených minerálnych materiálov, získané produkty, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15085

Dátum: 16.12.2009

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Karth Beat, Rentsch Samuel

MPK: C09C 3/04, C09C 1/02, C09C 1/04...

Značky: získané, výroby, spôsob, materiálů, vodných, minerálnych, produkty, materiálov, suspenzií, použitie, minerálneho, sušených

Text:

...rozomletie roztoku uhličitanu vápenatého vprítomnosti organických polymérov obsahujúcich aspoň jeden monomérvybratý z kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a ich zmesí a aspoň jeden monomér, ktorým je anhydrid kyseliny maleínovej, čo je povinná zložka,v presne deñnovanom pomere. Polyméry sú čiastočne neutralizované určitými soľami, kde je výslovne uvedené, že vápenaté, sodné a draselné soli alebo amónne soli sú obzvlášť...

Spôsob výroby materiálov uhličitanu vápenatého, ktoré majú povrch častice so zlepšenými adsorpčnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14947

Dátum: 02.12.2009

Autori: Karth Beat, Pudack Claudia, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02, C09C 3/04, D21H 17/00...

Značky: adsorpčnými, zlepšenými, povrch, vlastnosťami, částice, materiálov, vápenatého, výroby, spôsob, uhličitanu

Text:

...dispersion (Robert Petzenhauser - 1993), ktorá študuje vplyv rôznych polyakrylátov vo vzťahu k suspenzii kalcitu, potvrdzuje, že existujú problémy z hladiska stability viskozity výsledných suspenzii u všetkých študovaných polyakrylátov vrátane polyakrylátov lítnych.0010 Avšak žiadne zo známych riešení neposkytuje odborníkovi riešenie problému dosiahnutia toho, aby materiál obsahujúci uhličitan vápenatý bol v suchej forme alebo vo forme...

Spôsob prípravy uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11877

Dátum: 15.06.2009

Autori: Gerard Daniel, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim

MPK: D21H 17/67, C09C 1/02, C09C 3/04...

Značky: uhličitanu, přípravy, spôsob, povrchom, vápenatého, zreagovaným, použitie

Text:

...silnými donormi H 3 O iónov a reakčný produkt alebo produkty uvedeného uhličitanu s plynnýmC 02 vytvoreným in situ a/alebo pochádzajúcim z externéhozdroja, a aspoň jedným kremičitanom hlinitým a/alebo aspoň jedným syntetickým oxidom kremičitým a/alebo aspoň jedným kremičitanom vápenatým a/alebo aspoň jedným kremičitanom jednomocnej soli, akou je napríklad kremičitan sodný a/alebo kremičitan draselný a/alebo kremičitan lítny, výhodne...

Spôsob kontroly tvaru častíc mastenca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12554

Dátum: 15.05.2008

Autori: Gantenbein Daniel, Schoelkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, B01D 21/01, C02F 1/00...

Značky: tvaru, kontroly, mastenca, částic, spôsob

Text:

...opisujú vplyv obsahu plniva, veľkostičastíc plniva a kvality disperzie na mechanické vlastnostipolypropylénu plneného mastencom. Je uvedený značný vplyv veľkosti častíc na húževnatosť plneného polypropylénu, pokiaľ sú prítomné častice gumy.0009 JP 06 329408 poskytuje prostriedok so zlepšenou rigiditou a tepelnou odolnosťou vďaka inkorporácii termoplastickej živice s mastencom, pričom oboje má špecifický merný povrch, stredný priemer...

Použitie kopolyméru s povrchovo aktívnou štruktúrou ako dispergačného prostriedku a/alebo pomocného prostriedku na mletie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286177

Dátum: 07.04.2008

Autori: Suau Jean-marc, Jacquemet Christian, Egraz Jean-bernard, Mongoin Jacques

MPK: B01F 17/52, C09C 3/04, C08F 220/00...

Značky: aktívnou, kopolymerů, použitie, prostriedku, dispergačného, pomocného, strukturou, povrchovo, mletie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie kopolyméru, v ktorom aspoň jeden z monomérov má povrchovo aktívnu štruktúru, ako dispergačného prostriedku a/alebo pomocného prostriedku na mletie minerálnych látok vo vodnej suspenzii bez ohľadu na hydrofilný alebo hydrofóbny charakter minerálnych látok, ktoré majú byť dispergované a/alebo mleté.

Spôsob drvenia materiálov za sucha obsahujúcich karbonátový nerast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8470

Dátum: 22.05.2007

Autori: Buri Matthias, Blum René Vinzenz, Mongoin Jacques, Gane Patrick

MPK: C08K 3/26, C01F 11/18, B02C 23/06...

Značky: karbonátový, obsahujúcich, materiálov, sucha, spôsob, drvenia, nerast

Text:

...ktoré znižujú aplikačný potenciál uvedených solí.0013 Konečne dokument WO/98/21158 opisuje spôsob drvenia za sucha kalcinovaných kaolínov s použitím amónneho polyakrylátu ako pomocného prostriedku pri drvení za sucha a to s cieľom zlepšiť zabiehavosť drveného produktu, účinnosť drvenia a reologické vlastnostifinálneho produktu, v ktorom sa použil drvený produktu podľa tohto vynálezu.0014 Druhá skupina pomocných prostriedkov na drvenie za...

Spôsob prípravy častíc založených na prírodnom uhličitane vápenatom a soliach kyseliny etylénakrylovej, získané suspenzie a suché pigmenty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15946

Dátum: 09.01.2007

Autori: Buri Matthias, Hunziker Philipp, Karth Beat, Gane Patrick, Burkhalter René

MPK: B01F 3/12, C09C 1/02, C08K 3/26...

Značky: kyseliny, suspenzie, částic, spôsob, vápenatom, přípravy, použitie, založených, uhličitane, etylénakrylovej, prírodnom, suché, soliach, pigmenty, získané

Text:

...properties of rígid vinyl products (Society of Plastic Engineers, Conf., 12-14. ríjen 1999). Ostatne je nemenej bežné nahradzovať časť plastických živíc, ktoré sú nákladné, týmito pigmentmi a/alebo minerálnymi látkami.vyrábajúci minerálne látky špecificky na ich aplikáciu v plastických materiáloch, že na zlepšenieV oblasti používania uhličitanu vápenatého V plastických materiáloch vie odborníkkompatibility tohto uhličitanu s plastom, v ktorom...

Spôsob výroby pigmentových častíc, ktoré sú samoväzbové, suché alebo vo vodnej suspenzii alebo disperzii, a obsahujú anorganické materiály a spojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17113

Dátum: 12.07.2005

Autori: Schoelkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: C09C 3/00, C09C 3/04, C09C 1/02...

Značky: anorganické, vodnej, pigmentových, spojiva, materiály, suché, částic, obsahujú, spôsob, výroby, samoväzbové, suspenzií, disperzií

Text:

...(met)ak 1 ylovej alebo jej soli. Autori predpokladajú,že dispergačné činidlo pigmentu nepokrýva celý povrch anorganického materiálu, a že aspoňjedna časť z uvedeného povrchu je k dispozicii pre adsorpciu polymémych latexových častíc.0012 Z dokumentu W 0 03/074786 je známe, že opisuje spôsob miešania plnív a spojív, ktorých výsledkom je suspenzia obsahujúca zmes plnív a spojív. Dokument teda neopisuje aninenavrhuje spôsob spoločného...

Regeneračné zariadenie práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231281

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: C09C 3/04, C09D 5/40

Značky: regeneračné, práškových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Regeneračné zariadenie práškových hmot pre elektrostatické nanášanie pozostáva z nádrže, v ktorej je uložený lopatkový hriadeľ napojený na pohon. Riešeným problémom je dosiahnutie dokonalejšej homogenizácie prášku a jeho rovnomernejší prísun ku jednotlivým elektrostatickým nanášacím hubiciám, čo sa dosahuje tým, že lopatkový hriadeľ 2, usporiadaný vo valcovitom žľabe na dne nádrže 1, je vytvorený striedavo vedľa seba umiestnenými podávacími...

Způsob výroby karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237468

Dátum: 15.01.1987

Autori: Grenár Antonín, Kunz Milan, Veselý Karel, Němec Václav, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C09C 3/04

Značky: výroby, plniv, způsob, karbonátových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby karbonátových plniv mletím a mikromletím vápenců s mechanickým tříděním suroviny od nečistot. Pro výrobu plniva se vybírá předdrcená frakce o rozměrech částic 6 až 80 mm, která obsahuje nejčistší surovinu. Tato frakce se před vlastním mletím případně pere.